Hoe kunnen we je helpen?

Nederlanders doneren massaal de energiecompensatie: déze goede doelen zijn het populairst

Nederlanders doneren massaal de energiecompensatie: déze goede doelen zijn het populairst

Het bedrag werd vorig jaar bij velen van ons automatisch bijgeschreven op de bankrekening: tweemaal €190 aan energiecompensatie. Een welkome aanvulling – zeker tijdens de relatief prijzige decembermaand.

Toch waren er ook genoeg mensen die de twee bedragen eigenlijk niet nodig hadden. Dat bleek wel uit het feit dat de bedragen massaal gedoneerd werden.

Drie goede doelen
Dat kwam naar voren uit een rondvraag van RTL Nieuws. Het nieuwsprogramma geeft onder meer aan dat de Voedselbank Nederland in totaal tienduizenden euro’s aan donaties heeft ontvangen. Het gaat hierbij vanzelfsprekend om donaties die direct zijn te herleiden naar de energiecompensatie.

Een andere organisatie die in december relatief veel geld ontving, is het Kansfonds. Dit fonds ondersteunt verschillende initiatieven door heel Nederland. Ze lieten begin december weten toen al €450.000 aan donaties te hebben ontvangen

Het Armoedefonds gaf in diezelfde periode ook aan ongeveer €200.000 aan donaties te hebben gekregen. Dit fonds helpt mensen die in armoede leven.

Suggesties van energiebedrijven
Dat juist deze drie fondsen flink wat donaties hebben ontvangen, is geen verrassing. Veel energiebedrijven gaven de goede doelen namelijk op als plaatsen waar mensen die de energiecompensatie niet nodig hadden deze konden doneren. Vattenfall is daar een voorbeeld van.

Speciale fondsen
Weer andere organisaties richtten speciale fondsen op waar potentiële donateurs terechtkomen. De KNVB is hier een goed voorbeeld van. De voetbalbond hoopt met behulp van het zogenoemde Energieloket steun te ontvangen voor haar amateurverenigingen.

Volgens de KNVB kunnen deze de financiële hulp goed ontvangen – met het oog op de torenhoge energiekosten waarmee de meeste voetbalclubs momenteel te maken hebben.

Bron: RTL Nieuws

 

Studenten en energiecompensatie: hoe zit het precies?

Studenten en energiecompensatie: hoe zit het precies?

Veel Nederlanders ontvangen twee keer €190 aan energiecompensatie. Studenten lijken echter massaal buiten de boot te vallen. We leggen u hieronder uit wat er speelt. 
 
Krijgen studenten een energiecompensatie? 
Iedere Nederlander ontvangt in de maanden november en december een energiecompensatie van €190. Studenten zijn wat dat betreft géén uitzondering. Velen krijgen deze compensatie echter via hun verhuurder. Hij of zij moet deze compensatie dan verdelen over alle inwonenden van bijvoorbeeld één wooncomplex. 
 
Dat klinkt goed. Hoe kan het dan toch misgaan? 
Dat heeft te maken met het feit dat de meeste studenten dus in zo’n complex wonen. Deze bestaan uit meerdere woningen die maar één energie-aansluiting hebben. Dat houdt in dat zo’n complex ook maar één keer compensatie krijgt. Die moet dan worden verdeeld over alle bewoners. Per bewoner is dat dus beduidend minder dan €190. 
 
Wat kunnen studenten daaraan doen? 
De studenten kunnen in theorie in aanmerking komen voor een eenmalige toeslag van €1.300 door de gemeente. Deze is echter bedoeld voor mensen met lage inkomens – tot 120 procent van het minimumloon. Veel studenten lijken daar niet bij te horen, waardoor deze toeslag niet voor hen is bedoeld. Wél trekt het Rijk 35 miljoen euro uit voor studenten in ernstige financiële problemen. Dit is de individuele bijzondere bijstand. Vraag blijft echter of dit wel of niet toereikend is om alle studenten te helpen. 
 
Komen er veel studenten in de problemen? 
Hoewel niet duidelijk is hoeveel studenten daadwerkelijk geldzorgen hebben, meldt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wél dat ze verhalen horen van studenten die opnieuw bij hun ouders intrekken. Dat is vanzelfsprekend een onwenselijke situatie.  
 
Desondanks lijkt er nog geen landelijke oplossing te komen voor dergelijke gevallen. De Belastingdienst heeft wel aangegeven dat studenten compensatie kunnen aanvragen. Er is nog niet duidelijk hoe dit eruit komt te zien. 
 
Bron: NU.nl 

Energiecompensatie van €190: wat als u het niet nodig heeft?

Energiecompensatie van €190: wat als u het niet nodig heeft?

Voor velen was de energiecompensatie die vorige maand bij een hoop mensen in hun Postvak IN belandde een welkome verlichting. Het kán echter zo zijn dat u deze vergoeding eigenlijk niet nodig heeft. We leggen u hieronder uit wat u dan kunt doen. 

Maar eerst – de energiecompensatie. Deze houdt in dat alle Nederlandse huishoudens met een energieaansluiting tweemaal €190 ontvangen.  

Dit geld is afkomstig van de stroomleverancier in kwestie. Uitzonderingen op de regel zijn huishoudens die alleen gas verbruiken, huishoudens die inclusief huren én mensen die het energieverbruik delen met andere huishoudens. 

Voor die compensatie hoeft u niets te doen. Het geld wordt automatisch op uw bankrekening gestort. Sommige energieleveranciers verrekenen de bedragen met uw huidige rekening. 

De compensaties worden in november en in december gestort. 

Niet nodig
Het kan echter zo zijn dat u deze compensatie eigenlijk niet nodig heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw energierekening nauwelijks hoger is geworden – of wanneer u het gevoel heeft dat u het te betalen bedrag kunt veroorloven. In dat geval is er eigenlijk maar één ding mogelijk: doneren. 

Dat heeft te maken met het feit dat het bedrag automatisch op iedereens rekening wordt gestort. Er is, vermoedelijk in verband met de hoge vraag naar deze bedragen, géén mogelijkheid om bezwaar of iets dergelijks aan te tekenen. 

Dat houdt dus simpelweg in dat u het geld het beste kunt overmaken naar een persoon of doel waarvan u denkt dat ze het wél goed kunnen gebruiken. En dat gebeurt al massaal – nog vóór er überhaupt een bedrag is gestort. Zo geeft het Kansfonds bij NOS aan in korte tijd zo’n €72.000 te hebben ontvangen. 

Sommige energieleveranciers doen zelfs suggesties voor het doneren van de compensatie wanneer deze niet nodig blijkt. Energieleverancier Vandebron suggereert bijvoorbeeld het geld te schenken aan de Voedselbank, het eerder genoemde het Kansfonds of het Armoedefonds. 

Bron: NOS 

Vijf maatregelen voor koopkrachtverbetering

Vijf maatregelen voor koopkrachtverbetering

Hoge inflatie. Stijgende energiekosten. Oorlog in Europa. Er zijn meerdere redenen te noemen waarom de koopkracht momenteel onder druk staat. Daarom heeft het kabinet de volgende vijf plannen aangekondigd die deze koopkracht moeten verbeteren.

Prijsplafond voor energie
Dit tijdelijke prijsplafond voor elektriciteit en gas betekent dat u in 2023 een maximumprijs betaalt voor uw gas- en elektriciteitsverbruik. De exacte hoogte en uitvoering hiervan, wordt nog bekendgemaakt.

Blijvende verlaging van de accijnzen op benzine en diesel
Deze verlaging werd dit jaar doorgevoerd en blijft ook in 2023 van kracht. Ze bedragen afgerond €0,22 per liter benzine en €0,15 per liter diesel.

Verhoging van het minimumloon
Het minimumloon gaat aan het begin van komend kalenderjaar aanzienlijk omhoog: een stijging van ruim 10%. Dat houdt eveneens in dat de hieraan gekoppelde uitkeringen, waaronder de AOW en de bijstand, ook stijgen. Het doorvoeren van deze maatregel kost het kabinet meer dan €3,8 miljard. Verhoging van de zorgtoeslag De zorgtoeslag stijgt in 2023 eveneens: met ongeveer €35 per maand. Het totaalbedrag wordt daarmee €154. Bovendien zijn er in 2023 meer huishoudens die hiervoor in aanmerking komen. Dat komt doordat de toeslag hoger wordt, maar het afbouwpercentage hetzelfde blijft.

Een verhoging van het kindgebonden budget
Tot slot: ook het kindgebonden budget gaat op de schop. Dat betekent dat het maximale bedrag dat ouders krijgen bij een eerste of tweede kind omhoog gaat – met €356 per jaar. Vanaf het derde kind wordt dit bedrag verhoogd met €468 per jaar.

Daar staat overigens wel weer tegenover dat de verhoging in de jaren na 2023 juist weer geleidelijk wordt afgebouwd. Het blijft desondanks een verbetering ten opzichte van vorig kalenderjaar.

Bron: Rijksoverheid

Het koopkrachtakkoord: dit zijn de 10 belangrijkste maatregelen.

Het koopkrachtakkoord: dit zijn de 10 belangrijkste maatregelen.

Het kabinet en de coalitiepartijen hebben eind augustus een behóórlijk omvangrijk koopkrachtpakket afgesproken. We nemen u mee langs de belangrijkste afspraken uit dit akkoord.

1. Het minimumloon gaat met 10% omhoog
Dit is het geval vanaf 1 januari. Het houdt in dat uitkeringen als de AOW en de bijstand eveneens met 10% worden verhoogd.

2. Lagere inkomens krijgen een energietoeslag
Deze toeslag bedraagt €1.300. Dit wordt uitbetaald via de gemeente en geldt voor dit, maar ook volgend jaar.

3. De zorgtoeslag gaat omhoog
Met €412 – om precies te zijn. Dat komt neer op ongeveer €35 per maand.

4. De benzineprijzen zijn ook in 2023 lager
Dat komt doordat de korting op de accijnzen ook volgend jaar blijven bestaan. Ze worden naar verwachting op 1 juli 2023 ingetrokken.

5. De inkomstenbelasting gaat omlaag
Het gaat om de inkomstenbelasting in de eerste schijf. De arbeidskorting gaat omhoog, waardoor werken ook aantrekkelijker wordt.

6. De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd
Dit is een belastingvoordeel voor zzp’ers. Het levert de staat naar verwachting 170 miljoen extra op.

7. De vennootschapsbelasting gaat omhoog
Deze belasting is bedoeld voor bedrijven. De stijging omvat het laagste tarief. Dit gaat van 15 naar 19%.

8. De vermogensbelasting wordt verhoogd
Het gaat om een stijging in box 3: een wijziging die volgend jaar 100 miljoen euro extra oplevert.

9. De uitwonendenbeurs voor studenten gaat stijgen
Daarmee probeert het kabinet studenten tegemoet te komen.

10. De belasting op de winning van olie en gas gaat flink omhoog
Het gaat om de zogenoemde mijnbouwheffing: een belasting specifiek gericht op energiebedrijven die flinke winsten maken.

Bronnen: RTL Nieuws

Een eventuele krimp van Schiphol is mogelijk schadelijk voor de economie

Een eventuele krimp van Schiphol is mogelijk schadelijk voor de economie

Schiphol is de laatste tijd veelal negatief in het nieuws geweest. Critici stellen daarbij dat de luchthaven moet krimpen. Dit zou beter zijn voor het milieu, geluidsoverlast en de immense drukte waarmee het vliegveld mee te maken heeft. Economen waarschuwen echter dat zo’n krimp ook verkeerd kan uitpakken.

Een manier om een krimp te verwezenlijken, is door het terugbrengen van het maximumaantal vluchten. Het kabinet wil dit doen door de vluchten vanaf november 2023 terug te brengen: van 500.000 naar 440.000.

Kritiek
Verschillende milieuorganisaties en bewonersgroepen hebben dit nieuws bejubelend ontvangen, maar er klinken ook andere klanken. Zo reageerde Barin, de belangenorganisatie voor airliners op Schiphol, verbaasd. Directeur Marnix Fruitema vreest dat vliegvelden in andere landen van deze krimp profiteren, zo meldt RTVNH.

De Vereniging voor Verkeersvliegers (VNV) is eveneens kritisch. Zij stellen dat het besluit onnodig is en tot banenverlies kan leiden. Het IATA, het mondiale samenwerkingsorgaan binnen de luchtvaart, denkt dat de maatregelen niet werken om de stikstofuitstoot te beperken. Volgens hen is de luchtvaart slechts voor één procent van deze uitstoot verantwoordelijk.

De KLM stelt tenslotte dat het besluit ‘dramatisch’ is voor de bereikbaarheid van Nederland en géén impact heeft op het klimaat. Neerlands’ trots stelt bovendien dat de maatregelen haaks staan op het regeerakkoord.

Voorstanders
Voorstanders van het besluit zijn er echter ook. Onder hen bevindt zich onder meer PUSH, een Uithoornse bewonersorganisatie. Zij denken dat een eventuele krimp de bewoners van onder meer Uithoorn en Aalsmeer ten goede komt.

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland spreekt zelfs van een historisch besluit. Volgens hen heeft het kabinet hiermee laten zien mensen boven de groei van Schiphol te plaatsen.

Bron: RTVNH

Belasting op suikervrije drankjes: is het wel of geen goed idee?

Belasting op suikervrije drankjes: is het wel of geen goed idee?

Suikerrijke drankjes, zoals energiedrankjes en verschillende soorten frisdrank, worden massaal geconsumeerd – ondanks de toevoeging van diverse Light- en Zero-varianten. Dat is tegen het zere been in van onder meer het Diabetes Fonds. Zij pleiten dan ook voor een ietwat omstreden maatregel: een extra belasting op drankjes vol suiker.

Het is wellicht overbodig om het hier te vermelden, maar voor de zekerheid: een teveel aan suiker is niet goed voor u. Het Diabetes Fonds drukt het uit in cijfers en stelt dat 50 procent van de volwassenen in Nederland te maken heeft met overgewicht of zelfs ernstig overgewicht. Dit komt bij jongeren in de leeftijdscategorie van vier tot zestien jaar neer op één op de zeven mensen.

Méér diabetes
De toekomst ziet er nog minder rooskleurig uit. Volgens het Diabetes Fonds krijgt, wanneer deze situatie onveranderd blijft, één op de drie volwassenen in Nederland ooit te maken met diabetes type 2. Een ziekte die momenteel meer dan een miljoen mensen onder de leden hebben, maar waarvan er in de toekomst wellicht wekelijks duizenden patiënten bijkomen.

Suikertaks
Een van de boosdoeners? Suikervrije drankjes. Het Diabetes Fonds maakt zich al jaren zorgen over de suikerinname van jongeren. Ze roepen het kabinet dan ook op: voer een belasting in op suikervrije dranken.

Dit moet er volgens hen voor zorgen dat vooral jongeren minder frisdrank gaan drinken. Een meerderheid van hen drinkt namelijk zorgwekkende hoeveelheden. Het Fonds heeft inmiddels gesproken met staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid.

Het is overigens niet zo dat de invoering van een dergelijke taks direct alle problemen oplost. Hoewel het zinvol kan zijn, claimt onder meer het Voedingscentrum dat dit gepaard moet gaan met onder meer voorlichting over gezonder eten.

Méér belasting voor de rijken: hoe zit het in elkaar?

Méér belasting voor de rijken: hoe zit het in elkaar?

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan, maar Nederland heeft te maken met een aantal behoorlijke gaten in de schatkist. Sommige belastingbetalers hebben onterecht te veel spaartaks betaald, terwijl ook de AOW mee moet stijgen met de verhogingen van het minimumloon, zo betogen sommige partijen. Wie deze gaten moeten dichten? De rijken – en een klein beetje de ouderen.

Dat is het gevolg van recente verschuivingen in ons belastingstelsel. Het kabinet heeft namelijk een aantal belastingtarieven en -kortingen gewijzigd. Het is de bedoeling dat dit leidt tot de 3,6 miljard euro die nodig is om mensen die onterecht te veel spaartaks hebben betaald te vergoeden.

Heffingsvrij vermogen
Dat gebeurt nu onder meer door het heffingsvrije vermogen toch niet te verhogen, zoals eerder wel het plan was. Het was de bedoeling de grens voor het niet-betalen van spaartaks van €50.000 naar €80.000 zou gaan. Een idee dat nu dus niet meer doorgaat.

Aanmerkelijk belang
Er verandert daarnaast het een en ander op bedrijfsgebied. Directeuren met een aanmerkelijk belang in een onderneming gaan daarover namelijk – vanaf een bepaald niveau – meer belasting betalen. Het kabinet beperkt eveneens de hoogte van het loon dan deze directeuren zichzelf uitkeren.

AOW
De verhoging van de AOW, welke wordt veroorzaakt doordat deze meegroeit met het minimumloon, wordt dan weer betaald vanuit de IOAOW: een inkomensondersteuning voor gepensioneerde Nederlanders. Het bedrag voor deze ondersteuning wordt in de komende twee jaar verlaagd en vervolgens, in het jaar 2025, zelfs geheel afgeschaft. De beoogde verhoging van de ouderenkorting wordt daarnaast teruggedraaid.

Deze maatregelen houden dus min of meer in dat ouderen zelf behóórlijk meebetalen aan de verhoging van hun eigen AOW.

Waarom box 3 mogelijk compleet op de schop gaat

Waarom box 3 mogelijk compleet op de schop gaat

De derde box van ons belastingstelsel is aan vernieuwing toe. We leggen u hieronder uit waarom. 
 
Het Nederlandse belastingstelsel bestaat uit drie verschillende boxen. Verreweg de meeste Nederlanders krijgen te maken met box 1. Dit is tenslotte de belasting die wordt geheven over inkomen uit arbeid. Iedereen die werkt, krijgt hiermee te maken. 
 
De tweede box is al een stuk exclusiever. Deze belast onder meer de aandelen in een bedrijf. Box 3 belast inkomen uit sparen en beleggen. Daaronder vallen onder meer rente en aandelen, maar ook inkomsten uit bijvoorbeeld huurpanden. 
 
Onbelaste huurpanden 
Het vreemde aan box 3 is dat inkomsten uit huurpanden onbelast blijven. Met andere woorden: de eigenaren van een pand betalen géén belasting over de huurinkomsten die ze uit hun woningen en appartement derven. Een bijzondere gewaarwording in tijden van woningnood. 
 
De kans is daarom groot dat box 3 in de toekomst compleet op de schop gaat. De Nederlandse overheid heeft al laten weten in 2025 een geheel nieuw systeem te willen implementeren. Daarbij wordt er belasting betaald over rendement dat werkelijk is ontvangen. In het verleden werd er nog gerekend met een fictief rendement. 
 
Hoge Raad 
Deze wijziging is overigens niet alleen het indirecte gevolg van een oververhitte woningmarkt. Het komt namelijk ook door een recente uitspraak van de Hoge Raad. 
 
Zij stelden hierin dat de Belastingdienst helemaal niet mag rekenen met fictieve rendementen. Dit zou in strijd zijn met de Europese Rechten van de Mens. 
 
Veranderingen in box 3 van ons belastingstelsel zijn dus om meerdere redenen aanstaande. Het kabinet moet nog wel bekendmaken hoe deze nieuwe aanpak en de belasting op vermogens dan precies wordt geregeld. 

Elektrisch rijden: wat zijn de belastingvoordelen?

Elektrisch rijden: wat zijn de belastingvoordelen?


De stijgende benzineprijzen hebben geleid tot een toenemende stroom aan aanvragen voor elektrische auto’s. Wellicht denkt u zelf ook al aan de lease of koop van zo’n voertuig. Dat is mogelijk slim, want het kan u een aantal interessante belastingvoordelen opleveren. We nemen er vijf met u door.

1. U wordt vrijgesteld van BPM

Dat is een belasting op basis van gewicht en vervuiling van de auto. Een elektrische auto heeft echter geen CO2-uitstoot – en dus bent u gevrijwaard van dit bedrag.

2. U profiteert van een aanschafsubsidie

Of u nu gaat voor een nieuwe of een gebruikte auto: u kunt profiteren van een speciale aanschafsubsidie voor elektrische wagens. Deze subsidie is door de overheid in het leven geroepen om elektrisch rijden een push te geven.

Let wel: deze subsidie heeft een limiet. Het kan dus zijn dat u deze, wanneer u dit artikel leest, niet meer kunt indienen.

3. U betaalt géén motorrijtuigenbelasting

…een belasting die ook wel bekendstaat als simpelweg de wegenbelasting. Eigenaren van een elektrische auto zijn hiervoor tot en met 2024 vrijgesteld.

Let op: dit geldt alléén voor volledig elektrische auto’s, dus niet voor hybride voertuigen.

4. U betaalt minder bijtelling

Dit voordeel is specifiek van toepassing op personen die een elektrische auto zakelijk leasen, maar ook privé gebruiken. U betaalt dan weliswaar bijtelling, maar percentueel minder dan bij auto’s met een reguliere verbrandingsmotor.

We moeten daarbij ook vermelden dat dit voordeel momenteel wordt afgebouwd. Het is de bedoeling dat de bijtelling in het jaar 2026 gelijk is aan die van reguliere auto’s.

U ziet – verschillende voordelen op fiscaal terrein. En we hebben het daarbij niet eens gehad over andere voordelen, zoals het gebrek aan benzinekosten. Elektrisch rijden is dus op z’n minst het overwegen waard!