Hoe kunnen we je helpen?

De belastingtarieven van 2023 op een rijtje

De belastingtarieven van 2023 op een rijtje

We zijn 2023 – net zoals ieder kalenderjaar het geval is – begonnen met aangepaste belastingtarieven. We hebben de belangrijkste tarieven hieronder voor u samengevat.

Omzetbelasting

Wat is het?
De belasting die u betaalt over uw gemaakte om zet.

Wat zijn de tarieven in 2023?
Het standaard tarief voor de omzetbelasting, ook wel het btw-tarief genoemd, blijft 21%. Sommige diensten en goederen worden echter belast met een aangepast tarief: 9% of 0%.

Inkomstenbelasting

Wat is het?
De inkomstenbelasting is de belasting die u betaalt over uw persoonlijke inkomsten. We maken hierbij onderscheid tussen drie soorten – of boxen:

· Inkomen uit arbeid

· Inkomen uit aanmerkelijk belang

· Inkomen uit vermogen

Wat zijn de tarieven in 2023?

Inkomen uit arbeid
Het inkomen uit arbeid wordt tot €73.071 belast met 36,93%. Dit was in 2022 nog 37,07%.

Het inkomen uit arbeid boven de €73.071 belast met 49,5%. Dit percentage is ongewijzigd.

Inkomen uit aanmerkelijk belang
Een inkomen uit aanmerkelijk belang wordt belast met 26,9%. Dit tarief is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2022.

Inkomen uit vermogen
Het inkomen uit vermogen, bijvoorbeeld uit spaargeld, wordt tot een bedrag van €50.650 niet belast.

Is uw inkomen uit vermogen hoger dan dit? Dan werkt de Belastingdienst met – soort van – formules.

Ter illustratie: bevindt dit inkomen zich tussen de €50.650 en de €101.300? Dan rekent de fiscus met de formule 31% x het veronderstelde rendement van 1,82%. Dat komt neer op een totale belasting van 0,56%.

Heeft u een inkomen van tussen de €101.300 en de €1.013.000? Hou dan rekening met de formule 31% x het veronderstelde rendement van 4,37%. Dit komt neer op 1,35%.

Bevindt uw inkomen zich boven de €1.013.000? Reken dan op 31% x het veronderstelde rendement van 5,53%. Dit komt neer op 1,71%.

 

De belasting in box 3 stijgt verder: dit zijn de gevolgen

De belasting in box 3 stijgt verder: dit zijn de gevolgen

Een fikse tegenvaller voor beleggers. De belasting in box 3 gaat dit kalenderjaar namelijk nog verder omhoog. Dat heeft vooral gevolgen voor beleggers met een vermogen van boven de €57.000.

Dat heeft allemaal te maken met het zogenoemde fictieve rendement op spaargeld en beleggingen. Het belastingpercentage over dit rendement stijgt in 2023 naar 6,17 procent. Je betaalt daarmee 6,17 procent belasting over je vermogen uit sparen en beleggen dat boven de €57.000 uitkomt.

Nieuwe percentages
Het percentage van 6,17 procent geldt overigens niet over al het inkomen dat in box 3 valt. De totale verdeling voor box 3 ziet er als volgt uit:
Belasting over beleggingen en overige bezittingen: 6,17 procent
Belasting over spaargeld: 0,36 procent
Belasting over rente op schulden: 2,57 procent

Het gaat hier om voorlopige percentages. De definitieve cijfers worden pas in 2024 samengesteld.

Overgangsregime
De stijging maakt deel uit van een zogenoemd overgangsregime. Dit regime geldt tot en met 2025. Daarna rekent de overheid niet meer met fictief rendement, maar met daadwerkelijk rendement. Tot die tijd wordt het belastingpercentage over het fictieve rendement verhoogd.

Nadelen
De stijging in de belastingpercentages voor box 3 is vooral nadelig voor beleggers die bijvoorbeeld beleggen in staatsobligaties en daarmee boven de vrijstellingsgrens van €57.000 uitkomen. Je betaalt ook meer over spaargeld, cryptotegoeden, vakantiehuizen en andere soorten vermogens.

Kleine beleggers kunnen ook worden geraakt door de stijgingen in de percentages, hoewel de kans bij hen onwaarschijnlijk is dat ze boven de vrijstellingsgrens van €57.000 uitkomen.

Er is overigens ook goed nieuws voor beleggers, want deze vrijstellingsgrens is wel naar boven toe opgeschoven. Hij stond een jaar geleden nog op €50.000.

Bron: Business Insider

 

Sluwe belastingconstructies: wat zijn het en wat kunnen we ertegen doen?

Sluwe belastingconstructies: wat zijn het en wat kunnen we ertegen doen?

We spreken van een zogenoemde sluwe belastingconstructie wanneer bedrijven, maar ook burgers dusdanig met geld schuiven dat er belasting wordt ontweken. De Belastingdienst heeft het nu gehad met dit fenomeen. 
 
Vandaar dat de fiscus een oproep doet. Ziet u een sluwe belastingconstructie? Meld het dan bij de Belastingdienst. 
 
Hoe ontstaan sluwe belastingconstructies? 
De sluwe belastingconstructies ontstaan wanneer belastingplichtigen zo min mogelijk belasting proberen te betalen door middel van bijvoorbeeld het structureren of verschuiven van winsten en vermogens. Daarbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van de verschillen in belastingtarieven, grondslagen en aftrekposten. 
 
Het gaat daarbij niet per se om illegale constructies, maar om situaties waarvoor de belastingregels simpelweg niet zijn bedoeld. De Belastingdienst zelf omschrijft het als ‘handelingen naar de letter van de wet, maar niet naar de geest van de wet’. 
 
Hoe kunnen we deze constructies tegengaan? 
Omdat de fiscus onmogelijk alles zelf kan controleren, roepen ze nu burgers op om sluwe belastingconstructies bij de Belastingdienst te melden. Het doel daarvan: meer belastinginkomsten genereren. Het kabinet heeft laten weten dat het vanaf het jaar 2027 graag 550 miljoen euro extra aan belastinginkomsten wilt innen. Dat moet dan gebeuren door het tegengaan van sluwe belastingconstructies. Men verwacht in 2024 al inkomsten van 160 miljoen euro. 
 
Waar kan ik een sluwe belastingconstructie aangeven? 
Het doorgeven van zo’n constructie kan via een digitaal consult via een website van de overheid: InternetConsultatie.nl. Het is overigens niet zo dat de Belastingdienst helemaal niet zelf op zoek gaat naar sluwe belastingconstructies. Het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onderdeel van uitmaakt, heeft al doorgegeven opmerkelijke constructies in kaart te gaan brengen. 
 
Bron: Rijksoverheid en NU.nl 

Belasting uit coronatijd terugbetalen: waarom het soms lastig is

Belasting uit coronatijd terugbetalen: waarom het soms lastig is

Tijdens de verschillende lockdowns hebben nogal wat bedrijven gebruikgemaakt van de verschillende soorten overheidssteun. Uitstel van belasting betalen, bijvoorbeeld. Deze belasting moet nu worden terugbetaald – en dat gaat gepaard met de nodige problemen. 

De hoofdzakelijke reden daarvoor? Die is simpel: het komt nu niet uit. 

We leven in een tijd vol oplopende energierekeningen en inflatie. Deze worden voor een deel veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. De stijging van het wettelijk minimumloon is bijvoorbeeld een andere veroorzaker van hogere lasten voor bedrijven. 

Het betalen van de uitgestelde belasting is daardoor voor sommige bedrijven knap lastig aan het worden. Maar de Belastingdienst is onverbiddelijk: de uitgestelde belasting moet worden teruggegeven aan de staat. Sinds 1 oktober 2022 is het verplicht om dit binnen een termijn van vijf jaar te doen. 

Hoge schuld
De hoogte van de belastingschuld geeft ook meteen aan waarom het zo belangrijk is dat de schuld wordt terugbetaald. Deze bedroeg op het hoogtepunt tenslotte maar liefst 47 miljard euro. 

Doordat een groot deel van de schuld dragende ondernemers al veel eerder dan 1 oktober 2022 is begonnen met het terugbetalen van de schuld, staat de teller inmiddels op ongeveer 19 miljard euro. Naar schatting zijn er nog 269.000 bedrijven die nog steeds bezig zijn met het aflossen van de belastingschuld. 

Zeven jaar
Een kleine verzachting: het is mogelijk om evengoed uitstelling van betaling aan te vragen. De termijn waarbinnen de belasting moet worden teruggevraagd wordt dan opgeschoven naar zeven jaar. Bedrijven moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze verlengde termijn? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. 

Bron: NOS en Rijksoverheid 

Wijzigingen in de inkomstenbelasting: dit moet u erover weten

Wijzigingen in de inkomstenbelasting: dit moet u erover weten

Het recent aangeboden pakket Belastingplan 2023 is aangeboden aan de Tweede Kamer. We vertellen u hieronder welke consequenties dit heeft voor uw inkomstenbelasting.

De inkomstenbelasting uit box 1 gaat omhoog
Box 1 belast het inkomen tot €73.031. U betaalt hierover vanaf volgend jaar 36,93% belasting.

Dat is meer dan in 2022. Dit jaar bedraagt dit percentage tenslotte nog 37,10%.

De inkomstenbelasting uit aandelenbezit verandert
Box 2 belast zogenoemde winstuitkeringen waarbij u 5% of meer aandelen bezit – een zogenoemd aanmerkelijk belang.

Dit aanmerkelijke belang wordt in zowel 2022 als 2023 belast met 26,9% inkomstenbelasting, maar daar komt een jaar later verandering in. In 2024 introduceert de fiscus namelijk twee tarieven. U betaalt dan 24,5% tot €67.000 en 31% na €67.000.

De heffingskortingen worden aangepast
Een heffingskorting is een korting op de belasting die soms afhankelijk is van uw inkomen in box 1.

Althans – dat is nu het geval.

Vanaf 2025 telt ook uw inkomen in box 2 en box 3 mee. Stijgt uw inkomen? Dan daalt de heffingskorting.

De arbeidskorting stijgt
Daartegenover staat dat de arbeidskortingen juist omhoog gaan. Het maximale bedrag stijgt naar €5.052. U krijgt deze arbeidskorting bij een inkomen van €37.626.

De zelfstandigenaftrek verandert
Belangrijk voor zzp’ers: de zelfstandigenaftrek gaat op de schop. Deze aftrek houdt in dat u als zelfstandige tot een bepaald inkomen geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Dit grensbedrag is volgend jaar €5.030: een verlaging van maar liefst €1.280 ten opzichte van het jaar daarvoor.

De zelfstandigenaftrek wordt bovendien in de komende jaren nog verder afgebouwd – tot €900 in 2027.

De onbelaste kilometervergoeding gaat omhoog
Deze stijgt in 2023 naar €0,21 per gereden kilometer.

Uitgestelde belastingschuld: waarom ondernemers zich hier druk over maken

Uitgestelde belastingschuld: waarom ondernemers zich hier druk over maken

Op 1 oktober 2022 start het terugbetalen van de schuld die sommige ondernemers nog open hebben staan bij de Belastingdienst. Deze stamt nog uit het dieptepunt van de coronacrisis. Veel ondernemers hebben echter juist nu te maken het hoge kosten. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de uitgestelde belastingschuld problemen gaat opleveren.

In totaal moet de fiscus nog bijna 20 miljard euro aan schuld innen. Zo’n 280.000 ondernemers moeten dit nog betalen. Daar kunnen ze op 1 oktober 2022 mee beginnen.

Oplopende kosten
De schatting is echter dat veel ondernemers hierdoor in nood komen. Dat heeft vanzelfsprekend te maken met de huidige kosten die steeds verder oplopen. Ondernemers zijn meer en meer geld kwijt aan hoge huurprijzen, de energierekening, kosten voor grondstoffen en meer. Hierdoor blijft er maar weinig over voor het aflossen van schulden uit de coronacrisis.

Daar komt nog eens bij kijken dat de overheid juist nu heeft bepaald dat kleine bedrijven meer winstbelasting gaan betalen. Een besluit dat de huidige problemen alleen maar vergroot. Een derde reden is het personeelstekort waarvan momenteel in meerdere branches sprake is.

Versoepelingen
De roep om versoepelingen voor het terugbetalen van de belastingschuld is daarom groot. Feit is echter dat de huidige regeling op zichzelf al een versoepeling is. De aflossingstermijn is bijvoorbeeld uitgesteld van vijf naar zeven jaar.

Daarnaast kunnen ondernemers een betalingspauze inlassen. Voor specifieke individuele gevallen zijn speciale regelingen getroffen.

Meer maatregelen
Het kabinet staat niet te springen om nóg meer versoepelingen in te voeren. Dat zou volgens hen een ongelijk speelveld creëren, waarbij goedlopende bedrijven zonder steun concurreren met bedrijven die wél hulp ontvangen.

Er komt voorlopig géén extra belasting op hoge winsten van energiebedrijven

Er komt voorlopig géén extra belasting op hoge winsten van energiebedrijven

De hogere energieprijzen brengen veel huishoudens in het nauw, maar specifieke bedrijven profiteren er juist van. Sommige instanties pleiten daarom voor een zogenoemde meevallersheffing: een belasting op hoge winsten. Dit is volgens het kabinet echter onhaalbaar op de korte termijn.

Het fenomeen is min of meer over komen waaien vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het wordt hier een windfall tax genoemd: een belasting over financiële meevaller. Energieleveranciers, waaronder verschillende olie- en gasbedrijven, betalen daar tot en met 2025 méér belasting. Het gaat om een tarief van tussen de 40 en de 65 procent.

Extra belasting voor Nederland
Het Verenigd Koninkrijk is niet het enige land dat een meevallersheffing hanteert. Zo heeft Italië een soortgelijke maatregel ingevoerd. Ze gaan daar zelfs nog een stap verder: sommige politici willen banken die van de gestegen energieprijzen profiteren ook extra belasten.

Het is wat dat betreft logisch dat de vraag naar een windfall tax ook in Nederland klinkt. Onder meer Henri Bontenbal van het CDA en Laurens Dassen van Volt hebben minister Rob Jetten van Klimaat en Energie om een dergelijke regeling gevraagd.

Onhaalbaar
Jetten heeft echter aangegeven dat een meevallersheffing op de korte termijn niet haalbaar is. Dat komt volgens hem mede door het feit dat niet is te meten welk deel van de winst nu afkomstig is van eventuele meevallers.

Het kan daarnaast tot twee jaar duren voordat de heffing daadwerkelijk is doorgevoerd. De invoering is bovendien in strijd met steunmaatregelen van de staat.

Bovendien liet Jetten weten dat momenteel al zo’n 70 procent van gas- en oliewinsten naar de staat gaan. Dit gebeurt in de vorm van al geldende belastingen en heffingen.

Bron: RTL Nieuws

De belasting op vermogen: waarom de coalitie verdeeld is

De belasting op vermogen: waarom de coalitie verdeeld is

Dat de spaartaks mislukt is, is nog een understatement. Het kabinet lijkt echter ook niet eensgezind over diens vervanger: de zogenoemde vermogensaanwasbelasting. Dat kwam tijdens een debat eind juni 2022 aan het licht.

Doordat de Belastingdienst de vermogensrendementsheffing berekende op basis van een zogeheten fictief rendement, betaalden veel belastingbetalers jarenlang te veel. De Hoge Raad oordeelde tot teruggave; de manier van werken moest op de schop. Maar in welke vorm de werkwijze van de fiscus moet worden gestoken, wordt over gesteggeld.

Plan
De vervanger die het kabinet initieel op het oog had, is de vermogensaanwasbelasting. Dit houdt grofweg in dat inkomsten uit vermogen, waaronder rente en dividend, binnen een nieuw stelsel worden belast. Het stelsel is in grote lijnen vastgelegd in het coalitieakkoord.

Diezelfde coalitie lijkt nu echter op de rem te trappen voor zover het de verwezenlijking van het plan betreft. Dat komt vooral door de VVD. Kamerlid Folkert Idsinga vond de uitvoering van het plan ‘te snel’ gaan. Hij opperde dat het kabinet ook moest kijken naar een derde variant.

Het gaat daarbij om een vermogenswinstbelasting. Het idee daarvan is dat papieren winst, bijvoorbeeld vastgoed in waarde, niet wordt belast. Dit voorkomt situaties waarbij een pand dat alleen op papier een waardestijging heeft ondergaan een niet-verkopende eigenaar fikse belastingaanslagen oplevert.

Kritiek
Andere coalitiepartijen zien echter weinig in het bezwaar van de VVD. Zij stellen dat de partij een vertragingstactiek hanteert, omdat het lastig wordt om de nieuwe vermogensheffing voor 2025 in te voeren.

Met name D66 is kritisch. Kamerlid Romke de Jong stelt daarbij dat zo’n alternatief een mogelijk stelsel van belastingontwijking kan creëren.

Idsinga heeft inmiddels aangegeven in ieder geval de vaart erin te willen houden.

Bron: AD

De inkomstenbelasting als zzp’er: hoe werkt het?

De inkomstenbelasting als zzp’er: hoe werkt het?

Sommige zzp’ers schrikken er behoorlijk van: na jarenlang géén inkomstenbelasting te hebben betaald, krijgen ze opeens die blauwe envelop die hen verplicht even een paar duizend euro aan IB af te tikken. Hoe dit kan – en al het andere omtrent de inkomstenbelasting van zzp’ers? We leggen het u hieronder uit.

Om te beginnen: iedere ondernemer is belastingplichtig. Ook zzp’ers.

Dat betekent dat ze grofweg twee soorten belasting betalen: de omzetbelasting (die we voor nu even buiten beschouwing laten) én de inkomstenbelasting.

Inkomstenbelasting in een notendop
Heel simpel gezegd omvat de inkomstenbelasting alle belasting die u betaalt over uw inkomen. Zo werkt het in de praktijk echter niet. U profiteert namelijk van best wat regelingen die de belastbare winst, het deel van uw inkomen waarover u belasting betaalt, beperken. Voorbeelden hiervan zijn de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek én de mkb-winstvrijstelling.

Trek deze van uw omzet af en u ziet het eigenlijke bedrag waarover u belasting betaalt. Dat ligt doorgaans lager dan hetgeen er op uw bankrekening is gestort. En het kan zelfs zó laag zijn dat u helemaal geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Dat scheelt weer.

Belasting na een aantal jaar
‘Maar hoe kan het dan dat sommige ondernemers vier jaar na de start opééns wel IB betalen?’

We gaan er daarbij vanuit dat uw business op een gegeven moment goed draait en dus meer oplevert. Het kan dat zijn dat u voor dat kalenderjaar wél boven een bepaalde grens uitkomt waardoor u inkomstenbelasting gaat betalen.

Zorgverzekeringswe
Tot slot nog even dit. We zeiden wel dat er twee soorten belastingen zijn, maar eigenlijk is er ook nog een derde: de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zwv). Dit is een aparte, inkomensafhankelijke aanslag. Iets om rekening mee te houden.

Wanneer krijgen bezwaarmakers hun spaargeld terug?

Wanneer krijgen bezwaarmakers hun spaargeld terug?

Nederland telt zo’n zestigduizend spaarders die in 2017 en 2018 teveel spaartaks betaalden. Zij krijgen hun geld uiterlijk 4 augustus 2022 terug. Dat heeft de Rijksoverheid op 28 april van dit jaar bekendgemaakt. 
 
De Belastingdienst berekende in deze jaren de hoogte van de spaartaks aan de hand van een zogenoemd fictief rendement. Dat hield onder meer in dat de fiscus veronderstelde dat spaarders verdienden aan hun geld, bijvoorbeeld door te beleggen. Ze betaalden daarom dus relatief méér belasting. 
 
Werkelijk versus fictief rendement 
Het probleem bleek echter dat veel mensen met spaargeld hier niet of nauwelijks aan verdienden. Ze hebben dus onterecht meer belasting betaald, vond ook de Hoge Raad. Zij stelden dat de Belastingdienst daarom met werkelijk rendement moest rekenen en niet met fictieve. 
 
Volgens de hoogste rechter is het zelfs wettelijk verboden om spaargeld op deze manier te belasten: het is in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. En dus heeft de Raad de fiscus opgedragen tot rechtsherstel. 
 
Rechtsherstel 
Dit rechtsherstel houdt dus in dat getroffen spaarders vóór 4 augustus 2022 hun geld terugkrijgen. Dat herstel geldt ook voor niet-vastgestelde of -opgestelde aanslagen in box 2 – uit onder meer 2020 en 2021. Het kabinet maakte dit in een brief aan de Tweede Kamer bekend. 
 
Meer uitspraken 
Het rechtsherstel geldt overigens niet voor mensen die niet op tijd waren met het indienen van hun bezwaar en waarbij de aanslag al is vastgesteld. Hun lot wordt nog besproken door de Hoge Raad. De uitspraak over deze zaak wordt in het najaar van 2022 verwacht. 
 
Bronnen: Belastingdienst en BNNVARA