Hoe kunnen we je helpen?

Meer belasting voor de allerrijksten: gaat het er wel of niet komen?

Meer belasting voor de allerrijksten: gaat het er wel of niet komen?

De kansen op een zogenoemde miljonairsbelasting nemen alsmaar toe – en dat is niet los te zien van de naderende verkiezingen.

Het is een veelgehoord thema wanner het gaat over de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november: de kloof tussen arm en rijk. Uit sommige cijfers blijkt namelijk dat deze kloof groter en groter wordt. Verschillende politici en politieke partijen gaan daar in mee.

Sterker nog: de huidige politiek is behoorlijk eensgezind als het gaat om het verkleinen van inkomensverschillen. Alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten zijn van mening dat werk meer moet lonen.

Miljonairsbelastingen
De verschillen zitten echter in de voorgestelde manieren om dit soort gaten te dichten. Linkse partijen als GroenLinks/PvdA, VOLT en D66, maar ook de PVV en de ChristenUnie zijn voorstander van een hogere belasting op vermogen boven de €57.000 per jaar. Veel van hen willen ook meer belasting op hogere inkomens. Van deze partijen gaan D66, GroenLinks/PvdA en de PVV nog een stapje verder. Zij pleiten voor de invoering van een extra miljonairsbelasting, waarbij iedereen die méér dan €1.000.000 bezit een aanvullende taks betaalt.

Wel of geen extra belasting?
De kans op meer belasting op vermogen lijkt dus behoorlijk groot te zijn. De verwezenlijking van een bijbehorende miljonairstaks oogt verder weg. De VVD en het NSC van Pieter Omtzigt staan hier namelijk niet welwillend tegenover. De kans is groot dat deze partijen bij de formatie worden betrokken.

Het NSC wil bijvoorbeeld liever inzetten op meer belasting van het reëel rendement, terwijl de VVD de lasten op arbeid en de lasten op vermogen vooral lager wil maken.

Bron: NOS

Wat gebeurt er als ik te laat ben met mijn belastingaangifte?

Wat gebeurt er als ik te laat ben met mijn belastingaangifte?

Het is haast een jaarlijks terugkerend fenomeen in de maand augustus: mensen die te laat zijn met hun aangifte voor de inkomstenbelasting. Dit jaar waren het er echter wel heel veel: twee keer zoveel als een jaar eerder. Hoe komt dat? En wat gebeurt er eigenlijk als u zelf – om welke reden dan ook – een keer te laat bent met uw aangifte? 
 
Bijna 200.000 Nederlanders waren dit jaar te laat met de aangifte voor de inkomstenbelasting. Dat moest eigenlijk vóór 1 mei 2023 gebeuren. 
 
De Belastingdienst heeft daarop al deze mensen, waaronder zich zowel ondernemers als particulieren bevonden, een herinneringsbrief en/of sms’je gestuurd. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want zo’n 66% van deze groep heeft inmiddels alsnog aangifte gedaan. 
 
Te laat 
Dat neemt niet weg dat er evengoed nog een behoorlijke groep bestaat die nog aangifte moet doen. Dit is vanzelfsprekend geen wenselijke situatie – niet voor de fiscus én niet voor de belastingplichtige. Te laat verstuurde aangiftes kunnen namelijk resulteren in flinke boetes. 
 
Wie wél een verzoek tot aangifte heeft ontvangen, maar niet voor 1 mei betaalt, krijgt allereerst een aanmaning. Deze aanmaning bevat een nieuwe betaaltermijn. 
 
Tot zover goed, toch? Maar wie hierna nóg geen aangifte de deur uit doet, komt in de problemen. De Belastingdienst móet namelijk een inkomen van je hebben. Bij een gebrek aan de juiste gegevens maken ze een schatting. Deze valt misschien wel té hoog uit, maar je krijgt er evengoed een aanslag over. 
 
En dat is niet alles. U wordt ook getrakteerd op een verzuimboete van €385. Dat is overigens de eerste boete: het totaalbedrag hiervoor kan oplopen tot boven de €5.000. 
 
Kortom: zorg er simpelweg dat u te allen tijde op tijd bent met uw aangiftes.

Wat gebeurt er als ik mijn IB-aangifte niet eerlijk invul?

Wat gebeurt er als ik mijn IB-aangifte niet eerlijk invul?

Belastingaangiftes zijn voor de meeste ondernemers niet hun favoriete werkzaamheden. Zo’n aangifte, bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting, wil er dan ook weleens bij inschieten. Dat kan echter wel behóórlijke gevolgen hebben…

We willen u echter niet nodeloos bang maken. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat u een fout maakt tijdens uw belastingaangifte. U kunt iets vergeten in te vullen – of bepaalde regels anders interpreteren waardoor u iets anders invult dan eigenlijk de bedoeling was.

Dit zorgt niet per se voor boetes of andere straffen. U ontvangt in veel gevallen een brief van de Belastingdienst waarin u op de fout wordt gewezen. Die brief is uiteraard voorzien van het verzoek om uw aangifte alsnog volledig in te vullen.

In het allerergste geval, maar daar gaan we niet vanuit, moet de zaak voorkomen. Als er daarbij blijkt dat er sprake is van een menselijke fout, is dit voor een rechter bepleitbaar. U krijgt dan evengoed geen boete.

Het kan zelfs voorkomen dat een belastinginspecteur niet met de aangifte akkoord gaat, maar de rechter – in zekere zin – wel.

Wat als ik helemaal geen aangifte doe?
De situatie verandert echter wanneer u willens en wetens geen aangifte doet. Het opzettelijk vermijden van de aangifte voor bijvoorbeeld de omzetbelasting resulteert vrijwel altijd in een zogeheten vergrijpboete.

Dit soort boetes zijn niet mals. Meestal begint het met een klein bedrag, omdat u natuurlijk ook per ongeluk uw aangifte kan vergeten.

De boetes worden echter hoger wanneer dit structureel gebeurt. Het maximale bedrag is zelfs 100% van de belasting die u nog moet betalen. Het wordt dan dus een verdubbeling in kosten.

Eenmanszaken en de belasting: hoeveel inkomstenbelasting betaalt u over uw winst?

Eenmanszaken en de belasting: hoeveel inkomstenbelasting betaalt u over uw winst?

Zzp’ers krijgen doorgaans veelal het advies om wat geld opzij te zetten voor de jaarlijkse inkomstenbelasting. Maar eh – om hoeveel geld gaat dit eigenlijk? We vertellen u er hieronder iets meer over.

Het Nederlandse belastingstelsel kent een aantal belastingschrijven voor uw inkomsten. Deze schijven gelden voor zowel werknemers in loondienst als ondernemers en bestaat uit twee verschillende percentages.

Verdient u op jaarbasis minder dan €73.031? Dan betaalt u 37,07% belasting over uw inkomen.

Verdient u op jaarbasis méér dan €73.031? Dan betaalt u 49,50% belasting over uw inkomen boven dat bedrag en 37,07% over het deel daaronder.

Omzetbelasting en bedrijfskosten
Tot zover duidelijk, niet? Maar dit is de basis van de basis. Er zijn namelijk nogal wat zaken waar u rekening mee moet houden. Het is namelijk niet zo dat alles wat u op uw zakelijke rekening ontvangt automatisch onder deze schijven valt.

U moet hier namelijk eerst nog de btw vanaf trekken. Dit bedrag betaalt u ook aan de Belastingdienst, maar dan onder de noemer omzetbelasting.

Trek hier vervolgens ook al uw bedrijfskosten vanaf. Dit zijn de kosten die u in het kader van uw bedrijf heeft gemaakt. Het is dus de winst die belast wordt, niet de omzet.

Belastingvoordelen
De winst voor belasting is echter nog steeds niet het bedrag waarover u belasting moet betalen. U kunt namelijk mogelijk gebruikmaken van fiscale aftrek. Dit zijn belastingvoordelen waarvoor u in aanmerking komt wanneer u volgens de Belastingdienst een ondernemer bent. Dat is onder meer het geval als u voldoende uren in uw onderneming hebt gestopt.

Voorbeelden hiervan zijn de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Allen zorgen voor verlaging van de winst voor belasting – en dus indirect voor minder belasting.

Het bedrag dat hierna overblijft, is het bedrag waarover u inkomstenbelasting betaalt.

Mkb-winstvrijstelling: wat houdt het precies in?

Mkb-winstvrijstelling: wat houdt het precies in?

Bent u een ondernemer? Dan betaalt u, net als een werknemer in loondienst, inkomstenbelasting. Maar wanneer de Belastingdienst u aanmerkt als een ondernemer, kunt u wél profiteren van een aantal maatregelen die er wellicht voor zorgen dat u minder hoeft te betalen.

Een van die maatregelen is de zogenoemde mkb-vrijstelling. Dit is een belastingvrijstelling voor het midden- en kleinbedrijf. Deze mkb-vrijstelling zorgt voor een verlaging van de fiscale winst. Dat houdt dus in dat er een lager bedrag overblijft waarover u inkomstenbelasting hoeft te betalen – wat automatisch minder belasting betekent. De totale vrijstelling bedraagt 14%, maar let op: u moet uw winst eerst verminderen met de ondernemersaftrek. Pas dan kunt u gebruikmaken van de mkb-winstvrijstelling.

Kan iedereen gebruikmaken van de mkb-winstvrijstelling?
Voordat u de vlag uithangt: het is niet zo dat iedereen gebruik mag maken van dit fiscale voordeel. Om dat te bereiken, moet de Belastingdienst u eerst aanmerken als een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in dat u minstens 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt.

U moet daarnaast goederen of diensten leveren aan particulieren of bedrijven én minimaal drie klanten of opdrachtgevers per jaar hebben. We raden het u aan om de website van de Belastingdienst in de gaten te houden om alle vereisten te ontdekken.

Levert de mkb-winstvrijstelling altijd voordeel op?
Het kan ook zijn dat u wel recht heeft op de mkb-winstvrijstelling, maar dat deze voor u geen zoden aan de dijk zet. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer uw onderneming verlies lijdt. Dat zorgt er tenslotte voor dat de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies verkleint. In zo’n geval is het niet handig om deze regeling toe te passen.

Belastingbox 2: hoe zit ‘ie in elkaar?

Belastingbox 2: hoe zit ‘ie in elkaar?

Belastingbetalers – iedereen, dus – krijgen te maken met drie verschillende boxen. Box 1 en 3 zijn daarvan het bekendst. Vandaar dat we in dit artikel ingaan op die tweede, ietwat mysterieuze variant. 
 
Want inderdaad: box 1 belast de inkomsten uit werk en uw woning. Verreweg de meeste Nederlanders krijgen hiermee te maken. Inkomsten belast in box 3 komen al stukken minder vaak voor. Deze box belast namelijk het vermogen – sparen en beleggen. Dergelijk vermogen heeft lang niet iedereen. 
 
Box 2 heeft echter de twijfelachtige eer de onbekendste box van allemaal te zijn. Dat komt omdat hij inkomen uit het zogenoemde aanmerkelijk belang belast. 
 
Wat is aanmerkelijk belang? 
Aanmerkelijk belang is voor velen een nogal vaag begrip, maar we doen ons best het zo makkelijk mogelijk uit te leggen. We spreken van een aanmerkelijk belang wanneer u dividend heeft ontvangen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u (opties tot) aandelen heeft in een vennootschap of een coöperatie. 
 
We spreken ook van aanmerkelijk belang als we het hebben over winstbewijzen of genotsrechten hebt binnen een vennootschap. Het gaat dan om een bezit van minimaal 5%. 
 
Wanneer word ik in box 2 belast? 
Dit betekent overigens niet dat u automatisch belasting betaalt als u aanmerkelijke belangen heeft. Dat is namelijk pas het geval als u hieruit een specifiek voordeel hebt gehad. Dividend is daar een voorbeeld van, maar het kan ook gaan om een verkoopwinst uit uw aandelen. 
 
Hoeveel is de belasting in box 2? 
De inkomsten die in box 2 vallen, worden in 2023 belast met een percentage van 26,90%. Let op: dit verandert in het kalenderjaar 2024. Het percentage verandert dan naar 24,5% over inkomsten tot €67.000 en 31% over inkomsten boven de €67.000. 

 

De WOZ-waarde: wat is het effect op mijn inkomstenbelasting?

De WOZ-waarde: wat is het effect op mijn inkomstenbelasting?

Heeft u een koophuis? Dan bent u in januari of februari ongetwijfeld met uw neus op de feiten gedrukt voor zover het de WOZ-waarde betreft. Tenslotte plofte er tijdens die maanden bij alle huizeneigenaren een brief op de deurmat met daarin de meest recente waarde.

Die brief zag er in veel gevallen niet al te rooskleurig uit. De WOZ-waarde is gemiddeld genomen tenslotte met 17 procent gestegen.

Hoewel dit per gemeente verschilt, leidt deze stijging over het algemeen tot het betalen van meer belasting. De WOZ-waarde is namelijk leidend voor het bepalen van de hoogte van de OZB: de Onroerend Zaken Belasting. En dat is weer een graadmeter voor verschillende gemeentelijke belastingen, waaronder de waterschapslasten.

Simpel gezegd leidt een hogere WOZ-waarde dus tot meer gemeentelijke belastingen.

Effect op de inkomstenbelasting
Wat niet iedereen weet, is dat de WOZ-waarde indirect ook van invloed is op de inkomstenbelasting die u betaalt. Dat heeft te maken met het feit dat het bezitten van een koopwoning over het algemeen voordeliger is dan een huis huren. U bouwt er tenslotte eigen vermogen mee op.

De Belastingdienst ziet dit vermogen als een extra inkomen. U moet daarom verplicht het zogenoemde eigenwoningforfait, het EWF, bij uw belastbare inkomen optellen. Het verschil tussen het EWF en de betaalde hypotheekrente mag u hierbij aftrekken van uw inkomen. U krijgt daardoor een deel van de hypotheekrente terug van de fiscus.

Mar als uw huis volgens de WOZ-waarde meer waard is, is uw EWF-tarief ook hoger. Het verschil tussen het EWF en de hypotheekrente wordt daardoor kleiner – en dat resulteert in een situatie waarin u minder terugkrijgt van de belasting.

De WOZ-waarde is zodoende van invloed op uw inkomstenbelasting.

 

De belastingtarieven van 2023 op een rijtje

De belastingtarieven van 2023 op een rijtje

We zijn 2023 – net zoals ieder kalenderjaar het geval is – begonnen met aangepaste belastingtarieven. We hebben de belangrijkste tarieven hieronder voor u samengevat.

Omzetbelasting

Wat is het?
De belasting die u betaalt over uw gemaakte om zet.

Wat zijn de tarieven in 2023?
Het standaard tarief voor de omzetbelasting, ook wel het btw-tarief genoemd, blijft 21%. Sommige diensten en goederen worden echter belast met een aangepast tarief: 9% of 0%.

Inkomstenbelasting

Wat is het?
De inkomstenbelasting is de belasting die u betaalt over uw persoonlijke inkomsten. We maken hierbij onderscheid tussen drie soorten – of boxen:

· Inkomen uit arbeid

· Inkomen uit aanmerkelijk belang

· Inkomen uit vermogen

Wat zijn de tarieven in 2023?

Inkomen uit arbeid
Het inkomen uit arbeid wordt tot €73.071 belast met 36,93%. Dit was in 2022 nog 37,07%.

Het inkomen uit arbeid boven de €73.071 belast met 49,5%. Dit percentage is ongewijzigd.

Inkomen uit aanmerkelijk belang
Een inkomen uit aanmerkelijk belang wordt belast met 26,9%. Dit tarief is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2022.

Inkomen uit vermogen
Het inkomen uit vermogen, bijvoorbeeld uit spaargeld, wordt tot een bedrag van €50.650 niet belast.

Is uw inkomen uit vermogen hoger dan dit? Dan werkt de Belastingdienst met – soort van – formules.

Ter illustratie: bevindt dit inkomen zich tussen de €50.650 en de €101.300? Dan rekent de fiscus met de formule 31% x het veronderstelde rendement van 1,82%. Dat komt neer op een totale belasting van 0,56%.

Heeft u een inkomen van tussen de €101.300 en de €1.013.000? Hou dan rekening met de formule 31% x het veronderstelde rendement van 4,37%. Dit komt neer op 1,35%.

Bevindt uw inkomen zich boven de €1.013.000? Reken dan op 31% x het veronderstelde rendement van 5,53%. Dit komt neer op 1,71%.

 

De belasting in box 3 stijgt verder: dit zijn de gevolgen

De belasting in box 3 stijgt verder: dit zijn de gevolgen

Een fikse tegenvaller voor beleggers. De belasting in box 3 gaat dit kalenderjaar namelijk nog verder omhoog. Dat heeft vooral gevolgen voor beleggers met een vermogen van boven de €57.000.

Dat heeft allemaal te maken met het zogenoemde fictieve rendement op spaargeld en beleggingen. Het belastingpercentage over dit rendement stijgt in 2023 naar 6,17 procent. Je betaalt daarmee 6,17 procent belasting over je vermogen uit sparen en beleggen dat boven de €57.000 uitkomt.

Nieuwe percentages
Het percentage van 6,17 procent geldt overigens niet over al het inkomen dat in box 3 valt. De totale verdeling voor box 3 ziet er als volgt uit:
Belasting over beleggingen en overige bezittingen: 6,17 procent
Belasting over spaargeld: 0,36 procent
Belasting over rente op schulden: 2,57 procent

Het gaat hier om voorlopige percentages. De definitieve cijfers worden pas in 2024 samengesteld.

Overgangsregime
De stijging maakt deel uit van een zogenoemd overgangsregime. Dit regime geldt tot en met 2025. Daarna rekent de overheid niet meer met fictief rendement, maar met daadwerkelijk rendement. Tot die tijd wordt het belastingpercentage over het fictieve rendement verhoogd.

Nadelen
De stijging in de belastingpercentages voor box 3 is vooral nadelig voor beleggers die bijvoorbeeld beleggen in staatsobligaties en daarmee boven de vrijstellingsgrens van €57.000 uitkomen. Je betaalt ook meer over spaargeld, cryptotegoeden, vakantiehuizen en andere soorten vermogens.

Kleine beleggers kunnen ook worden geraakt door de stijgingen in de percentages, hoewel de kans bij hen onwaarschijnlijk is dat ze boven de vrijstellingsgrens van €57.000 uitkomen.

Er is overigens ook goed nieuws voor beleggers, want deze vrijstellingsgrens is wel naar boven toe opgeschoven. Hij stond een jaar geleden nog op €50.000.

Bron: Business Insider

 

Sluwe belastingconstructies: wat zijn het en wat kunnen we ertegen doen?

Sluwe belastingconstructies: wat zijn het en wat kunnen we ertegen doen?

We spreken van een zogenoemde sluwe belastingconstructie wanneer bedrijven, maar ook burgers dusdanig met geld schuiven dat er belasting wordt ontweken. De Belastingdienst heeft het nu gehad met dit fenomeen. 
 
Vandaar dat de fiscus een oproep doet. Ziet u een sluwe belastingconstructie? Meld het dan bij de Belastingdienst. 
 
Hoe ontstaan sluwe belastingconstructies? 
De sluwe belastingconstructies ontstaan wanneer belastingplichtigen zo min mogelijk belasting proberen te betalen door middel van bijvoorbeeld het structureren of verschuiven van winsten en vermogens. Daarbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van de verschillen in belastingtarieven, grondslagen en aftrekposten. 
 
Het gaat daarbij niet per se om illegale constructies, maar om situaties waarvoor de belastingregels simpelweg niet zijn bedoeld. De Belastingdienst zelf omschrijft het als ‘handelingen naar de letter van de wet, maar niet naar de geest van de wet’. 
 
Hoe kunnen we deze constructies tegengaan? 
Omdat de fiscus onmogelijk alles zelf kan controleren, roepen ze nu burgers op om sluwe belastingconstructies bij de Belastingdienst te melden. Het doel daarvan: meer belastinginkomsten genereren. Het kabinet heeft laten weten dat het vanaf het jaar 2027 graag 550 miljoen euro extra aan belastinginkomsten wilt innen. Dat moet dan gebeuren door het tegengaan van sluwe belastingconstructies. Men verwacht in 2024 al inkomsten van 160 miljoen euro. 
 
Waar kan ik een sluwe belastingconstructie aangeven? 
Het doorgeven van zo’n constructie kan via een digitaal consult via een website van de overheid: InternetConsultatie.nl. Het is overigens niet zo dat de Belastingdienst helemaal niet zelf op zoek gaat naar sluwe belastingconstructies. Het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onderdeel van uitmaakt, heeft al doorgegeven opmerkelijke constructies in kaart te gaan brengen. 
 
Bron: Rijksoverheid en NU.nl