Hoe kunnen we je helpen?

De inkomstenbelasting als zzp’er: hoe werkt het?

De inkomstenbelasting als zzp’er: hoe werkt het?

Sommige zzp’ers schrikken er behoorlijk van: na jarenlang géén inkomstenbelasting te hebben betaald, krijgen ze opeens die blauwe envelop die hen verplicht even een paar duizend euro aan IB af te tikken. Hoe dit kan – en al het andere omtrent de inkomstenbelasting van zzp’ers? We leggen het u hieronder uit.

Om te beginnen: iedere ondernemer is belastingplichtig. Ook zzp’ers.

Dat betekent dat ze grofweg twee soorten belasting betalen: de omzetbelasting (die we voor nu even buiten beschouwing laten) én de inkomstenbelasting.

Inkomstenbelasting in een notendop
Heel simpel gezegd omvat de inkomstenbelasting alle belasting die u betaalt over uw inkomen. Zo werkt het in de praktijk echter niet. U profiteert namelijk van best wat regelingen die de belastbare winst, het deel van uw inkomen waarover u belasting betaalt, beperken. Voorbeelden hiervan zijn de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek én de mkb-winstvrijstelling.

Trek deze van uw omzet af en u ziet het eigenlijke bedrag waarover u belasting betaalt. Dat ligt doorgaans lager dan hetgeen er op uw bankrekening is gestort. En het kan zelfs zó laag zijn dat u helemaal geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Dat scheelt weer.

Belasting na een aantal jaar
‘Maar hoe kan het dan dat sommige ondernemers vier jaar na de start opééns wel IB betalen?’

We gaan er daarbij vanuit dat uw business op een gegeven moment goed draait en dus meer oplevert. Het kan dat zijn dat u voor dat kalenderjaar wél boven een bepaalde grens uitkomt waardoor u inkomstenbelasting gaat betalen.

Zorgverzekeringswe
Tot slot nog even dit. We zeiden wel dat er twee soorten belastingen zijn, maar eigenlijk is er ook nog een derde: de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zwv). Dit is een aparte, inkomensafhankelijke aanslag. Iets om rekening mee te houden.

Wanneer krijgen bezwaarmakers hun spaargeld terug?

Wanneer krijgen bezwaarmakers hun spaargeld terug?

Nederland telt zo’n zestigduizend spaarders die in 2017 en 2018 teveel spaartaks betaalden. Zij krijgen hun geld uiterlijk 4 augustus 2022 terug. Dat heeft de Rijksoverheid op 28 april van dit jaar bekendgemaakt. 
 
De Belastingdienst berekende in deze jaren de hoogte van de spaartaks aan de hand van een zogenoemd fictief rendement. Dat hield onder meer in dat de fiscus veronderstelde dat spaarders verdienden aan hun geld, bijvoorbeeld door te beleggen. Ze betaalden daarom dus relatief méér belasting. 
 
Werkelijk versus fictief rendement 
Het probleem bleek echter dat veel mensen met spaargeld hier niet of nauwelijks aan verdienden. Ze hebben dus onterecht meer belasting betaald, vond ook de Hoge Raad. Zij stelden dat de Belastingdienst daarom met werkelijk rendement moest rekenen en niet met fictieve. 
 
Volgens de hoogste rechter is het zelfs wettelijk verboden om spaargeld op deze manier te belasten: het is in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. En dus heeft de Raad de fiscus opgedragen tot rechtsherstel. 
 
Rechtsherstel 
Dit rechtsherstel houdt dus in dat getroffen spaarders vóór 4 augustus 2022 hun geld terugkrijgen. Dat herstel geldt ook voor niet-vastgestelde of -opgestelde aanslagen in box 2 – uit onder meer 2020 en 2021. Het kabinet maakte dit in een brief aan de Tweede Kamer bekend. 
 
Meer uitspraken 
Het rechtsherstel geldt overigens niet voor mensen die niet op tijd waren met het indienen van hun bezwaar en waarbij de aanslag al is vastgesteld. Hun lot wordt nog besproken door de Hoge Raad. De uitspraak over deze zaak wordt in het najaar van 2022 verwacht. 
 
Bronnen: Belastingdienst en BNNVARA 

Ondernemers in Box 2 zwaarder belasten: wat houdt het in?

Ondernemers in Box 2 zwaarder belasten: wat houdt het in?


Nederland heeft een progressief belastingstelsel. Dat zou moeten betekenen dat de zwaarste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Dit blijkt in de praktijk echter nauwelijks het geval. Sommige politieke partijen hebben het daarom over zwaardere belastingen in Box 2. Maar wat betekent dit precies?

Hoewel het er op papier anders uitziet, betalen armere mensen naar verhouding dus meer belasting. Flink meer, want volgens een recent onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) betalen miljonairs doorgaans maar twintig procent. Ter illustratie: modale inkomens betalen veertig procent.

Box 2

Het noopte sommige politici ertoe te stellen dat het Nederlandse belastingstelsel daardoor toe is aan een herziening. De scheve verhoudingen rechttrekken is volgens hen mogelijk met een hervorming van de belastingen in Box 2.

Box 2 bevat het inkomen uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie. Hieronder vallen onder meer aandelen, maar ook genotsrechten van een binnen- of buitenlanders vennootschap. Ondernemers die belasting betalen in Box 2 zijn onder meer directeur-grootaandeelhouders (dga). Daaronder valt ook de één procent allerrijksten van het land.

Zwaardere belasting

Een hogere belasting van het inkomen in deze box zou moeten helpen om de scheve verhoudingen weer enigszins recht te trekken. Of dat er ook daadwerkelijk van gaat komen? Dat is nog maar de vraag. Partijen als GroenLinks en de PvdA spreken van belastingontduiking en willen werken aan een wet die belastingverhoginh inderdaad mogelijk maakt.

Maar de VVD lijkt vooralsnog niet veel te voelen voor het zwaarder belasten van deze vermogens. Andere coalitiepartijen, waaronder D66, voelen meer voor een heel nieuw belastingstelsel. Daarbij moet iedereen dezelfde fiscale kortingen krijgen, waardoor lagere inkomens er – in sommige gevallen – geld bij kunnen krijgen.

Vijf tips voor de aangifte van de inkomstenbelasting

Vijf tips voor de aangifte van de inkomstenbelasting


De jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting staat weer voor de deur. Dat is géén moment waar ondernemers doorgaans naar uitkijken, maar het moet nu eenmaal gebeuren – en dan kunt u het maar beter goed doen. We hebben vijf tips voor u op een rijtje gezet.

Controleer alle gegevens goed

Dit lijkt een no brainer – gegevens dienen tenslotte altijd goed gecontroleerd te worden. We doelen echter op het feit dat de fiscus veel gegevens automatisch voor je invult. Dat betekent echter niet dat deze info ook daadwerkelijk klopt. Een dubbele check helpt problemen achteraf te voorkomen.

Gebruik de aangifte van vorig jaar als referentie

Een handige tip wanneer je situatie wezenlijk niet veel is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Check de belastingaangifte van 2021 om te kijken wat u in 2022 moet invullen.

Benut de verschillende aftrekposten

Sommige ondernemers betalen simpelweg een specifiek percentage aan belasting – en that’s it. We raden u altijd aan om goed te kijken naar aftrekposten. Deze worden niet automatisch door de fiscus ingevuld, maar u kunt er wel degelijk geld mee besparen.

Zorg dat uw aangifte op tijd is óf vraag uitstel aan

De aangifte van de inkomstenbelasting moet uiterlijk 1 mei op de rekening van de Belastingdienst staan. Redt u dit – om welke reden dan ook – niet? Vraag dan tijdig uitstel aan. Hou in dat geval wél rekening met rente.

Schakel de hulp van een expert in

We drukken ons zacht uit wanneer we stellen dat de belastingaangifte niet het favoriete deel van de gemiddelde ondernemer is. Tip: schakel daarom de hulp van een boekhouder of accountant in. Hij of zij is specialist op dit gebied – en een goede accountant bespaart je geld.

(Nog) géén vermogensheffing in box 3: hoe kan dat?

(Nog) géén vermogensheffing in box 3: hoe kan dat?


U kunt – soort van – opgelucht adem halen wanneer u hiervoor in aanmerking kwam: de Belastingdienst laat belastingaanslagen en beschikkingen aan vermogen en spaargeld in box 3 achterwege.

Voorlopig, althans. Of zoals de fiscus het zelf verwoordt: ‘Tot nader order.’

Hoge Raad

Dat heeft alles te maken met een arrest van de Hoge Raad dat in december 2021 plaatsvond. Daarin werd namelijk gesteld dat de manier waarop box 3 in elkaar steekt in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Opmerkelijk? Dat zeker. Maar de reden is ook logisch. De Belastingdienst rekende in deze bos namelijk vanaf 2017 met zogeheten fictieve rendementen. Het kon daarom voorkomen dat mensen té veel belasting betaalden – en niet zo’n beetje ook. Het arrest en de bijbehorende uitspraak zijn het gevolg van burgers die massaal bezwaar maakten tegen de regeling en de fictieve rendementen – met succes.

Rechtsherstel en andere gevolgen

De eerstvolgende stap in het merkwaardige proces, is rechtsherstel. De Hoge Raad stelt namelijk dat het arrest ‘grote uitvoeringstechnische en budgettaire gevolgen’ heeft. Het is daarna mogelijk dat de Belastingdienst in de toekomst overstapt op een systeem waarbij gerekend wordt met daadwerkelijk behaalde in plaats van fictieve rendementen. Die manier van werken stond al voor 2025 op de planning; wellicht wordt dit nu naar voren gehaald.

In de tussentijd vindt er dus een opschorting plaats, waardoor er géén vermogensheffing in box 3 wordt geheven. Meer informatie is er nog niet, zo meldt ook staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Hij stelt dat er ook nog niet helder is hoeveel burgers in aanmerking komen voor eventueel rechtsherstel.

0% btw op groenten en fruit: gaat het eraan komen?

0% btw op groenten en fruit: gaat het eraan komen?


De btw op groenten en fruit is al jarenlang het onderwerp van gesprek tijdens verschillende, politieke debatten. Deze werd, tot ontzetting van velen, in 2019 verhoogd: van zes naar negen procent. Twee jaar later is er echter ineens sprake van een totale verdwijning van omzetbelasting op groenten- en fruitsoorten. Gaat dit er daadwerkelijk van komen?

De Europese wet- en regelgeving bepaalt momenteel dat groenten en fruit een btw-tarief van minimaal vijf procent moeten hebben. De Nederlandse regering heeft dit percentage, met die regel in het achterhoofd, op 1 januari 2019 verhoogd naar negen procent.

Maar daar komt mogelijk verandering in. De Europese ministers van Financiën hebben namelijk bepaald dat dit minimumpercentage moet verdwijnen. Volgens hen hoeven lidstaten geen btw te heffen op groenten en fruit. Deze mag dus ook nul procent zijn.

Regeerakkoord

Het was echter lang de vraag of Nederland deze kans ook zou benutten. Lange tijd was er in de Tweede Kamer géén meerderheid voor het verlagen van de btw op groenten en fruit. Het nieuwbakken kabinet Rutte IV lijkt hier echter verandering in te brengen.

Het regeerakkoord stelt namelijk dat groenten en fruit goedkoper moeten worden. Of dit gaat om de invoering van het nultarief qua btw is niet duidelijk, maar het lijkt er wel op.

Gezond eten bevorderen

Het concept maakt deel uit van een breed pakket aan maatregelen die gezond eten moeten bevorderen. Zo is het kabinet van plan om frisdranken met suiker duurder te maken en minder reclame toe te staan voor ongezonde producten, zoals items die veel suiker, zout en vetten bevatten.

Daarnaast worden de accijnzen op tabak verder verhoogd. Daar staat overigens wél tegenover dat alcohol makkelijker verkrijgbaar wordt door het verdwijnen van het verbod op blurring.

Drie voorbeelden van wijzigingen uit het Belastingplan 2022

Drie voorbeelden van wijzigingen uit het Belastingplan 2022


Het nieuwe Belastingplan is inmiddels gepresenteerd en zoals ieder jaar, brengt dat weer de nodige wijzigingen met zich mee. We nemen de drie meest in het oog springende veranderingen in dit artikel met u door.

Om te beginnen: er is dit jaar niet gek veel veranderd. De meeste veranderingen zijn continueringen van wijzigingen die ook al in het Belastingplan van 2021 stonden. Veranderingen die wél worden doorgevoerd hebben met name betrekking op belastingen op het gebied van wonen en werken, duurzaamheid en starters.

Het gebrek aan grote wijzigingen heeft natuurlijk alles te maken met de demissionaire status van het kabinet in 2021. We willen desondanks niet voorbijgaan aan de drie onderstaande veranderingen.

Nieuwe belastingschijven en -tarieven voor de vennootschapsbelasting

De schrijfgrens voor het hoogste belastingtarief wordt in 2022 verhoogd: van €245.000 naar €395.000. Dat houdt in dat u dan vijftien procent vennootschapsbelasting betaalt over een winst tot €395.000.

Heeft u winst hoger dan €395.000? Dan betaalt u 25 procent over het deel daarboven.

Verlaging van de zelfstandigenaftrek

Dat de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd, is geen verrassing. Het kabinet maakte namelijk al eerder bekend deze stapsgewijs omlaag te willen brengen naar €3.240 in 2036. Het komende jaar bedraagt de zelfstandigenaftrek in ieder geval €6.310. Dat is desondanks een behoorlijke verlaging ten opzichte van dit jaar: de aftrek staat nu nog op €6.670. Het kabinet tracht daarmee de belastingverschillen tussen zzp’ers en werknemers in loondienst te verkleinen.

Voordelen voor duurzame investeringen

Tot slot zijn er in 2022 méér fiscale voordelen voor duurzame investeerders. De aftrekbare percentages voor de MIA, de milieu- en investeringsaftrek, gaan namelijk omhoog naar 45, 36 of 27 procent. Ze staan momenteel nog op 36, 27 en 13,5 procent.

Het IT-systeem van de Belastingdienst ondervindt problemen met de ondernemersgroei

Nieuwsartikel voor accountancybranche – IB-ondernemer


Het aantal ondernemers in Nederland neemt, ondanks de coronacrisis, nog steeds toe. Dat betekent vanzelfsprekend meer drukte voor de Belastingdienst én meer belasting voor hun IT-systeem. En daar ging het in de maand augustus op erbarmelijke wijze mis.

Het systeem had op 4 en 5 augustus een ernstige hapering. Op die dag moest het de btw-aangiftes van het tweede kwartaal verwerken, maar dat waren er zoveel dat de geautomatiseerde verwerking ervan werd stilgelegd.

Dat zorgde ervoor dat de Belastingdienst noodgedwongen overstapte op een handmatige verwerking. Ook niet ideaal, zo bleek. Een menselijke fout leidde ertoe dat de overvloed aan aangiftes alsnog niet kon worden verwerkt.

De dupe van dit alles? De ondernemer. Het IT-systeem heeft hierdoor onterechte naheffingsaanslagen verstrekt. Ondernemers werden onverwachts getrakteerd op betaalverzuim- én aangifteverzuimboetes. Rekeningen die soms wel duizenden euro’s bedroegen.

Oplossing

De fout kwam aan het licht toen ondernemers een boete kregen terwijl ze, onder meer door de pandemie, helemaal geen omzet hadden gedraaid. De Belastingdienst heeft daardoor geanalyseerd welke ondernemers abusievelijk een boete ontvingen. De slachtoffers zijn inmiddels geïnformeerd.

De demissionair staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, Hans Vijlbrief, heeft ook gereageerd op de commotie. Hij stelde in zijn antwoord op de bijbehorende Kamervragen dat er vanaf nu extra controles op handmatige verwerkingen worden ingezet.

Op langere termijn kijkt men bij de fiscus naar een nieuw IT-systeem. Volgens Vijlbrief is het huidige systeem voor de verwerking van de omzetbelasting inmiddels verouderd. Een nieuwe variant moet ervoor zorgen dat de huidige kwetsbaarheden verdwijnen, waarna het ook de huidige ondernemersgroei aankan.

De Belastingdienst is ten tijde van schrijven gestart met de overgang op het nieuwe IT-systeem.

Deze drie fiscale coronamaatregelen worden tot eind dit jaar verlengd

Deze drie fiscale coronamaatregelen worden tot eind dit jaar verlengd
De meeste steunpakketten voor de economie worden op 1 oktober 2021 stopgezet. Dat maakte het kabinet in augustus bekend. Daaronder vallen onder meer de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Toch bestaat er ook een drietal regels dat juist tot 31 december 2021 wordt verlengd.

Het gaat daarbij om drie verschillende maatregelen: de vrijstellingen voor Duitse netto-uitkeringen, de onbelaste reiskostenvergoedingen voor medewerkers én de betaalpauzes voor hypotheken. We lichten ze hieronder voor u toe.

Vrijstellingen voor Duitse netto-uitkeringen

Sommige ondernemers hebben, als gevolg van de pandemie, uitkeringen uit Duitsland en/of België ontvangen. Drie specifieke, Duitse uitkeringen genieten vrijstelling – tot en met 31 december 2021. Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte. Neem contact op met de Belastingdienst om te weten om welke vrijstellingen het precies gaat.

Onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers

Heeft u werknemers in dienst die een vaste reiskostenvergoeding ontvangen? En werken zij momenteel deels of volledig thuis? Dan is het tot en met 31 december 2021 niet nodig om deze aan te passen. De maatregel voor een onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers is namelijk ook verlengd.

Hierbij geldt overigens wel één voorwaarde: de reiskostenvergoeding moet al vóór 13 maart zijn toegekend.

Betaalpauzes voor hypotheken

Heeft u, onverhoopt en door de coronapandemie, uw hypotheek niet kunnen betalen? Dan heeft u mogelijk een betaalpauze aangevraagd. Dit is een periode waarin u geen – of minder – rente en/of aflossing heeft betaald.

Deze pauzes waren oorspronkelijk aan te vragen tot en met 1 oktober 2021. Omdat sommige branches nog steeds te maken hebben met de gevolgen van de pandemie, heeft het demissionaire kabinet deze mogelijkheid verlengd. Betaalpauzes zijn nu mogelijk tot 31 december 2021.

Zzp’ers in de problemen blijken vooral dienstverleners te zijn: hoe kan dat?

Zzp’ers in de problemen blijken vooral dienstverleners te zijn: hoe kan dat?

Veel ondernemers belandden tijdens de COVID-19-pandemie in zwaar weer. Zelfstandigen zonder personeel vormen vanzelfsprekend géén uitzondering. Toch blijkt er een wezenlijk verschil tussen tussen de verschillende branches waarin deze ondernemers werkzaam zijn. Zzp’ers in de dienstverlening blijken zwaarder getroffen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder zelfstandigen in de dienstverlening verstaan we onder meer kappers, chauffeurs, masseurs en schoonheidsspecialisten. De verklaring hiervoor is even logisch als simpel: het zijn allemaal contactberoepen en die moesten hun zaken noodgedwongen sluiten.

Het resulteerde in een stijging van het aantal zelfstandige ondernemers in de dienstverlening dat minder dan drie maanden zonder inkomen kan rondkomen. Deze groep vormt nu 33 procent van de ondernemers.

Dat percentage stijgt overigens niet veel als we kijken naar zzp’ers in het algemeen. Een op de vijf zelfstandigen geeft nu aan niet langer dan drie maanden te kunnen bestaan, mocht het totale inkomen in één klap wegvallen. Dat is ongeveer hetzelfde als twee jaar geleden.

Ongeveer 39 procent van de ondernemers stelt daarnaast dat ze een jaar of langer zonder inkomen door het leven kunnen gaan. Dit percentage was twee jaar terug iets hoger: 41 procent.

Winstgevende branches

Recht tegenover de noodlijdende branches staan vakgebieden die sinds de uitbraak van de pandemie juist zijn gegroeid. Een goed voorbeeld van een branche die – soort van – heeft geprofiteerd van de crisis, is de IT. Cijfers tonen aan dat het aantal zzp’ers in de IT dat minder drie maanden zonder inkomen kan relatief is gedaald. Momenteel verwacht nog maar 11 procent van de zelfstandige IT’ers minder dan drie maanden zonder inkomen te kunnen overleven, waar dat twee jaar geleden nog 16 procent was.

Bron: CBS