Hoe kunnen we je helpen?

Er zijn minder startende bedrijven: hoe kan dat?

Nieuwsartikel voor notarisbranche – Zakelijk


Tijden veranderen. Zelfs tijdens de piek van de coronapandemie leek het aantal startende bedrijven in Nederland niet of nauwelijks terug te lopen. Maar juist nu we – hopelijk – het ergste achter de rug hebben, stagneert deze groei en is er sprake van een vermindering in het aantal starters. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel – de KvK.

De KvK meldt namelijk dat er in de maand augustus 17.258 bedrijven bijkwamen. Dat is niet alleen 5 procent minder dan dezelfde maand in 2020. Het is óók voor het eerst sinds februari dat het aantal startende bedrijven terugneemt.

Daarin lijken er grote verschillen op te treden tussen verschillende branches. Ter illustratie: de dalingen in het aantal starters waren het grootst in de agrarische sector en de groothandels. Deze sectoren hadden te maken met dalingen van respectievelijk 14 en 25 procent.

Daar staat dan wel weer tegenover dat er ook minder bedrijven zijn gestopt. Bijna achtduizend ondernemers gaven er vorige maand de brui aan – en dat is 30 procent minder dan in augustus 2020.

Oorzaak

De oorzaak ligt volgens de Kamer van Koophandel in de personeelstekorten die in diverse branches zijn ontstaan, zoals de horeca. Dat heeft geleid tot meer werkgelegenheid, maar ook hogere salarissen. De KvK denkt dat dit prettige impulsen zijn voor werkzoekenden. Volgens hen is het momenteel verleidelijker om in loondienst te gaan dan een eigen organisatie te beginnen.

Ook Joris Knoben, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, wijst in een zoektocht naar de oorzaak naar de gunstige arbeidsmarkt. ‘De vele vacatures en loonstijgingen in diverse sectoren maken loondienst een aantrekkelijk alternatief voor de start van een bedrijf’, stelt hij tegenover NU.nl.

Nederland telt momenteel ruim twee miljoen bedrijven.

Bron: NU.nl

Van een eenmanszaak naar een bv: hoe regel ik dit bij de notaris?

naar BV
We kunnen verschillende redenen verzinnen waarom u als ondernemer zou willen switchen van een eenmanszaak naar een besloten vennootschap. Wellicht is uw bedrijf uit de voegen gegroeid en past zo’n rechtsvorm nu beter bij u. Misschien heeft u behoefte aan minder persoonlijke aansprakelijkheid. En eventueel levert het u fiscale voordelen op. Hoe dan ook: u ontkomt niet aan een bezoek aan de notaris.

Bv’s moeten namelijk officieel worden aangemeld bij de notaris. Dit in tegenstelling tot eenmanszaken. We maken wél onderscheid op de manieren waarop deze overstap van een eenmanszaak naar een bv kan geschieden. De opties worden hieronder toegelicht.

Activa-passivatransactie

De activa-passivatransactie werkt simpel: u verkoopt uw activa en passiva namens de eenmanszaak aan uw nieuwe bv. Dat start bij de notaris die vervolgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel regelt. Een notariële akte van inbreng is in dit geval niet nodig: de notaris zorgt alleen voor de inschrijving van de nieuwe bv.

Ruisende inbreng

Een ruisende inbreng is de aangewezen manier wanneer u uw bedrijf met een terugwerkende kracht wilt omzetten in een bv. In dat geval is de Belastingdienst het eerste station: zij moeten van u een intentieverklaring ontvangen. De notaris is stap twee: opnieuw voor het oprichten van de bv.

Anders dan bij een activa-passivatransactie is de notaris bij een ruisende inbreng wél verplicht een akte van inbreng op te stellen. Deze bevat alle activa en passiva die overgaan naar het nieuwe bedrijf.

Geruisloze inbreng

Een geruisloze inbreng houdt in dat u verder gaat met dezelfde boekwaarden – ondanks dat het om een nieuw bedrijf gaat. Voordeel daarbij is dat u géén belasting hoeft te betalen. Daarvoor zijn wél een inbrengbalans en -omschrijving. vereist. Die regelt u via de notaris.

Er is steeds meer vraag naar juridische e-books: hoe kan dat?

De KNB wil dat notarissen strenger worden gecontroleerd: waarom?

Juridische e-books zijn in trek. Dat was al vóór de uitbraak van de COVID-19-pandemie het geval, maar het coronavirus heeft de teugels wat dat betreft andermaal aangetrokken. Daardoor breiden steeds meer organisaties uit met een online bibliotheek.

De toenemende vraag naar juridische e-books is te danken aan een fenomeen dat onlosmakelijk is verbonden met de crisis waarin we nu zitten. Thuiswerken is binnen veel organisaties de norm geworden en lijkt niet snel meer weg te gaan. Veel werknemers hebben al aangegeven dit ook na de pandemie blijvend te willen doen – op z’n minst voor een deel van de werkweek. Daar horen verschillende nieuwigheden bij – en juridische e-books zijn inbegrepen.

Het voordeel van e-books

Dergelijke naslagwerken voorkomen dat juridische professionals nodeloos van A naar B rijden voor het oppikken van een fysieke, vaak behoorlijk dikke uitgave. Wat dat betreft is het de vraag of juridische e-books niet veel eerder op de markt hadden moeten verschijnen. Probleem is echter dat dergelijke titels zijn ondergebracht bij verschillende uitgeverijen. Deze bevinden zich ook nog eens niet zelden in het buitenland, waardoor het een lastig proces is om alle overeenkomsten in één traject te behandelen.

Netflix

Een – bij het gebrek aan een beter woord – Netflix-principe voor juridische e-books leek dan ook lange tijd uitgesloten, maar daar lijkt nu toch verandering in te komen. Doordat steeds meer titels, antwoordend op de vraag vanuit de markt, een digitale versie krijgen, werkt bijvoorbeeld Rechtsorde aan een digitale bieb. Ze doen dat in samenwerking met Square: een organisatie die onder meer is gespecialiseerd in het aanbieden van e-books. De toekomst ziet er voor juridische boeken dus goed – en digitaal – uit.

Het KNB: Meerwaarde van de notaris centraal stellen – Brixxs

Notaris staat centraal - Het KNB: Meerwaarde van de notaris centraal stellen - Brixxs - Brixxs

De notaris kampt met een nogal eenzijdig imago. Hij of zij wordt nogal eens in verband gebracht met het opstellen van notariële aktes. En dat is ten onrechte, zo vindt het Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Vandaar dat de overkoepelende organisatie nu volop inzet op een reclamecampagne die dat beeld van de notaris moet ontkrachten. Het beroep notaris bestaat volgens hen helemaal niet alleen aan het opstellen van aktes. Het KNB stelt dat te veel mensen denken aan de juridische zijde van het werk wanneer er over notarissen wordt gesproken. Ze komt derhalve met een gloednieuwe videocampagne.

Videocampagne

De videocampagne is ontwikkeld door Kaliber, een digitaal reclamebureau dat mensen en merken met elkaar in verband brengt. De campagne draagt de naam Voor alle momenten die vragen om de notaris en moet afrekenen met het eenzijdige beeld van de notaris. De campagne focust zich op alle momenten waarbij een notaris komt kijken. Benadrukt wordt dat verschillende vraagstukken steeds andere eigenschappen van de notaris vragen. Daarmee wordt indirect de veelzijdigheid van de notaris belicht.

Vijf video’s

De meerwaarde van de notaris wordt besproken aan de hand van vijf verschillende video’s. Deze behandelen diverse onderwerpen, waaronder het opstellen van een testament, een bedrijfsovername van vader op kind en internationale fusies. Daarbij komt telkens aan bod wat er van de notaris in kwestie wordt verwacht. In sommige gevallen gaat dat om vastberadenheid, in andere situaties treedt de notaris juist op als de bewaker van verbinding. Kortom: het vergt inlevingsvermogen en, belangrijker, altijd iets anders. De notaris zelfs staat daarmee véél meer centraal en dat is precies wat de campagne moet doen.

Wilsbekwaam of niet: hoe beoordeelt de notaris zijn klanten op dit gebied?

Wilsbekwaam of niet: hoe beoordeelt de notaris zijn klanten op dit gebied?

Het blijft een even lastig als heikel punt voor notarissen: het bepalen of en in hoeverre een klant wilsbekwaam is. Dit bepaalt bijvoorbeeld of hij of zij een levenstestament kan en mag tekenen. Een nieuw stappenplan moet daar onder andere meer overzicht in bieden.

Bepalen of iemand al dan niet wilsbekwaam is, gaat in wezen altijd gepaard met een zogenoemd wilsbekwaamheidsonderzoek. Dit onderzoek is verplicht, omdat het opstellen en ondertekenen van een testament een nogal gewichtige zaak is. Een testament van een persoon die achteraf niet-wilsbekwaam blijkt, wordt namelijk ongeldig verklaard.

Wilsbekwaamheidsonderzoek

Zo’n onderzoek bestaat doorgaans uit een aantal korte vragen. Deze gaan in principe in op wat de persoon in kwestie wil verwerken in zijn of haar levenstestament. Als daaruit blijkt dat er eigenlijk geen reden is om de twijfelen aan diens wilsbekwaamheid, stopt het onderzoek vrij vlot, waarna de notaris verder kan gaan met zijn of haar werk. De klant merkt hier doorgaans ook niet veel van.

Soms is er aanleiding voor extra aandacht aan de wilsbekwaamheid van de klant. Hoe de notaris de kwestie dan moet afhandelen, is afhankelijk van de situatie.

Stappenplan

Er is geen eenduidige manier om een situatie met een niet-wilsbekwaam persoon af te handelen. Of was, moeten we eigenlijk zeggen. Misschien is er daarom wel een nieuw stappenplan in het leven geroepen.

Dit stappenplan heeft nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij het VN-verdrag Handicap. Dit is een verdrag met als doel het verbeteren van de positie van mensen met een beperking. Uitgangspunt daarbij is dat altijd wordt gestreefd naar een situatie waarbij de cliënt zelf beslist – en niet iemand anders.

Dit houdt dus ook in dat de notaris zoveel mogelijk met de klant zelf in zee moet gaan. Het is, in het kader van dit nieuwe stappenplan, de taak van de notaris om onbehoorlijke beïnvloeding te voorkomen.

Notarissen verwerken momenteel méér aktes dan ooit

Notarissen verwerken momenteel méér aktes dan ooit

De notaris is populair – zo blijkt. Vorig jaar werden er relatief al behoorlijk wat aktes verwerkt, maar 2021 gaat daar vooralsnog overheen. In totaal kwamen er tijdens het eerste kwartaal van 2021 meer dan 490.000 notariële aktes voorbij. En dat is flink meer dan pak ‘m beet een jaar geleden.

Vijftigduizend aktes meer, om precies te zijn. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De gemiddelde notaris heeft het er dus maar druk mee.

Hypotheken

De stijging heeft onder andere te maken met een topdrukte qua hypotheken en andere overdrachten van onroerend goed. Dat heeft in eerste zin te maken met andere tarieven voor de overdrachtsbelasting. Om starters op de woningmarkt een handje te helpen, heeft de regering besloten deze tarieven te wijzigen: op een manier dat starters er meer profijt van hebben – en niet de beleggers. Deze zogeheten startersvrijstelling bedraagt nu een belasting van slechts twee procent voor woningen met een waarde tot €400.000.

Dat lijkt geholpen te hebben, want Nederlandse notarissen hebben in totaal 22.000 extra hypotheken verwerkt.

Samenlevingscontracten

De stijging wordt ook veroorzaakt door een veelvoud aan samenlevingscontracten. Het KNB meldt een stijging van zo’n veertig procent. Dat kan te maken hebben met de eerder genoemde hypotheken. Tenslotte sluiten starters die een huis kopen vaak ook direct een samenlevingscontract af.

Een derde stijging is te vinden in de bv’s. Enigszins opmerkelijk zijn er in het eerste kwartaal van 2021 ook meer besloten vennootschappen opgericht. Het aantal nieuwe bv’s staat momenteel op 19.500: een stijging van bijna 3.500 organisaties.

Afname

Daartegenover staat dat het aantal levenstestamenten juist weer afnam ten opzichte van vorig jaar. Daar zit ten tijde van schrijven echter weer vaart in: een stijging van 21,7 in maart van 2021. Drukke tijden voor de notaris dus.

De woningmarkt zit op slot: dit willen de vier grootste, politieke partijen voor je betekenen

De woningmarkt zit op slot: dit willen de vier grootste, politieke partijen voor je betekenen

De verkiezingen zijn achter de rug, de kabinetsformatie is eindelijk op gang en de woningmarkt – die zit nog altijd muurvast. Merkt u ook dat het lastig is om een geschikte en betaalbare woning te vinden? Dan is het handig om te weten wat de vier grootste partijen daaraan willen veranderen. Een overzicht.

VVD

Kritiek of niet – de VVD is nog altijd de grootste partij van Nederland en dus hebben de liberalen een ferme invloed op de plannen voor de woningmarkt. Ze willen allereerst meer bouwen en meer huurwoningen realiseren. De startersmarkt kan volgens hen flink rechtvaardiger: een van de partijbeloftes is gestoeld op de gedachte betaalbare woningen voor iedereen.

De VVD is tevens voor een aanpassing van de verhuurdersheffing en vindt dat woningbouwcorporaties dure woningen moeten verkopen en goedkope huizen moeten bouwen. De hypotheekrenteaftrek wordt niet genoemd.

D66

De democraten van D66 pleiten voor meer bouwlocaties verspreid over het land. Zo willen ze in ieder geval de krapte in de Randstad verkleinen. Ze willen daarbij aandacht besteden aan diverse woonbehoeftes en levensfases, zodat er meer gezinswoningen vrijkomen.

Wat D66 betreft, vervalt de verhuurdersheffing ten faveure van een verplichte bijdrage aan een fonds voor nieuwbouwwoningen. Ze willen de hypotheekrenteaftrek volledig afbouwen.

PVV

De PVV pleit allereerst voor de beschikbaarstelling van extra woongrond, zodat daar huizen voor verscheidene doelgroepen gebouwd kunnen worden. Ze pleiten daarnaast voor meer starterswoningen, eengezinswoningen en onderdak voor ouderen. De verhuurdersheffing komt daarbij niet aan de orde, maar de hypotheekrenteaftrek wel: daar moet men volgens de partij van Geert Wilders vanaf blijven.

CDA

Tot slot – het CDA. Zij komen met een woonplan waarmee Nederland binnen tien jaar één miljoen woningen rijker is. De verhuurdersheffing wordt ingewisseld voor afspraken omtrent bouwoplages en de hypotheekrenteaftrek komt ook hier niet aan de orde.

Huurder versus verhuurder: wie draait op voor de coronaproblemen?

Huurder versus verhuurder: wie draait op voor de coronaproblemen?

Veel ondernemingen zitten door de coronacrisis in zwaar weer. Sommigen zijn hierdoor (tijdelijk) niet in staat om hun huur te betalen. In dat geval rest de vraag wie in zijn of haar recht staat: de huurder die door extreem uitzonderlijke omstandigheden financiële problemen ondervindt óf de verhuurder die ook gewoon moet verdienen.

In alle gevallen geldt dat het nooit raadzaam is om zomaar te stoppen met het betalen van huur. Het kan namelijk zo zijn dat een verhuurder zelf ook moeilijkheden ervaart, bijvoorbeeld door bepaalde verplichtingen aan de bank.

Communicatie is, zoals wel vaker, het belangrijkst. Neem als huurder contact op met de verhuurder in kwestie. Leg de situatie uit en doe een voorstel tot uitstel van de huurbetaling. U kunt er, afhankelijk van de situatie, ook voor kiezen om voor te stellen de huur tijdelijk deels te voldoen.

Geen overeenkomst

Het kan zijn dat u er niet uitkomt met uw verhuurder, bijvoorbeeld wanneer deze u aan uw contract houdt. In dat het geval is het mogelijk om een rechter te benaderen. U kunt hem of haar dan vragen naar een aanpassing van dat contract, bijvoorbeeld op basis van onvoorziene omstandigheden. De rechter kijkt dan naar uw persoonlijke situatie en neemt daarbij verschillende facetten, waaronder de duur van de crisis en de beschikbare compensatiemaatregelen voor uw branche, in ogenschouw.

Ontbinding

In het ergste geval biedt ook de gang naar de reguliere rechter geen oplossing. U kunt in dat geval naar de kantonrechter stappen: de enige die in staat is om een huurcontract te ontbinden. De verhuurder heeft zodoende ook nooit de mogelijkheid om uw bedrijf uit het pand te verwijderen.

Wordt 2021 het jaar van de online notaris?

Wordt 2021 het jaar van de online notaris?

Dat het coronavirus ervoor heeft gezorgd dat veel bedrijfsactiviteiten op afstand moeten plaatsvinden, is nogal een understatement. Notarissen zijn wat dat betreft dan ook geen uitzondering, daar waar fysieke bijeenkomsten niet altijd even goed mogelijk zijn. De vraag is dan ook – wordt 2021 hét jaar waarin de notaris vooral digitaal opereert?
‘Het korte antwoord op deze vraag? Nee – zo snel gaat het waarschijnlijk niet. Het lange antwoord begint met het feit dat het coronavirus niet de enige verantwoordelijke is voor het feit dat notariële zaken vaker digitaal verlopen. Het fenomeen digitale, notariële akte stamt namelijk al uit het pre-coronatijdperk.
De Europese Unie is bijvoorbeeld een groot voorstander van deze digitalisering en heeft de online notaris door de jaren heen stukje bij beetje richting haar lidstaten gepusht. Het resultaat is dat het op 1 augustus 2021 mogelijk moet zijn om volledig digitaal een bedrijf op te richten.
Dat klinkt misschien als een veelbelovende stap – en dat is het natuurlijk ook – maar het is meer een stap in de digitale richting dan een complete make-over van de notaris in zijn huidige vorm. We verwachten wel dat de notariële dienstverlening op termijn meer en meer online plaatsvindt, waarna uiteindelijk alle aktes digitaal zijn te tekenen. Het coronavirus is dus slechts een extra duwtje in de richting van de online notaris.

Gevolgen voor de notaris

Een transitie als deze gaat natuurlijk gepaard met de nodige gevolgen voor het notarisambt. De kerntaken blijven vanzelfsprekend hetzelfde, maar de aanleg van een digitale databank lijkt onvermijdelijk. Het loont daarom om nu alvast na te denken over de benodigde software om online dossiers aan te maken. Dit scheelt hoogstwaarschijnlijk tijd wanneer het jaar van de online notaris wél aanbreekt.

Een bedrijfspand kopen in 2021: dit verandert er qua overdrachtsbelasting

Een bedrijfspand kopen in 2021: dit verandert er qua overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting bij de aankoop van een bedrijfspand is in 2021 8 procent. U leest hieronder onder meer waarom deze wijziging er gekomen is.


Overdrachtsbelasting betalen rechtspersonen bij de aanschaf en verkoop van onroerende zaken. Het bekendste voorbeeld daarvan is de koop van een woning. Hiervoor geldt een belastingtarief van 2 procent.
Of gold – moeten we eigenlijk zeggen. Het Rijk heeft er namelijk voor gekozen om deze overdrachtsbelasting te schrappen voor starters tussen de 18 en de 35 jaar die een eerste woning voor minder dan €400.000 kopen.
Dat heeft alles te maken met de krapte op de woningmarkt en het dalende aantal starters dat in staat is om een huis te kopen. De afschaffing van de overdrachtsbelasting moet ervoor zorgen dat zij méér mogelijkheden krijgen. Voor kopers ouder dan 35 jaar en woningen duurder dan €400.000 blijft het percentage van 2 behouden – en voor beleggers en andere niet natuurlijke rechtspersonen is het tarief per dit jaar 8 procent.

Overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden

U zou misschien denken dat de overdrachtsbelasting voor sommige bedrijfspanden ook wordt verlaagd, maar niets is minder waar. Sterker nog: deze overdrachtsbelasting wordt juist verhoogd – van 6 naar 8 procent. De reden daarvoor is het Klimaatakkoord. Daarin staat dat Nederland alle uitstoot van CO2 in de komende jaren moet terugdringen. Daar is geld voor nodig en dat moet onder meer komen uit deze verhoging. Naar verwachting levert deze maatregel 300 miljoen op.

Woningen en niet-woningen

De stijging geldt voor alle niet-woningen. Daaronder vallen bedrijfspanden, maar ook hotels, ziekenhuizen en zelfs grond – ook al wordt daar later een woning op gebouwd. We spreken pas van een woning – en dus een lager belastingtarief voor particulieren – wanneer het pand ook daadwerkelijk een woonfunctie heeft. Dat maakt het enigszins vreemd dat grond voor een woning als niet-woning wordt gezien. Een ander grijs gebied zijn woningen met bedrijfsruimte erin: dat zijn wettelijk gezien nog steeds huizen.