Hoe kunnen we je helpen?

Eigenaar van zonnepanelen? Er komen btw-versoepelingen aan!

Eigenaar zonnepanelen - Eigenaar van zonnepanelen? Er komen btw-versoepelingen aan! - Brixxs

Dat heeft te maken met de invoering van de vernieuwde kleineondernemersregeling – de KOR. We vertellen u er hieronder meer over.

Deze regeling werd op 1 januari van 2020 ingevoerd, waarna de btw-regels voor eigenaren van zonnepanelen opeens een stuk complexer werden. Té complex, zo vond ook de staatssecretaris. Gevolg daarvan is dat de regels voor eigenaren van zonnepanelen binnenkort juist weer versoepeld worden.

Geen verplichting

Het gaat om twee verschillende versoepelingen, speciaal voor particuliere zonnepanelenhouders. De eerste versoepeling heeft te maken met de verplichting om uzelf, als eigenaar van zonnepanelen, als btw-ondernemer aan te melden bij de Belastingdienst. Die verplichting hoorde bij de invoering van de KOR en gaf eigenaren van zonnepanelen de mogelijkheid om in rekening gebrachte btw terug te vragen.

Dat klinkt weliswaar mooi, maar in de praktijk bleek het nogal wat administratieve rompslomp met zich mee te brengen. Vandaar dat deze verplichting komt te vervallen.

Niet voor iedereen, overigens. Eigenaren die de teruggave van de btw vinden opwegen tegen de administratieve lasten kunnen er evengoed gebruik van maken.

Dubbele aangiften

Een andere versoepeling draait om de zogenoemde dubbele aangiften. Particulieren die tussen 3 december en 1 januari zonnepanelen kochten, moesten daarvan niet één, maar twee keer aangifte doen. Dat had te maken met de late aanlevering van de btw-factuur: dusdanig laat in het jaar dat hij niet meer kon worden aangemeld voor de KOR. Eigenaren van zonnepanelen ontvingen daarop twee btw-aangiftes: eentje in het vorige én eentje in het nieuwe jaar.

Dat was vanzelfsprekend niet de bedoeling – vooral niet omdat er ook dubbel betaald moest worden. Dit is nu aangepast, waardoor ook deze particulieren nog maar één keer aangifte hoeven te doen.

Een nieuw belastingplan voor G7-landen: wat houdt het in?

Een nieuw belastingplan voor G7-landen: wat houdt het in?

Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk én de Verenigde Staten. Ze kwamen allemaal onlangs bijeen om het onder meer te hebben over een wereldwijde minimumbelasting voor organisaties. Dit houdt het plan grofweg in.

Het is niet zo dat het de krantenkoppen compleet beheerst, maar het onderwerp belastingontwijking is desondanks een hot topic. Steeds vaker horen we van topbedrijven die onder andere Nederland gebruiken als, volgens velen, een belastingparadijs, waarbij ze over hun gigantische winsten weinig tot geen belasting betalen.

Een onwenselijke situatie, zo vonden ook de landen van de G7. Daarom werd belastingontwijking andermaal op de tafel gegooid tijdens het meest recente overleg. Daaruit is een nieuw belastingplan ontstaan, waarmee met name de Amerikaanse techgiganten meer belast kunnen worden.

Meer rechten

Kort gezegd houdt het in dat Europese landen bedrijven als Amazon nu meer en vaker kunnen belasten. Het wordt daarmee voor dat soort organisaties moeilijker om te schuiven met de winsten, om zo bepaalde belastingvoordelen te creëren. In plaats daarvan moeten de Google’s en Facebooks van deze wereld nu voornamelijk belasting betalen in de landen waar ze operationeel zijn.

Vennootschapsbelasting

Een ander onderdeel van het nieuwe belastingplan is de totstandkoming van een wereldwijde minimum vennootschapsbelasting. Ook deze regel is in het leven geroepen op de ontwijking van belasting door grote bedrijven een halt toe te roepen. Zij betalen wereldwijd een minimumbelasting van minstens vijftien procent.

De Europese landen roepen al langer om dergelijke maatregelen, maar de VS hield tot voor kort de boot af. Het definitieve akkoord wordt naar verwachting in de herfst van 2021 opgeleverd. Dit komt doordat sommige landen hiervoor hun nationale wet- en regelgevingen moeten aanpassen.

De aanpassingen in de bijtellingen starten tóch pas vanaf 2022: waarom?

De aanpassingen in de bijtellingen starten tóch pas vanaf 2022: waarom?

Dit kalenderjaar stond er een kleine wijziging in de bijtellingsregeling op het programma. Stond, ja. De Belastingdienst was voornemens om werknemers met meer dan één auto van de zaak op een iets andere manier te belasten, maar heeft inmiddels laten weten dat dit met een jaartje is uitgesteld. De reden? Het bleek vooralsnog in de praktijk lastig uitvoerbaar. Of, zoals de Belastingdienst het zelf verwoordt: ‘praktijkvragen.’

Nu schatten we dat er relatief niet veel mensen zijn die meerdere auto’s van de zaak hebben. Maar goed: het kan voorkomen – om uiteenlopende redenen.

Bijtelling

Een auto van de zaak heeft doorgaans te maken met het fenomeen bijtelling. U betaalt dan extra wanneer u, binnen één kalenderjaar, meer dan vijfhonderd kilometers voor privégebruik rijdt. Dat stelt u weliswaar in staat om op en neer naar de supermarkt te rijden, maar voorkomt dat u – min om meer op kosten van de baas – complete tours door Nederland maakt.

‘Moeten mensen die meerdere auto’s van de zaak hebben dan over alle auto’s deze bijtelling betalen?’

Nou – niet per se. Dat ligt eraan hoeveel rijbewijzen er binnen uw huishouden voorkomen. Zijn dat er twee? Dat betaalt u inderdaad voor twee auto’s bijtelling. Maar bent u alleen? Dan betaalt u voor slechts één van de twee wagens extra.

De regeling is nu zo dat u bijtelling gebruikt voor de auto met de hoogste cataloguswaarde. Dus stel – uw baas heeft u een BMW én een Fiat meegegeven. Dan betaalt u bijtelling voor de BMW, want die is duurder. Nu nog wel.

Situatie in 2022

Want dat is namelijk precies wat er misschien niet dat jaar, maar wel in 2022 op de schop gaat. Vanaf dan betaalt u niet langer bijtelling voor de prijzigste auto, maar voor het voertuig dat het meest wordt gebruikt. Het oorspronkelijke prijskaartje doet er dan niet langer meer toe.

Onbelaste reiskostenvergoedingen zijn mogelijk tot 1 juli 2021

Onbelaste reiskostenvergoedingen zijn mogelijk tot 1 juli 2021

De coronacrisis noopte de Belastingdienst tot het ontwikkelen van allerlei steunpakketten en maatregelen voor zowel werkgevers als -nemers. Eén daarvan is de invoering van de onbelaste reiskostenvergoeding. Daarmee mochten bedrijven hun medewerkers voorzien van een netto vergoeding voor de reiskosten.

Of mogen – moeten we eigenlijk zeggen. De regel is namelijk nog steeds actief: tot 1 juli van dit jaar. Dat is enigszins opvallend, want de maatregel stond al twee keer op de nominatie om te vervallen: eerst op 1 januari en daarna op 1 april 2021.

Nog steeds actief

De reden dat onbelaste reiskostenvergoedingen nog altijd mogelijk zijn, heeft te maken met het feit dat er nog altijd relatief veel mensen te maken hebben met reiskosten. Inderdaad, ondanks dat er volop thuis wordt gewerkt.

Deze kosten bestaan bijvoorbeeld uit vaste lasten die gepaard gaan met de aankoop of lease van een auto die vóór de pandemie werd gebruikt voor woon-werkverkeer. Andere mensen hebben (vlak) voor de coronacrisis een ov-abonnement gekocht of verlengd en betalen daarvoor nog altijd een maandelijks bedrag. De verlenging van de mogelijkheid tot onbelaste reiskostenvergoedingen moet hen tot 1 juli uit de problemen houden.

Toekomst

Hoewel het ons zeker lijkt dat de regel ergens dit jaar verdwijnt, is het waarschijnlijk dat de regering ook al kijkt naar nieuwe mogelijkheden omtrent dit soort reglementen. We gaan tenslotte steeds meer thuiswerken: mogelijk keert de situatie van vóór de pandemie niet in dezelfde vorm terug.

Daar horen vergoedingen voor medewerkers die thuiswerken bij – in samenhang met eventuele reiskostenvergoedingen. En dat vereist weer een nieuwe set maatregelen. Met andere woorden: er gaat waarschijnlijk het een en ander veranderen op het gebied van reiskostenvergoedingen. Nóg meer, ja. We houden je vanzelfsprekend op de hoogte!

Waarom het controleren van uw belastingaangifte dit jaar extra belangrijk is

Waarom het controleren van uw belastingaangifte dit jaar extra belangrijk is

Het is sinds begin maart 2021 weer mogelijk om de belastingaangifte over het voorgaande kalenderjaar te doen. Dat kalenderjaar is vanzelfsprekend 2020. Een tamelijk ongebruikelijk jaar. Daarom waarschuwen verschillende partijen: controleer de belastingaangifte dit keer extra goed.

Nederland is via de welbekende blauwe envelop weer massaal gewezen op die tijd van het jaar: de periode waarin de belastingaangifte moet worden gedaan. Over 2020 – dus over een, op z’n zachtst gezegd, bijzonder jaar. Met alle gevolgen van dien.

Veel mensen zijn – in meer of mindere mate – getroffen door (de gevolgen van) de pandemie. Sommige ondernemers hebben gebruikgemaakt van steunpakketten, waar anderen onverhoopt te maken hebben gehad met een verlies van inkomsten. En de pandemie is niet het enige wat de belastingaangifte voor 2020 bemoeilijkt. Zo wijzen statistieken uit dat meer mensen dan ooit vorig jaar een hypotheek afsloten.

Extra aandacht

Al met al moet er – gemiddeld genomen – behóórlijk wat worden ingevuld op de aangifte. De Belastingdienst roept mensen dan ook op: check de aangifte meermaals voor je deze de deur uitdoet.

Om het een en ander te vergemakkelijken heeft de Belastingdienst zelf ook de nodige voorbereidingen getroffen. Ze hebben bijvoorbeeld de bekendste overbruggingsregelingen voor ondernemers, de TOZO en de TOFA, alvast ingevuld op de aangifte. Ze zijn eveneens aangewezen als bedragen die zijn vrijgesteld van winst.

Renteaftrek

Een rubriek op de aangifte waar nog eens extra op moet worden gelet is de renteaftrek. Dit geldt vooral voor particulieren én ondernemers die onderlinge betalingsregelingen hebben getroffen met bijvoorbeeld uitstel van betaling met huurbaas. Rente die niet in 2020 is betaald, kan tenslotte ook niet worden afgetrokken.

Een track-en-trace-code voor blauwe enveloppen: waarom dit erg handig kan zijn

Een track-en-trace-code voor blauwe enveloppen: waarom dit erg handig kan zijn

De manier van postbezorging is compleet veranderd sinds de komst van de zogenoemde track-en-trace-codes. Wat is er handiger dan controleren waar uw pakketje is, zodat u in de tussentijd gewoon uw huis kunt verlaten zonder iets mis te lopen?
Dan hebben we het vooralsnog over pakketten die meestal niet door de brievenbus passen. Niet over gewone brieven, waaronder post van de Belastingdienst. Deze zijn niet te volgen met zo’n code. Sommige politici vinden dat daar verandering in moet komen. Daarover zijn vragen gesteld aan de Tweede Kamer, aan Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Deze geeft aan te overwegen om post van de Belastingdienst volgbaar te maken, zodat niemand dergelijke post misloopt, met alle gevolgen van dien. Want ook post van de Belastingdienst raakt wel eens kwijt of komt gewoon niet aan. Voor de ontvanger kan dat vervelende gevolgen hebben, zoals kortere betaaltermijnen of zelfs boetes.
Een track-en-trace-code kan helpen bij het al dan niet verduidelijken van de status van dit soort brieven: is deze wél of niet aangekomen? Dat scheelt de ontvanger stress en de Belastingdienst het sturen van een eventuele aanmaning

Pilots

Gebaseerd op dit concept heeft Vijlbrief twee pilots op de plank liggen. Eén daarvan is gericht op particulieren, terwijl de ander zich richt op track-en-trace-codes voor bedrijven. De twee testconcepten moeten het probleem van verloren post verminderen en daarmee ook de druk op de Belastingdienst.
Inmiddels voert de Belastingdienst gesprekken met externe partijen voor de realisatie van zo’n systeem. Eventueel als uitbreiding op bestaande volgsystemen van documenten. De resultaten van de deze onderzoeken worden in het tweede kwartaal van 2021 verwacht, zo heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer verzekerd.

Werk je in de zorgbranche en heb je een bonus ontvangen? Dit zijn de gevolgen voor uw boekhouding

Zorgmedewerker en een bonus ontvangen? Dit zijn de gevolgen voor uw boekhouding

Het moet voor veel medewerkers in de zorg een blij gevoel zijn geweest: het moment waarop ze hun bankrekening checkten en hun zorgbonus bijgeschreven zagen. Het extraatje van €1.000 is niet alleen om financiële redenen erg lekker: het is ook een blijk van waardering voor vele inspanningen in een barre tijd. En er is meer goed nieuws: het gaat hier om een netto bonus. Met andere woorden: u betaalt er géén belasting over.

Direct na de bekendmaking van de zorgbonus was het al onderwerp van gesprek: de gevolgen van deze bonus voor iemands boekhouding. Een extraatje is welkom, maar als daar vervolgens de helft weer retour moet naar de overheid hebben zorgmedewerkers er alsnog bar weinig aan. Deze zorg had niet alleen betrekking op belastingen. Ook werd gevreesd voor de invloed op verschillende soorten toeslagen, zoals kinderopvang- of huurtoeslag.
Maar het kabinet vond dat de zorgbonus daar niet van invloed op mag zijn. En dus hebben alle zorgmedewerkers, zowel in loondienst als op zelfstandige basis, duizend vrij te besteden euro’s gekregen.

Vrije ruimte

Het netto karakter van de zorgbonus is verwezenlijkt aan de hand van de zogenoemde vrije ruimte. Dit is een deel van het loon van werknemers dat normaal gesproken wordt besteed aan personeelsvergoedingen en dergelijke. Dat zijn sowieso al onbelaste elementen van iemands loon. Door de zorgbonus aan de hand van dit deel te verstrekken, blijft ook deze buiten het schot van de Belastingdienst.

Zorgbonus voor zzp’er

De zorgbonus is ook uitgekeerd aan zzp’ers die werkzaam zijn in de zorg. Dat levert een kleine ‘máár’ op: doordat ze niet in loondienst zijn, kunnen zij geen gebruik maken van de vrije ruimte. Het kabinet heeft aangegeven dat er wordt gezocht naar een passende oplossing zodat deze bonus ook voor hen in de praktijk een netto bonus wordt

Moet ik mijn belastingaangifte uitbesteden óf zelf regelen?

Moet ik mijn belastingaangifte uitbesteden óf zelf regelen?

Inkomstenbelastingen zijn voor veel mensen een wirwar van cijfers en onduidelijke regels. Mede daarom kiezen sommigen ervoor dit uit te besteden aan een boekhouder of accountant. Klein nadeel: die doet het natuurlijk niet voor niets.


Vanzelfsprekend zijn lastige regeltjes niet de belangrijkste reden om de belastingaangifte uit te besteden. Die eer gaat naar een eventueel belastingvoordeel. In een onderzoek van de Consumentenbond gaf zo’n 58% van de ondervraagden mogelijke belastingvoordelen op als motivatie voor de keuze voor een boekhouder of accountant.

Geld opleveren

Het klopt inderdaad dat een goede boekhouder of accountant u geld kan opleveren. Hij of zij kent immers alle ins en outs op fiscaal terrein. Regeltjes waarvan u als doorsnee belastingbetaler niet op de hoogte bent. De boekhouder zorgt er zo voor dat u minder geld kwijt bent aan de fiscus, en dat is nooit weg.
Maar een boekhouder, en vooral een accountant, is niet goedkoop. Tarieven van ruim honderd euro per uur zijn zeker geen uitzondering. Het kan dus heel goed zijn dat u net zoveel kwijt bent aan de boekhouder als u bespaart op uw belasting.

Antwoord

Het antwoord op de vraag of u de belastingaangifte wel of niet moet uitbesteden, hangt dan ook af van uw persoonlijke situatie. Bij standaardaangiftes (loondienst, geen eigen woning enzovoort) is een boekhouder niet nodig. Log in bij MijnOverheid en u komt er vrij snel achter dat de aangifte klip-en-klaar voor u is uitgestald.
Maar hebt u wel een eigen woning, of werkt u als zzp’er? Dan kan het wellicht handig zijn om een boekhouder in de arm te nemen. Zet daarbij diens kosten vooraf tegenover bedrag dat u verwacht te besparen om te weten of een belastingaangifte uitbesteden echt een goed idee is.

Ik kom onterecht in aanraking met justitie: wat kan een accountant voor me doen?

Ik kom onterecht in aanraking met justitie: wat kan een accountant voor me doen?


Het is ongetwijfeld iets waar u niet over wilt nadenken: in aanraking komen met justitie. Zéker niet wanneer dit ook nog eens gebeurt vanwege onduidelijke of onterechte redenen. De kans dat dit daadwerkelijk plaatsvindt, is gelukkig klein. Maar mocht u toch in een dergelijke situatie verzeild raken? Dan kan uw accountant mogelijk uitkomst bieden.
Onterecht in aanraking komen met justitie. Het overkwam de ondernemer Ahmed Zaaf, eigenaar van een Limburgse frisdrankhandel genaamd Star Impex. Hij werd door de politie aangehouden na de – in hun ogen – verdachte aanschaf van 22 flessen aceton. Voor de productie van drugs, zo meende de politie. Ze vielen daarop zijn zaak binnen, droegen de aanwezige medewerkers op om vooral niets aan te raken én namen €56.000 aan contant geld in beslag.

Rol van de accountant

Het contante geld betrok indirect de accountant van Ahmed Zaaf bij het proces. Jan-Kees van der Heul werd benaderd in een poging de herkomst van het geld te bewijzen. En dat bleek de redding voor de ondernemer te zijn.
Van der Heul wist bijvoorbeeld aan te tonen van welke klanten het geld afkomstig was – en dat niet alleen. Hij kon ook aangeven waarom er op dat moment zoveel contant geld in de zaak aanwezig was. Dat had te maken met het feit dat Zaaf al jaren op gezette dagen naar de bank gaat om dit geld weg te brengen: iets dat vrijwel alleen de accountant in kwestie kon weten. In verband met corona was hij daar dit keer nog niet aan toegekomen.

Bewijs van onschuld

Zodra er geld bij een mogelijk onterechte aanhouding is betrokken, is het zaak om contact op te nemen met de boekhouder of accountant. In het geval van Zaaf kon de accountant de geldstromen naar de advocaat in kwestie sturen, waarna het als bewijs van onschuld kon functioneren.
Bron:Accountancy Vanmorgen

Salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2023 afgebouwd

Salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2023 afgebouwd


Heeft u zonnepanelen of bent u van plan zonnepanelen aan te schaffen? Dan kunt u tot 2023 de geleverde stroom volledig verrekenen met uw verbruikte elektriciteit. U krijgt voor uw geleverde stroom altijd hetzelfde tarief als voor de door u afgenomen elektriciteit. U betaalt daar bovendien geen energieheffing, btw en ODE-heffing (Opslag Duurzame Energie) over. Deze regeling is ook wel bekend als de salderingsregeling. Tot 2023 verandert er niets. Vanaf 1 januari van dat jaar wordt het percentage stroom dat u mag salderen elk jaar tot 2031 geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2031 is er geen saldering meer mogelijk. Per jaar mag u negen procent minder salderen.

Drie jaar later

Dat de regeling er zou komen, was al langer bekend. De daadwerkelijke regeling komt echter ruim drie jaar later dan eerder voorzien. Zo heeft u nog drie jaar langer de mogelijkheid om volledig te salderen. Het is de bedoeling dat u vanaf 2031 niet meer kunt salderen, maar dat er wel een vergoeding voor de geleverde elektriciteit komt.

Terugverdientijd

Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk goedkoper geworden. Inmiddels loont het voor particulieren om ook zonder subsidie zonnepanelen te laten installeren. Ondanks het afschaffen van de salderingsregeling, blijft het door deze fors gedaalde aanschafkosten interessant om voor een zonnepaneleninstallatie te kiezen. Concreet bedraagt de terugverdientijd van zonnepanelen in 2023 minder dan zes jaar en vanaf 2028 zelfs minder dan vijf jaar. De kostendaling van zonnepanelen compenseert de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling dus ruimschoots.

Slimme meter verplicht

Om gebruik te kunnen maken van de salderingsregeling, wordt het per 2023 daarnaast verplicht om in de meterkast over een slimme meter te beschikken. Een dergelijke energiemeter is in staat om de opbrengst van uw zonnepanelen afzonderlijk van uw energieverbruik te meten. Op dit moment zijn alle netbeheerders in Nederland druk met de uitrol van de slimme meter. Het wetsvoorstel verplicht kleinverbruikers deze meter te accepteren. Op dit moment heeft 80 procent van alle aansluitingen al een dergelijke meter geïnstalleerd.