Hoe kunnen we je helpen?

Eenmanszaak óf bv: wat moet ik kiezen?

Eenmanszaak óf bv: wat moet ik kiezen?

Grootse plannen om een carrière als ondernemer te starten? En gaat u dat helemaal alleen doen? Dan zijn er een aantal rechtsvormen die voor u interessant zijn. De belangrijkste twee? De eenmanszaak en de besloten vennootschap.

De rechtsvorm is de juridische vorm die uw nieuwe onderneming krijgt. Dit geeft u op wanneer u uw bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel – de KvK.

Voorbeelden van rechtsvormen zijn besloten vennootschappen, eenmanszaken, naamloze vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Waarom moet ik kiezen voor een eenmanszaak?
Het oprichten van een eenmanszaak is het meest voor de hand liggend wanneer u zelfstandig een bedrijf opricht. Het is fiscaal voordeliger wanneer u nog niet zoveel omzet maakt, eenvoudig te starten én simpelweg het meest voorkomend onder zzp’ers en freelancers.

Gaat u starten en wilt u het uzelf in het begin niet al te moeilijk maken? Kies dan voor een eenmanszaak.

Waarom moet ik kiezen voor een besloten vennootschap (bv)?
Het kán echter zo zijn dat het oprichten van een besloten vennootschap voor u handiger is. Dat is vooral het geval wanneer u niet aansprakelijk wilt zijn voor eventuele schulden.

Een besloten vennootschap is namelijk, in tegenstelling tot een eenmanszaak, een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dat houdt in dat u met uw privévermogen niet aansprakelijk bent wanneer uw bedrijf schulden maakt. Dat is bij een eenmanszaak wél het geval.

Denkt u dat de kans op schulden voor uw bedrijf relatief hoog wordt, bijvoorbeeld doordat u werkt in een branche waarin u veel moet inkopen voordat u überhaupt aan de slag kunt gaan? Overweeg dan een bv in plaats van een eenmanszaak.

Hou er daarbij wél rekening mee dat dit ook extra kosten met zich meebrengt, zoals hogere accountantskosten.

Waarom duizenden ondernemers problemen hebben met de coronasteun terugbetalen

Waarom duizenden ondernemers problemen hebben met de coronasteun terugbetalen

Corona. Het klinkt inmiddels – gelukkig – als iets uit het verleden, maar de naweeën van de pandemie slepen zich nog steeds voort, zo blijkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de financiële steun.

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) meldt namelijk tegenover De Telegraaf dat maar liefst 60.000 bedrijven de coronasteun nog moeten terugbetalen. Het gaat om organisaties die nog helemaal niets van het door hen geleende bedrag hebben terugbetaald. 70 tot 80 procent van deze ondernemingen zijn volgens het IMK niet langer levensvatbaar.

Hoe hoog is de schuld?
De Belastingdienst verwacht momenteel nog een bedrag terug van ongeveer 16,5 miljard euro. Het is echter ook de verwachting van de fiscus dat 1,5 miljard euro hiervan helemáál niet meer terugkeert. Die verwachting is alsnog te laag, zo denkt het IMK. De instelling stelt dat de Belastingdienst eerder rekening mag houden met drie tot vijf miljard die niet meer op de rekening van de rechtmatige eigenaar belandt.

Welke bedrijven hebben problemen met terugbetalingen?
Er is geen sprake van één specifiek type bedrijf dat problemen ondervindt met het terugbetalen van de coronasteun. Wél zijn er branches die in eerste instantie moeite hadden met de terugbetalingen, maar hiertoe inmiddels alsnog in staat zijn.

Een voorbeeld hiervan is de reisbranche, waar de boekingen weer aantrekken.

Waardoor hebben sommige ondernemers moeite met de terugbetalingen?
We zien ook geen eenduidige reden waarom bedrijven specifiek moeite hebben met de terugbetalingen. Mentale vermoeidheid lijkt echter wel een rol te spelen. Het IMK meldt bijvoorbeeld veelvuldig ondernemers te spreken die opgelucht zijn wanneer ze weten dat hun bedrijf definitief niet door kan gaan.

Bron: WNL

Wat kost het om een bv op te richten?

Wat kost het om een bv op te richten?

Het is sinds een aantal jaar geleden wat makkelijker geworden om een besloten vennootschap (bv) op te richten: géén startkapitaal vereist. Dat betekent natuurlijk niet dat het starten van een bv helemáál geen kosten met zich meebrengt. We zetten ze hieronder voor u op een rijtje.

Het is relatief eenvoudig om een besloten vennootschap te beginnen. Dit vereiste tot en met 2012 nog een startkapitaal van €18.000, maar sinds dat is afgeschaft, kun je zelfs zonder inleg aan de slag. Of dat ook handig is, is een tweede, maar goed. Het is in ieder geval mogelijk.

Hoe dan ook: je bent helaas niet gevrijwaard van kosten. Wél van hoge kosten, moeten we daarbij zeggen. Want het enige dat je aan kosten kwijt bent, zijn déze drie posten: 

  • Notariskosten 
  • Inschrijfkosten bij de Kamer van Koophandel (KvK)
  • Kosten voor je administratie

We lichten ze hieronder verder toe.

Notariskosten
Het opstarten van een bv gaat via de notaris. Dat moet nu nog in fysieke aanwezigheid, maar er wordt gekeken naar de mogelijkheid om dit digitaal te doen. Digitaal of niet: de kosten hiervoor liggen tussen de €500 en de €1.000 per oprichting.

Inschrijfkosten bij de Kamer van Koophandel (KvK)
U moet uw bedrijf natuurlijk ook vastleggen in het Handelsregister. Dat kan bij de Kamer van Koophandel. De kosten hiervoor zijn niet al te hoog: €75 per inschrijving.

Administratie
Een boekhouder is niet verplicht voor bijvoorbeeld eenmanszaken, maar dat verandert wanneer u een bv start. Een bv moet namelijk verplicht jaarstukken deponeren – en dat kan eigenlijk alleen bij een boekhouder of accountant. Hou rekening met kosten van tussen de €600 en de €1.800 per jaar.

 

Bedrijven gebruiken scholingsbudget niet: wat is de reden?

Bedrijven gebruiken scholingsbudget niet: wat is de reden?

Het is een vreemde situatie. Enerzijds beschikken bedrijven vaker en vaker over een budget voor de ontwikkeling van personeelsleden. Anderzijds worden deze bedragen juist minder vaak uitgegeven. We vertellen u hieronder hoe dit kan.

Maar eerst – het zogenoemde individuele scholingsbudget. Dit is binnen één jaar tijd met 25 procent gestegen. Dat wijst een onderzoek van het leerplatform Studytube uit.

Het individuele scholingsbudget bedroeg in 2021 nog €800, maar steeg in 2022 naar €1.000.
 Daar staat echter tegenover dat nagenoeg 40 procent van alle bedrijven (meer dan) de helft van dit budget onaangetast liet. Dat gebeurde in 2021 ook wel, maar toen lag dit percentage nog op 29 procent.

Dit komt volgens Studytube neer op een budget van in totaal honderden miljoenen euro’s. Geld dat dus naar de ontwikkeling en studie van personeel had kunnen gaan. Een situatie die indirect leidt tot minder sterk ontwikkeld en opgeleid personeel.

Hoe komt dit?
De reden hierachter is opmerkelijk simpel: onwetendheid.

Studytube stelt dat nagenoeg de helft van alle mensen die binnen een bedrijf over dit soort budgetten gaat überhaupt niet op de hoogte is van de hoogte van dit budget.

Waarom het personeel dan niet aan de bel trekt? Omdat die volgens Stubytube óók niets over de hoogte van dit budget afweten. Sterker nog: zo’n 66 procent weet niet eens van het bestaan van het fenomeen af.

Komt hier verandering in?
Of er verandering in de situatie komt, is onduidelijk. Wél heeft vakbond CNV inmiddels aan de bel getrokken. Ze roepen onder meer werkgevers op hun personeel beter te informeren over de mogelijkheden op scholings- en opleidingsgebied.

Bron: Algemeen Dagblad

 

Het aantal bedrijven in Nederland stijgt, maar er gaan ook meer bedrijven failliet

Het aantal bedrijven in Nederland stijgt, maar er gaan ook meer bedrijven failliet

Nederland telt sinds het begin van dit nog prille kalenderjaar ruim 2,3 miljoen bedrijven. Dat is enigszins opvallend, want het aantal faillissementen neemt eveneens toe.

Dat blijkt uit cijfers van de Bedrijvendynamiek 2022 van de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Bedrijvendynamiek 2022 stelt dat de stijging in het aantal bedrijven vooral wordt veroorzaakt door de grote toename in het aantal zzp’ers. Volgens de KvK is maar liefst 17 procent van de werkzame Nederlanders momenteel een zelfstandige personeel. Dat percentage stond in 2022 nog op 10 procent.

De toename van het aantal ondernemers vindt vooral plaats in de Randstad. Zo’n 443.000 ondernemers komen uit de provincie Zuid-Holland. Daar vindt ook de grootste groei plaats.

De groei van het aantal ondernemers neemt dan weer af in de noordelijke provincies, Limburg en Zeeland. Drenthe kent van alle provincies het laagste groeipercentage: 2,5 procent.

Meer faillissementen
Tegelijkertijd vindt er andere, opvallende trend plaats: een toename van het aantal faillissementen.

Tijdens de laatste twee jaar lag het aantal failliete bedrijven bijzonder laag. Dit werd mede veroorzaakt door de coronasteun van de overheid die veel ondernemingen ontvingen.

Deze golf heeft de tand des tijds klaarblijkelijk ingehaald. In december van 2022 gingen namelijk 261 bedrijven failliet. Dat was de derde maand op rij waarin het aantal faillissementen de grens van tweehonderd overschreed.

Voorbeelden van failliete bedrijven zijn Otrava, bekend van Vliegtickets.nl, en de medicijnenfabrikant InnoGenerics. Volgens de NOS valt er géén eenduidige oorzaak aan te wijzen voor het feit dat er nu meer bedrijven omvallen. Genoemde oorzaken zijn onder meer hoge kosten, maar ook hoge schulden uit het verleden.

Bronnen: Nu.nl en NOS

 

Baby-bv’s: wat zijn het en waarom zijn ze goed – of slecht?

Baby-bv’s: wat zijn het en waarom zijn ze goed – of slecht?

De term baby-bv dook in november plotseling op in de Tweede Kamer toen D66 aangekondigde deze bedrijfsconstructie te willen schrappen. Wat het inhoudt en waarom de partij hier geen zin meer in heeft? We vertellen u het hieronder.

Wat is een baby-bv? 
Een baby-bv is een naam die wordt gegeven aan bedrijven met een eigenaar die jonger is dan tien jaar oud. Dat klinkt weliswaar vreemd, maar het is een constructie die daadwerkelijke voorkomt. Nederland telt er in totaal iets meer dan honderd, zo blijkt uit een recent onderzoek van het dagblad Trouw. 
 
Wat zijn de voordelen van een baby-bv? 
Nu is het enigszins vanzelfsprekend niet zo dat een kind binnen dit soort organisaties de scepter zwaait. Maar er zijn bedrijven die een kind in ieder geval op papier aan het roer zetten. Dat betekent dat het kind in kwestie de aandelen van het bedrijf in handen krijgt. De ouders gaan bij het bedrijf in loondienst en runnen zodoende de organisatie – uiteraard in ruil voor salaris. 
 
Het voordeel van zo’n constructie is dat de winst die het kind ontvangt belastingvrij is. Hierover hoeft namelijk geen schenk- of erfbelasting te worden betaald. 
 
Wat zijn de nadelen van een baby-bv? 
Hoewel de baby-bv voor vermogenden wellicht een slimme constructie is, ziet D66 het voornamelijk als een manier van legale belastingontduiking. De partij pleit dan ook voor het ontwikkelen van concrete voorstellen om dergelijke baby-bv’s tegen te gaan. Daadwerkelijke maatregelen zijn nog niet aangekondigd, maar volgens D66 zijn er veel mogelijkheden om de baby-bv naar het verleden te verwijzen. 
 
Bron: RTL Nieuws 

Brexit-steun: wat houdt het in en heeft mijn bedrijf er iets aan?

Brexit-steun: wat houdt het in en heeft mijn bedrijf er iets aan?

Op de laatste dag van oktober werd bekend dat het kabinet bedrijven gaat steunen die wegens de Brexit hogere kosten hebben. We leggen u hieronder uit wat dit precies inhoudt en wanneer uw bv hier aanspraak op maakt. 

Daarvoor moeten we eerst terug naar het begin: de Brexit zelf. Eind januari 2020 stapte het Verenigd Koninkrijk na een stemming uit de Europese Unie. Of dat wel of niet beter is voor de Britten valt te betwisten, maar voor de meeste bedrijven die zaken deden met bijvoorbeeld Engeland hield het één ding in: méér paperassen. 

Meer administratieve rompslomp houdt vanzelfsprekend ook meer tijd en dus geld in. Veel bedrijven hebben zodoende, door de Brexit, aardig hogere kosten gekregen. 

Voorbeelden hiervan: bedrijven die IT-systemen op de Brexit moesten aanpassen, maar ook organisaties die hun personeel na de Brexit – op welke manier dan ook – opnieuw moesten trainen. 

Gelukkig voor hen heeft de Europese Commissie nu bekendgemaakt dat het kabinet hen mag steunen. Het rijk heeft daartoe 500 miljoen euro ontvangen. Dergelijke bedrijven kunnen derhalve subsidie krijgen: een bedrag van tussen de €10.000 en de €40.000. 

Wanneer kom ik voor steun in aanmerking?
Vanzelfsprekend ontvangt niet ieder bedrijf deze zogenoemde Brexit-steun. Het is tenslotte alleen bedoeld voor ondernemingen die ook daadwerkelijk meer kosten hebben gemaakt in verband met de Brexit. 

U moet zodoende kunnen aantonen dat u extra kosten heeft gemaakt voor bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes, kosten gerelateerd aan de douane en de tijdelijke inhuur van aanvullend transportmateriaal.  

Hoe dat precies moet gebeuren, is nog niet duidelijk. De genoemde regelingen worden as we speak uitgewerkt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Bron: NU.nl en Rijksoverheid 

Belastingplannen: dit verandert er in 2023 voor bv’s

Belastingplannen: dit verandert er in 2023 voor bv’s

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de belangrijkste plannen voor 2023 gepresenteerd. We vertellen u hieronder wat er volgend jaar verandert voor besloten vennootschappen.

U betaalt meer vennootschapsbelasting
Dit komt door twee veranderingen.

Schijfgrens van de vennootschapsbelasting
De eerste verandering heeft te maken met de verlaging van de zogenoemde schijfgrens: van €395.000 naar €200.000.

Dit houdt in dat alle winst tot €200.000 wordt belast in de eerste en laagste belastingschijf. Een behoorlijk verschil met de eerdere grens van €395.000.

Alle winst boven €200.000 wordt daarmee belast in de tweede en hogere schijf.

Hoger tarief vennootschapsbelasting
Een tweede verandering heeft te maken met de eerste schijf. Ook winsten die wél hierin vallen, ontkomen niet aan meer belasting. Het tarief in deze schijf gaat namelijk omhoog – van 15 naar 19%.

U betaalt dus vanaf volgend kalenderjaar 19% vennootschapsbelastingbelasting over winsten tot €200.000.

Het belastingpercentage in de tweede schijf is overigens 25,5%. Dat blijft onveranderd ten opzichte van 2022.

U kunt niet meer onbeperkt lenen van uw eigen bv
Althans – u kunt niet langer onbeperkt lenen van uw eigen bv. Daarmee hoopt het kabinet zogenoemd excessief lenen tegen te gaan.

Dat houdt concreet in dat u niet meer dan €700.000 kunt lenen. Doet u dit toch? Dan is het deel dat boven de €700.000 uitkomt een fictieve dividenduitkering. Daarover betaalt u – in box 2 – 26,9% inkomstenbelasting.

Bestelauto’s worden duurder
Dat komt doordat de vrijstelling voor de BPM – de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen – komt te vervallen. Let wel: dit gebeurt in 2025 – en niet in 2023.

Andere, mogelijk voor u interessante veranderingen zijn:
– De CO2-heffing voor industrieën wordt aangescherpt;
– Het minimale gebruikelijke loon gaat omhoog;
– De uitzondering gebruikelijkloonregeling voor startups vervalt;
– De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd.

Waarom de horeca bang is dat er bedrijven omvallen

Waarom de horeca bang is dat er bedrijven omvallen

Het coronavirus is in de laatste paar maanden relatief naar de achtergrond verdwenen, maar de klappen van de pandemie zijn voor vele bedrijven nog altijd merk- en voelbaar. De horeca geldt daarbij als een van de zwaarst getroffen branches: voor én na het dieptepunt van de crisis.

De sector had het in 2020 en 2021 vanzelfsprekend zwaar, maar dat is er niet veel beter op geworden. Sterker nog: binnen de sector bestaat de angst dat veel ondernemers in de horeca de komende winter werkloos worden. Dat meldt de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegenover het Algemeen Dagblad.

Verschillende redenen
Die angst heeft volgens de KHN meerdere, uiteenlopende redenen.

Eén daarvan is dat veel horecabedrijven de schade van de coronacrisis nog lang niet heeft terugverdiend.

Een andere reden heeft te maken met de marges. Die staan volgens het KHN stevig onder druk door onder meer de hoge energie- en grondstofprijzen.

Daarnaast is onlangs afgesproken dat het jeugdloon omhoog gaat. Een verhoogde kostenpost die sommige horecagelegenheden – op z’n zachtst gezegd – nu niet uitkomt.

Mogelijke oplossingen
Het KHN spreekt momenteel van een ‘onevenredig verdeelde rekening’ en stelt dat de horeca een té grote prijs betaalt. Een mogelijke oplossing hiervoor is een kwijtschelding van de belastingschuld die veel horecabedrijven nog open hebben staan. Deze schuld moet vanaf 1 oktober worden terugbetaald en stamt nog uit het dieptepunt van de coronacrisis.

Zo’n kwijtschelding zou volgens het KHN voor voldoende lucht zorgen bij de ondernemer in de horeca. De organisatie ziet het bovendien als een beter alternatief op maatregelen als het verkleinen van de porties en het doorberekenen van verzwaringen van de lasten aan de klant.

Bron: Algemeen Dagblad

De verwachte faillissementsgolf: hoe zit het daar eigenlijk mee?

De verwachte faillissementsgolf: hoe zit het daar eigenlijk mee?

Velen vreesden er na twee jaar vol lockdowns voor: een groot aantal bedrijven die er noodgedwongen het bijltje bij neer moesten gooien. De verwachtingen van sommige experts zijn inderdaad niet rooskleurig, maar anderen geven juist aan dat het mee lijkt te vallen.

Zo meldde Allianz Trade in hun Global Insolvency Report voor 2022 een faillissementsstijging van 24 procent. Dit zou voor 2023 zelfs stijgen naar 39 procent. Nederland is daarmee het slechtst presterende land van de eurozone.

Maar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten iets anders zien. Het CBS meldde in de maand juli zelfs een daling in het aantal failliete bedrijven.

Kleine daling
We moeten daarbij wél opmerken dat het om een kleine daling gaat. Ten opzichte van de maand mei gingen er in juli 24 bedrijven minder failliet.

Toch is het aantal faillissementen in vergelijking met vorig jaar ook percentueel minder groot. In 2021 stopten er ruim 2 procent meer ondernemingen mee.

Dit biedt jongeren meer kansen op de woningmarkt in Utrecht, Zuid-Holland en zelfs de oververhitte Randstad. Kansen stijgen volgens de adviseur ook in de provincies Flevoland, Noord-Brabant en Zeeland.

Wel of geen faillissementsgolf?
De vraag blijft daardoor – komt die verwachte golf aan faillissementen er nou wel of niet? De opvattingen van Allianz Trade staan tenslotte lijnrecht tegenover die van het CBS.

Volgens Allianz Trade komt dit doordat er vorig jaar een laagterecord aan faillissementen plaatsvond. De toename blijft eveneens beperkt doordat verschillende overheden allerlei steunmaatregelen hebben getroffen. Het gaat dus eigenlijk om een soort vertraging van de werkelijkheid.

Allianz verwacht dan ook dat de golf er evengoed aankomt. Dat komt door uitlopers van de pandemie, maar ook door aanhoudende logistieke problemen en stijgende inkoopprijzen. Bedrijven die vóór 2020 al niet helemaal gezond waren, komen er volgens hen niet ongeschonden uit.

Nederlandse bedrijven gaan daar in het bijzonder iets van merken omdat ons exportland gevoelig is voor internationale ontwikkelingen.