Hoe kunnen we je helpen?

Het verzekeren tegen cyberaanvallen wordt stééds lastiger: waarom?

Nieuwsartikel voor verzekeringsadviseurs – Zakelijk


We horen het de laatste tijd steeds vaker op het nieuws: bedrijven die worden getroffen door bijvoorbeeld een DDoS-aanval, waarbij servers dusdanig veel data moeten verwerken dat de websites eruit klappen. Het is – wat dat betreft – ook niet vreemd dat de vraag naar zogenoemde cyberpolissen toeneemt – voor het geval een of andere hacker onverhoopt toeslaat. Toch blijft het afsluiten van een verzekering tegen cyberaanvallen lastig.

Dat komt doordat verzekeraars zich meer en meer terugtrekken van dit soort verzekeringen, meldt RTL Z.

De reden daartoe is tweeledig. Allereerst heeft het te maken met het feit dat cyberaanvallen nu vaker voorkomen. Ter illustratie: het aantal aanvallen met ransomware steeg in 2020 explosief met maar liefst 715 procent. 71 procent daarvan was gericht op mkb-bedrijven.

De tweede reden zit in het feit dat deze aanvallen voor cybercriminelen behoorlijk lucratief zijn. Gehackte organisaties betaalden in 2020 gemiddeld €265.000 om weer toegang te krijgen tot hun eigen, gegijzelde data. Dit bedrag stond een jaar eerder nog op €97.000.

Verzekeraars staat dus niet te springen om het verkopen van dit soort verzekeringen. De organisaties die dit nog wél aandurven, komen veelal aanzetten met hoge premies – zeker in vergelijking met de voorgaande jaren.

Maatregelen nemen

Een concrete oplossing voor het probleem lijkt er nog niet te zijn. Toch geven verzekeraars aan dat ondernemers wel iets kunnen doen om te voorkomen dat ze überhaupt in een hack verzeild raken: beveiligingsmaatregelen treffen.

Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen die voor bedrijven interessant zijn, zijn onder meer het tijdig updaten van software, het inschakelen van tweestapsverificatie en een zogenoemde encryptie van data.

Dat zorgt voor een betere beveiliging van je data, maar ook voor een juiste voorbereiding op de toekomst. De kans is namelijk aanwezig dat verzekeringen gaat eisen dat je bedrijf op digitaal vlak goed is beveiligd vóór ze met je in zee zijn. Vergelijk het met een pand verzekeren tegen brand, waarbij sommige verzekeraars eisen dat je in ieder geval gebruikmaakt van een brandmelder of andere brandpreventiemaatregelen neemt.

Bron: RTL Z

Verzekeren tegen ransomware-aanvallen: kan dat?

Verzekeren tegen ransomware-aanvallen: kan dat?

Digitale aanvallen door middel van ransomware zijn helaas orde van de dag binnen het bedrijfsleven. Het is dan ook een tamelijk lucratieve handel voor cybercriminelen. Niet zelden leveren dit soort aanvallen hen initieel tonnen op. Ransom-aanvallen worden mede mogelijk gemaakt door een zwakke, digitale beveiliging aan de zijde van het slachtoffer. Zij kiezen vaker voor verzekeren, maar dat is eigenlijk nét een stap te laat.

Het kan een gebrek aan kennis, geld of beiden zijn. Feit blijft dat veel bedrijven niet of nauwelijks zijn voorbereid op een digitale aanval. Een verzekering lijkt dan een beetje the next best thing.

Wat dat betreft, is er goed nieuws: u kunt uzelf inderdaad verzekeren tegen ransomware-aanvallen. Een verzekering biedt dan een toereikende, financiële hand om de ergste schade op te vangen. U kunt daarbij denken aan een dekking van de kosten voor het verwijderen van geïnfecteerde bestanden.

Toekomst van verzekeringen

Daarbij moeten we wél zeggen dat de toekomst voor dit soort verzekeringen er niet echt rooskleurig uitziet. Het aantal aanvallen van hackers neemt zó snel toe dat sommige verzekeraars nu al waarschuwen: ‘De kans bestaat dat verzekeringen tegen ransomware-aanval in de toekomst niet meer rendabel zijn.’

Dat heeft ook te maken met het gegeven dat een deel van hun geld naar de criminelen gaat – om hun eisen in te willigen. Verschillende partijen zijn bang dat dit juist uitnodigt tot méér cybercriminaliteit. Daardoor hebben sommige verzekeraars al bekendgemaakt in ieder geval hiermee te stoppen.

Beveiliging

Met andere woorden: het is mogelijk om uzelf te verzekeren tegen ransomware-aanvallen, maar het is slimmer om er nu al voor te zorgen dat u hiervoor niet vatbaar zijn. Een gedegen beveiliging kan een investering zijn, maar wel een investering waar u op langere termijn alleen maar profijt van heeft.

Overstromingen: welke schade wordt wél en niet vergoed?

chris gallagher 9Jgn8hSYUFc unsplash - Overstromingen: welke schade wordt wél en niet vergoed? - Brixxs
De zeer extreme regenval die deze zomer delen van Nederland, Duitsland en België teisterde, heeft zijn sporen achtergelaten. Meerdere mensen en dieren overleden of raakten gewond, terwijl de barre weersomstandigheden een spoor van vernieling in het straatbeeld hebben achtergelaten. En of dit allemaal wordt vergoed, is nog maar de vraag.

Verzekeraars met klanten in het getroffen gebied worden momenteel massaal om de oren geslagen met allerlei claims. Het scheelt daarbij dat het Verbond van Verzekeraars, de overkoepelde organisatie, bewoners en ondernemers heeft gerustgesteld: de meeste schade aan woningen en winkels wordt vergoed vanuit de inboedel- en opstalverzekeringen.

Daarbij is er wél een kanttekening: de eigen verantwoordelijkheid. Schade kan bijvoorbeeld niet worden vergoed wanneer iemand bewust de deuren heeft opengelaten, om maar wat te noemen. Ook schade als gevolg van overstroming door grote rivieren wordt niet zonder meer vergoed.

Schade aan auto’s

Schade die minder vanzelfsprekend wordt gedekt, is de schade die is toegebracht aan voertuigen. We hebben afgelopen maand behoorlijk wat auto’s zien wegdrijven, maar helaas kunnen alléén autobezitters die allrisk zijn verzekerd de bijbehorende schade terugkrijgen. Chauffeurs met een WA- of beperkt cascoverzekering vallen helaas buiten de boot.

Meer verzekeringen

Een andere verzekering waartoe gedupeerden zich mogelijk kunnen wenden, is de bedrijfsschadeverzekering. Deze dekt zogeheten vervolgschade, bijvoorbeeld de gemiste inkomsten ontstaan door de overstroming. Ondernemers zonder deze verzekering hebben geen recht op dergelijke vergoedingen.

Dat geldt ook voor schade aan vee of gewassen. Deze wordt alleen vergoed aan boeren die hiervoor een aparte verzekering hebben afgesloten.

De vele vakantiegangers die de getroffen delen, waaronder Limburg, doorgaans tellen, vissen achter het net wanneer ze hun reis zelf annuleren. Extreem weer valt namelijk niet onder de voorwaarden. De vakantiegangers die al in het ondergelopen gebied waren, kunnen mogelijk wel aanspraak maken op hun reisverzekering. Deze kan mogelijk schade aan spullen of andere, bijkomende kosten vergoeden.

Vijf belangrijke verzekeringen voor bouwondernemers

Bouwondernemers - Vijf belangrijke verzekeringen voor bouwondernemers - Brixxs

Ondernemers worden nogal eens geconfronteerd met de mogelijkheid om allerlei verzekeringen af te sluiten. Deze zijn niet altijd nodig. Een grafisch vormgever loopt doorgaans tenslotte minder risico dan een bouwondernemer, wat de vraag of een verzekering raadzaam is altijd persoonsgebonden maakt. En nu we het toch over bouwondernemers hebben: voor hen zijn veel verzekeringen, door het risicovolle karakter van hun beroep, wél aan te raden.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt doorgaans afgekort tot AVB en over het algemeen gezien als dé verzekering voor bouwondernemers. Dat komt omdat hij zowel letsel- als zaakschade vergoedt. En dat niet alleen. De AVB zorgt ook voor een dekking van financiële schade die weer ontstaat als gevolg van de initiële schade.

Rechtsbijstandverzekering

Ondernemers die géén achtergrond in het recht hebben, kunnen vroeg of laat tegen een juridische lamp aanlopen. Geschillen met klanten of andere bedrijven vereisen vaak rechtsbijstand – en dat kan behoorlijk in de kosten lopen… Een rechtsbijstandverzekering zorgt voor een dekking van deze kosten. Hoeveel? Dat verschilt per aanbieder.

Ongevallenverzekeringen

Ongevallen zitten in kleine hoekjes. Behalve in de zware, industriële bouw. Daar zitten ze in hoeken. Een ongevallenverzekering is in zo’n geval allesbehalve een overbodige luxe. Hij dekt u voor een vooraf bepaald bedrag in bij ongevallen met zware (lichamelijke) schade.

CAR-verzekering

CAR staat voor Construction Allrisk – en dat spreekt eigenlijk boekdelen. Hij dekt materiële schade die tijdens bouwwerkzaamheden wordt veroorzaakt. En er is méér. Dit is namelijk ook de verzekering die u moet hebben wanneer u uzelf wilt dekken tegen diefstal.

Autoverzekering

Zware bouwmaterialen verplaatst u nu eenmaal niet met de fiets. Een autoverzekering, of een bestelautoverzekering, kan daarom handig zijn. De verzekeringstypes zijn hetzelfde als bij het verzekeren van een persoonlijk voertuig. U kunt kiezen uit een WA-dekking, een WA-plus-dekking óf een allriskverzekering.

Reisverzekeringen en de nieuwe reisadviezen: wat dekt de verzekering bij een negatief reisadvies?

Reisverzekeringen en de nieuwe reisadviezen: wat dekt de verzekering bij een negatief reisadvies?

Stukje bij beetje openen landen hun grenzen voor de gemiddelde reiziger. In plaats van een algemeen negatief reisadvies wordt er nu gewerkt met kleurcodes: geel, oranje en rood. We nemen hieronder kort door welke invloed dit heeft op verzekeringen.

Geel reisadvies

Een land met een geel reisadvies is een land waar u naartoe kunt reizen, ook voor vakantie. De kleurcode verwijst naar het feit dat u wél moet blijven opletten: er zijn veiligheids- of gezondheidsrisico’s aanwezig. Voorbeelden van landen die momenteel een gele kleurcode hebben, zijn Noorwegen, Duitsland en delen van Griekenland.

Gaat u naar een land met een geel reisadvies? Dan bent u met uw reisverzekering in wezen gewóón gedekt voor zaken waar u normaal gesproken ook voor bent verzekerd. Het is desondanks raadzaam om vóór vertrek contact op te nemen met je verzekering.

Oranje reisadvies

Een land met een oranje reisadvies is een land waar u alleen naartoe kunt reizen als het strikt noodzakelijk is. Daaronder vallen onder meer familie- en werkbezoeken. Voorbeelden van landen die momenteel een oranje kleurcode hebben, zijn het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Reist u naar een oranje gebied? Dan bent u meestal niet verzekerd wanneer het om aan corona verwante schade gaat. Dat verandert echter wanneer u al in het land bent wanneer een kleurcode naar oranje wordt gewijzigd. Dit valt onder de noemer onvoorzien.

Rood reisadvies

Landen met een rood reisadvies hebben die kleurcode weliswaar deels te danken aan de coronacrisis, maar voornamelijk aan de algehele veiligheidssituatie. Het is hier zeer onveilig en reizen zijn – min of meer – gewoon verboden. Voorbeelden van landen met een rode kleurcode zijn Irak, Afghanistan, Syrië en Noord-Korea.

Ook hier ben je niet verzekerd wanneer het gaat om coronaschade. Daarbij geldt hetzelfde als voor het oranje reisadvies: als dit tijdens de trip wijzigt, wordt de situatie aangemerkt als onvoorzien.

Reisverzekeraars en het coronavirus: de verschillen tussen 2020 en 2021

Reisverzekeraars en het coronavirus: de verschillen tussen 2020 en 2021

Een van de door het coronavirus zwaarst getroffen vakgebieden, is de reisbranche. Grote en kleine ondernemingen zagen hun omzet verdampen toen allerlei inreisverboden resulteerde in massaal gecancelde vakanties. De situatie viel ook reisverzekeraars rauw op het dak. Vooral verzekeraars met ruime voorwaarden konden behóórlijk uitkeren. Daardoor is men voor 2021 volop aan de slag gegaan met striktere dekkingen.

Zo vallen risico’s als een verplichte quarantaine veelal niet langer onder de reisverzekering. Verzekeraars als Allianz zien het nu als een soort eigen verantwoordelijk: u gaat op vakantie – en dus neemt u dergelijke risico’s voor lief.

Dat betekent niet dat verzekeraars reizigers helemaal aan het lot overlaten. Om bij het voorbeeld van Allianz te blijven: zij hebben hun aanbod anders ingedeeld en komen nu voor de dag met een zogeheten quarantainedekking.

Deze quarantainedekking dekt bijvoorbeeld verblijfkosten wanneer u onverwachts langer op uw vakantieadres moet blijven. Ter illustratie: u raakt in Spanje besmet, waardoor u, volgens de regels van dat land, verplicht in quarantaine moet. Resultaat is dat u extra geld kwijt bent aan kosten voor accommodatie en reis. Tenzij u gebruikmaakt van een quarantainedekking. Dan wordt dit door de verzekeraar vergoed.

Kleurcodes

Overigens is het niet per definitie zo dat alle kosten vergoed worden, zelfs niet met een quarantainedekking. Dit hangt af van de verschillende kleurcodes. Een groene of gele kleurcode geeft aan dat reizen naar een land in feite veilig is. De kans is dan groot dat er inderdaad wordt uitgekeerd. Reist u echter naar een land met een oranje code? Dan worden dit soort zaken niet altijd vergoed. Het is aan de klant om dit vooraf goed te checken bij de verzekeraar in kwestie.

Er komt voorlopig geen verplichte verzekering voor zzp’ers – en dit is de reden

Er komt voorlopig geen verplichte verzekering voor zzp’ers – en dit is de reden

De introductie van een eventuele, verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel sloeg in 2020 in als een bom – en niet op een positieve manier.

Daar viel wat voor te zeggen. Uitgangspunt van de voorgenomen verplichting was dat zzp’ers op het terrein van arbeidsongeschiktheid een minder groot contrast vormen met werknemers in loondienst, zoals nu wel het geval is.

Verplichte verzekeringen

Daarbij moesten zzp’ers zich verplicht verzekeren tegenover een inkomensafhankelijke premie van maximaal €200 per maand. Iets dat bij veel ondernemers in het verkeerde keelgat schoot. Ze vonden het bedrag veel te hoog – en bovendien zou het hen niet de gewenste dekking geven.

Zo bleek dat een eventuele verzekering pas na een periode van maximaal twee maanden zou uitkeren. Hoe zzp’ers die zogenoemde wachttijd dan moesten doorkomen, werd niet verteld. De verplichte verzekering hield daarmee concreet in dat zieke zzp’ers twee jaar aan eigen vermogen moesten opmaken, voor de verzekering ook maar een cent zou uitkeren.

Uitstel

Gelukkig voor hen is er een kink in de kabel gekomen en lijkt de verplichting er toch niet te komen. Voorlopig niet, althans. De complexiteit van het fenomeen heeft demissionair minister Wouter Koolmees, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, genoopt te stellen dat er vooralsnog géén uitvoerbare variant van de verplichting is voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Koolmees’ inschatting is dat de verplichting pas over enkele jaren wordt ingevoerd – als het überhaupt doorgaat. De weerstand van zzp’ers is dusdanig groot gebleken dat we niet helemaal uitsluiten dat het idee op de plank blijft liggen – in ieder geval als het voorstel zijn huidige vorm blijft houden.

Verzekeraars gaan samenwerken met het KNMI: waarom?

Verzekeraars gaan samenwerken met het KNMI: waarom?

Februari 2021 was qua weer nogal vreemd. De ene week hadden we te maken met extreme kou, waar het kwik een weekend later steeg naar temperaturen die we kennen van het voorjaar. Om beter voorbereid te zijn op dit soort bizarre weersomstandigheden, kondigde het Verbond van Verzekeraars direct na de winterse periode aan voortaan samen te werken met het KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.

Doel

Het doel daarvan is om situaties waarbij verzekeraars (massaal) schade moeten vergoeden voortaan zo goed mogelijk te voorkomen. Een voorbeeld: het weerinstituut ziet dat er een fikse hagelbui op komst is. Door de nieuwe samenwerking zijn ze in staat om deze informatie door te geven aan uw verzekeraar. Die kan op zijn beurt u weer adviseren om tijdig het dak van uw uitbouw daartegen beschermen.

Dat is echter niet het enige doel dat het Verbond van Verzekeraars voor ogen heeft. Ze denken dat de samenwerking hen ook in staat stelt om betere producten te ontwikkelen – meer verzekeringen op maat, bijvoorbeeld. Het KNMI verwacht op haar beurt dat data van de verzekeraars hen meer mogelijkheden biedt tot het analyseren van klimaat- en weerdata.

In aanvulling daarop zouden ook gemeentes toegang kunnen krijgen tot de gezamenlijke data. Ze kunnen dat bijvoorbeeld gebruiken om afwatering te verbeteren.

Extreme weersomstandigheden

De weersomstandigheden in Nederland worden langzaam steeds extremer – met alle gevolgen van dien. Panden en auto’s ondervinden jaarlijks naar verluidt 360 miljoen euro aan schade. Het NRC meldde dat bedrag in 2050 verdubbelt tot 720 miljoen euro. Wat dat betreft komt het samenwerkingsverband tussen het KNMI en het Verbond van Verzekeraars ook als geroepen.

Nederlanders met koopwoning vaak onderverzekerd

Nederlanders met koopwoning vaak onderverzekerd

Woont u al langer tijd in een eigen (koop)woning? Dan kunt u zich de tijd nog wel herinneren waarin een overlijdensrisicoverzekering tijdens het afsluiten van een hypotheek verplicht werd gesteld. Onder meer het afschaffen van dit soort verplichtingen heeft ertoe geleid dat Nederlanders vaker onderverzekerd zijn.
Dergelijke overlijdensrisicoverzekeringen worden nog steeds veelvuldig afgesloten. Het voorkomt tenslotte situaties waarbij nabestaanden uit hun woning worden gezet wanneer er een partner overlijdt – en diens inkomen daardoor wegvalt. Er is echter een groot verschil met vroeger. De overlijdensrisicoverzekering is nu niet langer verplicht. Daardoor zijn er ook veel mensen die ervoor kiezen om zo’n verzekering helemaal niet meer af te sluiten. En dat worden er volgens het accountants- en advieskantoor KPMG steeds meer, met alle gevolgen van dien.

Opstalverzekering

Een ander type verzekering waar relatief weinig mensen naar omkijken, is de zogenoemde opstalverzekering. Dat komt in dit geval niet zozeer door een gebrek aan een verplichting, maar wel door het stijgende aantal verbouwingen. Nederland is tijdens de coronaperiode massaal aan het klussen geslagen. Volgens Pricewise zijn er behoorlijk wat woningen verbouwd. Het is daarbij wel zaak dat de opstalverzekering opnieuw wordt gecontroleerd. U raadt het al: dat gebeurt niet of nauwelijks.
Het gevolg is dat woningbezitters slechts voor een deel van de waarde van hun woningen zijn verzekerd. Nu is het niet zo dat mensen die een nieuwe vloer hebben laten leggen direct hun polisblad erbij moeten pakken. Maar voor wie een dakkapel heeft laten plaatsen, wordt het al een ander verhaal. Zo’n ingreep zorgt tenslotte voor waardestijging van het huis. En daar hoort meestal een hogere premie bij.
Pricewise stelt dat slechts een derde van alle Nederlandse klussers een opstalverzekering heeft die ook daadwerkelijk bij de verbouwde woning past.

Verzekeringsclausules voor bedrijven: wat moet ik erover weten?

Verzekeringsclausules voor bedrijven: wat moet ik erover weten?

Verzekeringen zijn handige, preventieve maatregelen die u en uw bedrijf wellicht uit de brand kunnen helpen wanneer de situatie daarom vraagt. Maar met alléén een verzekering bent u er doorgaans nog niet. Aanvullende verzekeringsclausules kunnen van groot belang zijn op de vraag of een verzekeraar al dan niet aan u uitkeert. U leest er hieronder meer over.

Clausules zijn grofweg expansies op uw bestaande verzekeringen. Ze kunnen uw verzekering uitbreiden, maar zorgen meestal juist voor een aantal beperkingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen, wilt u hebben dat de verzekeraar ook daadwerkelijk uitkeert.
Een voorbeeld: u laat uw bedrijfspand verzekeren voor brandschade. De bijbehorende clausule stelt echter dat deze alleen uitkeert wanneer u op de zaak rookmelders heeft geïnstalleerd. Is dat niet het geval? Dan ontvangt u, mocht er daadwerkelijk brand uitbreken, in het ergste geval helemáál geen vergoeding. En daarom zijn clausules van groot belang.

Harde clausules versus zachte clausules

Bij clausules wordt onderscheidt men twee soorten: harde en zachte clausules. Een zachte clausule houdt in dat u – om het bij het voorbeeld van de onverhoopte brand te houden – minder krijgt uitgekeerd dan de oorspronkelijke verzekering stelt. Vijftig procent van de waarde van de beschadigde spullen, bijvoorbeeld.
Een harde clausule is een uiterste en stelt dat u in zo’n geval helemaal niets vergoed krijgt: u had tenslotte rookmelders moeten installeren. Alsof u de verzekering nooit heeft afgesloten, zeg maar.

Extra aandacht

De meeste bedrijven besteden dus extra aandacht aan de bijbehorende clausules. Het voorbeeld van de rookmelder en de brand illustreert wanneer zo’n clausule in werking kan treden, maar er zijn vanzelfsprekend meer gevallen waarbij u de clausules goed in de gaten moet houden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de mate van aansprakelijkheid. Check daarom altijd wat de clausules zijn bij verschillende verzekeraars en vergelijk deze met elkaar. Zo weet u welke verzekering het beste bij u en uw bedrijf past.