De WOZ-waarde: wat is het effect op mijn inkomstenbelasting?

De WOZ-waarde: wat is het effect op mijn inkomstenbelasting?

Heeft u een koophuis? Dan bent u in januari of februari ongetwijfeld met uw neus op de feiten gedrukt voor zover het de WOZ-waarde betreft. Tenslotte plofte er tijdens die maanden bij alle huizeneigenaren een brief op de deurmat met daarin de meest recente waarde.

Die brief zag er in veel gevallen niet al te rooskleurig uit. De WOZ-waarde is gemiddeld genomen tenslotte met 17 procent gestegen.

Hoewel dit per gemeente verschilt, leidt deze stijging over het algemeen tot het betalen van meer belasting. De WOZ-waarde is namelijk leidend voor het bepalen van de hoogte van de OZB: de Onroerend Zaken Belasting. En dat is weer een graadmeter voor verschillende gemeentelijke belastingen, waaronder de waterschapslasten.

Simpel gezegd leidt een hogere WOZ-waarde dus tot meer gemeentelijke belastingen.

Effect op de inkomstenbelasting
Wat niet iedereen weet, is dat de WOZ-waarde indirect ook van invloed is op de inkomstenbelasting die u betaalt. Dat heeft te maken met het feit dat het bezitten van een koopwoning over het algemeen voordeliger is dan een huis huren. U bouwt er tenslotte eigen vermogen mee op.

De Belastingdienst ziet dit vermogen als een extra inkomen. U moet daarom verplicht het zogenoemde eigenwoningforfait, het EWF, bij uw belastbare inkomen optellen. Het verschil tussen het EWF en de betaalde hypotheekrente mag u hierbij aftrekken van uw inkomen. U krijgt daardoor een deel van de hypotheekrente terug van de fiscus.

Mar als uw huis volgens de WOZ-waarde meer waard is, is uw EWF-tarief ook hoger. Het verschil tussen het EWF en de hypotheekrente wordt daardoor kleiner – en dat resulteert in een situatie waarin u minder terugkrijgt van de belasting.

De WOZ-waarde is zodoende van invloed op uw inkomstenbelasting.

 

Gerelateerde Artikelen

Mkb-winstvrijstelling: wat houdt het precies in?

Bent u een ondernemer? Dan betaalt u, net als een werknemer in loondienst, inkomstenbelasting. Maar wanneer de Belastingdienst u aanmerkt als een ondernemer, kunt u wél profiteren van een aantal maatregelen die er wellicht voor zorgen dat u minder hoeft te betalen....

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707