63% meer tijd vrij maken?

Veilige, snelle en AVG-proof klantcommunicatieplatform voor accountants en boekhouders

Gratis live

WEBINAR

Een veel gestelde vraag betreft loonsom, NOW 3.0, subsidie en NOW regeling

Wat gebeurt er met de subsidie als de loonsom in oktober tot en met december lager is dan in juni?

De verlaging van de subsidie is het bedrag dat de loonsom lager is uitgevallen, rekening houdend met het vrijgestelde percentage van de loonsom (10% in NOW 3.1, 15% in 3.2, 20% in 3.3), verhoogd met 40% (opslag voor werkgeverslasten) en vermenigvuldigd met het percentage dat de overheid maximaal vergoedt (80% in NOW 3.1, 70% in 3.2, 60% in 3.3). Let op: het percentage van het omzetverlies wordt niet meegenomen in de berekening van de vermindering. Dat bekent bijvoorbeeld dat als de omzet met 60% daalt maar de loonsom ook met 60% daalt boven op de vrijstelling, er geen recht is op subsidie. De overgebleven loonkosten kunnen dan betaald worden uit de overgebleven omzet.

Voorbeeld lagere loonsom

Voorbeeld: voor de NOW 3.1 was de loonsom in juni 2020 referentiemaand voor de loonsom 1.000.000 en het verwachte omzetverlies is 50%. Dat zou leiden tot een subsidie van € 1.680.000, waarvan 80% als voorschot is uitgekeerd. Uiteindelijk blijkt het loon in oktober t/m december € 2.500.000, ofwel € 500.000 lager dan verwacht. De originele loonsom is voor 10 procent (€ 300.000) vrijgesteld van korting bij daling, wat betekent dat het resterende bedrag waarover een korting wel geldt € 200.000 is. Voor die € 200.000 heeft de werkgever € 224.000 subsidie gekregen. Daarom wordt de subsidie verlaagd met € 224.000 euro.

(Berekening subsidie: 50% omzetverlies x € 1.000.000 x 3 maanden x 1,4 (opslag werkgeverslasten) x 0,8 (percentage vergoeding van 80%) = € 1.680.000. 10% vrijstelling van € 3.000.0000 is € 300.000. Berekening subsidieverlaging: € 200.000 x 1,4 x 0.9. Zie ook het voorbeeld in de NOW-regeling.)

Bron : Wat gebeurt er met de …

Download hier gratis het PDF bestand met de meest gestelde vragen over de NOW regeling

Fill out my online form.

Veel gestelde vragen over NOW regeling

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten. Zij vallen onder hun payroll bedrijf of uitzendbureau

Voor de definitie van omzet bij de NOW regeling wordt aaneengesloten bij de omzet definitie in het jaarrekeningenrecht. Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf onder aftrek van kortingen en belastingen die over de omzet zijn geheven
Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten
Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Voor NOW 2.0 aanvraag omzetdaling kan een omzetdaling worden opgeven in een aaneengesloten periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (bijvoorbeeld van 1 juli tot en met 30 oktober)

De aanvraag NOW 2.0 geldt voor een periode van 4 maanden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 juni 2020. Met de online rekenhulp berekent u het percentage omzetverlies over een periode van 4 maanden.

De onderstaande baten vallen onder omzetbegrip uit de NOW-regeling en worden op de volgende manier berekent:

Laad meer