Tips en tricks voor 2024: Alles over API koppelingen

Net zoals in 2023 zal er ook in 2024 verder worden gedigitaliseerd. AI neemt een vlucht, en wij van Brixxs werken dagelijks met vele AI modellen en proberen AI via API in de bedrijfsprocessen te integreren. OpenAI heeft een uitgebreid API set waar je tegenaan kunt praten, en in 2024 zal dit alleen maar verder geoptimaliseerd worden. De digitale transformatie binnen bedrijven gaat onverminderd verder. Er zijn vele verschillende api’s mogelijk zoals: kassakoppelingen, voorraad koppelingen, koppeling tussen Market places en webshops (producten, orders en facturen), koppelingen met payment providers, koppelingen voor een track and trace en koppelingen naar het magazijn. Een koppeling kan er gebouwd worden met bijvoorbeeld de Woocommerce API.

Woocommerce is een plug-in voor WordPress sites die het opzetten van een webshop makkelijk maakt, zo biedt Woocommerce betaalmogelijkheden en andere belangrijke onderdelen die onmisbaar zijn voor een webshop. Aangezien er momenteel vele miljoen WordPress websites live zijn, is het aandeel van Woocommerce webshops aanzienlijk!

Wat is een API koppeling?

De afkorting API staat voor ‘Application Programming Interface’. De betekenis hiervan is een koppeling (oftewel verbinding) tussen twee verschillende applicaties van systemen, die er voor zorgt dat zij met elkaar kunnen communiceren. Heel simpel gezegd vindt de technische communicatie onder de motorkap plaats als een digitale informatiestroom. Dit wordt ook wel software koppeling genoemd, omdat we hier twee applicaties met elkaar laten communiceren. Gegevens gaan vanuit het ene systeem naar het ander systeem op een veilige en betrouwbare manier. Vaak hebben we het over twee programma’s (verschillende softwareprogramma’s) die met elkaar communiceren en die met elkaar verbinden. Een API bouwen is niet makkelijk. Vaak wordt een API gecombineerd met een webapplicatie. Lees meer dit artikel over over webapplicatie laten maken. We hebben ook eerder geschreven over: Wat is een API koppeling? In dit artikel gaan we daar dieper op in en kijken we hoe gereed kunnen zijn voor het jaar 2024..

 

API, wat dus staat voor Application Programming Interface, is een begrip dat gebruikt wordt in de informatica en programmering. De term verwijst naar een set regels en protocollen waarmee verschillende softwareapplicaties met elkaar kunnen communiceren en informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Kortom, de API betekenis houdt in dat het een manier is om verschillende softwarecomponenten met elkaar te laten samenwerken.

 

Als u op zoek bent naar een betrouwbare partner voor het ontwikkelen van een API, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Met jarenlange ervaring en expertise kunnen wij uw wensen omzetten in een goed functionerende API. Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over onze API ontwikkeling services.

Een API-connectie is een manier om verschillende softwaretoepassingen met elkaar te laten communiceren. Het stelt ontwikkelaars in staat om gegevens en functionaliteiten te delen tussen verschillende systemen, waardoor de integratie en interoperabiliteit worden verbeterd. Met API-connecties kunnen bedrijven efficiënter werken en processen automatiseren.

Voorbeelden uit de praktijk van een API (Application Programming Interface) koppeling

Een voorbeeld voor jou als consument is Whatsapp. Je berichten worden op je toestel automatisch opgehaald vanuit de Whatsapp servers naar je lokale telefoon. Ook als je bijvoorbeeld een bestelling plaats in Uber Eats, worden deze orders via een API koppeling doorgezet naar de desbetreffende restaurants. Je kunt het ook vergelijken met een stekker die je in het stopcontact stopt, waarbij daarna elektriciteit uitgewisseld wordt.

Hoe werkt een web api?

Requests van de API

Requests van de REST api

Een API koppeling kan de communicatie starten via een GET, POST, PUT en DELETE. Als je bijvoorbeeld uit Shopify de klantgegevens wil ophalen op basis van een klantnummer, dan kan een GET worden gebruikt. Wil je een factuur aanmaken in bijvoorbeeld Exact Online, dan gebruik je een POST. Het wijzigen van klantgegevens in een CRM applicatie zoals bijvoorbeeld Snelstart, kan via een PUT verlopen.

GET: Het ophalen en opvragen van gegevens uit een API endpoint.
POST: Het aanmaken en registreren van gegevens naar een API endpoint
PUT: Hiermee kunnen gegevens worden gewijzigd en aangepast via een API endpoint
DELETE: Hiermee kunnen gegevens verwijderd worden uit een applicatie systeem via een API endpoint

Wat zijn de responses en status codes?

De antwoorden van API’s worden via een HTTP status code getoond. Je ziet vaak een 200 reeks bij een geslaagde en succesvolle API terugkoppeling. Bij fouten worden vaak een 400 of 500 HTTP status code reeksen gebruikt
Hieronder enkele voorbeelden van foutcodes van api’s:
Code Status Omschrijving
200 OK Een GET is succesvol uitgevoerd. Je hebt een record kunnen ophalen. Of een API beschikbaar is, kun je ook via een GET uitvoeren.
201 Created Een POST is succesvol uitgevoerd. Je hebt een record kunnen aanmaken. Je kunt ook een response terugkrijgen, bijvoorbeeld een ID van de record.
201 Created Een succesvolle PUT of DELETE. Je hebt bijvoorbeeld een record kunnen bijwerken of een record kunnen verwijderen.
Code Status Omschrijving
400 Bad request Het formaat wat verstuurd wordt naar de API endpoint klopt niet, of gegevens ontbreken.
401 Unauthorized De gebruikte API sleutel voor bijvoorbeeld de Basic Authenticatie of oAuth is niet juist
500 Internal Server Error Op serverniveau treedt er een fout op. Vaak is binnen de code de API endpoint hier niet op voorbereid

Wat voor type API koppelingen zijn er?

Wil je een API koppeling maken? Er zijn namelijk meerdere technieken mogelijk om een API koppeling tussen applicatie systemen te leggen. Gegevens worden via bepaalde technieken opgehaald en verstuurd naar andere applicaties.

Er zijn dus vele soorten api’s. Zo bestaat er een REST API koppeling, een XML koppeling, een GraphQL koppeling, of een koppeling via bestandsuitwisseling zoals CSV. Hieronder kort uitleg met voorbeelden over deze API mogelijkheden:

Wat is een REST API koppeling?

REST staat voor Representational State Transfer en wordt ook wel RESTful API genoemd. REST is een software architectuur die voorwaarden stelt aan hoe een API zou moeten werken. Een REST API koppeling verloopt vaak via het JSON formaat. JSON is de afkorting van “JavaScript Object Notation” en is één van de meest gebruikte standaarden voor gegevensuitwisseling.

Hieronder een JSON voorbeeld van een GET:

Wat is een XML koppeling?

XML staat voor Extensible Markup Language en is een dataformaat waarbij gestructureerde gegevens opgenomen worden in een tekstbestand. Een XML formaat wordt naast JSON ook veel gebruikt bij SOAP verbindingen, waarbij gegevens tussen twee systemen worden uitgewisseld. Wel wordt de SOAP XML interface vaak als verouderd beschouwd.

Hieronder een voorbeeld van een XML GET bericht:

Een voorbeeld van een REST JSON bericht

Een voorbeeld van een XML bericht

Wat is een GraphQL API koppeling

GraphQL is een moderne API querytaal waarbij je met meerdere datasets tegelijk kunt werken. Het is ontwikkeld door Facebook en wordt gebruikt door Facebook zelf, maar ook bedrijven als Github en Pinterest maken gebruik van GraphQL. Met GraphQL haal je ook alleen die gegevens op die je nodig hebt. Vele ontwikkelaars vinden het prettig om met GraphQL te werken, dan met REST.

Een voorbeeld van een GraphQL API aanroep:

Een voorbeeld van een GraphQL bericht

Wat is een CSV bestandsuitwisseling koppeling?

CSV staat voor Comma Separated Values en wordt gebruikt bij bestandsuitwisselingen tussen twee systemen. Een CSV bestand heeft vaak een kop en bestaat uit rijen met gegevens. Bij een koppeling tussen twee systemen wordt vaak een SFTP (Secure File Transfer Protocol) locatie gebruikt om de CSV bestanden op te slaan.

Hieronder een voorbeeld van een CSV bestand:

Wat zijn de voordelen van een API software koppeling?

Real time gegevens beschikbaar in bijvoorbeeld je webshop. Een REST api koppeling zorgt er namelijk voor dat de voorraden binnen je magazijn, of zelfs de voorraad van je leverancier op je webshop weergegeven wordt.

Uitbreidingsmogelijkheden en schaalbaarheid: Je kunt makkelijk in een minuut meerdere orders tegelijk verwerken. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld je track en trace code te koppelen aan je webshop, zodat klanten kunnen volgen waar de bestelling zich bevindt.

Veiligheid: Gegevens worden tussen systemen aan elkaar verbonden en verloopt niet via de gebruikersinterface. Zo voorkom je ook menselijke fouten. Er kunnen certificaten tussen servers aan te pas komen, of via bijvoorbeeld een oAuth2 verbinding kunnen gegevens veilig over de lijn worden gecommuniceerd. Bij externe api’s (ook wel publieke api genoemd of openbare api’s) worden vaak hoge beveiligingseisen gesteld, vergeleken bij de interne api’s (ook wel privé api genoemd). Daarnaast heb je ook partner api’s, die alleen beschikbaar zijn voor partners via speciale beveiligingstoepassingen.

Kosten API koppeling

Afhankelijk van de eisen en wensen kan een koppeling heel simpel zijn. Een koppeling tussen bijvoorbeeld Google Sheets met Teamleader API kan € 100 kosten, maar een complexe interface zoals bijv. Exact Online artikelen koppelen met de Prestashop zou, op basis van de wensen, zo’n € 3.000 gaan kosten. De onderstaande tabel geeft een duidelijk overzicht van de gemiddelde kosten van de ontwikkeling en configuratie van de API koppeling per applicatie en de daarbij behorende aantal operaties.

Koppeling tussen applicaties Aantal operaties Vanaf prijs
Google sheet naar Teamleader 10 € 100
Hubspot CRM naar Google Tasks 20 € 150
Marketing Automation via Calendly, Google Gmail, Google Drive en Active Campaign 50 € 200
WordPress formulieren, Google docs en Snelstart 75 € 1.199

7 tips en tricks bij het laten ontwikkelen van API koppelingen

Wil je een API koppeling bouwen, of wellicht een API koppeling uitbesteden? Een api koppeling bouwen vereist expertise. Let dan op onderstaande 7 tips en tricks om een succesvol project op te zetten:

Denk aan de API restricties. API providers kunnen een limiet instellen per minuut, uur of per dag. Hier dient rekening mee gehouden te worden in de ontwikkeling van de API endpoint. Een goede API ontwikkelaar houdt rekening met de restricties die het systeem oplegt.

Implementatie van een foutafhandeling (ook wel error handling genoemd). Wat doe je bijvoorbeeld als je voorraad niet meer wordt bijgewerkt? Of 1 van de systemen waar je mee koppelt is niet meer bereikbaar (down)? Stuur dan bijvoorbeeld een mail naar de beheerder, of laat een online logboek plaatsen voor de API foutmeldingen, zonder menselijke handelingen.

Beveiliging van de API sleutel: Probeer de API beveiliging in te stellen, zodat externen hier geen toegang toe hebben.

Opslag van gevoelige data uit de API horen niet opgeslagen te worden in de oplossingen van de API provider.

Monitoring van je maatwerk API koppeling: Vraag of de monitoring van je API in place is, Wat als de servers down zijn, wordt de beheerder dan wel op de hoogte gehouden?

Retry bij API fouten: Indien een API scenario niet goed verloopt, dient deze opnieuw te kunnen worden uitgevoerd.

Dashboarding en controles op API aantallen: Probeer dagelijks na te gaan of de aantallen die je verwacht vanuit de ene applicatie, aanwezig is in de andere applicatie. Indien je bijv. orders overhevelt vanuit een API systeem naar een ander API systeem, dan horen de order aantallen overeen te komen.

Wil je een API koppeling bouwen? Tot slot…

Naast Woocommerce als webshop, hebben we ook nog Shopify. Lees hier meer over de Shopify API. Naast Woocommerce en Shopify als webshop, hebben we hier een artikel over de overige webshop API koppelingen.

Met een exact online koppeling is vrijwel alles mogelijk, bijna teveel om allemaal op in te gaan. Er zijn vele combinaties mogelijk op het gebied van API koppelingen met Exact online en allemaal kunnen ze een grote rol spelen in het automatiseren van grote onderdelen van een bedrijf. Met deze koppeling kan je bijvoorbeeld het goedkeuren van een offerte vrijwel volledig automatiseren, of je kan het inventarisbeheer voor een groot deel aan de software overlaten. De mogelijkheden op dit gebied zijn werkelijk eindeloos en dit is eigenlijk een schoolvoorbeeld van het grote belang van API koppelingen voor een bedrijf.

Exact online leent zich ook goed voor het maken van REST API koppelingen. Er zijn vele bedrijven die zich in deze kunst specialiseren. Je kunt het echt zo gek niet bedenken of het kan gekoppeld worden met Exact Online, en met deze tool kan je een zeer groot deel van het runnen van jouw bedrijf aan de software overlaten.

Lees hier meer over Exact Online api koppeling.

Wil je maatwerk bovenop Exact Online hebben, lees dan meer hierover op onze Exact Online maatwerk pagina.

Naast exact online als boekhoudsoftware, zijn er ook koppelingen mogelijk naar Snelstart. Lees hier meer over de Snelstart API koppeling.

Wil je een API koppeling maken, of een API koppeling bouwen of een API laten bouwen? Een api bouwen vereist heel wat expertise. In dit artikel hebben we uitgelegd wat een API is en waar je op moet letten bij het bouwen van een API.

API maken is het proces van het creëren van een API, ofwel een Application Programming Interface. Met een API kunnen verschillende softwaretoepassingen met elkaar communiceren door middel van gestandaardiseerde protocollen en dataformaten. API maken vereist technische kennis van programmeertalen en de specifieke vereisten van de softwaretoepassing.

Veel gestelde vragen API Koppeling

API staat voor Application Programming Interface. Een API koppeling betekent de communicatie tussen applicaties.

API koppeling - Wat is een API koppeling - Brixxs

Wil je voor het management van je API’s een platform gebruiken? Klik dan hier om meer te lezen over ons API koppelingen platform.

Stap #1: Kennismaking

Tijdens de kennismaking worden je IT vraagstukken door ervaren consultants besproken.

Stap #2: Requirements analyse

Na de kennismaking worden je eisen en wensen in kaart gebracht. Wij kijken naar het huidige systeem landschap en brengen dit in kaart.

Stap #3: Haalbaarheidsstudie

We geven antwoord op de vraag wat er nodig is om het gewenste systeem te gaan bouwen. Inschattingen worden gemaakt en deze kunnen als input dienen voor jouw business case.

Stap #4: Prototyping

We maken een prototype van het gewenste systeem en leggen de API koppelingen in de basis.

Stap #5: Bouwen van een MVP

Een MVP (Minimum Viable Product) heeft minimale functionaliteiten om de werking van de API aan te tonen.

Stap #6: Productierijp maken van de API

De API wordt gereedgemaakt voor de live gang. Infrastructuur wordt uitgerold, quality checks worden uitgevoerd, en de API gaat eerst van test, naar staging en vervolgens naar productie. Er worden alert ingesteld om de API’s in de gaten te houden.

6 stappen voor een API koppeling

Hoe maak ik een API koppeling in 6 stappen

Een RESTful API is een rest service, oftewel wat is een rest API, een applicatie-programmeer interface die de REST-architectuurstijl volgt. Het biedt gegevens in een geserialiseerde vorm via een reeks bewerkingen die doorgaans worden weergegeven via HTTP. Dit staat ook bekend als REST API betekenis en REST webservice.

De REST-stijl, ook wel bekend als REST-service, is een bepaalde stijl die tegenwoordig de webontwikkeling domineert en beïnvloedt hoe webservices worden ontworpen en gebouwd. De koppelingen tussen 2 systemen gaan vaak via REST services, in plaats van de verouderde SOAP koppelingen.

RESTful services en <a href=\

Wat zijn de voordelen van een Restservice?

Wat zijn de voordelen van een Restservice? Ontdek hoe een restservice jouw processen kan stroomlijnen en waarom rest-services essentieel zijn in de hedendaagse digitale wereld.

Een Restservice biedt tal van voordelen ten opzichte van andere methoden. Het gebruik van Restservices zorgt voor een snelle en efficiënte gegevensoverdracht tussen systemen.

Verder maakt een rest-service het mogelijk om eenvoudig te integreren met verschillende platforms.

Een Rest-service is een webservice waarmee gegevens kunnen worden geopend en gemanipuleerd met behulp van standaard HTTP-methoden. Het wordt veel gebruikt bij de ontwikkeling van softwaretoepassingen om een uniforme interface te bieden en toegang tot externe gegevensbronnen mogelijk te maken. Rest-services bieden een efficiënte manier om gegevens te beheren. De service Rest is een essentieel onderdeel van moderne softwareontwikkeling.

Restservices zijn gewoon een manier om webverzoeken te doen die gegevens in een bepaald formaat terugsturen. Rest [wat is rest] biedt een uniforme interface die ontwikkelaars kunnen gebruiken wanneer ze toegang willen tot externe gegevensbronnen voor hun applicaties.
Deze verzoeken kunnen vanuit elke programmeertaal worden gedaan en kunnen worden samengesteld met behulp van standaard HTTP-verzoekmethoden.

Wat zijn de nadelen van een Restservice?

Ontdek de mogelijke beperkingen en nadelen van het gebruik van een Rest service binnen je applicatie. Leer hoe je de uitdagingen kunt aanpakken en ervoor kunt zorgen dat je systemen efficiënt blijven werken.

Een REST-service is een set endpoints die de communicatie tussen verschillende delen van een applicatie afhandelt.

REST-services zijn geweldig voor communicatie in microservices, maar ze vereisen wat extra werk in grote systemen.

Hoe gebruik je een Rest-service?

Een REST-service is een type webservice dat het HTTP-protocol gebruikt en een meer interactieve en stateful gebruikersinterface heeft dan andere soorten services.

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van een REST-service is dat het kan worden gebruikt om applicaties te bouwen zonder frontend- of backend-programmering.

Diensten zoals Dropbox en Gmail gebruiken API’s om hun inhoud aan gebruikers te leveren. Ze bieden een HTTP-interface die vervolgens communiceert met hun databases, gebruikers op de hoogte stelt wanneer nieuwe gegevens beschikbaar komen, enz.

De belangrijkste eigenschappen voor REST-services zijn: HTTP-methode, URI-paden, statuscodes en content-types.

Een API koppeling kost tussen de 1000 en 5000 euro. De kosten van een API koppeling kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren. Wilt u weten wat kost een API koppeling precies? De API kosten en API prijzen kunnen verschillen per project.

Bij API ontwikkelen speelt de API key ook een essentiële rol. Het gebruik van open APIs kan de kosten verder beïnvloeden.

Dit bedrag hangt af van de complexiteit van de oplossing, de kosten koppeling, en het aantal systemen dat gekoppeld dient te worden met een API koppeling. De totale kosten kunnen ook variëren afhankelijk van het nodige API maatwerk en de API ontwikkeling die vereist is.

Vaak betaal je dus eenmalig een bedrag voor de ontwikkeling en inrichting van een API laten bouwen. Als je een API opleiding hebt gevolgd of als je de basisprincipes van API voor dummies begrijpt, wordt dit proces een stuk eenvoudiger.

De kosten maken van een app, zoals een API, kunnen variëren.

Het is essentieel om te weten hoeveel kost een app maken voordat je begint. Een API integratie kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Door de prijzen van app-ontwikkeling en API-implementatie te kennen, kun je beter budgetteren en plannen maken.

Daarnaast betaal je vaak ook een klein bedrag per maand voor de hosting van je
API hosting.

Binnen de hosting is ook monitoring van de maatwerk API koppelingen inbegrepen. Dit omvat diensten zoals api koppeling bouwen, api koppeling maken en inzichten in hoe werkt een API koppeling. De monitoring geldt ook voor REST interfaces waarmee data-uitwisseling efficiënt plaatsvindt, inclusief de juiste api link.

Kosten API koppeling

Voor bedrijven die een API koppeling ontwikkelen willen, is het belangrijk om bekend te zijn met de kosten.

Bekijk de afbeelding voor meer informatie over API koppeling, inclusief API AFAS en andere oplossingen zoals AFAS API koppeling.

Een API is een interface voor het programmeren van applicaties. Het is een set regels, protocollen en tools die toegankelijk zijn voor andere applicaties.

API’s zijn ontworpen om flexibel en modulair van aard te zijn. Ze stellen ontwikkelaars in staat om andere producten te bouwen of uit te breiden zonder telkens het wiel opnieuw te hoeven uitvinden. API’s maken het ook voor ontwikkelaars mogelijk om applicaties te maken die op nieuwe manieren samenwerken.

Enkele veelvoorkomende taken die u met een API kunt doen zijn:

 • Bestanden uploaden
 • Informatie ophalen uit een API (bijv. JSON)
 • Gegevens uit een database lezen
 • Locatiegegevens ophalen (bijv. GPS-coördinaten)

Wat zijn de voordelen of voordelen van het gebruik van een API?

Een API (Application Programming Interface) is een interface die softwareontwikkelaars bouwen om de interactie met hun apps en services te vergemakkelijken.

API’s bieden een reeks voordelen en voordelen:

 • Ze maken integratie met andere systemen mogelijk
 • Ze faciliteren de ontwikkeling van nieuwe digitale producten en diensten
 • Ze bieden toegang tot gegevens vanuit elke app
 • Ze zorgen voor een betere integratie
 • Veilig
 • Goedkoop

Wat zijn mogelijke toepassingen voor een API?

Er zijn veel mogelijke toepassingen voor een API. Ze worden meestal gebruikt om softwareontwikkelaars een interface te bieden waarmee ze toegang hebben tot gegevens van het systeem van een bedrijf zonder nieuwe code te hoeven schrijven. API’s kunnen ook voor verschillende andere doeleinden worden gebruikt, zoals het maken van systeemkoppelingen, het automatiseren van taken, het verwerken van gegevens en nog veel meer.

Hoe ga je aan de slag met je eigen API?

Er zijn twee manieren om aan de slag te gaan met het bouwen van je eigen API. De eerste is om een API-bouw en test tool zoals POSTMAN te gebruiken. De tweede is door middel van programmeren.

Met een API-bouwtool kun je meteen aan de slag door een paar vragen over je project te beantwoorden en heb je de tools die nodig zijn voor het ontwerpen van een API. Je kunt ook profiteren van bestaande sjablonen die op de lange termijn tijd besparen.

Het bouwen van je eigen API door middel van programmeren vereist meer werk. Als je niet bekend bent met coderen, kun je het beste iemand vinden die hiermee ervaringen heeft, omdat het tijdrovend en vervelend kan zijn om zonder deze kennis te doen.

Heb ik programmeer vaardigheden nodig om een API te gebruiken?

API is een set instructies of hulpmiddelen waarmee mensen softwaretoepassingen kunnen bouwen. API wordt de taal van het internet genoemd. API kan worden geïntegreerd met andere services om nieuwe functies te bieden.

Als u een e-commercebedrijf heeft, is API een van uw belangrijkste bronnen. API stelt bedrijven in staat om met elkaar te communiceren of gegevens te delen met applicaties van derden zonder dat ze elke keer alles opnieuw hoeven te bouwen. Om API te gebruiken, hoeft u alleen maar te weten hoe het werkt en hoe het voor jouw bedrijf kan werken.

GraphQL, een querytaal ontwikkeld door Facebook, maakt gegevensgestuurde applicatieontwikkeling mogelijk door flexibele graphql verzoeken te ondersteunen. Als centraal onderdeel van de Facebook GraphQL API, wint GraphQL aan populariteit onder ontwikkelaars voor het bouwen van robuuste applicaties. Veel bedrijven, waaronder Facebook zelf, GitHub en Shopify, implementeren wat is GraphQL om hun data efficiënt te beheren en te ontsluiten.

GraphQL, een alternatief voor REST (Representational State Transfer) API’s, biedt een efficiënte interface voor het uitvoeren van een GraphQL-verzoek. Dit maakt het mogelijk om met één verzoek gegevens van de server op te halen, zonder de noodzaak voor meerdere verzoeken om alle benodigde informatie te verkrijgen. Deze methode, populair gemaakt door Facebook Graph QL, vereenvoudigt het proces voor het weergeven of uitvoeren van een aanvraag aanzienlijk.

GraphQL wint aan populariteit in de wereld van API ontwikkelingen, omdat het een aantal veelvoorkomende problemen oplost vergeleken met de REST API’s. Daarnaast is GraphQL ook makkelijker te onderhouden.

REST API’s, essentieel voor moderne webontwikkeling, bieden een platform voor toepassingen om op een geëffendeerde manier met elkaar te communiceren. Het concept, vaak teruggebracht tot de vraag ‘wat is een REST API?’, beschrijft een set regels die gebruikt worden om gegevens tussen applicaties over te dragen.

Een RESTful API, als een HTTP-gebaseerde dienst, stelt zichzelf beschikbaar via HTTP-verzoeken, meestal met behulp van methodes zoals GET of POST. Terwijl de term ‘REST’ niet juridisch is beschermd, en de exacte kenmerken van een RESTful API niet formeel zijn vastgelegd, kan een API over het algemeen als ‘RESTful’ worden beschouwd als deze past binnen bepaalde richtlijnen:

 1. Het uitvoeren van verzoeken met HTTP-methoden, zoals GET en POST, een fundamenteel kenmerk van REST APIs;
 2. Het behouden van serverstatus onveranderd, tenzij expliciet aangepast door de client, overeenkomstig REST principes;

Wat is een REST-API en wat kun je ermee?

Een REST API, ofwel Representational State Transfer API, is een set regels voor het verzenden van gegevens tussen de client en de server. Deze API betekenis ligt in het faciliteren van communicatie en gegevensuitwisseling op het web. REST API’s zijn erg populair omdat ze niet ingewikkeld zijn om te maken en gemakkelijk door ontwikkelaars kunnen worden gebruikt, wat de rest api betekenis verder onderstreept.

REST-API’s worden gebruikt om toegang tot gegevens te bieden, gegevens begrijpelijker te maken of het delen of integreren van gegevens tussen verschillende platforms te vergemakkelijken. Enkele voorbeelden van waar u een REST API voor kunt gebruiken, is om live informatie over verkeersongevallen te delen, contactgegevens op één plek op te slaan of uw favoriete restaurants in één app op te slaan. Deze rest api uitleg laat zien hoe veelzijdig deze technologie kan zijn.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een REST API?

De beste voordelen van het gebruik van een REST API, ofwel REST API integratie, is dat het grote of kleine bedrijven kan helpen om te groeien en efficiënter te werken.

Een REST API staat voor Representational State Transfer Application Programming Interface en is in feite een manier om het ene systeem, zoals een website, aan een ander systeem te koppelen. Stel dat je een online winkelprogramma hebt en dit wil koppelen aan je boekhoudsoftware? Een REST API zou de twee systemen door middel van integratie met REST API in staat stellen om naadloos en zonder enige vorm van vertraging of onderbreking van de service met elkaar te communiceren, illustrerend hoe werkt een API koppeling in de praktijk.

De toepassing van API en REST API helpt dus niet alleen bij het verbeteren van de flexibiliteit van je systemen, maar maakt ook een gestroomlijnde workflow mogelijk.

Waarom zou ik een REST API nodig hebben?

Als contentschrijver heb je misschien al een blog of website van waaruit je content pusht. Zo niet, dan is een REST API een perfecte oplossing voor uw contentbehoeften.

Met de REST API kunt u uw gegevens op een meer georganiseerde manier opslaan en openen. Het maakt ook het eenvoudig invoegen van gegevens in de database mogelijk door de noodzaak om alles handmatig in code in te voeren overbodig te maken, wat tijd bespaart en een hogere nauwkeurigheid biedt. Een REST service via een API verbinding zorgt ervoor dat uw applicatie soepel communiceert en data efficiënt beheert.

Hoe gebruik ik een REST API?

Een REST API, ook wel RESTful API genoemd, staat voor Representational State Transfer Application Programming Interface en is een manier om toegang te krijgen tot inhoud of gegevens via HTTP met XML- of JSON-indeling. Het concept van wat is REST en waar staat API voor wordt hiermee verduidelijkt.

REST API’s, een cruciaal onderdeel van het rest api ontwikkelen proces, worden vaak gebruikt door webservices die hun gegevens openbaar moeten maken. Deze externe procedure-aanroepen bieden de mogelijkheid voor de klant om verzoeken te doen zonder enige server-side logica van de kant van de serviceprovider.

Een REST API biedt de volgende functies:

 • Representational State Transfer (REST)
 • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
 • XML- of JSON-indelingen

API-koppelingen zijn de sleutel tot succesvolle integraties voor bedrijven van alle groottes en in alle industrieën. Ze stellen bedrijven in staat om hun producten en diensten te integreren met andere systemen, wat betekent dat ze een krachtige manier kunnen zijn om de groei van je bedrijf te versnellen.

Maar wat zijn API-koppelingen precies en hoe kun je ze gebruiken om je bedrijf te laten groeien?

In simpele termen zijn API-koppelingen manieren waarop twee systemen met elkaar kunnen communiceren. Dit gebeurt via specifieke afspraken over hoe de systemen met elkaar zullen communiceren, wat bekend staat als een API-protocol. Zo’n koppeling stelt een bedrijf in staat om de functionaliteiten van een ander systeem te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het ophalen van gegevens of het sturen van data.

Er zijn vele voordelen aan het gebruik van API-koppelingen voor je bedrijf:

Versnellen van de groei: Door je producten of diensten te integreren met andere systemen, kan je je bereik vergroten en nieuwe markten aanboren.

Verbeterde efficiëntie: API-koppelingen stellen je bedrijf in staat om efficiënter te werken door duplicatie van werk en middelen te verminderen.

Verbindingen leggen met partners: Door API-koppelingen te gebruiken, kan je nieuwe partnerschappen aangaan en de samenwerking met bestaande partners versterken.

Verbetering van producten of diensten: Door gebruik te maken van de functionaliteiten van andere systemen, kan je de kwaliteit van je producten of diensten verbeteren.

Als je overweegt om API-koppelingen te gebruiken om je bedrijf te laten groeien, is het belangrijk om een gekwalificeerde professional te raadplegen om ervoor te zorgen dat de koppelingen op de juiste manier worden geïmplementeerd en om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereisten van je bedrijf.

Samengevat zijn API-koppelingen de sleutel tot succesvolle integraties voor bedrijven. Door ze te gebruiken, kan je de groei van je bedrijf versnellen, efficiënter werken, verbindingen leggen met partners en de kwaliteit van je producten of diensten verbeteren. Door gebruik te maken van API-koppelingen op de juiste manier kan je bedrijf blijven groeien en mee blijven gaan met de veranderende digitale landschap.

API’s (Application Programming Interfaces) zijn een belangrijk onderdeel van het digitale landschap. Ze stellen bedrijven in staat om hun producten en diensten te integreren met andere systemen, wat betekent dat ze een krachtige manier kunnen zijn om de groei van je bedrijf te versnellen.

Maar wat zijn API-koppelingen precies en hoe kun je ze gebruiken om je bedrijf te laten groeien?

In simpele termen zijn API-koppelingen manieren waarop twee systemen met elkaar kunnen communiceren. Dit gebeurt via specifieke afspraken over hoe de systemen met elkaar zullen communiceren, wat bekend staat als een API-protocol. Zo’n koppeling stelt een bedrijf in staat om de functionaliteiten van een ander systeem te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het ophalen van gegevens of het sturen van data.

Er zijn verschillende manieren waarop API-koppelingen je bedrijf kunnen helpen groeien:

 • Nieuwe markten aanboren: Door je producten of diensten te integreren met andere systemen, kan je je bereik vergroten en nieuwe markten aanboren.
 • Verbindingen leggen met partners: API-koppelingen kunnen je bedrijf helpen om nieuwe partnerschappen aan te gaan en de samenwerking met bestaande partners te versterken.
 • Je producten of diensten verbeteren: Door gebruik te maken van de functionaliteiten van andere systemen, kan je de kwaliteit van je producten of diensten verbeteren.
 • Kosten besparen: Door API-koppelingen te gebruiken, kan je duplicatie van werk en middelen verminderen en daardoor kosten besparen.

Als je overweegt om API-koppelingen te gebruiken om je bedrijf te laten groeien, is het belangrijk om een gekwalificeerde professional te raadplegen om ervoor te zorgen dat de koppelingen op de juiste manier worden geïmplementeerd en om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereisten van je bedrijf.

Samengevat zijn API-koppelingen manieren waarop twee systemen met elkaar kunnen communiceren en kunnen ze een krachtig hulpmiddel zijn om de groei van je bedrijf te versnellen door nieuwe markten aan te boren, verbindingen te leggen met partners, je producten of diensten te verbeteren en kosten te besparen. Door gebruik te maken van API-koppelingen op de juiste manier kan je bedrijf blijven groeien en mee blijven gaan met de veranderende digitale landschap.

De afkorting API staat voor het Engelstalige ‘Application Programming Interface’. Het is een koppeling tussen twee verschillende applicaties, die er voor zorgt dat zij met elkaar kunnen communiceren. Het unieke onderdeel hiervan is dat de koppeling ook werkt als de twee applicaties in verschillende programmeertalen zijn geschreven. Een API is de vertaler en ‘tussenpersoon’ voor het verwerken en bijwerken van gegevens. Anders gezegd stelt de gebruiker een vraag en zorgt de API dat deze aankomt bij de aanbieder. Vervolgens vertaalt de API het antwoord terug naar jou: de gebruiker. In de praktijk worden API’s vaak gebruikt in bedrijven en technische oplossingen. Vaak zonder dat je hier iets van merkt en veelal met het doel om (repetitieve) taken te automatiseren. Hoe ziet dat er dan precies uit? Nou, zo kan een API er voor zorgen dat de voorraad van jouw webshop direct verwerkt wordt in jouw boekhoudsysteem. Zodoende kun je direct zien wat de omzet en winst is, maar ook wat de voorraad in de webshop bedraagt. Anderzijds wil je bijvoorbeeld een vlucht boeken naar een tropisch oord voor een heerlijke vakantie. Om dit te bewerkstelligen gebruik je bijvoorbeeld Skyscanner om de goedkoopste vlucht te vinden naar jouw bestemming. Vervolgens kies je ook nog de gewenste stoel en vluchttijd. Al deze data moet Skyscanner opvragen uit de databases van de verschillende aanbieders. De API-koppelingen zijn in dit geval de tussenpersonen die jou hierbij helpen en er voor zorgen dat jij de juiste data te zien krijgt. Zoals je ziet zorgt een API-koppeling voor heel veel efficiëntie en automatisering. Stel je voor dat je alle bestellingen handmatig zou moeten uitvoeren. En vervolgens ook steeds de voorraad moet bijwerken. Dat werkt natuurlijk niet! Al met al kan men dus gerust stellen dat API’s van levensbelang zijn in onze huidige digitale wereld. Wij kunnen letterlijk niet meer zonder deze koppelingen.

API’s zijn een integraal onderdeel van de digitale economie. Ze creëren een cultuur van experimenteren en innoveren. Maar niet alle API’s zijn perfect. Er zijn een paar nadelen aan een koppeling, die moeten worden aangepakt voordat API’s hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Bedrijven maken zich altijd zorgen over wie de API zal onderhouden als ze deze in hun product integreren. Dit komt omdat mensen vaak denken dat integratie de beste manier is om een API te schalen, maar dat geldt niet perse voor elk bedrijf.

Sommige bedrijven geven de voorkeur aan om bestaande API’s te gebruiken in plaats van er een helemaal opnieuw te laten bouwen, omdat ze niet over de middelen of tijd beschikken die nodig zijn voor de ontwikkeling..

Een API-koppeling is een manier voor bedrijven om hun gegevens toegankelijk te maken voor andere applicaties. Zo’n systeem integratie kan om vele redenen nuttig zijn, maar een van de belangrijkste voordelen is dat het helpt bij de gegevensbeveiliging.

Het is een veel voorkomende misvatting dat API-integratie leidt tot verlies van beveiliging, maar in werkelijkheid heeft het het tegenovergestelde effect. Met een API-integratie wordt informatie veilig gedeeld tussen verschillende platforms en applicaties.

Daarnaast voorkomt men het dubbel invoeren van werk, omdat gegevens tussen systemen automatisch worden uitgewisseld, zonder tussenkomt van menselijke handelingen.

Een API is een webservice. Het is een programma of een reeks instructies waarmee twee toepassingen met elkaar kunnen praten.

Een webservice biedt een manier voor computerprogramma’s die op verschillende machines draaien om met elkaar te communiceren via het world wide web. Het ene programma fungeert als een “client” en verzendt een bericht dat door de “server” wordt begrepen. De server verwerkt vervolgens het verzoek en stuurt zo nodig een antwoord terug.

Het internet is een netwerk van computers over de hele wereld die via het world wide web met elkaar communiceren. Het ene programma fungeert als een “client” en stuurt een bericht dat door de “server” wordt begrepen. De server verwerkt het verzoek vervolgens.

Wat is een webservice?

Een webservice is een softwaresysteem dat toegankelijk is via internet en meestal wordt beheerd door een bedrijf.

Webservices zijn doorgaans ontworpen om specifieke soorten gegevens of informatie te leveren. Je zult merken dat veel bedrijven verschillende webservices aanbieden, zoals chatbots voor klantenservice, een API voor het publiceren van inhoud op hun website en een API voor het ophalen van aandelenkoersen.

Wat is het verschil tussen een API en een formulier?

Een API (Application Programming Interface) is een set programmeer instructies waarmee twee computertoepassingen met elkaar kunnen communiceren. Een API specificeert de regels die de programmeur moet volgen voor de toepassing.

Een formulier is een webpagina met invoervakken die worden gebruikt om gegevens in een toepassing, website of een ander softwaresysteem in te voeren.

Er zijn verschillende voordelen van het gebruik van een API in plaats van een formulier. API’s kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen over wat klanten willen en nodig hebben door gegevens van klanten te verzamelen zonder dat ze deze zelf fysiek hoeven in te typen. Met API’s kunt u interactieve interfaces op uw website of app maken zonder dat u hoeft te betalen voor extra codering die nodig zou zijn als u een formulier zou gebruiken. Het laatste grote voordeel van het gebruik van een API is dat het kan worden geïntegreerd met veel verschillende soorten systemen

Hoe werkt een API-formulier?

Een API-formulier is een webformulier dat door een gebruiker kan worden ingevuld en via een API naar een derde partij kan worden verzonden. Het is voor u de gemakkelijkste manier om uw website te integreren met een andere dienst.

Meestal zijn er twee manieren om een API-formulier met een API te verzenden: met behulp van POST- of GET-verzoeken. Welke u moet gebruiken, hangt af van of u gevoelige informatie van de gebruiker nodig heeft, zoals wachtwoorden of creditcardnummers.

POST-verzoeken hebben altijd de voorkeur wanneer gevoelige informatie met hen wordt verzonden, omdat ze gegevens versleutelen voordat deze via HTTPS/SSL-verbindingen naar de derde partij zijn verzonden. Dit zorgt ervoor dat niemand anders kan zien dat gevoelige gegevens van de gebruiker naar de derde partij worden verzonden zonder te worden onderschept door een aanval. Een mooi voorbeeld is Wufoo forms. Hier kunt verschillende formulieren opmaken en via de instellingen kunt u het web adres opgeven, waarnaar het formulier gepost moet worden.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een API-formulier?

API’s zijn een geweldige manier om ervoor te zorgen dat de tools die u gebruikt naadloos samenwerken. Als u bijvoorbeeld Google Spreadsheets gebruikt voor uw spreadsheet behoeften, maar ervoor moet zorgen dat de gegevens worden opgeslagen in WordPress, dan helpt een API daarbij.

Een API maakt alles makkelijker door als intermediair tussen twee verschillende interfaces op te treden. Het converteert de informatie van de ene interface naar een formaat dat door een andere interface kan worden begrepen. Dit zal helpen om fouten te verminderen en ervoor te zorgen dat al de projecten met elkaar verbonden zijn.

API-beheer is het proces waarbij een manier wordt geboden om API’s te beheren, bewaken en beveiligen. API-beheer kan worden gedaan via zowel een API-beheer platform als een API-gateway.

API-beheer biedt verschillende voordelen voor organisaties die de moeite waard zijn om in overweging te nemen bij het nadenken over het beheer van API’s binnen jouw organisatie. Enkele elementen waar je aan kunt denken:

 • Geoptimaliseerd API-gebruik door gebruikspatronen te monitoren en aan te passen op basis van gebruikersgedrag
 • Mogelijkheid om API’s te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik door toegangsbeleid te creëren

Wat zijn de voordelen van API-beheer?

Naarmate de complexiteit van software toeneemt, neemt ook de behoefte aan API’s toe. Maar API’s zijn moeilijk te beheren en kunnen snel een puinhoop worden als ze niet goed gestructureerd zijn. Met API-beheer kunnen bedrijven hun API’s bijhouden door een centrale opslagplaats te bieden waarin ze deze kunnen opslaan en organiseren op een manier die voor hen logisch is.

Via API-beheer kunnen bedrijven er ook voor zorgen dat hun gebruikers toegang hebben tot de meest bijgewerkte versie van hun API door een centrale locatie te hebben voor alle updates. En als het tijd is om oude versies van een API af te schaffen, is dat via API-beheer eenvoudig te doen met slechts één klik op de knop.

Hoe werkt een API-controle?

API’s worden gebruikt om de toegang tot gegevens of services erachter te regelen. Dit wordt gedaan door authenticatie en autorisatie te geven aan de API.

Om te kunnen garanderen dat API-controle werkt, is het noodzakelijk dat het wordt gedaan door een derde partij die geen kwade bedoelingen heeft.

In welke bedrijfstakken wordt het meest waarschijnlijk gebruik gemaakt van API-controle?

In sommige sectoren is de kans groter dat API-controle wordt gebruikt dan in andere. Dit komt omdat API’s meestal worden gebouwd door ontwikkelaars die de branche waarin ze werken begrijpen. Deze ontwikkelaars kunnen vereenvoudigde API’s maken die aansluiten bij de behoeften van de branche waarin ze werken.

Sectoren die API’s gebruiken, zijn onder meer de gezondheidszorg, financiën, detailhandel en andere sectoren die veel gegevens moeten beheren. Het kunnen ook bedrijven zijn die hun eigen app of mobiele website willen ontwikkelen terwijl ze hun huidige backend-systemen gebruiken.