Privacybeleid

1. Algemeen 


In dit Privacybeleid informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen deze App. Door gebruik te maken van deze Applicatie stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid. Wij vinden het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens is ons kantoor de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

2. Het gebruik van persoonsgegevens in uw profiel


Om optimaal gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten in deze Applicatie kunt u een vrijwillig persoonlijk profiel aanmaken. Voor dit profiel kunt u vrijwillig gegevens invullen, bijvoorbeeld: uw naam, e-mail, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortejaar en bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam, telefoonnummer, interesses zakelijk en interesses particulier. 
Doeleinden van het gebruik Deze App gebruikt de (persoons- en bedrijfs)gegevens uit uw berichtenprofiel voor de volgende doeleinden: a. Diensten in deze Applicatie De (persoons)gegevens uit uw profiel kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u, via deze Applicatie, gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen: het per e-mail en/of SMS doorsturen van nieuwsberichten en/of andere documenten die beschikbaar zijn gesteld in deze App en/of het delen van deze documenten op de verschillende social media; • het per ‘push-notificatie’ toesturen van nieuwsberichten en/of adviezen, passend binnen het door u ingestelde berichtenprofiel; • het invullen van diverse formulieren waardoor u optimaal gebruik kunt maken van de App. b. Klantcontact Uw gegevens kunnen door ons worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie. • Uw gegevens kunnen tevens worden gebruikt om telefonisch, dan wel schriftelijk contact met u op te nemen door ons bedrijf. • Uw e-mailadres kan gebruikt worden voor het toesturen van onze nieuwsbrief.

3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden


Wij verstrekken geen persoons- en bedrijfsgegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).

4. Websites van derden


Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op deze Applicatie en niet op andere websites waarvoor in deze Applicatie een link wordt getoond. Als u via een hyperlink in deze Applicatie terecht komt op de website van een ander, bijvoorbeeld een externe portal, dan geldt dit privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. Wij adviseren u het privacybeleid van deze websites van derden goed door te nemen.

5. Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens


U kunt uw persoonsgegevens bekijken of wijzigen via uw eigen profiel. Daarnaast kunt u contact opnemen met ons kantoor om uw persoonsgegevens die niet direct raadpleegbaar zijn op deze Applicatie in te zien. U kunt ons te allen tijde verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

6. Wijzigingen


Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen kunnen via deze Applicatie of per e-mail bekend worden gemaakt. Wij adviseren u regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Vragen? Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit privacybeleid is aangepast op 26-08-2019