Een veel gestelde vraag betreft belastingdienst, berekening en Nextens


Hoe kan het dat de aanslag van de Belastingdienst afwijkt met van de Nextens berekening?

Het kan zijn dat de aanslag van de Belastingdienst in enkele gevallen afwijkt met die van de Nextens berekening. Dit komt voor wanneer de belastingdienst andere gegevens dan u hanteert.

Voorbeeld verliesverrekening in de IB

Een voorbeeld is verliesverrekening in de IB. U kunt verliezen invullen, maar de Belastingdienst krijgt deze niet via de aangifte IB binnen. Verliezen worden door de Belastingdienst bij beschikking vastgesteld. Als dat niet of nog niet is gebeurd, zal de berekening van het belastbaar inkomen afwijken. Vergelijk dus de afdruk van de aanslag in Nextens met de afdruk van de aanslag van de Belastingdienst op dit punt.

 

Voorbeeld uitbetaling van de heffingskorting

Een ander voorbeeld is de uitbetaling van de heffingskorting bij de minstverdienende. Een belangrijk controlegedrag hierbij is de verschuldigde belasting van de meestverdienende (art. 8.9 lid 1). De uitbetaling is nooit meer dan dit bedrag. De belasting van de meestverdienende wordt wel meegestuurd in de aangifte van degene die uitbetaling verzoekt, maar als de Belastingdienst bij het opleggen van de aanslag over aanvullende gegevens beschikt, is hier ook een verschil in berekening mogelijk. Vergelijk de aanslag van de Belastingdienst dan met de afdruk van Nextens. Let dus ook op dat u de aangifte van de meestverdienende goed invult, ook als u deze niet verstuurt (omdat hij door iemand anders is/wordt verzonden).

 

Voorbeeld van wat hier mis kan gaan

Aangever heeft looninkomsten uit het buitenland en doet zelf aangifte. U vergeet de aftrek ergens anders belast in te vullen. De partner heeft geen inkomen. Nextens zal nu uitbetaling van de heffingskorting berekenen (de meestverdienende/aangever betaalt namelijk genoeg belasting), maar bij controle door de Belastingdienst blijkt de door u meegezonden belasting van de meestverdienende niet te kloppen, omdat u geen rekening hebt gehouden met de aftrek ergens anders belast. De uitbetaling moet worden gemaximeerd op de belasting van de meestverdienende, na aftrek van belastingverminderingen volgens regelingen er voorkoming van dubbele belasting (art. 8.9 lid 3).

 

Ik heb niet gekozen voor jaarpartnerschap, maar zie toch uitbetaling van de heffingskorting bij de minstverdienende. Hoe kan dat?

Voor het toepassen van artikel 8.9 is het voldoende om meer dan zes maanden een partner te hebben. Dit kan dus ook in een jaar van trouwen, samen gaan wonen, of uit elkaar gaan (deeljaarpartners) als de partnerschapsperiode meer dan 6 maanden duurde. In geval van overlijden van één van beiden is hierop nog weer een uitzondering mogelijk.

Fiscaal jaarpartnerschap is nodig voor het verdelen van de ‘gezamenlijke’ inkomsten. Bij deeljaarpartnerschap (en niet kiezen voor fiscaal jaarpartnerschap) is verdelen niet mogelijk (bij een M-biljet geldt een goedkeuring voor het verdelen van gezamenlijke inkomsten tijdens de Nederlandse periode als beide partner op dezelfde dag migreren).

 

Een notoir lastig onderwerp is de berekening van heffingskortingen voor buitenlandse belastingplichtigen. Het al dan niet hebben van belastingplicht of premieplicht, de periodes hiervan, de voor afbouw gebruikte Wereldinkomens, maken de berekening zeer ondoorzichtig. Met name als de Belastingdienst afwijkt (soms ook door onvolkomenheden in de aanslagberekening) van de door u verzonden gegevens is detectie erg lastig. Wij printen bij Aandachtspunten (printonderdelen voor eigen gebruik) een uitgebreide berekening. Helaas drukt de Belastingdienst vaak geen berekeningen af, maar u kunt uiteraard altijd vragen of men de berekening wil uitleggen.

 

De jaarberekening van de toeslagen is bij wijzigingen in de loop van het jaar niet compleet

Dat is inderdaad het geval. Als situaties wisselen in de loop van het jaar is het lastig om een jaarberekening te maken. In Nextens IB kunnen we bij zorgtoeslag meestal wel een correcte berekening maken bij partner wijzigingen en bij kindgebonden budget kunnen we rekening houden met de leeftijden van de kinderen, maar het maken van cumulatieve berekeningen bij kinderopvang of huurtoeslag gaat te ver voor een controleberekening zoals die in Nextens IB is opgenomen. Dit is ook de reden dat we van deze toeslagen geen bedragen opnemen in aanbiedingsbrieven.

In het onderdeel Toeslagen kan per huidige situatie wel maandberekening worden gemaakt, maar ook daar houden we de cumulatieve niet bij.

Bron : Hoe kan het dat de …

Automatiseren en digitale ondertekening


Nextens koppeling met Brixxs Office Portaal

  Automatisch versturen van aangiften vanuit Nextens naar het Officeportaal
  Goedkeuren van de aangiften vanuit je eigen white labeled mobiele Accountant App
  Statussen worden automatisch verstuurd naar Nextens
  Maandelijks automatisch relevante nieuwsberichten in jouw huisstijl naar al je ondernemers via native-push
Digitaal rechtsgeldig ondertekenen
Digitaal archief van documenten voor de ondernemer
Beveiligd communiceren
Beveiligd videobellen

Merk in beeld en leadgeneratie


Videobellen vanuit je eigen bedrijfsapp

  Geen browser problematiek
  Gebruik Apple devices zonder problemen
  Uitnodiging email bevat link naar jouw eigen app download zodat er meer appgebruikers ontstaan
  Mogelijkheid om je merk te tonen in het video scherm

Veel gestelde vragen over Nextens

U kunt op 3 verschillende manieren in Nextens controleren of de aangifte is geaccepteerd in Nextens.

Inloggen bij Elsevier Nextens gaat als volgt:

Hier kunt bij Nextens inloggen met uw Nextens gebruikersnaam en wachtwoord

Nextens heeft namelijk een eigen veilig inlogsysteem. Waarmee u dus vanaf elke plek via een internetverbinding bij uw gegevens kan.

Om aangiften via Nextens te versturen dient u te beschikken over een PKIoverheid services server certificaat. Bij alle Logius-diensten heeft u een digitaal certificaat van PKIoverheid nodig. Dit waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving. Meer informatie over het PKI-certificaat kunt u vinden op de website van Logius.

Ja, het is mogelijk om de output van de aangifte uit Nextens te bewerken in een Editor. Dit is voor de meeste onderdelen binnen Nextens tegenwoordig mogelijk.

Als u gebruik maakt van de Nextens desktop software (BasWin, CasWin, VpbWin, BtwWin) kunt u veel gegevens van die programma’s overzetten naar Nextens. Bij bulk migratie wordt een export gemaakt van uw offline klanten hun aangiften en SBA’s, die daarna kan worden overgezet naar Nextens.

Nextens BtwWin is een uitgebreide versie van het BTW Programma. Met BtwWin kunt u ICP-gegevens importeren én per ICT-opgave tot 10.000 intracommunautaire leveringen en diensten invullen. Daarnaast kunt u met het Refund Programma geld vanuit de refund regeling via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen van de in een ander EU-land afgedragen omzetbelasting.

Controleer dit op het scherm Instellingen/Certificaten en vergeet niet om op tijd uw certificaat te vernieuwen. Elke certificaataanvraag is uniek en vereist nauwkeurigheid.  Al vanaf 2012 heeft Nextens een hechte samenwerking met PKI-partners. PKI-partners heeft een passende service voor elke situatie en begeleidt u stap voor stap bij uw aanvraag. Via de website kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij het aanvragen van het PKI-certificaat.

Nee, Nextens heeft geen aparte rekentool voor de berekening van vruchtgebruik woning in box 3. Met FiscaalTotaal kan deze berekening waarde vruchtgebruik wel worden berekend.

Het kan zijn dat de aanslag van de Belastingdienst in enkele gevallen afwijkt met die van de Nextens berekening. Dit komt voor wanneer de belastingdienst andere gegevens dan u hanteert.

Als een aangifte niet geaccepteerd wordt in Nextens, dus met de status ‘Fout’ in de lijst staat, is er iets misgegaan bij de verzending. Controleer eerst of er sprake kan zijn van een storing bij Logius of de Belastingdienst. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u in de aangifte, in het tabblad ‘Algemeen’ bij het onderdeel ‘Aangifteproces’ de reden van weigering vinden.