Een veel gestelde vraag betreft F-aangifte en Nextens


Voor een overleden cliënt moet ik een F-aangifte verzorgen, hoe doe ik dat in Nextens?

Nextens ondersteunt het elektronisch verzenden van een aangifte IB vanaf het moment dat de verzending elektronisch mogelijk is, d.w.z. in januari van het volgende jaar.

VA-Biljet insturen

Nextens ondersteund geen papieren formulier, hoewel dit vanaf de zomer van het betreffende jaar beschikbaar wordt gesteld. Dit vanwege de grote impact op het ontwikkelproces bij Nextens. Wij raden aan om eventueel een VA-biljet in te sturen, zodat er een (voorlopige) aanslag kan worden opgelegd. Een alternatief is om de gegevens van het VA-biljet met de hand over te schrijven op het uitgereikte F-biljet. Uiteraard kunt u altijd uitstel voor het indienen van de aangifte vragen.

 

Volgens de Belastingdienst

Hoe doe ik aangifte inkomstenbelasting voor een overledene?

Na een overlijden komt er veel op u af. U moet een hoop regelen, zoals de aangifte inkomstenbelasting. Wij helpen u graag op weg.

Kies uw situatie:

Situatie 1:

Wacht tot u bericht van ons krijgt

Als u aangifte inkomstenbelasting moet doen voor het jaar waarin de persoon is overleden, sturen wij een brief en een aangifteformulier: het papieren F-formulier. We sturen dit samen naar het correspondentieadres dat we gebruiken voor contact met de nabestaanden.

U ontvangt het F-formulier meestal binnen 5 maanden na overlijden

Als het overlijden in het 1e kwartaal van het jaar was, kan het iets langer duren. Dit komt omdat het F-formulier pas vanaf juni beschikbaar is. Hebt u na die tijd geen brief en F-formulier van ons gekregen? Maar verwacht u dat de overledene belasting terugkrijgt of moet betalen? Vraag dan het F‑formulier aan bij de Belastingtelefoon voor nabestaanden: 0800 – 235 83 54.

Aangifte doen over eerdere jaren doet u met het P-formulier

Moet er voor de overledene aangifte worden gedaan over een eerder jaar dan het jaar van overlijden? Dan doet u dit ook met een papieren aangifteformulier. U gebruikt daarvoor het papieren P-formulier. Online aangifte doen kan niet, omdat de DigiD van de overledene geblokkeerd is. Dat is om misbruik te voorkomen. Is er in dat jaar het hele jaar een fiscale partner? Dan kan de partner van de overledene voor zichzelf wel digitaal aangifte doen. Was de overledene ondernemer? Dan gebruikt u het papieren F-formulier. Beide formulieren vraagt u aan bij de Belastingtelefoon voor nabestaanden: 0800 – 235 83 54.

Situatie 2:

Aangifte doen met hetzelfde formulier is helaas niet mogelijk

Op het F-formulier van de overledene kunt u namelijk uw inkomensgegevens niet invullen. Online aangifte doen voor u beiden kan ook niet, omdat de DigiD van uw fiscale partner is geblokkeerd. Dat is om misbruik te voorkomen.

U mag er nog wél voor kiezen om het hele jaar elkaars fiscale partner te zijn

Zo kunt u bepaalde inkomsten en aftrekposten –ook na de overlijdensdatum– verdelen zoals u en de erfgenamen dat willen.

Let op! Om deze verdeling te kunnen maken, moeten uw inkomsten en aftrekposten over het hele jaar bekend zijn. Het kan dus van belang zijn om te wachten met aangifte doen voor uw overleden partner tot na afloop van het jaar.

Uw keuze voor fiscaal partnerschap bepaalt welke aangifte u voor uzelf gebruikt

Online aangifte doen kan alleen als u er niet voor kiest om het hele jaar elkaars fiscale partner te zijn. U bent dan elkaars fiscale partner tot aan de overlijdensdatum. U vult alleen uw eigen inkomensgegevens in en ondertekent met uw eigen DigiD. Kiest u er voor om het hele jaar elkaars fiscale partner te zijn? Dan hebt u een P-formulier nodig. De vertegenwoordiger van de overledene kan het papieren P-formulier samen met u ondertekenen. U vraagt het P-formulier aan bij de Belastingtelefoon voor nabestaanden: 0800 – 235 83 54.

Komt u er niet uit?

Ook met uw vragen kunt u terecht bij de Belastingtelefoon voor nabestaanden: 0800 – 235 83 54.

 

Bron : Voor een overleden cliënt moet …

Automatiseren en digitale ondertekening


Nextens koppeling met Brixxs Office Portaal

  Automatisch versturen van aangiften vanuit Nextens naar het Officeportaal
  Goedkeuren van de aangiften vanuit je eigen white labeled mobiele Accountant App
  Statussen worden automatisch verstuurd naar Nextens
  Maandelijks automatisch relevante nieuwsberichten in jouw huisstijl naar al je ondernemers via native-push
Digitaal rechtsgeldig ondertekenen
Digitaal archief van documenten voor de ondernemer
Beveiligd communiceren
Beveiligd videobellen

Merk in beeld en leadgeneratie


Videobellen vanuit je eigen bedrijfsapp

  Geen browser problematiek
  Gebruik Apple devices zonder problemen
  Uitnodiging email bevat link naar jouw eigen app download zodat er meer appgebruikers ontstaan
  Mogelijkheid om je merk te tonen in het video scherm

Veel gestelde vragen over Nextens

U kunt op 3 verschillende manieren in Nextens controleren of de aangifte is geaccepteerd in Nextens.

Inloggen bij Elsevier Nextens gaat als volgt:

Hier kunt bij Nextens inloggen met uw Nextens gebruikersnaam en wachtwoord

Nextens heeft namelijk een eigen veilig inlogsysteem. Waarmee u dus vanaf elke plek via een internetverbinding bij uw gegevens kan.

Om aangiften via Nextens te versturen dient u te beschikken over een PKIoverheid services server certificaat. Bij alle Logius-diensten heeft u een digitaal certificaat van PKIoverheid nodig. Dit waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving. Meer informatie over het PKI-certificaat kunt u vinden op de website van Logius.

Nee, u kunt met Nextens niet een alternatief doorrekenen via een proef aangifte. Via een wat omslachtige manier is het wel mogelijk om de aangifte te exporteren, te bewerken en daarna de geëxporteerde aangifte weer terug te zetten.

U krijgt geen automatische melding omdat de notificatie optie nog niet aanwezig is in Nextens. Het plan is wel om dit soort meldingen in de toekomst toe te gaan voegen aan Nextens.

Ja, het is sinds juli 2019 mogelijk in Nextens om SBT’s aan te vragen en te verwerken.

Ja, het is mogelijk om de output van de aangifte uit Nextens te bewerken in een Editor. Dit is voor de meeste onderdelen binnen Nextens tegenwoordig mogelijk.

Als u gebruik maakt van de Nextens desktop software (BasWin, CasWin, VpbWin, BtwWin) kunt u veel gegevens van die programma’s overzetten naar Nextens. Bij bulk migratie wordt een export gemaakt van uw offline klanten hun aangiften en SBA’s, die daarna kan worden overgezet naar Nextens.

Nextens BtwWin is een uitgebreide versie van het BTW Programma. Met BtwWin kunt u ICP-gegevens importeren én per ICT-opgave tot 10.000 intracommunautaire leveringen en diensten invullen. Daarnaast kunt u met het Refund Programma geld vanuit de refund regeling via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen van de in een ander EU-land afgedragen omzetbelasting.

Controleer dit op het scherm Instellingen/Certificaten en vergeet niet om op tijd uw certificaat te vernieuwen. Elke certificaataanvraag is uniek en vereist nauwkeurigheid.  Al vanaf 2012 heeft Nextens een hechte samenwerking met PKI-partners. PKI-partners heeft een passende service voor elke situatie en begeleidt u stap voor stap bij uw aanvraag. Via de website kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij het aanvragen van het PKI-certificaat.