Een veel gestelde vraag betreft machtiging, SBA en Nextens


Hoe vraag ik SBA machtigingen aan?

U kunt SBA-machtigingen in Nextens als volgt aanvragen. Ga naar de tab klanten, Klik vervolgens op SBA-machtigingen. Zie daar de F1-help voor uitgebreide uitleg. Ook is er een interactieve rondleiding beschikbaar voor het aanvragen van SBA-machtigingen.

SBA-machtigingen aanvragen volgens de Belastingdienst

Serviceberichten Aanslag krijgt u pas als uw machtiging geregistreerd is en de registratie actief is. Uw klant moet hiervoor toestemming geven. Als uw machtiging geregistreerd en actief is, krijgt u digitale berichten met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij op papier naar uw klant sturen.

U vraagt Serviceberichten Aanslag aan per klant, per soort belasting en per aangiftejaar. Dat gaat als volgt:

  1. U controleert uw klantenbestand en actualiseert het. Want u mag alleen serviceberichten aanvragen voor particulieren en ondernemers die klant van u zijn.
  2. U vertelt uw klanten dat u Serviceberichten Aanslag gaat aanvragen. Ook informeert u uw klanten dat zij hierover van ons een registratiebrief krijgen. In die brief staat de bedrijfsnaam die in uw PKIoverheid services servercertificaat staat (de naam waaronder u staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel). Informeer uw klanten als deze naam afwijkt van de naam waaronder uw bedrijf bij uw klanten bekend staat.
  3. U stuurt met uw software een aanvraag in voor de registratie van uw machtiging, zodat u Serviceberichten Aanslag kunt krijgen. In uw aanvraag geeft u aan voor welke klant, welke belasting en welk aangiftejaar u serviceberichten wilt krijgen. U ondertekent de aanvraag met uw PKIoverheid services servercertificaat.
  4. Uw aanvraag gaat naar Logius, de Dienst Digitale Overheid, die het machtigingenregister beheert. In het register houdt Logius bij welke serviceberichten verstuurd mogen worden en aan wie. Logius neemt uw aanvraag meteen op in zijn register. Hierdoor mist u geen berichten die wij samenstellen tijdens de reactietermijn van uw klant (zie punt 6). Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  5. Wij sturen uw klant een registratiebrief over uw aanvraag. Hierin vragen wij uw klant toestemming voor het registreren van uw machtiging, zodat u Serviceberichten Aanslag kunt krijgen. Vraagt u voor een klant verschillende serviceberichten aan? Bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting 2015 en de btw 2015? Dan krijgt uw klant voor iedere aanvraag een registratiebrief.
  6. Uw klant kan beslissen of hij akkoord gaat met de registratie van uw machtiging:
    • Als uw klant akkoord gaat, hoeft hij niets te doen. Logius activeert de registratie automatisch op de startdatum van de registratie, die in de registratiebrief staat. Hierna kunt u de Serviceberichten Aanslag ophalen met uw software.
    • Als uw klant niet akkoord gaat, moet hij ruim voor de startdatum van de registratie het formulier opsturen dat wij met de registratiebrief meesturen. Uw registratie wordt dan niet actief: u krijgt geen Serviceberichten Aanslag. De startdatum van de registratie staat in de registratiebrief die uw klant krijgt.

U kunt de status van uw aanvragen zien in de software waarmee u de aanvragen hebt gedaan.

Bron : Hoe vraag ik SBA machtigingen …

Automatiseren en digitale ondertekening


Nextens koppeling met Brixxs Office Portaal

  Automatisch versturen van aangiften vanuit Nextens naar het Officeportaal
  Goedkeuren van de aangiften vanuit je eigen white labeled mobiele Accountant App
  Statussen worden automatisch verstuurd naar Nextens
  Maandelijks automatisch relevante nieuwsberichten in jouw huisstijl naar al je ondernemers via native-push
Digitaal rechtsgeldig ondertekenen
Digitaal archief van documenten voor de ondernemer
Beveiligd communiceren
Beveiligd videobellen

Merk in beeld en leadgeneratie


Videobellen vanuit je eigen bedrijfsapp

  Geen browser problematiek
  Gebruik Apple devices zonder problemen
  Uitnodiging email bevat link naar jouw eigen app download zodat er meer appgebruikers ontstaan
  Mogelijkheid om je merk te tonen in het video scherm

Veel gestelde vragen over Nextens

U kunt op 3 verschillende manieren in Nextens controleren of de aangifte is geaccepteerd in Nextens.

Inloggen bij Elsevier Nextens gaat als volgt:

Hier kunt bij Nextens inloggen met uw Nextens gebruikersnaam en wachtwoord

Nextens heeft namelijk een eigen veilig inlogsysteem. Waarmee u dus vanaf elke plek via een internetverbinding bij uw gegevens kan.

Om aangiften via Nextens te versturen dient u te beschikken over een PKIoverheid services server certificaat. Bij alle Logius-diensten heeft u een digitaal certificaat van PKIoverheid nodig. Dit waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving. Meer informatie over het PKI-certificaat kunt u vinden op de website van Logius.

Al uw machtigingen blijven behouden als uw KvK nummer in het nieuwe certificaat hetzelfde is als in het verlopen certificaat. Maar als u een u een nieuw PKI-certificaat heeft, met een ander KvK nummer, dan bent u voor de Belastingdienst een andere entiteit en hierdoor niet langer gemachtigd om de SBA’s met uw nieuwe certificaat op te halen. Nieuwe certificaat.

Nextens ondersteunt het elektronisch verzenden van een aangifte IB vanaf het moment dat de verzending elektronisch mogelijk is, d.w.z. in januari van het volgende jaar.

In 2016 heeft Nextens het deponeren van jaarrekeningen in mogelijk gemaakt als onderdeel van de aangifte Vpb. Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is ook het deponeren van jaarrekeningen van de onderdelen van de fiscale eenheid mogelijk in Nextens. Ook hier geldt de beperking dat alleen deponeringen kunnen worden gedaan voor bedrijven die kwalificeren als Micro of Klein.

Nee, u kunt met Nextens niet een alternatief doorrekenen via een proef aangifte. Via een wat omslachtige manier is het wel mogelijk om de aangifte te exporteren, te bewerken en daarna de geëxporteerde aangifte weer terug te zetten.

U krijgt geen automatische melding omdat de notificatie optie nog niet aanwezig is in Nextens. Het plan is wel om dit soort meldingen in de toekomst toe te gaan voegen aan Nextens.

Ja, het is sinds juli 2019 mogelijk in Nextens om SBT’s aan te vragen en te verwerken.

Ja, het is mogelijk om de output van de aangifte uit Nextens te bewerken in een Editor. Dit is voor de meeste onderdelen binnen Nextens tegenwoordig mogelijk.