Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld offerte word document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave                                    ___________  pagina 1

Algemene informatie                         ___________  pagina 2

Producten en/ of diensten                  ___________  pagina 3

Planning                                              ___________  pagina 4

Voorwaarden                                      ___________  pagina 5

 

ALGEMENE INFORMATIE

Aanvraag voor een offerte voor (omschrijving van de offerte aanvraag)

Hier geeft u een omschrijving van de offerte aanvraag. Welke producten en diensten worden aangevraagd of voor welke situatie wordt een oplossing gevraagd.

 

Bedrijfsnaam aanvrager

Contactpersoon aanvrager (naam, afdeling, functie)

Contactgegevens aanvrager (adres, email adres, telefoonnummer)

 

PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN

Omschrijving producten                    ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving producten                    ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving producten                    ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving diensten                       ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving diensten                       ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving diensten                       ___________             € prijs exclusief BTW

 

PLANNING

De levering van de producten zal plaatsvinden op (datum)

De uitvoering van de diensten zal plaatsvinden op (datum)

 

VOORWAARDEN

ü  Voor deze offerte geldt een geldigheidsduur van 60 dagen

ü  Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

ü  Facturatie vindt wekelijks plaats op basis van pakbonnen (uitgeleverde producten) en werkbriefjes (uitgevoerde werkzaamheden)

ü  De betalingstermijn is 30 dagen na factuur datum

ü  Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te (plaats) onder nummer (nummer). Een exemplaar is digitaal in te zien op (website waar de Algemene voorwaarden zijn geplaatst). Een hard copy kunt u opvragen bij (naam contactpersoon).

 

 

Offerte Voorbeeld begeleidende brief Word

 

Naam Ontvanger

T.a.v Contactpersoon

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

 

 

Plaats, datum

Betreft: Offerte nr ….

 

Geachte heer mevrouw (Naam),

 

In aansluiting op onze prettige kennismaking van _____ (datum) stuur ik u hierbij een offerte voor …..

Ervan overtuigd zijnde dat wij u met onze werkwijze van dienst zullen zijn, zien we met veel genoegen uit naar onze samenwerking.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze offerte bij akkoord te ondertekenen en per pagina te paraferen. Op de offerte zijn de “Algemene Voorwaarden” van toepassing. Een kopie hiervan treft u in de bijlage.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft horen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bedrijfsnaam

Contactpersoon naam

Handtekening

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.