Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld offerte word document in Word downloaden?

“Je kunt hieronder gratis een voorbeeld offerte Word document in Word downloaden. Dit offerte template Word is ideaal om snel en eenvoudig een professionele offerte te maken in Word.”

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave                                    ___________  pagina 1

Algemene informatie                         ___________  pagina 2

Producten en/ of diensten                  ___________  pagina 3

Planning                                              ___________  pagina 4

Voorwaarden                                      ___________  pagina 5

 

ALGEMENE INFORMATIE

Aanvraag voor een offerte voor (omschrijving van de offerte aanvraag)

Hier geeft u een omschrijving van de offerte aanvraag. Welke producten en diensten worden aangevraagd of voor welke situatie wordt een oplossing gevraagd.

 

Bedrijfsnaam aanvrager

Contactpersoon aanvrager (naam, afdeling, functie)

Contactgegevens aanvrager (adres, email adres, telefoonnummer)

 

PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN

Omschrijving producten                    ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving producten                    ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving producten                    ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving diensten                       ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving diensten                       ___________             € prijs exclusief BTW

Omschrijving diensten                       ___________             € prijs exclusief BTW

 

PLANNING

De levering van de producten zal plaatsvinden op (datum)

De uitvoering van de diensten zal plaatsvinden op (datum)

 

VOORWAARDEN

ü  Voor deze offerte geldt een geldigheidsduur van 60 dagen

ü  Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

ü  Facturatie vindt wekelijks plaats op basis van pakbonnen (uitgeleverde producten) en werkbriefjes (uitgevoerde werkzaamheden)

ü  De betalingstermijn is 30 dagen na factuur datum

ü  Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te (plaats) onder nummer (nummer). Een exemplaar is digitaal in te zien op (website waar de Algemene voorwaarden zijn geplaatst). Een hard copy kunt u opvragen bij (naam contactpersoon).

 

 

Offerte Voorbeeld begeleidende brief Word

 

Naam Ontvanger

T.a.v Contactpersoon

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

 

 

Plaats, datum

Betreft: Offerte nr ….

 

Geachte heer mevrouw (Naam),

 

In aansluiting op onze prettige kennismaking van _____ (datum) stuur ik u hierbij een offerte voor …..

Ervan overtuigd zijnde dat wij u met onze werkwijze van dienst zullen zijn, zien we met veel genoegen uit naar onze samenwerking.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze offerte bij akkoord te ondertekenen en per pagina te paraferen. Op de offerte zijn de “Algemene Voorwaarden” van toepassing. Een kopie hiervan treft u in de bijlage.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft horen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bedrijfsnaam

Contactpersoon naam

Handtekening

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een balans voorbeeld Excel document downloaden. Dit balans excel download bestand is perfect voor wie een balans template in Excel nodig heeft. Begin direct met het invullen van jouw eigen balans excel!

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld rooster document in Excel downloaden. Deze Excel werkrooster is ideaal om je planning bij te houden. Download nu je werkrooster Excel gratis en gebruik het als voorbeeld werkrooster.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld van een koopovereenkomst voorbeeld downloaden. Klik hier om jouw gratis koopovereenkomst te downloaden en start snel. Met ons model koopovereenkomst downloaden is eenvoudig en efficiënt.

koopovereenkomst document in Word downloaden. Koopovereenkomst huis downloaden, koopovereenkomst bedrijfspand downloaden.

Koopcontract huis downloaden, koopcontract grond downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeelshandboek gratis document in Word downloaden. Bezoek onze website voor een personeelshandboek voorbeeld in Word. Download een personeelshandboek voorbeeld gratis en gebruik het voor jouw bedrijf. Vind een personeelshandboek dat aan jouw behoeften voldoet.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld gebruikersovereenkomst document in Word downloaden om een bruikleenovereenkomst voorbeeld laptop op te stellen.
Dit voorbeeld bruikleenovereenkomst laptop kan helpen om duidelijke afspraken te maken over het gebruik en de zorg voor de verstrekte apparatuur.

Dit gebruiksovereenkomst voorbeeld zorgt ervoor dat je een duidelijke en juridisch correcte gebruikersovereenkomst kunt opstellen.

Voor meer informatie bekijk ons projectovereenkomst voorbeeld en gebruikersovereenkomst voorbeeld hier.

Je kunt hieronder gratis een leningsovereenkomst voorbeeld document in PDF downloaden. Dit leningsovereenkomst voorbeeld is gratis beschikbaar. Hierdoor kun je eenvoudig een leningsovereenkomst downloaden en gebruiken. Voor een volledige en correcte leenovereenkomst kun je ons leningsovereenkomst voorbeeld gratis bekijken en downloaden.

Je kunt hieronder gratis meer te weten komen over het protocol vertrouwenspersoon en zelfs een protocol vertrouwenspersoon voorbeeld downloaden. Ook kun je een modelovereenkomst vertrouwenspersoon vinden. Daarnaast hebben wij een handige aanstellingsbrief vertrouwenspersoon template beschikbaar.

“Je kunt hieronder gratis een voorbeeld ontslagbrief document in Word downloaden. Deze ontslagbrief template Word is direct klaar voor gebruik en helpt je snel op weg.”

“Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeel ziekte opbouwschema document in Word downloaden, ideaal voor het plannen van de re-integratie van een zieke werknemer. Dit sjabloon dient als een uitstekend plan van aanpak voor zieke werknemer voorbeeld en bevat een gedetailleerd opbouwschema re-integratie voorbeeld.”