Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld offerte dienstverlening document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Offerte nummer

 

  1. Prijsopgave

 

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever

Straat en huisnummer opdrachtgever

Postcode en plaats opdrachtgever

Telefoonnummer: 000 0000000

Faxnummer: 000 0000000

Contactpersoon:

Mobiel nummer:

Email adres:

 

Opdrachtnemer                                                                  

Naam opdrachtnemer

Straat en huisnummer opdrachtnemer

Postcode en plaats opdrachtnemer

Telefoonnummer: 000 0000000

Faxnummer: 000 0000000

Contactpersoon:

Mobiel nummer:

Email adres:

 

Offertedatum                   00-00-00

Offerte geldig tot             00-00-00

 

  1. De aanvraag

 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aanvraag tot het indienen van een offerte voor de aanstaande werkzaamheden. Op 00-00-00 hebben wij een inventarisatie gedaan, op basis waarvan wij onderstaand voorstel hebben opgesteld. .

 

  1. Planning

Omschrijf hier de planning van de uit te voeren werkzaamheden en/ of te leveren producten.

 

  1. Prijsopgave

 

Geef hier een opgave van de kosten van het project of de levering. Omschrijf goed wat er wel en niet onder de werkzaamheden/ levering valt.

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

De kosten van extra werkzaamheden die niet in deze offerte zijn opgenomen, worden op basis van nacalculatie verrekend.Wij vertrouwen dat de kwaliteit van onze op maat aangeboden werkzaamheden met de daaraan gekoppelde prijsopgave voor u aanleiding zal zijn uw opdracht aan ons te verlenen, en zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Bedrijfsnaam

 

Contactpersoon

 

 

Opdrachtformulier

 

Datum                                  (datum)

Referentie                          (offertenummer)

Opdrachtgever                 (naam opdrachtgever)

 

Ondergetekende verleent aan (bedrijf) de opdracht de werkzaamheden uit te voeren conform bijgesloten offerte. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden. Een kopie is van de Algemene Voorwaarden is door opdrachtgever ontvangen.

 

 

Datum project                                   00-00-00

 

Bedrag van de opdracht                ______

 

Opmerkingen                                    ________________________________________

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

Factuuradres                                     _________________________________________

 

Betalingstermijn                               __ dagen na _____

 

 

Akkoordverklaring:

Handtekening                                       : ………………………………………….

 

Naam                                                    : ………………………………………….

 

Plaats en datum                                    : ………………………………………….

 

 

U kunt dit formulier retourneren naar Bedrijfsnaam, adres, of naar email@email.nl

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeelshandboek gratis document in Word downloaden.