Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld leningovereenkomst document in PDF downloaden?

Je kunt hieronder gratis een leningsovereenkomst voorbeeld document in PDF downloaden. Dit leningsovereenkomst voorbeeld is gratis beschikbaar. Hierdoor kun je eenvoudig een leningsovereenkomst downloaden en gebruiken. Voor een volledige en correcte leenovereenkomst kun je ons leningsovereenkomst voorbeeld gratis bekijken en downloaden.

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

GELDLENING

 

De ondergetekenden:

 

Naam Geldlener , wonende te Plaats ,

hierna te noemen geldlener

 

en

Naam Geldgever , wonende te Plaats,

hierna te noemen geldgever

Overwegende dat:

Ondergetekenden op strikt zakelijke basis een overeenkomst van geldlening wensen te af te sluiten.

Verklaren te zijn overeengekomen:

 

 

  1. Geldlener verklaart van geldgever per (datum) een lening van € (bedrag)

(zegge: (bedrag voluit geschreven) euro) te hebben ontvangen.

  1. Geldlener verklaart deswege de in punt 1. genoemde hoofdsom schuldig te zijn aan

geldgever.

  1. Over de hoofdsom is geldlener aan geldgever een jaarlijkse rente verschuldigd ter grootte van percentage procent (percentage%).
  2. Geldlener zal de lening aflossen in dertig jaar volgens een annuïtair aflosschema, met een annuïteit van € (bedrag) (zegge: bedrag voluit geschreven euro) per
  3. Geldlener mag te allen tijde de lening of een deel daarvan aflossen, zonder dat

geldgever een boeterente of andere kosten in rekening zal brengen.

  1. Geldgever kan de hoofdsom onmiddellijk opeisen van geldlener, als het faillissement van geldlener wordt aangevraagd, geldlener in surséance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op aan geldlener toebehorende

 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend:

 

te Plaats , op datum ,

 

 

(handtekening)

geldlener

 

en

te plaats , op datum,

 

 

(handtekening)

geldgever

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeelddocument van een projectovereenkomst in PDF downloaden. Dit projectovereenkomst voorbeeld biedt een nuttige referentie voor toekomstige samenwerkingen. Bekijk en gebruik ook ons projectcontract voorbeeld om de details van je projectovereenkomst efficiënter vast te leggen.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen ava document in PDF downloaden. Dit voorbeeld notulen PDF helpt je om notulen ava beter te begrijpen.

Download gratis je voorbeeld notulen en verbeter je ava notulen voorbereidingen.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld berekening personeelskosten document in Excel downloaden. Gebruik deze tool om eenvoudig je loonkosten berekenen in Excel en krijg een gedetailleerde berekening personeelskosten. Veel bedrijven vinden deze personeelskosten berekenen methode handig voor een nauwkeurige loonkosten berekening.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld huurovereenkomst PDF gemeubileerde woning document in PDF downloaden.

Download nu je gratis huurcontract voorbeeld voor een gemeubileerde woning.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld marge horeca document in Excel downloaden. Met deze kostprijsberekening Excel download kun je eenvoudig de kosten bijhouden. Het is een handige kostprijsberekening Excel template voor iedereen in de horeca.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie investeringen document in Excel downloaden. Ontvang je gratis Excel bestand downloaden en bekijk een specificatie inventarislijst voorbeeld Excel. Klik nu om je gratis excel te downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld factuur fotograaf document in Word downloaden.

Dit voorbeeld factuur kan handig zijn als je een factuur fotograaf snel wilt maken. Download het voorbeeld factuur Word bestand nu!

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld weekstaat document in Excel downloaden. Download de weekstaat Excel en begin direct met je planning. Klik hier om je weekstaat in Excel te downloaden en efficiënter te werken.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie bedrijfskosten document in Excel downloaden. Download deze kostenspecificatie voorbeeld en krijg inzicht in jouw bedrijfskosten excel. Gebruik dit bedrijfskosten voorbeeld om jouw financiële administratie te verbeteren.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld disclaimer email document in Word downloaden. Deze disclaimer download biedt een professioneel opgestelde email disclaimer in het Nederlands. Gebruik deze disclaimer mail voorbeeld om juridische duidelijkheid te bieden in je communicatie.