Download de gratis Excel template

Waar kan ik een voorbeeld investeringsbegroting document in Excel downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.
Investeringsbegroting (bedragen inclusief BTW)
Vaste activa
Verbouwingen, milieu-aanpassingen € 5,000.00
Machines, apparatuur, gereedschappen € 1,670.00
Inventaris € 500.00
Computerapparatuur € 900.00
Vervoermiddel € 12,000.00
Goodwill € 0.00
Waarborgsommen € 0.00
Vergunningen € 0.00
Overige duurzame activa € 0.00
totaal vaste activa € 20,070.00
Vlottende activa
Voorraad € 300.00
Vooruitbetaalde verzekeringen € 0.00
Openings- en aanloopkosten € 200.00
Onvoorzien € 500.00
Kasgeld (werkkapitaal) € 1,000.00
totaal vlottende activa € 2,000.00
Totaal investeringen € 22,070.00

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?