Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld getuigschrift document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Getuigschrift

 

De heer/ mevrouw (naam), geboren op (geboortedatum), wonende te (woonplaats) aan het adres (straat en huisnummer), was van (datum indiensttreding) tot (datum uitdiensttreding), laatstelijk in de functie van (functienaam), werkzaam bij (bedrijfsnaam) te (plaats bedrijf).

 

De heer/ mevrouw (naam) heeft zich tijdens zijn/ haar  betrekking voornamelijk met de volgende werkzaamheden bezig gehouden:

 

  • Opsomming van de werkzaamheden
  • Opsomming van de werkzaamheden
  • Opsomming van de werkzaamheden
  • Opsomming van de werkzaamheden

 

 

(bedrijfsnaam) heeft (naam medwerker) leren kennen als een zeer capabele en leergierige collega met een positieve werkinstelling. Hij/ Zij was in alle opzichten berekend voor de taken waarvoor hij/zij verantwoordelijk was en heeft deze met toewijding uitgevoerd. Wij wensen (naam medwerker) veel succes in zijn/ haar toekomstige carriere en kunnen hem/ haar met zekerheid bij een nieuwe werkgever aanbevelen.

 

De heer/ mevrouw (naam) heeft zich tijdens de dienstbetrekking bij (bedrijfsnaam) altijd op een goede wijze ingezet om de werkzaamheden op een kwalitatief goede wijze uit te voeren. Hij/ zij heeft zich daarbij inhoudelijk goed ontwikkeld. Daarbij heeft hij/ zij zich flexibel en leergierig opgesteld en zijn/ haar betrokkenheid, bij ons bedrijf getoond. Dit maakte hem/ haar tot een zeer prettige collega.

 

Het vertrek van (naam) wordt door ons zeer betreurd, maar wij begrijpen de door hem/ haar gemaakte keuze. Wij danken (naam medewerker) voor alle inzet en de goede samenwerking. Tevens wensen wij (naam) veel succes in zijn/ haar toekmstige carriere.

 

 

Plaats, datum

 

Bedrijf

 

 

Naam

Functie

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.