Download de gratis Excel template

Waar kan ik een voorbeeld formulier nieuwe medewerker document in Excel downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.
Formulier nieuwe medewerker
Achternaam (voluit)
Voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Mobiel nummer
Emailadres
Burgerlijke staat
Sofinummer
ID Nummer
IBANnummer
Uitkering
Soort Contract
Startdatum
Einddatum
Functie
Omschrijving functie
Uren per week
Dagen per week
Indeling werkdagen
Bruto salaris
Km vergoeding w-w
Km verg. zakelijk
Reiskosten OV
Auto vd Zaak
Kenteken
Fiscale Cat waarde
% Bijtelling
Privé rijden
Eigen bijdrage
Bijzonderheden

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.