Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld formele brief document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

Plaats, datum verzenden

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

In dit onderdeel van de inhoud van het schrijven komt de eerste alinea. De kern van de reden van het schrijven wordt hier in het kort omschreven. Indien van toepassing wordt er in de eerste alinea vermeld naar eerdere correspondentie waarop wordt gereageerd door de schrijver van het document.

 

Na de eerste alinea, volgen de volgende alinea(‘s). Hier wordt de inhoud opgeschreven Controleer altijd met behulp van een officieel programma de spelling, zodat er geen spelfouten in uw correspondentie komen te staan. In de standaard Word programma’s kunt u de spellingscontrole automatisch aanzetten zodat u tijdens het schrijven de spelling al controleert. Als het document naar wens is en gecontroleerd, kunt u het printen, ondertekenen en versturen. Zorg voor een juiste frankering zodat u de ontvanger niet met onnodige kosten en administratie opzadelt.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam verzender

Handtekening

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.