Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld evaluatieformulier document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

EVALUATIEFORMULIER

Naam medewerker :
Opdrachtgever :
Contactpersoon :
Datum evaluatie:

Objective criteria                                                                                           Evaluatie

Functie

             Frequentie

Werkzaamheden volgens functie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nooit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelmatig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veelvuldig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden buiten functie (eventueel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjective criteria                                                                  Evaluatie

Activiteit

Omschrijving

   

Onvoldoende

 

 Matig  

Voldoende

 

Goed  Nvt
 
Inhoud van werkzaamheden van de betreffende medewerker
Resultaten van werkzaamheden Kwaliteit
Productiviteit
Organisatie van de werkzaamheden
Kennis en vaardigheden Zelfstandigheid
Mate van initiatief
Inzicht en probleemoplossend vermogen
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Communicatie en instelling Samenwerking met collega’s
Presentatie naar buiten
Betrokkenheid
Flexibiliteit

 

Meest positieve kwaliteiten medewerker:

1.

2.

Verbeterpunt(en) medewerker:

1.

2.

 

Overig / Algemene indruk :

 

Aldus opgemaakt en ondertekend te       d.d. datum

Name:

Handtekening:

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.