Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld brief ontslag bevestiging document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

Betreft : voorbeeld ontslag bevestiging

 

Plaats, datum

 

Geachte ontvanger,

 

In goede orde ontvingen wij jouw schrijven gedateerd (datum) betreffende de beëindiging van je dienstverband bij onze organisatie.

 

Met inachtneming van de door jou gerespecteerde opzegtermijn van 1 maand bevestigen wij jou hiermede de beëindiging van het dienstverband per (einddatum dienstverband).

 

Tevens willen wij jou over het volgende informeren:

  • Het vakantiesaldo per (datum) bedraagt (aantal)uur. Mocht je besluiten voor afloop van het dienstverband nog vakantie-uren op te nemen, dan kun je een verzoek hiertoe bij jouw direct leidinggevende indienen. Indien het saldo vakantie-uren per (Einddatum) ontoereikend is, zal in de laatste afrekening de teveel opgenomen vakantie-uren als onbetaald verlof op het salaris worden ingehouden.
  • Aangezien je gebruik maakt van een door onze organisatie ter beschikking gestelde auto verzoeken wij je de leaseauto op (datum) op ons kantoor te (plaats) in te leveren. Om misverstanden te voorkomen benadrukken wij dat de auto schoon (zowel van binnen als buiten) en afgetankt moet worden ingeleverd. Bij inname van de lease-auto wordt door een schade-expert een schaderegistratieformulier opgesteld. Eventuele geconstateerde schades en/of boetes worden door ons bij jou verhaald.
  • Daarnaast verzoeken wij je om uiterlijk op (datum) de ter beschikking gestelde goederen, waaronder (omschrijving in bruikleen gegeven goederen) in te leveren op ons kantoor te (plaats).

 

Wij wensen jou zowel privé als in je nieuwe dienstbetrekking veel succes toe.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.