Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld brief klacht document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Klacht met verzoek tot herstel

 

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Afgelopen week, op 3 november, kocht ik bij u een _____ (korte duidelijke omschrijving van het product, inclusief eventuele serie/ artikel nummers).

 

De _____ (productnaam) functioneert vertoont de volgende gebreken: (omschrijving van de gebreken van het product).

 

Het product zou naar behoren moeten functioneren, zeker zo kort na de aanschaf (binnen de garantietermijn). Nu dat niet het geval is, ben ik van mening dat er sprake is van een ondeugdelijk product.

 

Ik verzoek u vriendelijk om de gebreken te repareren, danwel te vervangen binnen 2 weken. (afhankelijk van het probleem van het product kunt u hier een langere periode invullen)

 

Wanneer de reparatie of vervanging niet binnen de bovengenoemde periode kan worden gerealiseerd, stel ik u in gebreke en zal ik de koopovereenkomst ontbinden. In dat geval zal ik het product retourneren en verwacht ik op dat moment het aankoopbedrag retour te ontvangen.

 

Hierbij verzoek ik u om uiterlijk binnen 1 week schriftelijk te reageren.

 

In afwachting op uw spoedige reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

Indien er sprake is van een koopovereenkomst en/ of algemene voorwaarden, kunt u deze in de bijlage van deze brief mee sturen.

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.