Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld brief artikel 12 procedure document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum verzenden

Betreftbeklag wegens niet vervolgen door openbaar ministerie

 

 

 

Edelgrootachtbare Heer / Vrouwe,

 

Op….. (datum) heb ik bij de politie aangifte gedaan terzake van ……. (omschrijving feiten met vermelding van tijd, plaats en verdere bijzonderheden).

 

Gemeld strafbaar feit, parketnummer:………, wordt door de officier van justitie te ….. niet (verder) vervolgd. Hierover wil ik mijn beklag doen.

 

Ik heb een rechtstreeks belang bij de vervolging van …… (personalia persoon wiens verdere vervolging wordt verlangd / verdachte), omdat ……….

 

Om deze redenen verzoek ik u te bevelen dat de verlangde vervolging wordt ingezet (/ voortgezet) terzake van het feit waarop dit beklag betrekking heeft.

 

Hoogachtend,

 

……………….

 

(naam en handtekening)

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.