Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld brief artikel 12 procedure document in Word downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld brief artikel 12 procedure document in Word downloaden. Dit artikel 12 procedure voorbeeldbrief kan je helpen om een beter inzicht te krijgen in de procedure. Een effectief voorbeeld procedure en een duidelijke brief artikel kunnen een wereld van verschil maken.

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum verzenden

Betreftbeklag wegens niet vervolgen door openbaar ministerie

 

 

 

Edelgrootachtbare Heer / Vrouwe,

 

Op….. (datum) heb ik bij de politie aangifte gedaan terzake van ……. (omschrijving feiten met vermelding van tijd, plaats en verdere bijzonderheden).

 

Gemeld strafbaar feit, parketnummer:………, wordt door de officier van justitie te ….. niet (verder) vervolgd. Hierover wil ik mijn beklag doen.

 

Ik heb een rechtstreeks belang bij de vervolging van …… (personalia persoon wiens verdere vervolging wordt verlangd / verdachte), omdat ……….

 

Om deze redenen verzoek ik u te bevelen dat de verlangde vervolging wordt ingezet (/ voortgezet) terzake van het feit waarop dit beklag betrekking heeft.

 

Hoogachtend,

 

……………….

 

(naam en handtekening)

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeelddocument van een projectovereenkomst in PDF downloaden. Dit projectovereenkomst voorbeeld biedt een nuttige referentie voor toekomstige samenwerkingen. Bekijk en gebruik ook ons projectcontract voorbeeld om de details van je projectovereenkomst efficiënter vast te leggen.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen ava document in PDF downloaden. Dit voorbeeld notulen PDF helpt je om notulen ava beter te begrijpen.

Download gratis je voorbeeld notulen en verbeter je ava notulen voorbereidingen.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld berekening personeelskosten document in Excel downloaden. Gebruik deze tool om eenvoudig je loonkosten berekenen in Excel en krijg een gedetailleerde berekening personeelskosten. Veel bedrijven vinden deze personeelskosten berekenen methode handig voor een nauwkeurige loonkosten berekening.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld huurovereenkomst PDF gemeubileerde woning document in PDF downloaden.

Download nu je gratis huurcontract voorbeeld voor een gemeubileerde woning.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld marge horeca document in Excel downloaden. Met deze kostprijsberekening Excel download kun je eenvoudig de kosten bijhouden. Het is een handige kostprijsberekening Excel template voor iedereen in de horeca.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie investeringen document in Excel downloaden. Ontvang je gratis Excel bestand downloaden en bekijk een specificatie inventarislijst voorbeeld Excel. Klik nu om je gratis excel te downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld factuur fotograaf document in Word downloaden.

Dit voorbeeld factuur kan handig zijn als je een factuur fotograaf snel wilt maken. Download het voorbeeld factuur Word bestand nu!

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld weekstaat document in Excel downloaden. Download de weekstaat Excel en begin direct met je planning. Klik hier om je weekstaat in Excel te downloaden en efficiënter te werken.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld specificatie bedrijfskosten document in Excel downloaden. Download deze kostenspecificatie voorbeeld en krijg inzicht in jouw bedrijfskosten excel. Gebruik dit bedrijfskosten voorbeeld om jouw financiële administratie te verbeteren.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld disclaimer email document in Word downloaden. Deze disclaimer download biedt een professioneel opgestelde email disclaimer in het Nederlands. Gebruik deze disclaimer mail voorbeeld om juridische duidelijkheid te bieden in je communicatie.