Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld bezwaarschrift ontslag document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Bezwaarschrift ontslag, voorbeeld 1

 

Op deze pagina treft u een voorbeeld bezwaarschrift ontslag. U kunt de verschillende voorbeeld brieven downloaden en aanpassen naar uw situatie.

 

Voorbeeld 1

 

Geachte heer/ mevrouw ___(naam),

 

In antwoord op uw schrijven d.d. ___(datum), waarin u mij informeert over het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst, teken ik bij deze bezwaar tegen mijn ontslag.

 

De reden dat ik bezwaar teken tegen mijn ontslag is dat het ontslag volgens mijn informatie niet voldoet aan de wettelijke regels. U geeft aan dat u mij om bedrijfseconomische reden ontslaat, echter val ik niet onder het afspiegelingsbeginsel wat in deze zou moeten worden toegepast.

 

Bij het correct toepassen van het afspiegelingsbeginsel zou ik gezien mijn functie, leeftijd en aantal dienstjaren niet in aanmerking kunnen komen voor een rechtsgeldig ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u om van het ontslag af te zien en mij daar binnen 5 werkdagen schriftelijk van op de hoogte te stellen. Daarbij wil ik nadrukkelijk berichten dat ik mij beschikbaar houd voor werkzaamheden. Wanneer u mij binnen de gestelde termijn oproept voor werkzaamheden zal ik daar direct gehoor aan geven.

 

 

Tot slot wil ik u mededelen dat op grond van het bovenstaande u gehouden bent aan de nakoming van alle verplichtingen op grond van mijn arbeidsovereenkomst, waaronder loondoorbetaling conform de reguliere standaarden.

 

Wanneer u binnen de gestelde termijn niet reageert, zie ik mij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen. Ik hoop echter dat het niet zover zal komen en dat ik spoedig weer mijn werkzaamheden op mag pakken.

 

In afwachting op uw reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

___(naam)

 

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.