Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld bevestiging mondelinge arbeidsovereenkomst document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

Bevestiging van de mondelinge arbeidsovereenkomst

 

__(datum), __(plaats)

 

 

Geachte heer/ mevrouw __(achternaam)

 

Hierbij bevestigen wij dat wij op __(datum) met elkaar een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan, voor de duur van ___(duur). Zodoende is de arbeidsovereenkomst ingegaan op __(datum) en zal hij van rechtswege eindigen op __(datum).  U zult arbeid verrichten onder toezicht en leiding van de inlener.

 

We zijn op __(datum) het volgende overeengekomen:

 

  1. Aanvang arbeidsovereenkomst: __(datum)
  2. Functie:__(functie)
  3. Aard van de werkzaamheden: __(functieomschrijving)
  4. Bruto salaris __(salaris per uur/ maand)
  5. Onkostenvergoedingen: __(bijvoorbeeld reiskosten)
  6. Op de arbeidsovereenkomst is de cao ___(cao) van toepassing

 

Als u van mening bent dat wij andere afspraken hebben gemaakt dan zoals hierboven vermeld, verzoeken wij u dringend om per direct contact met ons op te nemen.

 

 

Handtekening

 

Naam Bedrijf

 

Naam Contactpersoon

 

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.