Download de gratis Word template

Waar kan ik een voorbeeld begeleidende brief opdracht document in Word downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

 

Plaats, datum

 

Betreft: overeenkomst van opdracht

 

Projectnummer:

 

 

Geachte heer/mevrouw <achternaam>,

 

Conform onze gesprekken zenden wij u ingesloten in tweevoud de ondertekende “overeenkomst van opdracht”.

 

Wij verzoeken u vriendelijk een exemplaar per pagina geparafeerd en ondertekend aan ons te retourneren.

 

Wij verzoeken u de “verklaring arbeidsrelatie” op te sturen naar ons. De verklaring dient nog tot het einde van bovenstaand project geldig te zijn.

 

Tenslotte verzoeken wij u om een geldig kopie ID-bewijs of paspoort toe te zenden, evenals een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar).

 

Tevens doen wij u hierbij onze maandstaten toekomen.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

 

Met vriendelijke groet,

Bedrijf

 

 

Naam

 

Bijlagen:               –      overeenkomst van opdracht in tweevoud

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.