Download de gratis Excel template

Waar kan ik een voorbeeld balans document in Excel downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.
Balans
Bedrijfsnaam
Datum
2013 2014
Activa
Vlottende activa:
Liquide middelen
Investeringen
Voorraden
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten
Overige
Totaal van vlottende activa  €                       –  €                       –
Vaste activa:
Bezittingen
Min afschrijvingen
Netto vaste activa  €                       –  €                       –
Overige activa:
Goodwill
Totaal van overige activa  €                       –  €                       –
Totaal van activa  €                       –  €                       –
Verplichtingen en eigen vermogen
Lopende verplichtingen
Crediteuren
Salarisvoorziening
Verschuldigde inkomstenbelasting
Ongerealiseerde opbrengsten
Overige
Totaal van lopende verplichtingen  €                       –  €                       –
Langetermijnverplichtingen:
Uitstaande hypotheek
Totaal van langetermijnverplichtingen:  €                       –  €                       –
Eigen vermogen:
Investeringskapitaal
Geaccumuleerde ingehouden winst
Totaal van eigen vermogen:  €                       –  €                       –
Totaal van verplichtingen en eigen vermogen  €                       –  €                       –
Saldo: €0 €0

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld personeelshandboek gratis document in Word downloaden.