Download de gratis Excel template

Waar kan ik een voorbeeld balans document in Excel downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.
Balans
Bedrijfsnaam
Datum
2013 2014
Activa
Vlottende activa:
Liquide middelen
Investeringen
Voorraden
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten
Overige
Totaal van vlottende activa  €                       –  €                       –
Vaste activa:
Bezittingen
Min afschrijvingen
Netto vaste activa  €                       –  €                       –
Overige activa:
Goodwill
Totaal van overige activa  €                       –  €                       –
Totaal van activa  €                       –  €                       –
Verplichtingen en eigen vermogen
Lopende verplichtingen
Crediteuren
Salarisvoorziening
Verschuldigde inkomstenbelasting
Ongerealiseerde opbrengsten
Overige
Totaal van lopende verplichtingen  €                       –  €                       –
Langetermijnverplichtingen:
Uitstaande hypotheek
Totaal van langetermijnverplichtingen:  €                       –  €                       –
Eigen vermogen:
Investeringskapitaal
Geaccumuleerde ingehouden winst
Totaal van eigen vermogen:  €                       –  €                       –
Totaal van verplichtingen en eigen vermogen  €                       –  €                       –
Saldo: €0 €0

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.