Een veel gestelde vraag betreft migratie software en Nextens


Nextens migratie software

Als u gebruik maakt van de Nextens desktop software (BasWin, CasWin, VpbWin, BtwWin) kunt u veel gegevens van die programma’s overzetten naar Nextens. Bij bulk migratie wordt een export gemaakt van uw offline klanten hun aangiften en SBA’s, die daarna kan worden overgezet naar Nextens.

De klantendatabase wordt altijd overgezet, aangiften alleen als ze zijn afgesloten (verzonden) en alle aanwezige SBA’s. Het is ook mogelijk om (onafhankelijk van een migratie) SBA’s te importeren die u in een ander pakket hebt ontvangen.

Drie stappen bij bulkmigratie

Migratie vanuit aangiften en klantgegevens uit de Nextens dekstop software gaat in 3 stappen.

 1. U uploadt eerst uw PKI Certificaat
 2. U maakt met de meest recente desktop software een migratiebestand
 3. U uploadt het migratiebestand in uw Nextens account uw PKI Certificaat

Hierna zal Nextens een controle uitvoeren op uw SBA- en SBT-machtigingen. Daarom is het van belang dat u eerst uw certificaat uploadt.

BasWin

• Uitgebreide rapportages, aanbiedingsbrieven, Engelstalige overzichten • Optimalisatie, BTW- en middelingsberekeningen • Import vanuit administratieve software mogelijk: Bekijk de specificaties t.b.v. importeren externe jaarstukken • Vastlegging voortgang aangifteproces • Toeslagencontroles • Elektronisch F- biljet voor overleden particulieren én ondernemers • Uitgebreide conversies vanuit en naar M-biljetten • SBA-alert en module bezwaar en beroep (alleen databaseversie in combinatie met CAS) • Verzending naar Digipoort in XBRL-formaat, ondertekend met PKIoverheid services servercertificaten

CasWin

 • Uitstelregeling IB en VPB 2019 (uitstelbulk-aanvraag opgenomen vanaf versie 2.0)
 • VA (IB en VPB) 2020
 • Bezwaartermijnbewaking en overzichten
 • Workflowrapportages en voortgangscontroles
 • Middelingsberekening 2017-2019 en 2018-2020
 • Inclusief Serviceberichten Aanslagen (SBA’s), Serviceberichten Toeslagen (SBT’s) en Serviceberichten Uitstel (SBU’s) – alleen in databaseversie
 • Module voor het aanvragen en wijzigen van toeslagen in 2020
 • Afdruk mogelijk op PDF
 • UZGB (Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto) 2020
 • Belastingrenteberekening
 • VIA (t.b.v. IB 2019) voor intermediairs mogelijk (machtiging aanvragen al mogelijk, ophalen VIA pas vanaf 1 maart 2020)

 

VpbWin

 • Overzicht van functionaliteiten van Nextens VPB
 • Alle aangiften vennootschapsbelasting
 • Importeren jaarstukken uit administratieve pakketten
 • Verschillende consolidatiemethodes bij Fiscale Eenheid
 • Automatische doorrekening van verschuldigde belasting
 • Uitgebreid helpsysteem
 • Uitgebreide rapportage naar de klant
 • Zelf in te richten aanbiedingsbrief
 • Deponering van KvK jaarstukken voor Klein en Micro
 • Uitgebreide ondersteuning workflow, taken en verantwoordelijkheden
 • Accordering via portals derden

 

BtwWin

 • Elektronische aangifte omzetbelasting 2019 per maand, (boekjaar)kwartaal en jaar
 • Elektronische opgaaf tot 500 ICP 2019 per kwartaal of maand
 • Digitale suppletieaangiften (vanaf 2018 niet meer op papier)
 • VIES-controle op buitenlandse Btw-nummers

Bron : Nextens migratie software …

Automatiseren en digitale ondertekening


Nextens koppeling met Brixxs Office Portaal

  Automatisch versturen van aangiften vanuit Nextens naar het Officeportaal
  Goedkeuren van de aangiften vanuit je eigen white labeled mobiele Accountant App
  Statussen worden automatisch verstuurd naar Nextens
  Maandelijks automatisch relevante nieuwsberichten in jouw huisstijl naar al je ondernemers via native-push
Digitaal rechtsgeldig ondertekenen
Digitaal archief van documenten voor de ondernemer
Beveiligd communiceren
Beveiligd videobellen

Merk in beeld en leadgeneratie


Videobellen vanuit je eigen bedrijfsapp

  Geen browser problematiek
  Gebruik Apple devices zonder problemen
  Uitnodiging email bevat link naar jouw eigen app download zodat er meer appgebruikers ontstaan
  Mogelijkheid om je merk te tonen in het video scherm

Veel gestelde vragen over Nextens

U kunt op 3 verschillende manieren in Nextens controleren of de aangifte is geaccepteerd in Nextens.

Inloggen bij Elsevier Nextens gaat als volgt:

Hier kunt bij Nextens inloggen met uw Nextens gebruikersnaam en wachtwoord

Nextens heeft namelijk een eigen veilig inlogsysteem. Waarmee u dus vanaf elke plek via een internetverbinding bij uw gegevens kan.

Om aangiften via Nextens te versturen dient u te beschikken over een PKIoverheid services server certificaat. Bij alle Logius-diensten heeft u een digitaal certificaat van PKIoverheid nodig. Dit waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving. Meer informatie over het PKI-certificaat kunt u vinden op de website van Logius.

Een eenmaal opgehaalde SBA is dan voor Nextens niet meer beschikbaar. Misschien haalt een ander pakket (soms) nog SBA’s op. Ga naar het andere pakket en zet daar het ophalen van SBA’s uit. SBA’s worden opgehaald op grond van uw PKI-certificaat.

SBA’s die opgehaald zijn in het CAS-programma, kunnen nog worden overgezet naar Nextens. Volg het onderstaande stappenplan, om de migratie van CAS naar Nextens ingang te zetten.

U kunt SBA’s meenemen uit een vorig pakket bij Nextens, maar niet uit het CAS-programma. Als u de SBA-bestanden in een gecomprimeerd (ZIP) bestand zet, kunt u dit bestand volgens onderstaande manier uploaden in Nextens.

Al uw machtigingen blijven behouden als uw KvK nummer in het nieuwe certificaat hetzelfde is als in het verlopen certificaat. Maar als u een u een nieuw PKI-certificaat heeft, met een ander KvK nummer, dan bent u voor de Belastingdienst een andere entiteit en hierdoor niet langer gemachtigd om de SBA’s met uw nieuwe certificaat op te halen. Nieuwe certificaat.

Nextens ondersteunt het elektronisch verzenden van een aangifte IB vanaf het moment dat de verzending elektronisch mogelijk is, d.w.z. in januari van het volgende jaar.

In 2016 heeft Nextens het deponeren van jaarrekeningen in mogelijk gemaakt als onderdeel van de aangifte Vpb. Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is ook het deponeren van jaarrekeningen van de onderdelen van de fiscale eenheid mogelijk in Nextens. Ook hier geldt de beperking dat alleen deponeringen kunnen worden gedaan voor bedrijven die kwalificeren als Micro of Klein.

Nee, u kunt met Nextens niet een alternatief doorrekenen via een proef aangifte. Via een wat omslachtige manier is het wel mogelijk om de aangifte te exporteren, te bewerken en daarna de geëxporteerde aangifte weer terug te zetten.