Een veel gestelde vraag betreft migratie software en Nextens


Nextens migratie software

Als u gebruik maakt van de Nextens desktop software (BasWin, CasWin, VpbWin, BtwWin) kunt u veel gegevens van die programma’s overzetten naar Nextens. Bij bulk migratie wordt een export gemaakt van uw offline klanten hun aangiften en SBA’s, die daarna kan worden overgezet naar Nextens.

De klantendatabase wordt altijd overgezet, aangiften alleen als ze zijn afgesloten (verzonden) en alle aanwezige SBA’s. Het is ook mogelijk om (onafhankelijk van een migratie) SBA’s te importeren die u in een ander pakket hebt ontvangen.

Drie stappen bij bulkmigratie

Migratie vanuit aangiften en klantgegevens uit de Nextens dekstop software gaat in 3 stappen.

 1. U uploadt eerst uw PKI Certificaat
 2. U maakt met de meest recente desktop software een migratiebestand
 3. U uploadt het migratiebestand in uw Nextens account uw PKI Certificaat

Hierna zal Nextens een controle uitvoeren op uw SBA- en SBT-machtigingen. Daarom is het van belang dat u eerst uw certificaat uploadt.

BasWin

• Uitgebreide rapportages, aanbiedingsbrieven, Engelstalige overzichten • Optimalisatie, BTW- en middelingsberekeningen • Import vanuit administratieve software mogelijk: Bekijk de specificaties t.b.v. importeren externe jaarstukken • Vastlegging voortgang aangifteproces • Toeslagencontroles • Elektronisch F- biljet voor overleden particulieren én ondernemers • Uitgebreide conversies vanuit en naar M-biljetten • SBA-alert en module bezwaar en beroep (alleen databaseversie in combinatie met CAS) • Verzending naar Digipoort in XBRL-formaat, ondertekend met PKIoverheid services servercertificaten

CasWin

 • Uitstelregeling IB en VPB 2019 (uitstelbulk-aanvraag opgenomen vanaf versie 2.0)
 • VA (IB en VPB) 2020
 • Bezwaartermijnbewaking en overzichten
 • Workflowrapportages en voortgangscontroles
 • Middelingsberekening 2017-2019 en 2018-2020
 • Inclusief Serviceberichten Aanslagen (SBA’s), Serviceberichten Toeslagen (SBT’s) en Serviceberichten Uitstel (SBU’s) – alleen in databaseversie
 • Module voor het aanvragen en wijzigen van toeslagen in 2020
 • Afdruk mogelijk op PDF
 • UZGB (Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto) 2020
 • Belastingrenteberekening
 • VIA (t.b.v. IB 2019) voor intermediairs mogelijk (machtiging aanvragen al mogelijk, ophalen VIA pas vanaf 1 maart 2020)

 

VpbWin

 • Overzicht van functionaliteiten van Nextens VPB
 • Alle aangiften vennootschapsbelasting
 • Importeren jaarstukken uit administratieve pakketten
 • Verschillende consolidatiemethodes bij Fiscale Eenheid
 • Automatische doorrekening van verschuldigde belasting
 • Uitgebreid helpsysteem
 • Uitgebreide rapportage naar de klant
 • Zelf in te richten aanbiedingsbrief
 • Deponering van KvK jaarstukken voor Klein en Micro
 • Uitgebreide ondersteuning workflow, taken en verantwoordelijkheden
 • Accordering via portals derden

 

BtwWin

 • Elektronische aangifte omzetbelasting 2019 per maand, (boekjaar)kwartaal en jaar
 • Elektronische opgaaf tot 500 ICP 2019 per kwartaal of maand
 • Digitale suppletieaangiften (vanaf 2018 niet meer op papier)
 • VIES-controle op buitenlandse Btw-nummers

Bron : Nextens migratie software …

Automatiseren en digitale ondertekening


Nextens koppeling met Brixxs Office Portaal

  Automatisch versturen van aangiften vanuit Nextens naar het Officeportaal
  Goedkeuren van de aangiften vanuit je eigen white labeled mobiele Accountant App
  Statussen worden automatisch verstuurd naar Nextens
  Maandelijks automatisch relevante nieuwsberichten in jouw huisstijl naar al je ondernemers via native-push
Digitaal rechtsgeldig ondertekenen
Digitaal archief van documenten voor de ondernemer
Beveiligd communiceren
Beveiligd videobellen

Merk in beeld en leadgeneratie


Videobellen vanuit je eigen bedrijfsapp

  Geen browser problematiek
  Gebruik Apple devices zonder problemen
  Uitnodiging email bevat link naar jouw eigen app download zodat er meer appgebruikers ontstaan
  Mogelijkheid om je merk te tonen in het video scherm

Veel gestelde vragen over Nextens

Om aangiften via Nextens te versturen dient u te beschikken over een PKIoverheid services server certificaat. Bij alle Logius-diensten heeft u een digitaal certificaat van PKIoverheid nodig. Dit waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving. Meer informatie over het PKI-certificaat kunt u vinden op de website van Logius.

Inloggen bij Elsevier Nextens gaat als volgt

Hier kunt bij Nextens inloggen met uw Nextens gebruikersnaam en wachtwoord

Nextens heeft namelijk een eigen veilig inlogsysteem. Waarmee u dus vanaf elke plek via een internetverbinding bij uw gegevens kan.

Ja, het is mogelijk om de output van de aangifte uit Nextens te bewerken in een Editor. Dit is voor de meeste onderdelen binnen Nextens tegenwoordig mogelijk.

Als u gebruik maakt van de Nextens desktop software (BasWin, CasWin, VpbWin, BtwWin) kunt u veel gegevens van die programma’s overzetten naar Nextens. Bij bulk migratie wordt een export gemaakt van uw offline klanten hun aangiften en SBA’s, die daarna kan worden overgezet naar Nextens.

Nextens BtwWin is een uitgebreide versie van het BTW Programma. Met BtwWin kunt u ICP-gegevens importeren én per ICT-opgave tot 10.000 intracommunautaire leveringen en diensten invullen. Daarnaast kunt u met het Refund Programma geld vanuit de refund regeling via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen van de in een ander EU-land afgedragen omzetbelasting.

Controleer dit op het scherm Instellingen/Certificaten en vergeet niet om op tijd uw certificaat te vernieuwen. Elke certificaataanvraag is uniek en vereist nauwkeurigheid.  Al vanaf 2012 heeft Nextens een hechte samenwerking met PKI-partners. PKI-partners heeft een passende service voor elke situatie en begeleidt u stap voor stap bij uw aanvraag. Via de website kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij het aanvragen van het PKI-certificaat.

Nee, Nextens heeft geen aparte rekentool voor de berekening van vruchtgebruik woning in box 3. Met FiscaalTotaal kan deze berekening waarde vruchtgebruik wel worden berekend.

U kunt op 3 verschillende manieren in Nextens controleren of de aangifte is geaccepteerd in Nextens.

Het kan zijn dat de aanslag van de Belastingdienst in enkele gevallen afwijkt met die van de Nextens berekening. Dit komt voor wanneer de belastingdienst andere gegevens dan u hanteert.

Als een aangifte niet geaccepteerd wordt in Nextens, dus met de status ‘Fout’ in de lijst staat, is er iets misgegaan bij de verzending. Controleer eerst of er sprake kan zijn van een storing bij Logius of de Belastingdienst. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u in de aangifte, in het tabblad ‘Algemeen’ bij het onderdeel ‘Aangifteproces’ de reden van weigering vinden.