Een veel gestelde vraag betreft berekening, vruchtgebruik en Nextens


Kan ik met Nextens de berekening vruchtgebruik box 3 maken?

Nee, Nextens heeft geen aparte rekentool voor de berekening van vruchtgebruik woning in box 3. Met FiscaalTotaal kan deze berekening waarde vruchtgebruik wel worden berekend.

Vruchtgebruik, blote eigendom

De waarde van bloot eigendom en vruchtgebruik wordt op een vaste manier berekend. Uitgangspunt is de volle waarde van de bezitting. Het vruchtgebruik berekent u door eerst de overeenkomstige jaarlijkse uitkering te berekenen. Deze jaarlijkse uitkering is wettelijk gelijk aan 4% van de volle waarde van het betreffende vermogensbestanddeel. Deze ‘jaarlijkse uitkering’ vermenigvuldigt u met een vermenigvuldigingsfactor die afhankelijk is van de situatie die voor de vruchtgebruiker geldt. Dan heeft u de waarde van het vruchtgebruik berekend. De waarde van het bloot eigendom is het verschil tussen de volle waarde en de waarde van het vruchtgebruik. U geeft de waarde van een vruchtgebruik in box 3 aan, als u in het verleden het bloot eigendom van uw woning heeft verkocht of geschonken, waarbij u het vruchtgebruik heeft voorbehouden. Andersom geeft u de waarde van het bloot eigendom in box 3 aan als u deze heeft gekocht of verkregen.

Periodieke uitkeringen

Bij de waardeberekening van periodieke uitkeringen gaat u uit van de jaarlijkse uitkering. Deze vermenigvuldigt u met een vermenigvuldigingsfactor die afhankelijk is van de situatie.

Situatietabellen

Als het gaat om een ingegane periodieke uitkering in geld of vruchtgebruik die uitsluitend afhankelijk is van:

  1. Het leven van één mannelijk persoon, berekent u de aan te geven waarde met behulp van de onderstaande tabel.
  2. Het leven van één vrouwelijk persoon, berekent u de aan te geven waarde ook met behulp van onderstaande tabel. U gaat dan echter uit van de leeftijd van die persoon per peildatum verminderd met vijf jaar.
  3. Meer dan één leven en die vervalt bij het overlijden van de langstlevende, berekent u de waarde met behulp van onderstaande tabel door de leeftijd te nemen van de jongste persoon en daar trekt u tien jaar van af.
  4. Meer dan één leven en die vervalt bij het overlijden van de eerst stervende, berekent u de waarde met behulp van onderstaande tabel door de leeftijd te nemen van de oudste persoon en daar vijf jaar bij te tellen.

 

U vermenigvuldigt de jaarlijkse uitkering met de vermenigvuldigingsfactor uit deze tabel.

Leeftijd op peildatum & factor

0 t/m 24 jaar 22
25 t/m 29 jaar 21
30 t/m 34 jaar 20
35 t/m 39 jaar 19
40 t/m 44 jaar 18
45 t/m 49 jaar 16
50 t/m 54 jaar 15
55 t/m 59 jaar 13
60 t/m 64 jaar 11
65 t/m 69 jaar 9
70 t/m 74 jaar 8
75 t/m 79 jaar 6
80 t/m 84 jaar 4
85 t/m 89 jaar 3
90 t/m 94 jaar 2
95 jaar of ouder 1

Ingegane (tijdelijke) periodieke uitkering in geld of vruchtgebruik niet (uitsluitend) afhankelijk van een leven

Als het gaat om een ingegane periodieke uitkering in geld of vruchtgebruik die niet uitsluitend afhankelijk is van een leven, maar die ook vervalt na een bepaalde tijd, geldt een afwijkende berekening. Zie IB Almanak.

Jaarlijkse uitkering niet in geld

Als het gaat om een uitkering die recht geeft op andere goederen dan geld, gaat u bij de berekeningen van de waarde van de jaarlijkse uitkering uit van de waarde in het economisch verkeer van die goederen.

Bron : Kan ik met Nextens de …

Automatiseren en digitale ondertekening


Nextens koppeling met Brixxs Office Portaal

  Automatisch versturen van aangiften vanuit Nextens naar het Officeportaal
  Goedkeuren van de aangiften vanuit je eigen white labeled mobiele Accountant App
  Statussen worden automatisch verstuurd naar Nextens
  Maandelijks automatisch relevante nieuwsberichten in jouw huisstijl naar al je ondernemers via native-push
Digitaal rechtsgeldig ondertekenen
Digitaal archief van documenten voor de ondernemer
Beveiligd communiceren
Beveiligd videobellen

Merk in beeld en leadgeneratie


Videobellen vanuit je eigen bedrijfsapp

  Geen browser problematiek
  Gebruik Apple devices zonder problemen
  Uitnodiging email bevat link naar jouw eigen app download zodat er meer appgebruikers ontstaan
  Mogelijkheid om je merk te tonen in het video scherm

Veel gestelde vragen over Nextens

U kunt op 3 verschillende manieren in Nextens controleren of de aangifte is geaccepteerd in Nextens.

Inloggen bij Elsevier Nextens gaat als volgt:

Hier kunt bij Nextens inloggen met uw Nextens gebruikersnaam en wachtwoord

Nextens heeft namelijk een eigen veilig inlogsysteem. Waarmee u dus vanaf elke plek via een internetverbinding bij uw gegevens kan.

Om aangiften via Nextens te versturen dient u te beschikken over een PKIoverheid services server certificaat. Bij alle Logius-diensten heeft u een digitaal certificaat van PKIoverheid nodig. Dit waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving. Meer informatie over het PKI-certificaat kunt u vinden op de website van Logius.

U kunt SBA-machtigingen in Nextens als volgt aanvragen. Ga naar de tab klanten, Klik vervolgens op SBA-machtigingen. Zie daar de F1-help voor uitgebreide uitleg. Ook is er een interactieve rondleiding beschikbaar voor het aanvragen van SBA-machtigingen.

Voor nieuwe klanten is het van belang tijdig SBA-machtigingen aan te vragen. Om SBA’s te ontvangen voor het komende belastingjaar dient u voor 1 december van het huidige jaar de machtiging aan te vragen.

Een eenmaal opgehaalde SBA is dan voor Nextens niet meer beschikbaar. Misschien haalt een ander pakket (soms) nog SBA’s op. Ga naar het andere pakket en zet daar het ophalen van SBA’s uit. SBA’s worden opgehaald op grond van uw PKI-certificaat.

SBA’s die opgehaald zijn in het CAS-programma, kunnen nog worden overgezet naar Nextens. Volg het onderstaande stappenplan, om de migratie van CAS naar Nextens ingang te zetten.

U kunt SBA’s meenemen uit een vorig pakket bij Nextens, maar niet uit het CAS-programma. Als u de SBA-bestanden in een gecomprimeerd (ZIP) bestand zet, kunt u dit bestand volgens onderstaande manier uploaden in Nextens.

Al uw machtigingen blijven behouden als uw KvK nummer in het nieuwe certificaat hetzelfde is als in het verlopen certificaat. Maar als u een u een nieuw PKI-certificaat heeft, met een ander KvK nummer, dan bent u voor de Belastingdienst een andere entiteit en hierdoor niet langer gemachtigd om de SBA’s met uw nieuwe certificaat op te halen. Nieuwe certificaat.

Nextens ondersteunt het elektronisch verzenden van een aangifte IB vanaf het moment dat de verzending elektronisch mogelijk is, d.w.z. in januari van het volgende jaar.