Een veel gestelde vraag betreft berekening, vruchtgebruik en Nextens


Kan ik met Nextens de berekening vruchtgebruik box 3 maken?

Nee, Nextens heeft geen aparte rekentool voor de berekening van vruchtgebruik woning in box 3. Met FiscaalTotaal kan deze berekening waarde vruchtgebruik wel worden berekend.

Vruchtgebruik, blote eigendom

De waarde van bloot eigendom en vruchtgebruik wordt op een vaste manier berekend. Uitgangspunt is de volle waarde van de bezitting. Het vruchtgebruik berekent u door eerst de overeenkomstige jaarlijkse uitkering te berekenen. Deze jaarlijkse uitkering is wettelijk gelijk aan 4% van de volle waarde van het betreffende vermogensbestanddeel. Deze ‘jaarlijkse uitkering’ vermenigvuldigt u met een vermenigvuldigingsfactor die afhankelijk is van de situatie die voor de vruchtgebruiker geldt. Dan heeft u de waarde van het vruchtgebruik berekend. De waarde van het bloot eigendom is het verschil tussen de volle waarde en de waarde van het vruchtgebruik. U geeft de waarde van een vruchtgebruik in box 3 aan, als u in het verleden het bloot eigendom van uw woning heeft verkocht of geschonken, waarbij u het vruchtgebruik heeft voorbehouden. Andersom geeft u de waarde van het bloot eigendom in box 3 aan als u deze heeft gekocht of verkregen.

Periodieke uitkeringen

Bij de waardeberekening van periodieke uitkeringen gaat u uit van de jaarlijkse uitkering. Deze vermenigvuldigt u met een vermenigvuldigingsfactor die afhankelijk is van de situatie.

Situatietabellen

Als het gaat om een ingegane periodieke uitkering in geld of vruchtgebruik die uitsluitend afhankelijk is van:

  1. Het leven van één mannelijk persoon, berekent u de aan te geven waarde met behulp van de onderstaande tabel.
  2. Het leven van één vrouwelijk persoon, berekent u de aan te geven waarde ook met behulp van onderstaande tabel. U gaat dan echter uit van de leeftijd van die persoon per peildatum verminderd met vijf jaar.
  3. Meer dan één leven en die vervalt bij het overlijden van de langstlevende, berekent u de waarde met behulp van onderstaande tabel door de leeftijd te nemen van de jongste persoon en daar trekt u tien jaar van af.
  4. Meer dan één leven en die vervalt bij het overlijden van de eerst stervende, berekent u de waarde met behulp van onderstaande tabel door de leeftijd te nemen van de oudste persoon en daar vijf jaar bij te tellen.

 

U vermenigvuldigt de jaarlijkse uitkering met de vermenigvuldigingsfactor uit deze tabel.

Leeftijd op peildatum & factor

0 t/m 24 jaar 22
25 t/m 29 jaar 21
30 t/m 34 jaar 20
35 t/m 39 jaar 19
40 t/m 44 jaar 18
45 t/m 49 jaar 16
50 t/m 54 jaar 15
55 t/m 59 jaar 13
60 t/m 64 jaar 11
65 t/m 69 jaar 9
70 t/m 74 jaar 8
75 t/m 79 jaar 6
80 t/m 84 jaar 4
85 t/m 89 jaar 3
90 t/m 94 jaar 2
95 jaar of ouder 1

Ingegane (tijdelijke) periodieke uitkering in geld of vruchtgebruik niet (uitsluitend) afhankelijk van een leven

Als het gaat om een ingegane periodieke uitkering in geld of vruchtgebruik die niet uitsluitend afhankelijk is van een leven, maar die ook vervalt na een bepaalde tijd, geldt een afwijkende berekening. Zie IB Almanak.

Jaarlijkse uitkering niet in geld

Als het gaat om een uitkering die recht geeft op andere goederen dan geld, gaat u bij de berekeningen van de waarde van de jaarlijkse uitkering uit van de waarde in het economisch verkeer van die goederen.

Bron : Kan ik met Nextens de …

Automatiseren en digitale ondertekening


Nextens koppeling met Brixxs Office Portaal

  Automatisch versturen van aangiften vanuit Nextens naar het Officeportaal
  Goedkeuren van de aangiften vanuit je eigen white labeled mobiele Accountant App
  Statussen worden automatisch verstuurd naar Nextens
  Maandelijks automatisch relevante nieuwsberichten in jouw huisstijl naar al je ondernemers via native-push
Digitaal rechtsgeldig ondertekenen
Digitaal archief van documenten voor de ondernemer
Beveiligd communiceren
Beveiligd videobellen

Merk in beeld en leadgeneratie


Videobellen vanuit je eigen bedrijfsapp

  Geen browser problematiek
  Gebruik Apple devices zonder problemen
  Uitnodiging email bevat link naar jouw eigen app download zodat er meer appgebruikers ontstaan
  Mogelijkheid om je merk te tonen in het video scherm

Veel gestelde vragen over Nextens

Om aangiften via Nextens te versturen dient u te beschikken over een PKIoverheid services server certificaat. Bij alle Logius-diensten heeft u een digitaal certificaat van PKIoverheid nodig. Dit waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en websites op basis van Nederlandse wetgeving. Meer informatie over het PKI-certificaat kunt u vinden op de website van Logius.

Inloggen bij Elsevier Nextens gaat als volgt

Hier kunt bij Nextens inloggen met uw Nextens gebruikersnaam en wachtwoord

Nextens heeft namelijk een eigen veilig inlogsysteem. Waarmee u dus vanaf elke plek via een internetverbinding bij uw gegevens kan.

Ja, het is mogelijk om de output van de aangifte uit Nextens te bewerken in een Editor. Dit is voor de meeste onderdelen binnen Nextens tegenwoordig mogelijk.

Als u gebruik maakt van de Nextens desktop software (BasWin, CasWin, VpbWin, BtwWin) kunt u veel gegevens van die programma’s overzetten naar Nextens. Bij bulk migratie wordt een export gemaakt van uw offline klanten hun aangiften en SBA’s, die daarna kan worden overgezet naar Nextens.

Nextens BtwWin is een uitgebreide versie van het BTW Programma. Met BtwWin kunt u ICP-gegevens importeren én per ICT-opgave tot 10.000 intracommunautaire leveringen en diensten invullen. Daarnaast kunt u met het Refund Programma geld vanuit de refund regeling via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen van de in een ander EU-land afgedragen omzetbelasting.

Controleer dit op het scherm Instellingen/Certificaten en vergeet niet om op tijd uw certificaat te vernieuwen. Elke certificaataanvraag is uniek en vereist nauwkeurigheid.  Al vanaf 2012 heeft Nextens een hechte samenwerking met PKI-partners. PKI-partners heeft een passende service voor elke situatie en begeleidt u stap voor stap bij uw aanvraag. Via de website kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij het aanvragen van het PKI-certificaat.

Nee, Nextens heeft geen aparte rekentool voor de berekening van vruchtgebruik woning in box 3. Met FiscaalTotaal kan deze berekening waarde vruchtgebruik wel worden berekend.

U kunt op 3 verschillende manieren in Nextens controleren of de aangifte is geaccepteerd in Nextens.

Het kan zijn dat de aanslag van de Belastingdienst in enkele gevallen afwijkt met die van de Nextens berekening. Dit komt voor wanneer de belastingdienst andere gegevens dan u hanteert.

Als een aangifte niet geaccepteerd wordt in Nextens, dus met de status ‘Fout’ in de lijst staat, is er iets misgegaan bij de verzending. Controleer eerst of er sprake kan zijn van een storing bij Logius of de Belastingdienst. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u in de aangifte, in het tabblad ‘Algemeen’ bij het onderdeel ‘Aangifteproces’ de reden van weigering vinden.