Een API koppeling laten maken

De meeste mensen hebben nog nooit van API gehoord, laat staan dat ze weten wat het doet. Ze denken misschien dat het een coole nieuw acroniem is dat hun sms’jes of IM chats gemakkelijker maakt, zoals LOL, HGH of HVJ.

Zij weten niet dat het een bijzonder krachtige technologie is die tot grote dingen in staat is. Het wordt vandaag de dag namelijk in bijna alle softwaretoepassingen toegepast die we elke dag weer gebruiken. Via het Brixxs platform kun je makkelijk een API koppeling laten maken, en twee of meer systemen aan elkaar koppelen. Lees meer over onze blog over API koppelingen.

Hoe kun je een API koppeling laten maken, en wat is een API?

Een API, een afkorting die voor Application Programming Interface staat, is een software-naar-software koppeling. Wil je graag een API koppeling laten maken? Dan ben je bij Brixxs aan het juiste adres! API’s bieden een veilige en gestandaardiseerde manier voor alle mogelijke applicaties om met elkaar samen te kunnen werken en zonder tussenkomst van de gebruiker de benodigde informatie of functionaliteit aan te kunnen leveren.

Automatiseer je processen rondom gegevensinvoer met een API

Wij zijn gecertificeerd volgens NEN- en ISO-normen, dus jouw gegevens zijn 100% veilig bij ons

Automatiseer je processen rondom gegevensinvoer met een API

Onze strakke monitoring stel je in staat om gemoedsrust te hebben, wetende dat jouw API-aanroepen 24/7 worden gemonitord
t
Indien nodig staat onze supportdesk 24/7 klaar om al je vragen te beantwoorden
Alles in het kader van hergebruik (bouwblokken) en Low code principes

Wat is API integratie?

API integratie verwijst dus naar de naadloze connectiviteit waarmee diverse organisaties hun bedrijfsprocessen kunnen automatiseren. Plus alsmede naar het delen en inbedden van de data tussen de verschillende applicaties en om bestaande systemen te kunnen verbeteren.

Dat is zeer zeker geweldig nieuws voor de eindgebruikers. Want zolang de API’s al het zware werk op de achtergrond blijven doen, zullen alle mogelijke digitale ervaringen vrijwel moeiteloos plaatsvinden.

Een correcte API integratie maakt dit immers allemaal mogelijk omdat het het delen van proces- en bedrijfsgegevens tussen de diverse applicaties binnen een bepaald ecosysteem mogelijk maakt. Het ontgrendelt zo ook een compleet nieuw niveau van flexibiliteit van informatie- en dienstverlening. Het maakt het alsmede eenvoudig om de content op de verschillende websites en in de gebruikte apps veilig in te sluiten.

Hoe werkt een API?

API’s communiceren door middel van een reeks van opgestelde regels die bepalen hoe computers, applicaties of apparaten met elkaar kunnen praten. De API fungeert hierbij als een soort tussenpersoon tussen twee apparaten die voor een specifieke taak met elkaar verbinding willen maken.

Een vereenvoudigd voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat wanneer jij je vanaf je mobiele telefoon bij Facebook aanmeldt en jij de Facebook toepassing vertelt dat je een externe toegang tot jouw account wenst.

De mobiele applicatie roept dan vervolgens een API aan om jouw Facebook account plus inloggegevens op te kunnen halen. Facebook zal hierna dan vanaf één van haar servers een toegang tot deze informatie krijgen en deze gegevens naar de mobiele applicatie terugsturen.

API’s zijn tegenwoordig voor elk modern technologisch bedrijf een absolute noodzaak. Het is hierbij zelfs niet zozeer de vraag of er API’s nodig zijn, maar hoeveel er nodig zijn en hoe ze gecreëerd en toegepast worden.

De koppeling van API’s met ERP en CRM software systemen

Het investeren in technologie zoals ERP software (Enterprise Resource Planning) en CRM software (Customer Relationship Management) helpt een bedrijf om een softwarematige controle en zichtbaarheid mogelijk te maken.

Deze oplossingen werken het beste als ze als een samenhangende eenheid functioneren. Om deze reden is een ERP en CRM integratie de topprioriteit voor veel IT professionals, de topmanagers en alle andere belanghebbenden op directieniveau.

De functie van ERP software is om alle bedrijfsprocessen binnen een onderneming te vereenvoudigen en evenzo te centraliseren. Denk hierbij onder andere aan de bestelgeschiedenis, planning en andere door data aangestuurde workflows. Wanneer ondernemingen van een uitgebreid ERP pakket gebruikmaken, dan biedt dit een simpele manier om de kritieke onderdelen van een bedrijf goed te kunnen beheren.

CRM systemen helpen daarnaast bij het beheren van data zoals alle klantgegevens, de order- en contactgegevens. Deze gegevens zijn van onschatbare waarde voor de sales en marketing teams.

Bedrijven maken van CRM gebruik om zo een beter inzicht in hun klanten te krijgen. Zodat ze veel beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen als het gaat om de interactie met hen en alle daarbij mogelijke verkoopactiviteiten. Bovendien kunnen bedrijven op deze wijze hun bedrijfsrelaties effectiever beheren, iets wat voor een betere up- en cross-selling flow zorgt.

Het belang van een ultieme CRM en ERP integratie via de juiste API’s

Een correcte CRM ERP integratie architectuur die alle gemeenschappelijke datapunten synchroniseert, helpt enorm bij het stroomlijnen en automatiseren van de gebruikte bedrijfsprocessen. Dit zijn enkele voorbeelden van veelvoorkomende integratiepunten:

Contactinformatie en accountbeheer

Het CRM systeem bevat de lead en klantcontact informatie met betrekking tot alle verkooporders, terwijl het ERP systeem de klant- en accountinformatie bijhoudt die met de facturering, verzendgegevens en betalingen verband houdt. Door deze punten met elkander te synchroniseren, blijven alle contact- en accountgegevens van het bedrijf geheel up-to-date.

Het offerte- en orderbeheer

Alle mogelijke verkoopoffertes zijn over het algemeen uit het ERP systeem afkomstig, maar de salesmanagers hebben wel een toegang tot deze offertes nodig. Want zij werken veelal vanuit één systeem, namelijk die van het CRM systeem.

Deze verkooporders worden over het algemeen alsook door het salesteam in het CRM systeem ingevoerd. Maar het is het ERP systeem die alle bestellingen beheert, de facturen genereert, de bestellingen uitvoert en de producten naar de klanten verzendt. Door de data tussen deze CRM en ERP systemen met API’s te synchroniseren, blijven de offertes en bestellingen aan elkaar gekoppeld en kunnen de verkopers nu alle benodigde gegevens uit het CRM systeem halen.

De geschiedenis van alle verkooporders

De geschiedenis van alle verkooporders is zeer waardevolle informatie. Heel veel bedrijven gebruiken dit namelijk om door middel van kunstmatige intelligentie (AI) hun toekomstige sales te voorspellen. De geschiedenis van alle ingeboekte facturen bevindt zich veelal in het ERP systeem. Deze data moet dus met het CRM systeem gesynchroniseerd worden, zodat het salesteam deze informatie ook kan inzien.

De betalingen

Alle betalingen die vanuit de daarbij behorende facturen ontvangen worden, horen bij de voltooiing van het zogenaamde offerte-to-cash proces. Deze betaalgegevens bevinden zich ​​in het ERP systeem. Als al jouw betalingsgegevens evenzo voor het CRM systeem toegankelijk zijn, dan kan een salesmanager altijd op de hoogte zijn alle mogelijke verschuldigde betalingen en tevens bij de incasso hiervan assisteren.

Alle informatie behorende bij de producten en inventaris

Alle betalingen die vanuit de daarbij behorende facturen ontvangen worden, horen bij de voltooiing van het zogenaamde offerte-to-cash proces. Deze betaalgegevens bevinden zich ​​in het ERP systeem. Als al jouw betalingsgegevens evenzo voor het CRM systeem toegankelijk zijn, dan kan een salesmanager altijd op de hoogte zijn alle mogelijke verschuldigde betalingen en tevens bij de incasso hiervan assisteren.

Integreer de ERP en CRM systemen voor het allerbeste resultaat

De ERP en CRM systemen van een bedrijf werden in het verleden in veel gevallen volledig gescheiden van elkaar gehouden. Dit zelfs als de bedrijven op beide systemen moeten vertrouwen. Tegenwoordig hebben webapplicaties vele onderdelen al standaard in zich. We hebben ook een uitgebreid artikel geschreven over een webapplicatie laten maken.

Het is op dit moment is echter vrij duidelijk dat een volledig geïntegreerd ERP en CRM systeem het mogelijk maakt om voor iedereen het beste van deze twee werelden te bieden. Alle afdelingen binnen een bedrijf krijgen zo immers in realtime, en bij een juist ingesteld toegangsbeheer, een volledig overzicht van allerhande essentiële informatie over de klanten, financiën, voorraad, prijzen en nog veel meer.

Als beide systemen optimaal geïntegreerd zijn, dan zijn alle vervelende handmatige updates niet meer nodig, omdat beide tools per slot van rekening op dezelfde database vertrouwen.

Al met al zorgt een integratie via de juiste API’s voor meer efficiëntie, winstgevendheid en klanttevredenheid binnen een bedrijf.

De juiste API’s en systemen kiezen

Voor een optimalisatie van alle bedrijfsprocessen zal de keuze tussen alle mogelijke ERP, CRM en API software (of combinaties hiervan) tot interessante discussies bij zowel het project- als managementteam leiden.

Het wordt dan ook aangeraden om, op basis van de proceseisen die in de zogenaamde requirements engineering (RE) zijn vastgelegd, over al deze processen een besluit te nemen. Zo worden de besluitvorming risico’s namelijk verkleind en zal het bedrijf betrouwbare resultaten behalen.

Denk hierbij aan de volgende mogelijke aandachtspunten:

 • Welke vragen moeten er beantwoord worden?
 • Welke bedrijfsprocessen zijn absoluut cruciaal?
 • Welke procesoptimalisaties zijn er zeker nodig?
 • Welke nieuwe processen moeten er gedefinieerd worden?
 • Welke klantwensen zullen er in de toekomst geïntroduceerd worden?
 • Welke klantenservice zou er verbeterd moeten worden?

Naast gebruik te maken van resourceplanning zal er verder veelal aan dit soort eisen voldaan worden door van onafhankelijke adviseurs gebruik te maken. Dankzij een uitgebreide procesoptimalisatie, correcte data-analyse (ook wel procesmining genoemd) en de input van diverse experts, zal er een unieke zoektocht naar uiteindelijk de beste softwareoplossing plaatsvinden.

Conclusie

Een API koppeling laten maken vergt kennis en kunde. Wij zijn in staat om jouw API wensen te verwezenlijken.

Er zijn een paar manieren om een API koppeling te maken. De meest gebruikelijke manier is om een SDK (software development kit) te gebruiken. Een SDK is een set van tools die ontwikkelaars gebruiken om software te maken. Het bevat alles wat je nodig hebt, zoals code libraries en documentatie, om je applicatie te verbinden met de API.

Een andere manier om een API-koppeling te maken is door gebruik te maken van een HTTP-client. Een HTTP client is een programma dat verzoeken verstuurt en antwoorden ontvangt van webservers. U kunt elke programmeertaal gebruiken met een HTTP client, zoals Python, Ruby, of Java.

De integratie van CRM en ERP systemen helpt behoorlijk bij het elimineren van veel administratieve fouten, zoals onjuiste gegevens, vertragingen in het verkrijgen van de gewenste data en inconsistente gegevensformaten.

Tegelijkertijd is een door de juiste API’s geïntegreerd systeem veel gemakkelijker te beheren dan twee afzonderlijke softwaresystemen. Een API koppeling tussen de ERP en CRM systemen laten maken zal daarom over het algemeen een enorme aanwinst voor een bedrijf zijn.

In de meeste gevallen moet een bedrijf hierbij wel eerst een bepaalde omvang en complexiteit binnen al hun bedrijfsprocessen hebben bereikt voordat een integratie zonder meer de moeite waard is.

Als er echter vanaf het begin van een onderneming al op een snelle groei van het bedrijf ingezet wordt, dan zal het zeer zeker de moeite waard zijn om vanaf de start al op een geïntegreerd softwareplatform te vertrouwen. Dankzij deze aanpak bespaart het bedrijf immers gelijk al veel tijd en geld.

Bovendien zal een optimale integratie het bedrijf helpen om op de lange termijn nog meer zakelijk succes te kunnen behalen!

Veel gestelde vragen over andere API maatwerk koppelingen

REST API’s, essentieel voor moderne webontwikkeling, bieden een platform voor toepassingen om op een geëffendeerde manier met elkaar te communiceren. Het concept, vaak teruggebracht tot de vraag ‘wat is een REST API?’, beschrijft een set regels die gebruikt worden om gegevens tussen applicaties over te dragen.

Een RESTful API, als een HTTP-gebaseerde dienst, stelt zichzelf beschikbaar via HTTP-verzoeken, meestal met behulp van methodes zoals GET of POST. Terwijl de term ‘REST’ niet juridisch is beschermd, en de exacte kenmerken van een RESTful API niet formeel zijn vastgelegd, kan een API over het algemeen als ‘RESTful’ worden beschouwd als deze past binnen bepaalde richtlijnen:

 1. Het uitvoeren van verzoeken met HTTP-methoden, zoals GET en POST, een fundamenteel kenmerk van REST APIs;
 2. Het behouden van serverstatus onveranderd, tenzij expliciet aangepast door de client, overeenkomstig REST principes;

Wat is een REST-API en wat kun je ermee?

Een REST API, ofwel Representational State Transfer API, is een set regels voor het verzenden van gegevens tussen de client en de server. Deze API betekenis ligt in het faciliteren van communicatie en gegevensuitwisseling op het web. REST API’s zijn erg populair omdat ze niet ingewikkeld zijn om te maken en gemakkelijk door ontwikkelaars kunnen worden gebruikt, wat de rest api betekenis verder onderstreept.

REST-API’s worden gebruikt om toegang tot gegevens te bieden, gegevens begrijpelijker te maken of het delen of integreren van gegevens tussen verschillende platforms te vergemakkelijken. Enkele voorbeelden van waar u een REST API voor kunt gebruiken, is om live informatie over verkeersongevallen te delen, contactgegevens op één plek op te slaan of uw favoriete restaurants in één app op te slaan. Deze rest api uitleg laat zien hoe veelzijdig deze technologie kan zijn.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een REST API?

De beste voordelen van het gebruik van een REST API, ofwel REST API integratie, is dat het grote of kleine bedrijven kan helpen om te groeien en efficiënter te werken.

Een REST API staat voor Representational State Transfer Application Programming Interface en is in feite een manier om het ene systeem, zoals een website, aan een ander systeem te koppelen. Stel dat je een online winkelprogramma hebt en dit wil koppelen aan je boekhoudsoftware? Een REST API zou de twee systemen door middel van integratie met REST API in staat stellen om naadloos en zonder enige vorm van vertraging of onderbreking van de service met elkaar te communiceren, illustrerend hoe werkt een API koppeling in de praktijk.

De toepassing van API en REST API helpt dus niet alleen bij het verbeteren van de flexibiliteit van je systemen, maar maakt ook een gestroomlijnde workflow mogelijk.

Waarom zou ik een REST API nodig hebben?

Als contentschrijver heb je misschien al een blog of website van waaruit je content pusht. Zo niet, dan is een REST API een perfecte oplossing voor uw contentbehoeften.

Met de REST API kunt u uw gegevens op een meer georganiseerde manier opslaan en openen. Het maakt ook het eenvoudig invoegen van gegevens in de database mogelijk door de noodzaak om alles handmatig in code in te voeren overbodig te maken, wat tijd bespaart en een hogere nauwkeurigheid biedt. Een REST service via een API verbinding zorgt ervoor dat uw applicatie soepel communiceert en data efficiënt beheert.

Hoe gebruik ik een REST API?

Een REST API, ook wel RESTful API genoemd, staat voor Representational State Transfer Application Programming Interface en is een manier om toegang te krijgen tot inhoud of gegevens via HTTP met XML- of JSON-indeling. Het concept van wat is REST en waar staat API voor wordt hiermee verduidelijkt.

REST API’s, een cruciaal onderdeel van het rest api ontwikkelen proces, worden vaak gebruikt door webservices die hun gegevens openbaar moeten maken. Deze externe procedure-aanroepen bieden de mogelijkheid voor de klant om verzoeken te doen zonder enige server-side logica van de kant van de serviceprovider.

Een REST API biedt de volgende functies:

 • Representational State Transfer (REST)
 • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
 • XML- of JSON-indelingen

API-koppelingen zijn de sleutel tot succesvolle integraties voor bedrijven van alle groottes en in alle industrieën. Ze stellen bedrijven in staat om hun producten en diensten te integreren met andere systemen, wat betekent dat ze een krachtige manier kunnen zijn om de groei van je bedrijf te versnellen.

Maar wat zijn API-koppelingen precies en hoe kun je ze gebruiken om je bedrijf te laten groeien?

In simpele termen zijn API-koppelingen manieren waarop twee systemen met elkaar kunnen communiceren. Dit gebeurt via specifieke afspraken over hoe de systemen met elkaar zullen communiceren, wat bekend staat als een API-protocol. Zo’n koppeling stelt een bedrijf in staat om de functionaliteiten van een ander systeem te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het ophalen van gegevens of het sturen van data.

Er zijn vele voordelen aan het gebruik van API-koppelingen voor je bedrijf:

Versnellen van de groei: Door je producten of diensten te integreren met andere systemen, kan je je bereik vergroten en nieuwe markten aanboren.

Verbeterde efficiëntie: API-koppelingen stellen je bedrijf in staat om efficiënter te werken door duplicatie van werk en middelen te verminderen.

Verbindingen leggen met partners: Door API-koppelingen te gebruiken, kan je nieuwe partnerschappen aangaan en de samenwerking met bestaande partners versterken.

Verbetering van producten of diensten: Door gebruik te maken van de functionaliteiten van andere systemen, kan je de kwaliteit van je producten of diensten verbeteren.

Als je overweegt om API-koppelingen te gebruiken om je bedrijf te laten groeien, is het belangrijk om een gekwalificeerde professional te raadplegen om ervoor te zorgen dat de koppelingen op de juiste manier worden geïmplementeerd en om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereisten van je bedrijf.

Samengevat zijn API-koppelingen de sleutel tot succesvolle integraties voor bedrijven. Door ze te gebruiken, kan je de groei van je bedrijf versnellen, efficiënter werken, verbindingen leggen met partners en de kwaliteit van je producten of diensten verbeteren. Door gebruik te maken van API-koppelingen op de juiste manier kan je bedrijf blijven groeien en mee blijven gaan met de veranderende digitale landschap.

API’s (Application Programming Interfaces) zijn een belangrijk onderdeel van het digitale landschap. Ze stellen bedrijven in staat om hun producten en diensten te integreren met andere systemen, wat betekent dat ze een krachtige manier kunnen zijn om de groei van je bedrijf te versnellen.

Maar wat zijn API-koppelingen precies en hoe kun je ze gebruiken om je bedrijf te laten groeien?

In simpele termen zijn API-koppelingen manieren waarop twee systemen met elkaar kunnen communiceren. Dit gebeurt via specifieke afspraken over hoe de systemen met elkaar zullen communiceren, wat bekend staat als een API-protocol. Zo’n koppeling stelt een bedrijf in staat om de functionaliteiten van een ander systeem te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het ophalen van gegevens of het sturen van data.

Er zijn verschillende manieren waarop API-koppelingen je bedrijf kunnen helpen groeien:

 • Nieuwe markten aanboren: Door je producten of diensten te integreren met andere systemen, kan je je bereik vergroten en nieuwe markten aanboren.
 • Verbindingen leggen met partners: API-koppelingen kunnen je bedrijf helpen om nieuwe partnerschappen aan te gaan en de samenwerking met bestaande partners te versterken.
 • Je producten of diensten verbeteren: Door gebruik te maken van de functionaliteiten van andere systemen, kan je de kwaliteit van je producten of diensten verbeteren.
 • Kosten besparen: Door API-koppelingen te gebruiken, kan je duplicatie van werk en middelen verminderen en daardoor kosten besparen.

Als je overweegt om API-koppelingen te gebruiken om je bedrijf te laten groeien, is het belangrijk om een gekwalificeerde professional te raadplegen om ervoor te zorgen dat de koppelingen op de juiste manier worden geïmplementeerd en om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereisten van je bedrijf.

Samengevat zijn API-koppelingen manieren waarop twee systemen met elkaar kunnen communiceren en kunnen ze een krachtig hulpmiddel zijn om de groei van je bedrijf te versnellen door nieuwe markten aan te boren, verbindingen te leggen met partners, je producten of diensten te verbeteren en kosten te besparen. Door gebruik te maken van API-koppelingen op de juiste manier kan je bedrijf blijven groeien en mee blijven gaan met de veranderende digitale landschap.

De afkorting API staat voor het Engelstalige ‘Application Programming Interface’. Het is een koppeling tussen twee verschillende applicaties, die er voor zorgt dat zij met elkaar kunnen communiceren. Het unieke onderdeel hiervan is dat de koppeling ook werkt als de twee applicaties in verschillende programmeertalen zijn geschreven. Een API is de vertaler en ‘tussenpersoon’ voor het verwerken en bijwerken van gegevens. Anders gezegd stelt de gebruiker een vraag en zorgt de API dat deze aankomt bij de aanbieder. Vervolgens vertaalt de API het antwoord terug naar jou: de gebruiker. In de praktijk worden API’s vaak gebruikt in bedrijven en technische oplossingen. Vaak zonder dat je hier iets van merkt en veelal met het doel om (repetitieve) taken te automatiseren. Hoe ziet dat er dan precies uit? Nou, zo kan een API er voor zorgen dat de voorraad van jouw webshop direct verwerkt wordt in jouw boekhoudsysteem. Zodoende kun je direct zien wat de omzet en winst is, maar ook wat de voorraad in de webshop bedraagt. Anderzijds wil je bijvoorbeeld een vlucht boeken naar een tropisch oord voor een heerlijke vakantie. Om dit te bewerkstelligen gebruik je bijvoorbeeld Skyscanner om de goedkoopste vlucht te vinden naar jouw bestemming. Vervolgens kies je ook nog de gewenste stoel en vluchttijd. Al deze data moet Skyscanner opvragen uit de databases van de verschillende aanbieders. De API-koppelingen zijn in dit geval de tussenpersonen die jou hierbij helpen en er voor zorgen dat jij de juiste data te zien krijgt. Zoals je ziet zorgt een API-koppeling voor heel veel efficiëntie en automatisering. Stel je voor dat je alle bestellingen handmatig zou moeten uitvoeren. En vervolgens ook steeds de voorraad moet bijwerken. Dat werkt natuurlijk niet! Al met al kan men dus gerust stellen dat API’s van levensbelang zijn in onze huidige digitale wereld. Wij kunnen letterlijk niet meer zonder deze koppelingen.

API’s zijn een integraal onderdeel van de digitale economie. Ze creëren een cultuur van experimenteren en innoveren. Maar niet alle API’s zijn perfect. Er zijn een paar nadelen aan een koppeling, die moeten worden aangepakt voordat API’s hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Bedrijven maken zich altijd zorgen over wie de API zal onderhouden als ze deze in hun product integreren. Dit komt omdat mensen vaak denken dat integratie de beste manier is om een API te schalen, maar dat geldt niet perse voor elk bedrijf.

Sommige bedrijven geven de voorkeur aan om bestaande API’s te gebruiken in plaats van er een helemaal opnieuw te laten bouwen, omdat ze niet over de middelen of tijd beschikken die nodig zijn voor de ontwikkeling..

Een API-koppeling is een manier voor bedrijven om hun gegevens toegankelijk te maken voor andere applicaties. Zo’n systeem integratie kan om vele redenen nuttig zijn, maar een van de belangrijkste voordelen is dat het helpt bij de gegevensbeveiliging.

Het is een veel voorkomende misvatting dat API-integratie leidt tot verlies van beveiliging, maar in werkelijkheid heeft het het tegenovergestelde effect. Met een API-integratie wordt informatie veilig gedeeld tussen verschillende platforms en applicaties.

Daarnaast voorkomt men het dubbel invoeren van werk, omdat gegevens tussen systemen automatisch worden uitgewisseld, zonder tussenkomt van menselijke handelingen.

Een API koppeling kost tussen de 1000 en 5000 euro. Dit bedrag hangt af van de complexiteit van de oplossing en het aantal systemen dat gekoppeld dient te worden. Vaak betaal je dus eenmalig een bedrag voor de ontwikkeling en inrichting. Daarnaast betaal je vaak ook een klein bedrag per maand voor de hosting. Binnen de hosting is ook monitoring van de maatwerk API koppelingen inbegrepen.

Kosten API koppeling

API staat voor Application Programming Interface. Een API koppeling betekent de communicatie tussen applicaties.

API koppeling - Wat is een API koppeling - Brixxs

Wil je voor het management van je API’s een platform gebruiken? Klik dan hier om meer te lezen over ons API koppelingen platform.

Stap #1: Kennismaking

Tijdens de kennismaking worden je IT vraagstukken door ervaren consultants besproken.

Stap #2: Requirements analyse

Na de kennismaking worden je eisen en wensen in kaart gebracht. Wij kijken naar het huidige systeem landschap en brengen dit in kaart.

Stap #3: Haalbaarheidsstudie

We geven antwoord op de vraag wat er nodig is om het gewenste systeem te gaan bouwen. Inschattingen worden gemaakt en deze kunnen als input dienen voor jouw business case.

Stap #4: Prototyping

We maken een prototype van het gewenste systeem en leggen de API koppelingen in de basis.

Stap #5: Bouwen van een MVP

Een MVP (Minimum Viable Product) heeft minimale functionaliteiten om de werking van de API aan te tonen.

Stap #6: Productierijp maken van de API

De API wordt gereedgemaakt voor de live gang. Infrastructuur wordt uitgerold, quality checks worden uitgevoerd, en de API gaat eerst van test, naar staging en vervolgens naar productie. Er worden alert ingesteld om de API’s in de gaten te houden.

6 stappen voor een API koppeling

Hoe maak ik een API koppeling in 6 stappen

Een API is een interface voor het programmeren van applicaties. Het is een set regels, protocollen en tools die toegankelijk zijn voor andere applicaties.

API’s zijn ontworpen om flexibel en modulair van aard te zijn. Ze stellen ontwikkelaars in staat om andere producten te bouwen of uit te breiden zonder telkens het wiel opnieuw te hoeven uitvinden. API’s maken het ook voor ontwikkelaars mogelijk om applicaties te maken die op nieuwe manieren samenwerken.

Enkele veelvoorkomende taken die u met een API kunt doen zijn:

 • Bestanden uploaden
 • Informatie ophalen uit een API (bijv. JSON)
 • Gegevens uit een database lezen
 • Locatiegegevens ophalen (bijv. GPS-coördinaten)

Wat zijn de voordelen of voordelen van het gebruik van een API?

Een API (Application Programming Interface) is een interface die softwareontwikkelaars bouwen om de interactie met hun apps en services te vergemakkelijken.

API’s bieden een reeks voordelen en voordelen:

 • Ze maken integratie met andere systemen mogelijk
 • Ze faciliteren de ontwikkeling van nieuwe digitale producten en diensten
 • Ze bieden toegang tot gegevens vanuit elke app
 • Ze zorgen voor een betere integratie
 • Veilig
 • Goedkoop

Wat zijn mogelijke toepassingen voor een API?

Er zijn veel mogelijke toepassingen voor een API. Ze worden meestal gebruikt om softwareontwikkelaars een interface te bieden waarmee ze toegang hebben tot gegevens van het systeem van een bedrijf zonder nieuwe code te hoeven schrijven. API’s kunnen ook voor verschillende andere doeleinden worden gebruikt, zoals het maken van systeemkoppelingen, het automatiseren van taken, het verwerken van gegevens en nog veel meer.

Hoe ga je aan de slag met je eigen API?

Er zijn twee manieren om aan de slag te gaan met het bouwen van je eigen API. De eerste is om een API-bouw en test tool zoals POSTMAN te gebruiken. De tweede is door middel van programmeren.

Met een API-bouwtool kun je meteen aan de slag door een paar vragen over je project te beantwoorden en heb je de tools die nodig zijn voor het ontwerpen van een API. Je kunt ook profiteren van bestaande sjablonen die op de lange termijn tijd besparen.

Het bouwen van je eigen API door middel van programmeren vereist meer werk. Als je niet bekend bent met coderen, kun je het beste iemand vinden die hiermee ervaringen heeft, omdat het tijdrovend en vervelend kan zijn om zonder deze kennis te doen.

Heb ik programmeer vaardigheden nodig om een API te gebruiken?

API is een set instructies of hulpmiddelen waarmee mensen softwaretoepassingen kunnen bouwen. API wordt de taal van het internet genoemd. API kan worden geïntegreerd met andere services om nieuwe functies te bieden.

Als u een e-commercebedrijf heeft, is API een van uw belangrijkste bronnen. API stelt bedrijven in staat om met elkaar te communiceren of gegevens te delen met applicaties van derden zonder dat ze elke keer alles opnieuw hoeven te bouwen. Om API te gebruiken, hoeft u alleen maar te weten hoe het werkt en hoe het voor jouw bedrijf kan werken.