Een veel gestelde vraag betreft limiet, REST API en Ontwikkelaars


Wat als ik grote hoeveelheden gegevens moet ophalen bij Exact Online?

De API-limieten kunnen worden overschreden bij het ophalen van een initiële dataset van Exact Online door bijvoorbeeld alle transacties op te halen. De meeste API-endpoints ondersteunen paginering, maar alleen per 60 records (voor REST API).

Daarom bied Exact Online een aantal API-endpoints die bulkoperaties voor GET ondersteunen, waarmee u maximaal 1000 records per API-call kunt opvragen.

Wanneer er geen bulkbewerking wordt ondersteund, kan het enige tijd duren om alle benodigde gegevens op te halen. We raden u aan uw app zo te ontwerpen (in te plannen of in de wachtrij te plaatsen) dat de gebruiker geen onmiddellijke antwoord verwacht.

Bron : Wat als ik grote hoeveelheden …

Veel gestelde vragen over Ontwikkelaars

Exact Online heeft deze limiet slechts voor een klein aantal integratiediensten gevalideerd. U kunt uw integratiedienst optimaliseren door “best practices” op het gebied van API-ontwerp toe te passen.

Entiteiten zijn gekoppeld aan andere gerelateerde entiteiten in de Exact Online database. Met OData kan dezelfde relatie worden blootgelegd. Hoewel het niet voor alle Exact Online entiteiten wordt ondersteund, hebben sommige een verplichte relatie. Denk aan de kop- en lijnstructuur van een financiële transactie. Deze worden aangegeven als collecties binnen de REST API Referentie documentatie.

Het metadata document vermeldt alle beschikbare URI’s binnen een service. U kunt dit document opvragen door een verzoek in te dienen bij een dataservice die de optie $metadata bevat. Voor de Exact Online REST API moet u eerst het bedrijf identificeren om toegang te krijgen tot een dataservice. U moet de lijst met alle beschikbare dataservices raadplegen zoals vermeld in de REST API Referentiedocumentatie.

Exact Online zal vanaf 1 juli de limieten laten gelden. Brixxs is gecertificeerd partner en heeft bij vele klanten de oplossingen aangepast zodat rekening wordt gehouden met de Exact online limieten. Wil je ondersteund worden, en wil je snel kunnen schakelen, neem dan contact met ons op!

Exact Online bouwt  aan een ecosysteem waarin de klanten kunnen uitbreiden met integratiediensten. Ontwikkelaars zijn een belangrijk onderdeel van dat ecosysteem. Ze worden voortdurend geïnspireerd door hoe u de Exact Online API op innovatieve manieren gebruikt. Naarmate het ecosysteem groeit, moeten ze stappen ondernemen om de betrouwbaarheid en stabiliteit van onze gemeenschap te waarborgen, aangezien Exact Online nogal wat integratiediensten heeft gezien die gebruik maken van een extreem hoog volume aan verzoeken.

De waarde van de datetime properties wordt weergegeven in UNIX-tijd, ook wel bekend als Epoch-tijd. Dit is in de CET tijd en niet GMT.

Het wordt aanbevolen dat apps in staat zijn om API-aanvragen in de wachtrij te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat uw app zich gedraagt binnen de door Exact Online ondersteunde grenzen en dat uw app kan blijven werken, zelfs als de Exact Online API tijdelijk niet beschikbaar is.

De oData $batch operatie wordt niet ondersteund voor REST API’s. Het framework accepteert alle geldige oData operaties, inclusief $batch

De API-limieten kunnen worden overschreden bij het ophalen van een initiële dataset van Exact Online door bijvoorbeeld alle transacties op te halen. De meeste API-endpoints ondersteunen paginering, maar alleen per 60 records (voor REST API).

Het aantal oproepen van uw app is beperkt per bedrijf. Als meerdere gebruikers toegang hebben tot een bedrijf via uw app worden al die HTTP-verzoeken geteld voor de quota en barstende limieten van dat bedrijf.