Een veel gestelde vraag betreft documentatie, REST API en Ontwikkelaars


Waar kan ik de REST API documentatie van Exact Online vinden?

Als ik een API-aanvraag maak, hoe weet ik dan of de gegevens in de body correct zijn geconfigureerd en hoe kan ik dit valideren voor JSON en/of XML?

Een Exact Online API-aanvraag ondersteunt twee dataformaten: JSON en XML. Deze worden als volgt in de header gespecificeerd:

  • Content-Type : application/json
  • Content-Type : application/xml

JSON (JavaScript Object Notation)
JSON is een lichtgewicht gegevensuitwisselingsformaat en is gebaseerd op een subset van de JavaScript-programmeertaal. Voor meer informatie zie JSON.

XML (Extensible Markup Language)
XML is een opmaaktaal die een set regels definieert voor het coderen van documenten, en is in een formaat dat zowel menselijk leesbaar als machinaal leesbaar is. Voor meer informatie zie XML.

Om elk formaat te valideren, kunt u de volgende online tools gebruiken:

Bron : Waar kan ik de REST …

Veel gestelde vragen over Ontwikkelaars

Exact Online heeft deze limiet slechts voor een klein aantal integratiediensten gevalideerd. U kunt uw integratiedienst optimaliseren door “best practices” op het gebied van API-ontwerp toe te passen.

Entiteiten zijn gekoppeld aan andere gerelateerde entiteiten in de Exact Online database. Met OData kan dezelfde relatie worden blootgelegd. Hoewel het niet voor alle Exact Online entiteiten wordt ondersteund, hebben sommige een verplichte relatie. Denk aan de kop- en lijnstructuur van een financiële transactie. Deze worden aangegeven als collecties binnen de REST API Referentie documentatie.

Het metadata document vermeldt alle beschikbare URI’s binnen een service. U kunt dit document opvragen door een verzoek in te dienen bij een dataservice die de optie $metadata bevat. Voor de Exact Online REST API moet u eerst het bedrijf identificeren om toegang te krijgen tot een dataservice. U moet de lijst met alle beschikbare dataservices raadplegen zoals vermeld in de REST API Referentiedocumentatie.

Exact Online zal vanaf 1 juli de limieten laten gelden. Brixxs is gecertificeerd partner en heeft bij vele klanten de oplossingen aangepast zodat rekening wordt gehouden met de Exact online limieten. Wil je ondersteund worden, en wil je snel kunnen schakelen, neem dan contact met ons op!

Exact Online bouwt  aan een ecosysteem waarin de klanten kunnen uitbreiden met integratiediensten. Ontwikkelaars zijn een belangrijk onderdeel van dat ecosysteem. Ze worden voortdurend geïnspireerd door hoe u de Exact Online API op innovatieve manieren gebruikt. Naarmate het ecosysteem groeit, moeten ze stappen ondernemen om de betrouwbaarheid en stabiliteit van onze gemeenschap te waarborgen, aangezien Exact Online nogal wat integratiediensten heeft gezien die gebruik maken van een extreem hoog volume aan verzoeken.

Het wordt aanbevolen dat apps in staat zijn om API-aanvragen in de wachtrij te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat uw app zich gedraagt binnen de door Exact Online ondersteunde grenzen en dat uw app kan blijven werken, zelfs als de Exact Online API tijdelijk niet beschikbaar is.

De oData $batch operatie wordt niet ondersteund voor REST API’s. Het framework accepteert alle geldige oData operaties, inclusief $batch

De API-limieten kunnen worden overschreden bij het ophalen van een initiële dataset van Exact Online door bijvoorbeeld alle transacties op te halen. De meeste API-endpoints ondersteunen paginering, maar alleen per 60 records (voor REST API).

Het aantal oproepen van uw app is beperkt per bedrijf. Als meerdere gebruikers toegang hebben tot een bedrijf via uw app worden al die HTTP-verzoeken geteld voor de quota en barstende limieten van dat bedrijf.

Om een XML API aanvraag te valideren binnen Exact Online, ga naar Valideren van een XML-bestand. Exacte Online business logica standaarden zijn gedefinieerd binnen een XSD (XML Schema definitie). De XSD specificeert hoe de elementen in een XML-document moeten worden beschreven. Het wordt gebruikt om te controleren of de items in het document voldoen aan de beschrijving van de elementen die in de XSD zijn beschreven.