Een veel gestelde vraag betreft documentatie, REST API en Ontwikkelaars


Waar kan ik de REST API documentatie van Exact Online vinden?

Als ik een API-aanvraag maak, hoe weet ik dan of de gegevens in de body correct zijn geconfigureerd en hoe kan ik dit valideren voor JSON en/of XML?

Een Exact Online API-aanvraag ondersteunt twee dataformaten: JSON en XML. Deze worden als volgt in de header gespecificeerd:

  • Content-Type : application/json
  • Content-Type : application/xml

JSON (JavaScript Object Notation)
JSON is een lichtgewicht gegevensuitwisselingsformaat en is gebaseerd op een subset van de JavaScript-programmeertaal. Voor meer informatie zie JSON.

XML (Extensible Markup Language)
XML is een opmaaktaal die een set regels definieert voor het coderen van documenten, en is in een formaat dat zowel menselijk leesbaar als machinaal leesbaar is. Voor meer informatie zie XML.

Om elk formaat te valideren, kunt u de volgende online tools gebruiken:

Bron : Waar kan ik de REST …

Veel gestelde vragen over Ontwikkelaars

Exact Online heeft deze limiet slechts voor een klein aantal integratiediensten gevalideerd. U kunt uw integratiedienst optimaliseren door “best practices” op het gebied van API-ontwerp toe te passen.

Entiteiten zijn gekoppeld aan andere gerelateerde entiteiten in de Exact Online database. Met OData kan dezelfde relatie worden blootgelegd. Hoewel het niet voor alle Exact Online entiteiten wordt ondersteund, hebben sommige een verplichte relatie. Denk aan de kop- en lijnstructuur van een financiële transactie. Deze worden aangegeven als collecties binnen de REST API Referentie documentatie.

Het metadata document vermeldt alle beschikbare URI’s binnen een service. U kunt dit document opvragen door een verzoek in te dienen bij een dataservice die de optie $metadata bevat. Voor de Exact Online REST API moet u eerst het bedrijf identificeren om toegang te krijgen tot een dataservice. U moet de lijst met alle beschikbare dataservices raadplegen zoals vermeld in de REST API Referentiedocumentatie.

Exact Online zal vanaf 1 juli de limieten laten gelden. Brixxs is gecertificeerd partner en heeft bij vele klanten de oplossingen aangepast zodat rekening wordt gehouden met de Exact online limieten. Wil je ondersteund worden, en wil je snel kunnen schakelen, neem dan contact met ons op!

Exact Online bouwt  aan een ecosysteem waarin de klanten kunnen uitbreiden met integratiediensten. Ontwikkelaars zijn een belangrijk onderdeel van dat ecosysteem. Ze worden voortdurend geïnspireerd door hoe u de Exact Online API op innovatieve manieren gebruikt. Naarmate het ecosysteem groeit, moeten ze stappen ondernemen om de betrouwbaarheid en stabiliteit van onze gemeenschap te waarborgen, aangezien Exact Online nogal wat integratiediensten heeft gezien die gebruik maken van een extreem hoog volume aan verzoeken.

Als u uw app in het App Centre wilt publiceren en een App Centre partner wilt worden, moet u een aantal extra taken uitvoeren in het tabblad Get published.

Om de code op te halen, voert u de volgende GET-aanvraag uit op deze locatie: ../api/v1/current/Me?$select=CurrentDivision

Het volgende is een voorbeeld van hoe u filtering kunt gebruiken in een API-verzoek. Voer het volgende GET-verzoek uit om een account-ID op te halen uit de lijst van afdeling 7095 van het account.nn 

De waarde van de datetime properties wordt weergegeven in UNIX-tijd, ook wel bekend als Epoch-tijd. Dit is in de CET tijd en niet GMT.

Het wordt aanbevolen dat apps in staat zijn om API-aanvragen in de wachtrij te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat uw app zich gedraagt binnen de door Exact Online ondersteunde grenzen en dat uw app kan blijven werken, zelfs als de Exact Online API tijdelijk niet beschikbaar is.