Een veel gestelde vraag betreft limiet, REST API en Ontwikkelaars


Wat is de beste manier om met API-calls van Exact Online binnen mijn app om te gaan?

Het wordt aanbevolen dat apps in staat zijn om API-aanvragen in de wachtrij te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat uw app zich gedraagt binnen de door Exact Online ondersteunde grenzen en dat uw app kan blijven werken, zelfs als de Exact Online API tijdelijk niet beschikbaar is.

Bron : Wat is de beste manier …

Veel gestelde vragen over Ontwikkelaars

Om een authorization request op te zetten in Exact Online heeft u de Client ID, Client Secret en Redirect URI nodig. Vervolgens kunt u een autorisatieverzoek indienen met exact online oauth2 en online authorization.

Gebruik deze gegevens voor API autorisatie met de exact online api key.

Exact Online zal vanaf 1 juli de limieten laten gelden. Brixxs is gecertificeerd partner en heeft bij vele klanten de oplossingen aangepast zodat rekening wordt gehouden met de Exact Online API limits, Exact API limits, en de Exact Online rate limit. Deze maatregelen zorgen ervoor dat er binnen de grenzen van de Exact API gewerkt kan worden.

Wil je ondersteund worden met de Exact Online API, en wil je snel kunnen schakelen, neem dan contact met ons op! Exact Online bouwt aan een ecosysteem waarin de klanten kunnen uitbreiden met integratiediensten zoals API calls online.

Onze Exact Online developers staan klaar om u te helpen met uw Exact Online developer account. Onze experts zorgen ervoor dat uw systeem optimaal presteert en houden u op de hoogte van de Exact Online API status.

Ontwikkelaars zijn een belangrijk onderdeel van dat ecosysteem. Ze worden voortdurend geïnspireerd door hoe u de Exact Online API op innovatieve manieren gebruikt.

Naarmate het ecosysteem groeit, moeten ze stappen ondernemen om de betrouwbaarheid en stabiliteit van onze gemeenschap te waarborgen, aangezien Exact Online status nogal wat integratiediensten heeft gezien die gebruik maken van een extreem hoog volume aan verzoeken. Dit stelt vragen op over aanroepen en hoe we de limieten kunnen oplossen. Het monitoren van de Exact Online API status wordt hierdoor cruciaal om de limieten op te lossen en de stabiliteit van het systeem te waarborgen.

Als u uw app in het App Centre wilt publiceren en een App Centre partner wilt worden, moet u een aantal extra taken uitvoeren in het tabblad Get published. Door deze stappen zorgvuldig te volgen, kunt u uw applicatie succesvol lanceren in het Exact Online App Center, waardoor uw bereik binnen het Exact Online-ecosysteem aanzienlijk vergroot wordt. Dit proces verzekert dat uw Exact Apps optimaal gepresenteerd worden aan gebruikers van Exact Online, benadrukkend de integratie met het App Center Exact Online.

Met de Exact Online REST API kunt u openstaande posten Exact Online opvragen via een GET-request aan de resources. Deze functionaliteit stelt ontwikkelaars in staat om efficiënt te integreren met de Exact Online API voor het beheren van openstaande posten.

Exact Online heeft deze limiet slechts voor een klein aantal integratiediensten gevalideerd. U kunt uw integratiedienst optimaliseren door “best practices” op het gebied van API-ontwerp toe te passen.

Entiteiten zijn gekoppeld aan andere gerelateerde entiteiten in de Exact Online database. Met OData kan dezelfde relatie worden blootgelegd. Hoewel het niet voor alle Exact Online entiteiten wordt ondersteund, hebben sommige een verplichte relatie. Denk aan de kop- en lijnstructuur van een financiële transactie. Deze worden aangegeven als collecties binnen de REST API Referentie documentatie.

Het metadata document vermeldt alle beschikbare URI’s binnen een service. U kunt dit document opvragen door een verzoek in te dienen bij een dataservice die de optie $metadata bevat. Voor de Exact Online REST API moet u eerst het bedrijf identificeren om toegang te krijgen tot een dataservice. U moet de lijst met alle beschikbare dataservices raadplegen zoals vermeld in de REST API Referentiedocumentatie.

Om een XML API aanvraag te valideren binnen Exact Online, ga naar Valideren van een XML-bestand. Exacte Online business logica standaarden zijn gedefinieerd binnen een XSD (XML Schema definitie). De XSD specificeert hoe de elementen in een XML-document moeten worden beschreven. Het wordt gebruikt om te controleren of de items in het document voldoen aan de beschrijving van de elementen die in de XSD zijn beschreven.

De Exact Online XSD is te vinden binnen uw Exact Online administratie. Ga naar Bedrijfsnaam > Importeren/exporteren > Methode > XML > XML > XML-Schema (XSD) > Download. Om een XML-document te importeren in uw Exact Online administratie. Ga naar Bedrijfsnaam > Importeren/exporteren > Methode > XML > XML-import type.