Een veel gestelde vraag betreft bedrijf en onderneming


Wat zijn de aandachtspunten als ik wil gaan samenwerken met een andere onderneming?

Als u kiest voor een samenwerkingsverband zoals een maatschap of een vennootschap onder firma (VOF) dan zult u in beginsel op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. In dat geval is elke partner bevoegd om beheer uit te voeren die behoren tot de dagelijkse gang van zaken in de onderneming. Andere handelingen moeten de partners gezamenlijk verrichten. De bevoegdheden kunt u laten regelen zoals u dat wenst in een samenwerkingsovereenkomst.Als u een samenwerking aangaat in een commanditaire vennootschap (CV) dan is de dagelijkse leiding van het bedrijf in handen van één of meer beherende vennoten. Bij meerdere beherende vennoten kunt u in het vennootschapscontract op laten nemen dat er voor bepaalde transacties de medewerking van alle beherende vennoten nodig is.Bij een besloten vennootschap (BV) kunt u de aandelen laten certificeren. Hierdoor komt de zeggenschap bij een stichting te liggen en de aandeelhouders hebben alleen recht op de opbrengst van de aandelen. U kunt voor deze constructie kiezen als u bijvoorbeeld uw kinderen als aandeelhouders wil laten toetreden, maar ze geen zeggenschap wilt geven.

Bron : Wat zijn de aandachtspunten als …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over onderneming

Als u van plan bent om nieuwe partners of aandeelhouders aan te trekken, staat u voor de keuze welke positie u hen geeft. Wilt u alleen kapitaaldeelname of wilt u de nieuwe partners of aandeelhouders ook zeggenschap geven? In een maatschap of VOF werkt u in beginsel samen op basis van gelijkwaardigheid. In het geval van een commanditaire vennootschap (CV) kunt u een partner aantrekken die alleen kapitaal inbrengt en als geldschieter deelneemt. Bij een BV participeert de nieuwe partner als aandeelhouder.

Als uw echtgenoot of geregistreerd partner mee gaat werken in uw onderneming dan zijn voor u de vennootschap onder firma (VOF) of de besloten vennootschap (BV) het meest geschikt. Welke het meest geschikt is, hangt van de omstandigheden af, zoals welke risico’s u gaat lopen met uw onderneming, aansprakelijkheid en belastingen.De rechtsvorm VOF betekent dat u beiden privé aansprakelijk bent voor de schulden van uw bedrijf. In het geval van een BV zijn de aandeelhouders in principe nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat zij in de onderneming deelnemen.Fiscaal zijn er ook een aantal zaken om rekening mee te houden. De winst van een VOF wordt belast met inkomstenbelasting. Het voordeel hiervan is dat zowel u als uw partner profiteert van fiscale voordelen zoals zelfstandigenaftrek. Met name als de winst toeneemt kan een BV toch fiscaal gezien aantrekkelijker zijn dan een VOF. Ook al betaalt een BV vennootschapsbelasting over haar winst en moet er inkomstenbelasting worden betaald als een BV haar winst uitkeert. Uw accountant kan u adviseren over de juiste rechtsvorm.

Als u een onderneming start en u regelt verder niets betreffende de aansprakelijkheid, dan bent u ook privé aansprakelijk voor schulden uit uw onderneming. Zakelijke schuldeisers kunnen zich dan verhalen op zowel uw ondernemingsvermogen als uw privévermogen.Als u dit wilt voorkomen, is de rechtsvorm besloten vennootschap (B.V.) een goede optie. Bij een B.V. zijn de aandeelhouders in principe nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap. U kunt dit regelen bij de notaris. Voor advies en begeleiding kunt u bij uw accountant terecht.

Als uw BV nieuwe aandelen uitgeeft, dan is hier een notariële akte voor vereist, de akte van uitgifte. De akte beschrijft het aantal en het soort uit te geven aandelen. Daarnaast bevat het de naam- en adresgegevens van de vennootschap en de rechtspersonen of natuurlijke personen aan wie de aandelen worden uitgegeven. Na controle hiervan door de notaris wordt de akte van uitgifte ondertekend door u en de personen aan wie de aandelen worden uitgegeven. De uitgifte van de aandelen moet worden aangetekend in het aandeelhoudersregister. De notaris maakt dit voor de vennootschap in orde, uw accountant kan u hierover nader adviseren.

Als u kiest voor een samenwerkingsverband zoals een maatschap of een vennootschap onder firma (VOF) dan zult u in beginsel op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. In dat geval is elke partner bevoegd om beheer uit te voeren die behoren tot de dagelijkse gang van zaken in de onderneming. Andere handelingen moeten de partners gezamenlijk verrichten. De bevoegdheden kunt u laten regelen zoals u dat wenst in een samenwerkingsovereenkomst.Als u een samenwerking aangaat in een commanditaire vennootschap (CV) dan is de dagelijkse leiding van het bedrijf in handen van één of meer beherende vennoten. Bij meerdere beherende vennoten kunt u in het vennootschapscontract op laten nemen dat er voor bepaalde transacties de medewerking van alle beherende vennoten nodig is.Bij een besloten vennootschap (BV) kunt u de aandelen laten certificeren. Hierdoor komt de zeggenschap bij een stichting te liggen en de aandeelhouders hebben alleen recht op de opbrengst van de aandelen. U kunt voor deze constructie kiezen als u bijvoorbeeld uw kinderen als aandeelhouders wil laten toetreden, maar ze geen zeggenschap wilt geven.

Als u van plan bent uw onderneming te verkopen, kan u, afhankelijk van de rechtsvorm van uw onderneming en van wie de koper is, gebruik maken van een fiscaal gunstige regeling.