Kennisbank

De gespecialiseerde kennisbank voor:

list bullet - Kennisbank - Brixxs  Boekhouders
list bullet - Kennisbank - Brixxs  Administratiekantoren
list bullet - Kennisbank - Brixxs  Accountancy
list bullet - Kennisbank - Brixxs  Notarissen
list bullet - Kennisbank - Brixxs  Adviseurs

 

Populaire FAQ

De klant kan zijn concept jaarrekening als PDF verslag zelf goedkeuren in de Accountant App. Je maakt een opdrachtbevestiging aan en start automatisch een digitaal ondertekenings verzoek voor de klant.

Jazeker, je kunt een gratis product demo account aanvragen voor ons communicatieplatform via https://brixxs.com/demo-verzoek/

Met je eigen Accountant App kun je je eigen merk professioneel en positief in beeld brengen.Het doel van je eigen Accountant App is het verhogen van de klantinteractie en het verhogen van leadgeneratie. Via je eigen mobiele app kun je eenvoudig push berichten versturen en artikelen plaatsen zoals nieuwsberichten, gewijzigde voorwaarden of andere interessante artikelen voor de klant. Hierdoor blijf je in contact met de klant en creëer je vertrouwen bij je klant.

Via een pushbericht kan de klant door middel van twee klikken een aangifte goedkeuren en eventueel via chat commentaar geven of een vraag stellen.

Ja, het is mogelijk om je eigen merk/logo te tonen in het videoscherm tijdens het videobellen met de klant.Hierdoor kun je je eigen merk positie verbeteren.

Laatst toegevoegde FAQ

Deze regeling bepaalt dat automatisch een vast contract ontstaat na drie tijdelijke contracten en/of nadat een een keten van tijdelijke contracten 24 maanden heeft geduurd. De keten is gebroken zodra er tussen twee contracten een periode van langer dan 6 maanden zit. Er mag dan opnieuw worden begonnen met tellen en dus een nieuwe keten gestart worden.

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand tussen een werkgever en een werknemer door een uitwisseling van aanbod en aanvaarding. De werkgever en de werknemer moeten het hiermee eens zijn over wezenlijke punten van de arbeidsovereenkomst. De werknemer verbindt zich in dienst van de werkgever om tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Deze wet heeft als doel om de instroom in de WAO drastisch te beperken. Deze wet is in 2002 van kracht geworden. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid voor ziekte zuim begeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. De werknemer is verplicht hier volledig aan mee te werken, op straffe van sancties.

De standaardregeling voor ouderschapsverlof gaat uit van een verlof van de helft van het aantal uren dat de werknemer normaal werkt gedurende een periode van zes maanden. Bij gebruikmaking van deze standaardregeling is de werkgever verplicht dit verzoek goed te keuren. De werkgever mag het verzoek alleen afwijzen als er sprake is van een zogenaamd zwaarwegend bedrijfsbelang.

De wegens opzegverboden gelden altijd, hier bestaan geen uitzonderingen op. Op de tijdens opzegverboden bestaan wel een aantal uitzonderingen. Zo is beëindiging van het contract wel mogelijk als de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging (en dit niet binnen 14 dagen heeft herroepen), als de opzegging tijdens de proeftijd plaatsvindt, wanneer de werkgever de werknemer op staande voet ontslaat wegens een dwingende reden en als de werkgever het contract opzegt wegen het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer.