Kennisbank

De gespecialiseerde kennisbank voor:

list bullet - Kennisbank - Brixxs  Boekhouders
list bullet - Kennisbank - Brixxs  Administratiekantoren
list bullet - Kennisbank - Brixxs  Accountancy
list bullet - Kennisbank - Brixxs  Notarissen
list bullet - Kennisbank - Brixxs  Adviseurs

 

Populaire FAQ

Iedereen met een Google-account kan een videovergadering maken, tot 100 deelnemers uitnodigen en tot 60 minuten per vergadering vergaderen.

Voor één op één gesprekken is Zoom gewoon gratis en ongelimiteerd. Daarnaast kun je, met een limiet van 40 minuten tot aan 100 mensen laten deelnemen aan je gesprek. Het voordeel van Zoom is dat je deelnemers geen Zoom Account hoeven te hebben om deel te nemen.

De kosten om een API koppeling te bouwen zijn afhankelijk van een aantal factoren.

  1. De hoeveelheid aan systemen die aan elkaar gekoppeld moeten worden.
  2. Aanwezigheid van bestaand API’s of is het maatwerk en is deze bestaande API koppeling direct bruikbaar.
  3. De complexiteit van de API, moeten er alleen gegevens van A naar B worden gestuurd of zijn er meerdere richtingen benodigd.

Google Hangouts, Microsoft Teams en Zoom. Een selectie van voorbeelden van mobiel apps voor videobellen, dé manier om in deze tijd toch in contact te zijn met vrienden en familie. Steeds vaker wordt gezegd dat deze apps zoals Zoom niet veilig zijn in gebruik.Duidelijk werd Zoom gebruikers links naar websites met elkaar laat delen…

API koppelingen worden gemaakt door ontwikkelaars met API-tools met een bestaande of een zelfontworpen API,  maken ze dan de koppeling tussen systemen zodat deze met elkaar kunnen communiceren.

Laatst toegevoegde FAQ

Dit is een procedure die puur voor de vorm gevoerd wordt waarbij de rechter als het ware gevraagd wordt om de afspraken tussen de werkgever en de werknemer te bevestigen. Deze afspraken worden bij een pro forma procedure niet meer inhoudelijk getoetst. In het algemeen is een pro forma procedure overbodig, uitzonderingen daargelaten.

Bij dit contract kan een werkgever werknemers inschakelen wanneer er werk is. Anderzijds zijn werknemers hierbij bereid daarop in te gaan en alleen komen werken en betaald krijgen wanneer er werk is. Een werknemer kan worden ingezet als er werk beschikbaar is en wordt in principe alleen beloond voor de gewerkte uren.

Dit kan niet zomaar gedaan worden. Er zijn hier strenge regels voor waarbij sprake moet zijn van een dwingende regel. Dit houdt in dat alleen in uitzonderingssituaties en bij ernstige gedragingen ontslag op staande voet gegeven mag worden. Voorbeelden hiervan zijn diefstal, verduistering of het bedreigen van de werkgever of collega’s. Ook het (herhaald) overtreden van veiligheidsinstructies en het schenden van geheimhouding kan leiden tot ontslag op staande voet.

Deze regeling bepaalt dat automatisch een vast contract ontstaat na drie tijdelijke contracten en/of nadat een een keten van tijdelijke contracten 24 maanden heeft geduurd. De keten is gebroken zodra er tussen twee contracten een periode van langer dan 6 maanden zit. Er mag dan opnieuw worden begonnen met tellen en dus een nieuwe keten gestart worden.

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand tussen een werkgever en een werknemer door een uitwisseling van aanbod en aanvaarding. De werkgever en de werknemer moeten het hiermee eens zijn over wezenlijke punten van de arbeidsovereenkomst. De werknemer verbindt zich in dienst van de werkgever om tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.