Wijzigingen in de vennootschapsbelasting: dit moet u erover weten

Wijzigingen in de vennootschapsbelasting: dit moet u erover weten


Eigenaars van een besloten vennootschap: opgelet! Het kabinet heeft namelijk de regels rondom de vennootschapsbelasting omgegooid. Enigszins weliswaar, maar toch. We vertellen u er hieronder méér over!

De wijzigingen maken deel uit van het Belastingplan 2022. Ze hebben betrekking op twee verschillende elementen: de tariefstructuur en het zogenoemde earnings stripping.

Structuur van de tarieven

Om te beginnen met de tariefstructuur: daar vinden de belangrijkste wijzigingen plaats in het toptarief. Dit wordt per 1 januari 2022 namelijk verhoogd naar 25,8 procent. Een kleine stijging, want dit percentage ligt nu nog op 25 procent.

U betaalt daarnaast, wederom vanaf 1 januari 2022, vennootschapsbelasting tot een belastbaar bedrag van €395.000: vijftien procent. Dat percentage blijft ongemoeid, maar de belastbare grens lag dit jaar een stuk lager: €245.000.

Earnings stripping

De maatregel op het gebied van earnings stripping wordt eveneens aangescherpt. Deze krijgt namelijk vanaf 1 januari 2022 te maken met een beperking van de renteaftrek. Deze bedraagt tot twintig procent van de belastbare EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation en Amortiation. Dat percentage lag voor dit jaar nog op dertig procent.

Daar staat overigens wel tegenover dat het drempelbedrag van €1.000.000 voorlopig met rust wordt gelaten.

Redenen achter de wijzigingen

Beide wijzigingen maken deel uit van een groter wetsvoorstel, wat op zijn beurt weer deel uitmaakt van het Belastingplan 2022. Het voorstel heeft een specifiek doel: het tegengaan van het ontwijken van de vennootschapsbelasting. Dat moet dan gebeuren door verschillende, internationale interpretatieverschillen omtrent het beginsel van zakelijkheid tegen te gaan. Deze fenomenen worden ook wel mismatches op het gebied van de verrekenprijs genoemd.

Meer weten over de wetswijzigingen? Check dan de website van de Belastingdienst.

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707