Waarom de woningmarkt vóór 2026 waarschijnlijk niet verbetert óf verslechtert

Waarom de woningmarkt vóór 2026 waarschijnlijk niet verbetert óf verslechtert

Volgens hoogleraar Peter Boelhouwer hoeven we wegens ‘politiek gedraai’ op korte termijn geen grootse veranderingen te veranderen. Dat meldt het Algemeen Dagblad op basis van een analyse gepubliceerd op verzoek van NSC-voorman Pieter Omtzigt.

Boelhouwer houdt zich al veertig jaar bezig met de woningmarkt, het volkshuisvestingsbeleid en de interactie daartussen en waarschuwt voor al te veel optimisme. Als het aan Boelhouwer ligt, mogen we pas in 2026 enig herstel verwachten.

Oorzaken
Dat heeft volgens hem te maken met politiek gekonkel en een gebrek aan een langetermijnvisie bij vrijwel alle partijen. Hij stelt dat er momenteel nog teveel woningen worden gebouwd waar helemaal geen vraag naar is, maar ook dat de focus veelal ligt op het belasten van corporaties en het verjagen van beleggers.

Dat heeft geresulteerd in verkiezingsprogramma’s vol plannen die niet echt het verschil maken, aldus Boelhouwer.

Woningtekort
Dat er momenteel een fors woningtekort heerst, moge duidelijk zijn. Starters lijken de woningmarkt nog nauwelijks te kunnen betreden, terwijl de hoge prijzen ook voor middeninkomens belemmerend werken. Tegelijkertijd krijgt de huursector eveneens te maken met hogere woonlasten én zorgt het stikstofprobleem voor enorme beperkingen in de bouw van nieuwbouwwoningen.

Oplossingen
De doelstelling van het Rijk ligt desondanks op het bouwen van 900.000 nieuwe woningen vóór 2030. Een opgave die volgens Boelhouwer niet haalbaar is zónder een langetermijnvisie. Hij pleit daarom niet voor allerlei beperkende maatregelen, maar juist voor meer investeringen en kansen voor woningbouwcorporaties en investeerders. Volgens hem is bijvoorbeeld het meer belasten van corporaties een garantie voor een vrije val van de woningbouwproductie, terwijl investeringen er juist voor zorgen dat de markt wordt aangewakkerd.

Boelhouwer spreekt daarbij zijn hoop uit hier tijdens de kabinetsformatie goed naar wordt gekeken.

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707