Volledige versus beperkte rechtsbevoegdheid: wat zijn de verschillen?

Volledige versus beperkte rechtsbevoegdheid: wat zijn de verschillen?

Verenigingen zijn ideale rechtsvormen voor onder meer het organiseren en uitvoeren van maatschappelijke activiteiten. We onderscheiden echter verschillende soorten, waaronder verenigingen met volledige én beperkte rechtsbevoegdheden.

Het oprichten van een vereniging is mogelijk wanneer u minimaal twee leden heeft. Deze leden nemen dan de beslissingen over uiteenlopende elementen, zoals de vorming van een bestuur én de goedkeuring van de jaarrekening. Ze vergaderen minstens één keer per jaar.

Alle verenigingen kunnen op meerdere manieren aan geld komen. Voorbeelden daarvan zijn contributies van leden, erfenissen en subsidies. Het is nooit het doel om winst te maken, maar het is niet verboden om dit wél te doen.

Verschillende soorten verenigingen
We onderscheiden drie soorten verenigingen:  

  • Verenigingen met een volledige rechtsbevoegdheid; 
  • Verenigingen met een beperkte rechtsbevoegdheid; 
  • Verenigingen van Eigenaars (VvE’s).

Verenigingen met een volledige rechtsbevoegdheid
Een vereniging met een volledige rechtsbevoegdheid richt u op via de notaris. Dit is een vereniging met dezelfde rechten en plichten als een mens. U kunt op basis daarvan gebouwen kopen, geld lenen en erfenissen ontvangen.

Het is verplicht om deze verenigingsvorm in te schrijven in het Handelsregister.

Verenigingen met een beperkte rechtsbevoegdheid
Een vereniging met een beperkte rechtsbevoegdheid is ook op te richten zónder een bezoek aan de notaris. Dat maakt het starten van zo’n vereniging makkelijker en een stuk laagdrempeliger. De oprichting van zo’n vereniging komt echter met een aantal beperkingen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om namens zo’n vereniging een pand te kopen of een erfenis te ontvangen.

Een ander groot verschil tussen verenigingen met een volledige én beperkte rechtsbevoegdheid is de verplichting tot inschrijving in het Handelsregister. Een vereniging met een beperkte rechtsbevoegdheid hoeft u namelijk niet verplicht in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit mág echter wel.

Vereniging van Eigenaars (VvE’s)
Een VvE is een apart type vereniging en specifiek bedoeld voor eigenaren van meerdere woningen in hetzelfde gebouw.

Bron: Kamer van Koophandel

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707