Verzekering bedrijfspand met zonnepanelen tientallen procenten duurder

Verzekering bedrijfspand met zonnepanelen tientallen procenten duurder


Bedrijven zijn fors meer geld kwijt om zonnepanelen te verzekeren. De reden is dat verzekeraars hun premies verhogen vanwege de kans op brand. De kosten voor de verzekering lopen van tientallen procenten op tot soms zelfs een verdubbeling van de premie. Het is minder rendabel en soms zelfs niet meer mogelijk een opstalverzekering af te sluiten wanneer ondernemers hun dak bedekken met zonnepanelen. Sommige bedrijven zien er om die reden vanaf om zonnepanelen aan te schaffen.

Zonnepanelen uitzetten om dekking te behouden

IJsstadion Thialf in Heerenveen heeft afgelopen weekend zelfs alle zonnepanelen op het dak gedeactiveerd. Dat was een besluit van de directie, omdat het pand na 31 mei niet meer tegen brand te verzekeren was. De verzekeraars zijn van mening dat de combinatie van schadestatistieken van panden met zonnepanelen en het materiaal van de dakisolatie bij Thialf een groot risico is. Inmiddels bestaat zelfs de kans dat alle zonnepanelen voor 1 oktober moeten worden verwijderd.

Buitenproportionele maatregelen

Thialf is niet het eerste slachtoffer van strengere voorwaarden en hogere premies. Ook veel andere ondernemers zitten met hun handen in het haar. Branchevereniging Holland Solar vindt de premiestijgingen niet proportioneel. De ongelukken zijn namelijk vooral het gevolg van ondeskundige aanleg, zo meldt het Verbond van Verzekeraars. In 2019 zijn 23 branden veroorzaakt door zonnepanelen. Dat komt overeen met slechts 0,01% van alle zonnepaneleninstallaties. Zowel verzekeraars als de branchevereniging Holland Solar pleiten daarom voor betere voorlichting en meer regels.

Geen premieverhoging voor particulieren

Het FD onderzocht of naast bedrijven ook particulieren meer kwijt zijn voor de verzekering van hun huis met zonnepanelen. Dat lijkt mee te vallen. Een consument met een relatief kleine zonnestroominstallatie hoeft daar niet verplicht een aparte (brand)verzekering voor af te sluiten. De zonnepanelen kunnen tegen een kleine meerprijs van enkele euro’s per maand worden meeverzekerd in de bestaande opstalverzekering.

Beveiligd videobellen

Niets downloaden, niets installeren en geschikt voor alle apparaten

Inclusief beveiligd digitaal vergaderen met agenda’s, documenten, taken en verslagen

Gebruiken in gepersonaliseerde mobiele bedrijfsapp met native push voor uitnodigingen en herinnering

Gerelateerde Artikelen

Eten op kosten van de zaak: in hoeverre is het aftrekbaar?

Eten op kosten van de zaak: in hoeverre is het aftrekbaar? Een lunch tijdens een reguliere werkdag. Een etentje met een klant of opdrachtgever. Het aantal potten filterkoffie voor het kantoorpersoneel dat er werkelijk doorheen vliegt. Voor een ondernemer zijn eten en...

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Gerelateerde vragen over bedrijf en installatie en voorwaarden

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, dan kan uw echtgenoot ook zijn aandeel in de gemeenschappelijke bezittingen verliezen als de eenmanszaak wordt aangesproken door schuldeisers. U kunt bij ons terecht voor advies welke ondernemingsvorm het beste bij uw situatie past.

Als u kiest voor een samenwerkingsverband zoals een maatschap of een vennootschap onder firma (VOF) dan zult u in beginsel op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. In dat geval is elke partner bevoegd om beheer uit te voeren die behoren tot de dagelijkse gang van zaken in de onderneming. Andere handelingen moeten de partners gezamenlijk verrichten. De bevoegdheden kunt u laten regelen zoals u dat wenst in een samenwerkingsovereenkomst.Als u een samenwerking aangaat in een commanditaire vennootschap (CV) dan is de dagelijkse leiding van het bedrijf in handen van één of meer beherende vennoten. Bij meerdere beherende vennoten kunt u in het vennootschapscontract op laten nemen dat er voor bepaalde transacties de medewerking van alle beherende vennoten nodig is.Bij een besloten vennootschap (BV) kunt u de aandelen laten certificeren. Hierdoor komt de zeggenschap bij een stichting te liggen en de aandeelhouders hebben alleen recht op de opbrengst van de aandelen. U kunt voor deze constructie kiezen als u bijvoorbeeld uw kinderen als aandeelhouders wil laten toetreden, maar ze geen zeggenschap wilt geven.

Als u van plan bent uw onderneming te verkopen, kan u, afhankelijk van de rechtsvorm van uw onderneming en van wie de koper is, gebruik maken van een fiscaal gunstige regeling.

Als uw BV nieuwe aandelen uitgeeft, dan is hier een notariële akte voor vereist, de akte van uitgifte. De akte beschrijft het aantal en het soort uit te geven aandelen. Daarnaast bevat het de naam- en adresgegevens van de vennootschap en de rechtspersonen of natuurlijke personen aan wie de aandelen worden uitgegeven. Na controle hiervan door de notaris wordt de akte van uitgifte ondertekend door u en de personen aan wie de aandelen worden uitgegeven. De uitgifte van de aandelen moet worden aangetekend in het aandeelhoudersregister. De notaris maakt dit voor de vennootschap in orde, uw accountant kan u hierover nader adviseren.

Als u een onderneming start en u regelt verder niets betreffende de aansprakelijkheid, dan bent u ook privé aansprakelijk voor schulden uit uw onderneming. Zakelijke schuldeisers kunnen zich dan verhalen op zowel uw ondernemingsvermogen als uw privévermogen.Als u dit wilt voorkomen, is de rechtsvorm besloten vennootschap (B.V.) een goede optie. Bij een B.V. zijn de aandeelhouders in principe nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap. U kunt dit regelen bij de notaris. Voor advies en begeleiding kunt u bij uw accountant terecht.

Als uw echtgenoot of geregistreerd partner mee gaat werken in uw onderneming dan zijn voor u de vennootschap onder firma (VOF) of de besloten vennootschap (BV) het meest geschikt. Welke het meest geschikt is, hangt van de omstandigheden af, zoals welke risico’s u gaat lopen met uw onderneming, aansprakelijkheid en belastingen.De rechtsvorm VOF betekent dat u beiden privé aansprakelijk bent voor de schulden van uw bedrijf. In het geval van een BV zijn de aandeelhouders in principe nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat zij in de onderneming deelnemen.Fiscaal zijn er ook een aantal zaken om rekening mee te houden. De winst van een VOF wordt belast met inkomstenbelasting. Het voordeel hiervan is dat zowel u als uw partner profiteert van fiscale voordelen zoals zelfstandigenaftrek. Met name als de winst toeneemt kan een BV toch fiscaal gezien aantrekkelijker zijn dan een VOF. Ook al betaalt een BV vennootschapsbelasting over haar winst en moet er inkomstenbelasting worden betaald als een BV haar winst uitkeert. Uw accountant kan u adviseren over de juiste rechtsvorm.

Als u van plan bent om nieuwe partners of aandeelhouders aan te trekken, staat u voor de keuze welke positie u hen geeft. Wilt u alleen kapitaaldeelname of wilt u de nieuwe partners of aandeelhouders ook zeggenschap geven? In een maatschap of VOF werkt u in beginsel samen op basis van gelijkwaardigheid. In het geval van een commanditaire vennootschap (CV) kunt u een partner aantrekken die alleen kapitaal inbrengt en als geldschieter deelneemt. Bij een BV participeert de nieuwe partner als aandeelhouder.

Laatst toegevoegde vragen en antwoorden

Brixxs kan je helpen om voor ING Intermediairs een API koppeling te bouwen. Met ING Intermediairs staat je eigen relatiemanager altijd voor je klaar en heb je toegang tot je persoonlijke portal voor inzicht en overzicht. Ook deelt ING Intermediairs regelmatig relevante en inspirerende informatie en artikelen en organiseren ze online seminars en evenementen waarmee je je kennis en kunde verder vergroot.

Brixxs kan je helpen om voor SBR Portal een API koppeling te bouwen. SBR is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages, zoals belastingaangifte en jaarrekening. KVKl is één van de gebruikers van deze methode. SBR kun je ook inzetten voor rapportages aan onder meer de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en diverse banken.

Brixxs kan je helpen om voor SDU Commentaar Arbeidsrecht een API koppeling te bouwen. Sdu Commentaar Arbeidsrecht thematisch is een unieke uitgave: online toegang tot een actuele website, met 47 arbeidsrechtelijke thema’s geschreven door 57 gezaghebbende auteurs die meer dan ruim 400 wetsartikelen hebben becommentarieerd, die 365 dagen per jaar actueel online beschikbaar zijn.