Verborgen leegstand van kantoren: wat houdt het in?

Verborgen leegstand van kantoren: wat houdt het in?

In sommige sectoren spreekt men van een tijdperk voor en na de pandemie, simpelweg omdat de verschillen tussen de pre- en post-coronasituatie zo duidelijk zijn. De toename in het aantal thuiswerkers speelt daarin een zeer belangrijke rol. 
 
Veel werknemers zien thuiswerken als een van de weinige pluspunten die de pandemie teweeg heeft gebracht. 
 
Waar een negen-tot-vijf-baan op kantoor tot en met maart 2020 doorgaans de norm was, is het nu steeds gebruikelijker geworden om thuis aan de slag te gaan. Het kantoor wordt meer en meer een verzamelplaats waar collega’s elkaar op specifieke momenten in de week treffen, bijvoorbeeld om de algemene gang van zaken door te spreken. De daadwerkelijke arbeid wordt waar mogelijk thuis verricht. 
 
Minder kantoorruimte 
Dat heeft geleid tot meer leegstand en situaties waarbij werkgevers overwegen om minder kantoorruimte te gebruiken. Bedrijven hebben tenslotte ook minder ruimte nodig dan voor de pandemie. Her en der ontstaan zelfs situaties waarbij kantoren worden omgedoopt tot woning, als een soort oplossing voor het groeiende woningtekort. 
 
Die leegstand is echter niet terug te zien in de cijfers. Sterker nog: op papier worden er juist meer kantoorpanden dan ooit verhuurd. 
 
Men spreekt dan ook van verborgen leegstand. Dit houdt in dat de kantoorpanden weliswaar verhuurd, maar niet altijd gebruikt worden. Het lijkt een rechtstreeks gevolg te zijn van de toenemende vraag naar hybride werken, waarbij men bijvoorbeeld drie dagen thuis en twee dagen op kantoor werkt. 
 
Toekomst 
Wat deze verborgen leegstand betekent voor de toekomst is nog niet duidelijk. Sommige vastgoedexperts denken dat dit alsnog leidt tot een soort geconcentreerde leegstand, waarbij bedrijven minder vierkante meters nodig hebben en er méér leegstand ontstaat in relatief weinig gebouwen. 
 
Anderen denken dat bedrijven een poging gaan doen om hybride werken terug te dringen, terwijl wéér anderen verwachten dat dit simpelweg een nieuwe standaard wordt die niet bestreden kan worden. 

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707