Stichtingen en verenigingen: het verschil tussen ANBI en SBBI

Stichtingen en verenigingen: het verschil tussen ANBI en SBBI

ANBI en SBBI zijn veelvoorkomende termen wanneer stichtingen en verenigingen ter sprake komen. We nemen beide begrippen hieronder met u door.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Een ANBI is een afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat zegt in wezen precies wat het is: en instelling die, voor op z’n minst 90 procent, het algemeen nut dient. Daartoe mag zo’n organisatie géén winstoogmerk hebben, er moet een actueel beleidsplan zijn en een bestuurder moet zijn vermogen scheiden van dat van de ANBI. Voorbeelden van ANBI’s zijn goede doelen, culturele instellingen en gebedshuizen.

Het starten van een ANBI brengt redelijk wat voordelen met zich mee. Een dergelijke instelling betaalt bijvoorbeeld geen schenk- of erfbelasting en komt in aanmerking voor een eventuele teruggave van de energiebelasting. Donateurs van een ANBI kunnen mogelijke giften aftrekken van onder andere hun inkomstenbelasting.

Een variant van de ANBI is de zogenoemde culturele ANBI. We spreken hiervan wanneer de organisatie in kwestie voor minstens 90 procent cultureel nut dient. Daarvan is doorgaans sprake bij poppodia, musea, schouwburgen en filmfestivals.

SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling)

Een SBBI is een stichting of vereniging die een sociaal belang dient. Daarvan is sprake wanneer deze weliswaar de belangen van de leden behartigt, maar ook van aantoonbare waarde is voor de maatschappij in z’n geheel. Voorbeelden hiervan zijn voetbalclubs, tennisverenigingen of scoutingverenigingen.

Ook de SBBI heeft te maken met verschillende belastingvoordelen, hoewel dit er minder zijn dan bij de ANBI. Ze betalen over erfenissen of schenkingen boven de 2.012 euro géén belasting – mits ze voldoen aan de eisen voor het zijn van een SBBI. Zo moet uit de statuten blijken dat de organisatie daadwerkelijk een sociaal belang nastreeft, mag de organisatie geen winst maken en mogen bestuursleden enkel een onkostenvergoeding ontvangen die niet boven een bepaalde norm uitkomt.

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707