Is digitaal ondertekenen rechtsgeldig?

Dit is niet mijn handtekening”, zei Jan tegen Alice. “Dat zal ik moeten bewijzen”, stelde Alice. Een traditionele handtekening levert bewijskracht op, maar hoe zit het als Jan in dit voorbeeld aangeeft dat het niet zijn handtekening is? In dit geval rust de bewijslast van de echtheid op de gene die zich op de inhoud beroept. Dit betekent dat Alice moet bewijzen dat de handtekening wel van Jan is. Digitaal ondertekenen kent verschillende vormen waarbij de ene vorm meer bewijskracht oplevert dan de ander. De vraag of digitaal ondertekenen rechtsgeldig is maken wij duidelijk voor u.

digitaal-ondertekenen

 

Digitaal Ondertekenen

Voordat wij de vraag “Is digitaal ondertekenen rechtsgeldig?” beantwoorden, moeten wij eerst begrijpen wat rechtsgeldigheid inhoudt. Rechtsgeldigheid betekent letterlijk als iets van kracht is volgens de wet. Een mondelinge afspraak tussen twee personen is ook rechtsgeldig.

Welke vorm digitaal onderteken kiezen?

Als je intern een document tussen twee collega’s wil ondertekenen, dan zou een simpele digitale ondertekening prima zijn, aangezien er verder geen groot belang is.

Digitaal ondertekenen rechtsgeldigheid

 In beginsel is elke vorm van digitaal ondertekenen rechtsgeldig. De gekwalificeerde digitale handtekening is de enige vorm die 100% gelijk staat aan een geschreven handtekening. Bij deze vorm van digitaal ondertekenen is het ontekennen van zo een handtekening vrijwel onmogelijk. 

 

Is digitaal ondertekenen rechtsgeldig?

Welke vorm digitaal onderteken kiezen?

U vraagt zich wellicht af voor welke type documenten u geavanceerd of gekwalificeerd digitaal wil ondertekenen. De simpele digitale ondertekening biedt het minste betrouwbaarheid op.

Wil en wilsverklaring

Aanbod en aanvaarding is niet voldoende om tot een rechtsgeldige overeenkomst te komen. Twee belangrijke voorwaarden zijn wil en wilsverklaring.

Digitaal ondertekenen rechtsgeldigheid

Terug op de vraag: “Is digitaal ondertekenen rechtsgeldig?”. In beginsel is elke vorm van digitaal ondertekenen rechtsgeldig. De gekwalificeerde digitale handtekening is de enige vorm die 100% gelijk staat aan een geschreven handtekening.

De traditionele handtekening

De Nederlandse Wet kent twee soorten handtekeningen: een onderhandse akte en een notariële akte. Onderhandse aktes zijn overeenkomsten die door twee partijen zijn opgesteld en niet door een notaris.

Discussie rechtsgeldigheid

Het verschil tussen een onderhandse akte en een authentieke akte ligt in de bewijskracht. Een authentieke akte (notarieel), levert dwingend bewijs op bij de rechter.
.1

Elektronische
ondertekening

Makkelijk te gebruiken Ja
Betrouwbaarheid Minimaal
Rechtsgeldigheid Bewijslast ligt bij degene die het contract opstuurt
Identitificatie ondertekenaar Nee
Persoonlijke token Nee
Verzegeling document Nee
.2

Geavanceerde digitale ondertekening

Makkelijk te gebruiken Ja
Betrouwbaarheid Ja
Rechtsgeldigheid Bewijslast ligt bij degene die het contract opstuurt
Identitificatie ondertekenaar Soms
Persoonlijke token Nee
Verzegeling document Ja
.3

Gekwalificeerde digitale ondertekening

Makkelijk te gebruiken Nee
Betrouwbaarheid Ja
Rechtsgeldigheid Bewijslast ligt bij de tegenpartij die de ondertekening ontkent
Identitificatie ondertekenaar Ja
Persoonlijke token Ja
Verzegeling document Ja

Veel gestelde vragen over digitaal ondertekenen

Tijdens het ondertekeningproces leggen we in elke stap elektronisch bewijsmateriaal vast, vanaf het moment dat het bericht wordt afgeleverd tot aan de ondertekening van het document. We gebruiken een officiële tijdstempelautoriteit om de integriteit van het document te waarborgen.

Contracten, geheimhoudingsovereenkomsten (NDA), acceptaties van voorstellen, wijzigingsopdrachten, advertentiebewijzen, onkostendeclaraties, inkooporders, huur- / leaseovereenkomsten, overeenkomsten met onafhankelijke contractanten, urenstaten en nog veel meer.

Verzegeling van het document houdt in dat jouw document niet achteraf aangepast is en het linkt de identiteit van de ondertekenaar aan het document.

Wanneer een digitale handtekening wordt toegepast op een PDF, is het mogelijk om de details van de digitale handtekening te verifiërennin de meest voorkomende PDF-lezers, zoals Adobe Reader, kun je controleren of de handtekening valide is.

Om snel een opgaaf ICP te doen in Nextens, volgt u de volgende stappen. Alle nieuwe formulieren/aangiften maakt u steeds aan vanuit het klantdossier van de klant:

Upload je PDF-document op het portaal van Brixxs.com en selecteer wie het document moet ondertekenen. De ontvanger krijgt een e-mail en vervolgens verifieert de ontvanger zichzelf door middel van een SMS-verificatie. De ontvanger ondertekent het document en wij bij Brixxs leggen het hele proces vast voor de benodigde bewijskracht.

Een elektronische handtekening wordt ook wel een gewone elektronische handtekening genoemd. Denk hierbij aan een standaard ingescande handtekening onder een e-mail. De ondertekenaar wordt vastgesteld door zijn e-mail. Een elektronische handtekening levert weinig bewijskracht op.

Het verschil is dat een gekwalificeerde digitale ondertekening gebruik maakt van een gekwalificeerde certificaat dat opgeslagen is een op gekwalificeerd apparaat. Dit betekent dat zo een type ondertekening 100% rechtsgeldig is.

Er bestaan 3 vormen van digitaal ondertekenen: de gewone elektronische ondertekening, de geavanceerde en gekwalificeerde digitale ondertekening.nnLees hier meer over de verschillen.