Het fiscale verschoningsrecht wordt ingeperkt: wat is daarvan het effect?

Het fiscale verschoningsrecht wordt ingeperkt: wat is daarvan het effect?


Iedere Nederlandse belastingbetaler moet de Belastingdienst verplicht informatie verstrekken. Het gaat dan om gegevens die de dienst nodig heeft om verschillende heffingen op te stellen. Dat geldt ook voor eventuele derden die we ook wel administratieplichtigen noemen. Maar er zijn uitzonderingen.
Notarissen en advocaten, bijvoorbeeld. Zij maken gebruik van het zogenoemde fiscale verschoningsrecht. Dat houdt grofweg in dat zij niet verplicht zijn om informatie van cliënten te delen. Ze kunnen zich dan beroepen op dit recht.

Panama Papers

Juist dat recht staat momenteel hevig onder druk. De directe aanleiding daartoe? Dat zijn de Panama Papers: een verzameling gelekte documenten die in 2015 miljoenen gegevens van belastingontduikers blootstelde.
De Nederlandse regering stelt daarop dat feiten die fiscaal relevant zijn niet langer achtergehouden mogen worden. Ook niet door notarissen en advocaten. Met andere woorden: ze willen een inperking van het fiscale verschoningsrecht.

Verzet tegen de inperking

Daar zijn de twee genoemde beroepsgroepen het niet mee eens. Ze verzetten zich vooralsnog nadrukkelijk tegen de inperking van het fiscale verschoningsrecht en hebben hun zorgen onder meer via een brief geuit naar staatssecretaris Vijlbrief van Financiën.
De afzender van de brief is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De organisatie is van mening dat de inperkingen onnodig en disproportioneel zijn. De KNB stelt bijvoorbeeld dat de Belastingdienst al genoeg mogelijkheden heeft tot het opvragen van informatie bij en over belastingplichtigen.

Gevolgen voor de advocatuur

Ook de advocatuur is in opstand gekomen tegen de voorgenomen inperkingen. Zij wijzen op andere gevolgen van de maatregelen, welke volgens hen effect hebben op de communicatie tussen advocaten en cliënten. Vertrouwelijke gesprekken zouden ernstig onder druk komen te staan.
We houden u op de hoogte van de te nemen maatregelen omtrent de inperking van het fiscale verschoningsrecht.

Gerelateerde Artikelen

De belastingtarieven van 2023 op een rijtje

We zijn 2023 – net zoals ieder kalenderjaar het geval is – begonnen met aangepaste belastingtarieven. We hebben de belangrijkste tarieven hieronder voor u samengevat. Omzetbelasting Wat is het? De belasting die u betaalt over uw gemaakte om zet. Wat zijn de tarieven...

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707