63% meer tijd vrij maken?

Veilige, snelle en AVG-proof klantcommunicatieplatform voor accountants en boekhouders

Gratis live

WEBINAR

Een veel gestelde vraag betreft NOW regeling, omzetbegrip, subsidie en accountants


Welke subsidies dienen voor de NOW-regeling tot de omzet te worden gerekend?

Indien de subsidie toeziet op een vergoeding voor de gebruikelijke activiteiten behoort deze tot de netto omzet voor de NOW-subsidie. We verwijzen naar de nadere duiding van het omzetbegrip bijlage III bij de Kamerbrief van 9 december 2020.

Voorop staat dat de omzet consistent moet zijn bepaald. Dus de elementen die in de referentieperiode tot de omzet behoren moeten ook worden meegenomen in het bepalen van de omzetdaling over de referentie-omzetperiode. Dit betekent dat subsidies die niet als element meegenomen zijn in de omzet in de jaarrekening 2019 ook niet meetellen in de referentie-omzetperiode.

In de toelichting op NOW 2.0 is een verduidelijking opgenomen in die zin dat subsidies die worden opgehoogd of verstrekt om deze ondernemingen te compenseren in het kader van de uitbraak van het COVID-19 coronavirus moeten worden meegeteld. Dit betreft specifieke subsidies die in het kader van COVID-19 zijn verstrekt of opgehoogd; niet de al bestaande subsidies die nooit eerder in het omzetbegrip zijn meegenomen.

In bijlage III bij de Kamerbrief van 9 december 2020 worden de vijf corona-gerelateerde subsidies opgesomd die tot de omzet voor de NOW behoren:

  • TVL (Tegemoetkoming vaste lasten);
  • TOGS (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren);
  • Regeling continuïteitsbijdrage zorg;
  • Beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven;
  • Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.

 

Not-for-profit-organisaties die bijdragen ontvangen vanuit een overheidsinstelling die in de laatst vastgestelde jaarrekening van vóór 1 maart tot de baten werden gerekend van waaruit de loonsom kon worden voldaan, dienen deze baten, bijdragen of subsidies ook te betrekken in de berekening van de omzetdaling voor de NOW-subsidie.

Bijlage III geeft voorbeelden om dit nader te verduidelijken:

Een kunstgalerie die bijvoorbeeld jaarlijks subsidie ontvangt om een expositie te kunnen verzorgen, moet deze subsidie als omzet zien. Het hoort namelijk tot de gebruikelijke activiteiten van een galerie om exposities te verzorgen. Alle inkomsten die daarmee te maken hebben, worden gezien als omzet.

Een groenteboer die een eenmalige subsidie ontvangt om zijn koeling te verduurzamen, zal deze subsidie niet als omzet zien. De gebruikelijke activiteit van een groenteboer is winst maken door groente te verkopen, en niet het bevorderen van duurzaamheid of het bouwen van koelingen.

Verder is uitdrukkelijk gesteld dat de NOW-subsidie zelf nooit tot de omzet gerekend moet worden.

De WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) en de LIV (Lage inkomensvoordeel) zijn fiscale faciliteiten en worden niet tot de subsidies of bijdragen vanuit een overheidsinstelling gerekend. Ze vallen niet onder het omzetbegrip van de NOW-subsidie.

Bron : Welke subsidies dienen voor de …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over accountants

Als uw facturen niet bij de klant aankomen, heeft dat waarschijnlijk te maken met de instellingen van uw mailserver. U moet technische kennis hebben en bekend zijn met domeinnaamservers (DNS) om dit op te lossen. Er moeten dan namelijk SPF-records worden toegevoegd om te voorkomen dat Exact Online-documenten als spam worden gemarkeerd

In deze periode rekent de maatschappij er op dat accountants, misschien meer dan ooit, blijven zorgen voor betrouwbare informatie. Het economisch verkeer en de solidariteit onderling is erbij gebaat dat beschikbare regelingen eerlijk worden gebruikt op basis van betrouwbare informatie. Het is de taak van alle accountants om hieraan bij te dragen, zowel in de rol van externe accountant, interne accountant, overheidsaccountant en accountant in business.

Nee, de sjablonen van de verklaringen dienen verplicht te worden gebruikt, anders heeft dit gevolgen voor de toekenning van de subsidie. U vindt hier de sjablonen voor de accountantsverklaringen en voor de derde verklaring die u dient te gebruiken.

Ja, deze voorbeeldbrieven zijn beschikbaar als download. De NBA heeft de opdrachtbevestiging op basis van Standaard 4400N voor de derde verklaring en de opdrachtbevestiging en bevestigingsbrief voor Standaard 4415N gepubliceerd.

De werkzaamheden en de rapportage daarover dienen per opgestelde aanvraag tot vaststelling door de entiteit uitgevoerd te worden, dit blijkt ook uit de opzet van de derdenverklaring: “Ondergetekende heeft kennisgenomen van de door (naam entiteit) opgestelde aanvraag tot vaststelling van de NOW subsidie, inclusief de opgegeven omzetdaling ad % en de verleningsbeschikking NOW-subsidie”.

Laad meer