63% meer tijd vrij maken?

Veilige, snelle en AVG-proof klantcommunicatieplatform voor accountants en boekhouders

Gratis live

WEBINAR

Een veel gestelde vraag betreft coronacrisis en accountants


Wat is de impact van het coronavirus voor accountants bij woningcorporaties?

“De impact van het coronavirus is op vele gebieden merkbaar. De maatregelen treffen ook de werkomstandigheden bij onze klanten (woningcorporaties) en mensen. Tegelijkertijd zien we dat mensen actief de verbinding met elkaar zoeken en de handen ineen slaan om de gevolgen gezamenlijk te dragen en dragelijk te maken.”nnVolgens Drs. Lizan Goossens- Kloek RA (voorzitter NBA stuurgroep woningcorporaties)

Wat zijn de gevolgen voor de accountants?

Op basis van signalen vanuit de corporatiesector en de accountantsberoepsgroep is het beeld van de impact van corona op de jaarrekeningtrajecten op dit moment dat:

  • de jaarrekeningtrajecten tot nu toe volgens planning verlopen, inclusief (telefonische) vergaderingen met bestuur en AC/RvC;
  • de NBA Alert 42 gevolgd zal worden (‘Impact coronavirus op accountantswerkzaamheden’);
  • het nu nog te vroeg is te concluderen of de uiterste deadline van 1 juli a.s. wel of niet gehaald gaat worden voor alle woningcorporaties;
  • accountants de woningcorporaties in de eerste plaats niet als verhoogd aandachts-/risicogebied zien over de impact van de Covid-19-crisis, gezien de aard van hun bedrijf en de verwachte doorlopende inkomstenstroom;
  • de accountants een impactanalyse van de corporaties verwachten over going concern (zoals gebruikelijk en nu verdiept voor de impact van deze crisis);
  • de accountants erop toezien dat juiste toelichting over de gevolgen in het bestuursverslag/risico-/toekomstparagraaf wordt opgenomen (in lijn met NBA alert 42) en de gevolgen van het coronavirus in de jaarrekening behandeld worden als gebeurtenissen na balansdatum;
  • de accountants eventueel een emphasis of matter-paragraaf opnemen in de controleverklaring, in lijn met NBA Alert 42. Daarbij wordt in geval van opname verwezen naar de toelichting in de jaarrekening, waar nader wordt ingegaan op de ontstane situatie en in hoeverre dit de woningcorporatie wel of niet raakt;
  • de Letter of Representation uitgebreid wordt met deze ontwikkeling.

Bron : Wat is de impact van …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over accountants

Als uw facturen niet bij de klant aankomen, heeft dat waarschijnlijk te maken met de instellingen van uw mailserver. U moet technische kennis hebben en bekend zijn met domeinnaamservers (DNS) om dit op te lossen. Er moeten dan namelijk SPF-records worden toegevoegd om te voorkomen dat Exact Online-documenten als spam worden gemarkeerd

In deze periode rekent de maatschappij er op dat accountants, misschien meer dan ooit, blijven zorgen voor betrouwbare informatie. Het economisch verkeer en de solidariteit onderling is erbij gebaat dat beschikbare regelingen eerlijk worden gebruikt op basis van betrouwbare informatie. Het is de taak van alle accountants om hieraan bij te dragen, zowel in de rol van externe accountant, interne accountant, overheidsaccountant en accountant in business.

Nee, de sjablonen van de verklaringen dienen verplicht te worden gebruikt, anders heeft dit gevolgen voor de toekenning van de subsidie. U vindt hier de sjablonen voor de accountantsverklaringen en voor de derde verklaring die u dient te gebruiken.

Ja, deze voorbeeldbrieven zijn beschikbaar als download. De NBA heeft de opdrachtbevestiging op basis van Standaard 4400N voor de derde verklaring en de opdrachtbevestiging en bevestigingsbrief voor Standaard 4415N gepubliceerd.

De werkzaamheden en de rapportage daarover dienen per opgestelde aanvraag tot vaststelling door de entiteit uitgevoerd te worden, dit blijkt ook uit de opzet van de derdenverklaring: “Ondergetekende heeft kennisgenomen van de door (naam entiteit) opgestelde aanvraag tot vaststelling van de NOW subsidie, inclusief de opgegeven omzetdaling ad % en de verleningsbeschikking NOW-subsidie”.

Laad meer