63% meer tijd vrij maken?

Veilige, snelle en AVG-proof klantcommunicatieplatform voor accountants en boekhouders

Gratis live

WEBINAR

Een veel gestelde vraag betreft noodmaatregelen en accountants


Is het mogelijk voor Caribisch Nederland om gebruik te maken van noodmaatregelen?

Is het mogelijk voor Caribisch Nederland (Sint Eustatius, Saba en Bonaire) om gebruik te maken van noodmaatregelen, zoals dat in Europees Nederland mogelijk is? Net als in het Europese deel van Nederland zijn er ook in de Caribische delen van het Koninkrijk grote zorgen over de effecten van het coronavirus, ook door het bijna stilleggen van het vliegverkeer en het cruisetoerisme.

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius maken integraal onderdeel uit van Nederland, daarvoor bestaat een directe verantwoordelijkheid. Het kabinet heeft daarom besloten om voor werknemers en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.

Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

 

1. Loon- en inkomstenderving

Een ondernemer die met omzetverlies heeft te maken (minimaal 20%) en als gevolg daarvan personeel niet meer aan het werk kan houden, kan bij de RCN-unit SZW voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (80% van het gemaximeerde dagloon). Hierbij wordt gekozen voor een regeling die aansluit op de ziekteverzekering BES.

 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers en andere particulieren

Het kabinet stelt een tijdelijke regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze noodmaatregel is vergelijkbaar met de hierboven beschreven maatregel voor werknemers. Voor deze groep is een maximale tegemoetkoming van 80% van het WML voorzien.

Ook werknemers die als gevolg van het coronavirus al hun baan zijn kwijt geraakt kunnen in aanmerking komen voor deze regeling.

 

3. Noodloket

De in de brief van 17 maart jl. genoemde tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die getroffen zijn, wordt ook voor ondernemers in Caribisch Nederland nader uitgewerkt.

 

4. Liquiditeitssteun

De in Europees Nederland aangekondigde maatregelen voor liquiditeitssteun voor ondernemingen worden ook doorgetrokken naar Caribisch Nederland.

 

5. Overleggen over eilandelijke belastingen

Het kabinet gaat in overleg met de bestuurscolleges van de openbare lichamen over de mogelijkheid om de invordering van eilandelijke belastingen aan ondernemers stop te zetten. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting en de opcenten op de vastgoedbelasting.

Meer informatie: Maatregelen coronavirus in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Hier treft u ook de kamerbrief van 24 april over extra maatregelen Caribisch Nederland (Sint Eustatius, Saba en Bonaire) in verband met COVID-19  en de kamerbrief van 24 april over financiële ondersteuning van de Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) in verband met Covid-19.

 

Update 20 mei 2020

Het volgende  is voor Caribisch Nederland in Noodpakket 2.0 opgenomen:

Voor Caribisch Nederland wordt een vergelijkbare benadering gekozen als in Europees Nederland.

Dit betekent concreet dat de maatregelen, zoals uitgewerkt in de brief aan de Tweede Kamer van 25 maart jl., eveneens met drie maanden worden verlengd (zoals de maatregelen ten aanzien van loon- en inkomensderving en tijdelijk uitstel van het betalen van belasting).

Wel zal ook hier bezien worden of de huidige fase vraagt om een aanpassing van de voorwaarden.

Wat betreft het zogenaamde Noodloket (beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES) geldt dat aansluiting wordt gezocht met de vergelijkbare opvolgers in Europees Nederland, in het bijzonder die zien op de tegemoetkoming vaste lasten MKB.

Hetzelfde geldt voor andere maatregelen in het noodpakket 2.0, zoals de financiële ondersteuning van de openbare lichamen; hierbij is het uitgangspunt dat Caribisch Nederland zoveel mogelijk meeloopt met de inzet in Europees Nederland.

De staatssecretaris van BZK zal hier op korte termijn het gesprek over aangaan met de bestuurscolleges van de openbare lichamen en sociale partners in Caribisch Nederland.

Bron : Is het mogelijk voor Caribisch …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over accountants

Als uw facturen niet bij de klant aankomen, heeft dat waarschijnlijk te maken met de instellingen van uw mailserver. U moet technische kennis hebben en bekend zijn met domeinnaamservers (DNS) om dit op te lossen. Er moeten dan namelijk SPF-records worden toegevoegd om te voorkomen dat Exact Online-documenten als spam worden gemarkeerd

In deze periode rekent de maatschappij er op dat accountants, misschien meer dan ooit, blijven zorgen voor betrouwbare informatie. Het economisch verkeer en de solidariteit onderling is erbij gebaat dat beschikbare regelingen eerlijk worden gebruikt op basis van betrouwbare informatie. Het is de taak van alle accountants om hieraan bij te dragen, zowel in de rol van externe accountant, interne accountant, overheidsaccountant en accountant in business.

Nee, de sjablonen van de verklaringen dienen verplicht te worden gebruikt, anders heeft dit gevolgen voor de toekenning van de subsidie. U vindt hier de sjablonen voor de accountantsverklaringen en voor de derde verklaring die u dient te gebruiken.

Ja, deze voorbeeldbrieven zijn beschikbaar als download. De NBA heeft de opdrachtbevestiging op basis van Standaard 4400N voor de derde verklaring en de opdrachtbevestiging en bevestigingsbrief voor Standaard 4415N gepubliceerd.

De werkzaamheden en de rapportage daarover dienen per opgestelde aanvraag tot vaststelling door de entiteit uitgevoerd te worden, dit blijkt ook uit de opzet van de derdenverklaring: “Ondergetekende heeft kennisgenomen van de door (naam entiteit) opgestelde aanvraag tot vaststelling van de NOW subsidie, inclusief de opgegeven omzetdaling ad % en de verleningsbeschikking NOW-subsidie”.

Laad meer