63% meer tijd vrij maken?

Veilige, snelle en AVG-proof klantcommunicatieplatform voor accountants en boekhouders

Gratis live

WEBINAR

Een veel gestelde vraag betreft coronacrisis, jaarrekening en accountants


Hoe wordt er omgegaan met opmaken, vaststellen en deponeren van jaarrekeningen tijdens de coronacrisis?

op 24 april 2020 is een tijdelijke wet in werking getreden. Die zal weer vervallen op 1 september 2020 (maar niet als deze tijdelijke wet wordt verlengd of verkort). De wetswijzigingen zijn met terugwerkende kracht ingegaan vanaf 16 maart 2020.

De tijdelijke wet bevat onder meer enkele wijzigingen van wettelijke voorschriften in Boek 2 BW over het opmaken, vaststellen en deponeren van jaarrekeningen. De uitbraak van het coronavirus en de gevolgen hiervan vormen de aanleiding voor deze spoedwetgeving.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft hierover uiting 2020-07 uitgebracht.

Onderwerpen die hierin aan de orde komen, zijn onder andere:

 

Termijnen

Het besluit tot verlenging kan worden genomen door het bestuur zodat daarvoor geen besluit van de algemene vergadering vereist is.

 

Beursgenoteerde vennootschappen

“AFM betracht coulance bij niet tijdig kunnen publiceren en deponeren financiële verslaggeving.”

 

Bijeenroepen algemene vergadering

De mogelijkheid is gecreëerd om voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel of schriftelijk te kunnen stemmen.

 

Openbaarmaking jaarrekening

Een verzuim van de verplichting uit artikel 2:394 BW tot openbaarmaking van de vastgestelde jaarrekening, door deponering bij het handelsregister, die betrekking heeft op het meest recenteafgesloten boekjaar wordt, onder voorwaarden, niet in aanmerking genomen indien dat te wijten is aan de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.

Bron : Hoe wordt er omgegaan met …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over accountants

Als uw facturen niet bij de klant aankomen, heeft dat waarschijnlijk te maken met de instellingen van uw mailserver. U moet technische kennis hebben en bekend zijn met domeinnaamservers (DNS) om dit op te lossen. Er moeten dan namelijk SPF-records worden toegevoegd om te voorkomen dat Exact Online-documenten als spam worden gemarkeerd

In deze periode rekent de maatschappij er op dat accountants, misschien meer dan ooit, blijven zorgen voor betrouwbare informatie. Het economisch verkeer en de solidariteit onderling is erbij gebaat dat beschikbare regelingen eerlijk worden gebruikt op basis van betrouwbare informatie. Het is de taak van alle accountants om hieraan bij te dragen, zowel in de rol van externe accountant, interne accountant, overheidsaccountant en accountant in business.

Nee, de sjablonen van de verklaringen dienen verplicht te worden gebruikt, anders heeft dit gevolgen voor de toekenning van de subsidie. U vindt hier de sjablonen voor de accountantsverklaringen en voor de derde verklaring die u dient te gebruiken.

Ja, deze voorbeeldbrieven zijn beschikbaar als download. De NBA heeft de opdrachtbevestiging op basis van Standaard 4400N voor de derde verklaring en de opdrachtbevestiging en bevestigingsbrief voor Standaard 4415N gepubliceerd.

De werkzaamheden en de rapportage daarover dienen per opgestelde aanvraag tot vaststelling door de entiteit uitgevoerd te worden, dit blijkt ook uit de opzet van de derdenverklaring: “Ondergetekende heeft kennisgenomen van de door (naam entiteit) opgestelde aanvraag tot vaststelling van de NOW subsidie, inclusief de opgegeven omzetdaling ad % en de verleningsbeschikking NOW-subsidie”.

Laad meer