De overheid heeft grootste plannen voor maatschappelijk vastgoed: hoe zit dat?

De overheid heeft grootste plannen voor maatschappelijk vastgoed: hoe zit dat?


Het is u vast niet ontgaan dat er momenteel nogal wordt geïnvesteerd om de klimaatdoelen te halen. Ook maatschappelijk vastgoed wordt verduurzaamd – en hoe. Het kabinet heeft aangekondigd maar liefst 525 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het vergroenen van scholen, rijksmonumenten, zorginstellingen en andere overheidsgebouwen.

Het leeuwendeel van dit bedrag, ongeveer 340 miljoen euro, gaat naar de verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Daaronder verstaan we zorggebouwen, sportinstellingen, scholen en rijksmonumenten. De verduurzaming start halverwege 2022 en duurt dan tot ongeveer juli 2024.

Het bedrag wordt geïnvesteerd in de vorm van subsidies. De daadwerkelijke regelingen worden in overleg met de verschillende sectoren en relevante partners opgesteld.

Verduurzaming van rijksvastgoed

De rest van het geld, ongeveer 125 miljoen euro, wordt gebruikt voor het verduurzamen van rijksvastgoed. Dit zijn bijvoorbeeld de gebouwen van Defensie. Te denken valt daarbij aan het plaatsen van zonnepanelen en het toepassen van verschillende, energiebesparende maatregelen.

De overheid investeert eveneens in het aanbrengen van gevelisolatie én zogenoemde WKO’s – Warmte Koude Opslag. Dit zorgt ervoor dat een energie uit een gebouw wordt opgeslagen in de omgeving of in de bodem.

Meer duurzaamheidsprojecten

Naast de beschikbaarstelling van 525 miljoen euro investeert de overheid in duurzaamheidsprojecten in het vastgoed van de politie en het COA – het Centraal Orgaan Asielzoekers. De overheid verduurzaamt eveneens het programma van de NOC-NSF: de Nederlandse sportorganisatie die is belast met onder meer het promoten van sport in Nederland. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werkt daarnaast aan een eigen verduurzamingsprogramma, speciaal voor eigenaren van monumenten.

Tot slot is er het zogenoemde Ontzorgingsprogramma. Dit is een programma dat speciaal is gestart voor het ontzorgen van eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Een fikse waslijst aan nieuwigheden, dus.

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707