Accountants mogen vanaf nu ook medische persoonsgegevens verwerken

Accountants mogen vanaf nu ook medische persoonsgegevens verwerken


Het wordt even opletten wanneer u als particuliere cliënt werkzaamheden bij een accountant laat uitvoeren. Als het vanwege wettelijke controletaken nodig is, mogen accountants in de nabije toekomst namelijk ook bijzondere categorieën persoonsgegevens gaan verwerken. Denk hierbij aan uw patiëntgegevens bij een ziekenhuis of andere persoonlijke medische gegevens. Momenteel bestaat voor dergelijke bijzondere categorieën persoonsgegevens voor accountant nog een verwerkingsverbod. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen, maar nog niet voor accountants.

Wijziging van de AVG voor accountants

Om het verwerken van dergelijke persoonsgegevens mogelijk te maken, zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor accountants wijzigen. De NBA heeft hiervoor een verzoek tot wetswijziging ingediend. Vorig jaar gaf minister Dekker al aan dit verzoek te gaan honoreren. De uitzondering zal het medisch beroepsgeheim overigens niet inperken. Dat blijft volledig intact. In de toekomst is het dus mogelijk dat uw accountant u in het kader van een wettelijke verplichting zal vragen om bijvoorbeeld uw (medische)persoonsgegevens. Daarvoor zal hij u wel altijd van te voren inlichten.

Versoepeling van verbod

De wijziging geldt overigens niet alleen voor accountants. Ook toezichthouders van de AFM en de NBA mogen bijzondere categorieën van persoonsgegevens gaan verwerken. Echter alleen indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werk.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt verschillende wijzigingen voor. Daarvan is de versoepeling op het verbod op het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens de meest opvallende. Wel dienen gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen door accountants te worden versleuteld. U mag er dus op rekenen dat uw accountant altijd vertrouwelijk met uw gegevens omgaat en deze goed worden beveiligd.

Wettelijke verplichting controle jaarrekening

Veel zorgen hoeft u zich niet te maken, aangezien vooral middelgrote en grote organisaties te maken hebben met een wettelijke verplichting om op hun jaarrekening een accountantscontrole te laten uitvoeren. Belanghebbenden moeten er namelijk zeker van kunnen zijn dat de opgestelde jaarrekening correct is en een waarheidsgetrouw beeld geeft. De wettelijke verplichting geldt onder meer bij een balanstotaal van minimaal € 6 miljoen, een netto omzet van € 12 miljoen of minimaal 50 personeelsleden.

Meerdere ministeries ondersteunen de wetswijziging

De wetswijziging wordt inmiddels door de ministeries van Justitie en Veiligheid, VWS en Financiën ondersteund. Zij bereiden de wetswijziging voor. Daarbij schenken zij ook aandacht aan de mogelijke waarborgen die accountants in acht zullen moeten nemen bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. In de toekomst is het dus mogelijk dat uw accountant u vanwege een wettelijke verplichting vraagt om bijzondere persoonlijke gegevens.

Beveiligd videobellen

Niets downloaden, niets installeren en geschikt voor alle apparaten

Inclusief beveiligd digitaal vergaderen met agenda’s, documenten, taken en verslagen

Gebruiken in gepersonaliseerde mobiele bedrijfsapp met native push voor uitnodigingen en herinnering

Gerelateerde Artikelen

Notarissen verwerken momenteel méér aktes dan ooit

Notarissen verwerken momenteel méér aktes dan ooit De notaris is populair – zo blijkt. Vorig jaar werden er relatief al behoorlijk wat aktes verwerkt, maar 2021 gaat daar vooralsnog overheen. In totaal kwamen er tijdens het eerste kwartaal van 2021 meer dan 490.000...

Lees meer

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Gerelateerde vragen over account en balans en jaarrekening en NBA en wijzigingen

U kunt een ontheffingsverzoek PE-instelling schriftelijk of online indienen.

Ja, het bestuur kan over het verrichten van PE-activiteiten gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen.

Als de accountant in business van mening is dat hij in enig jaar voor deze uitzonderingsregel in aanmerking komt, dient hij over dat kalenderjaar de Verklaring verrichte activiteiten aan het bestuur af te geven via het Formulier voor ontheffingsverzoeken.

Webinar NBA: geeft een helicopterview van de nieuwe PE met het Plan van Aanpak, leerdoelen en leeractiviteiten.nnWorkshop NBA Opleidingen: vanuit je werkzaamheden (je rol) ga je meer de verdieping in bij het formuleren van je leerdoelen, leeractiviteiten en welke leerresultaten je hebt behaalt. Tussen het moment van de workshop en terugkomdag (reflectie) kan je bovendien een stuk persoonlijke begeleiding krijgen op je Plan van Aanpak. Indien je je opgegeven hebt voor de workshop hoef je niet per se het webinar te volgen.

Erkende PE-instellingen zijn gerechtigd cursussen met vermelding van gecertificeerde PE-uren aan te bieden. Een van de voorwaarden is dat de cursussen tijdig in de NBA-cursus database zijn aangemeld. Een overzicht hiervan vind je hieronder.

Laad meer

Laatst toegevoegde vragen en antwoorden

Brixxs kan je helpen om voor StarDQ een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een StarDQ maatwerk koppeling te realiseren.

StarDQ API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk StarDQ API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de StarDQ API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

StarDQ API koppeling

Brixxs kan je helpen om voor Infosys-Finacle een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een Infosys-Finacle maatwerk koppeling te realiseren.

Infosys-Finacle API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk Infosys-Finacle API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de Infosys-Finacle API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

Infosys-Finacle API koppeling

Brixxs kan je helpen om voor Wealthfront een API koppeling te bouwen. Neem contact op met Brixxs om de mogelijkheden te bespreken om een Wealthfront maatwerk koppeling te realiseren.

Wealthfront API koppeling laten bouwen

Indien dubbel gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat deze systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is een API koppeling.

⬢ Brixxs adviseert of je een standaard of maatwerk Wealthfront API koppeling nodig hebt.

⬢ De kosten voor een maatwerk API koppeling hangt van verschillende factoren af, zoals aantal systemen die gekoppeld gaan worden, complexiteit, maar ook of je de Wealthfront API zelf wilt onderhouden of dat je dat aan Brixxs uitbesteedt

⬢ De kwaliteit van de API van de te koppelen systemen zijn van belang. Indien het systeem bijvoorbeeld REST ondersteunt, dan is dit vrij makkelijk te koppelen. Heeft jouw systeem geen mogelijkheden voor een API, dan kunnen we als Brixxs kijken of we een software robot kunnen ontwikkelen om toegang te verkrijgen.

Wealthfront API koppeling