Accountants mogen vanaf nu ook medische persoonsgegevens verwerken

Accountants mogen vanaf nu ook medische persoonsgegevens verwerken


Het wordt even opletten wanneer u als particuliere cliënt werkzaamheden bij een accountant laat uitvoeren. Als het vanwege wettelijke controletaken nodig is, mogen accountants in de nabije toekomst namelijk ook bijzondere categorieën persoonsgegevens gaan verwerken. Denk hierbij aan uw patiëntgegevens bij een ziekenhuis of andere persoonlijke medische gegevens. Momenteel bestaat voor dergelijke bijzondere categorieën persoonsgegevens voor accountant nog een verwerkingsverbod. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen, maar nog niet voor accountants.

Wijziging van de AVG voor accountants

Om het verwerken van dergelijke persoonsgegevens mogelijk te maken, zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor accountants wijzigen. De NBA heeft hiervoor een verzoek tot wetswijziging ingediend. Vorig jaar gaf minister Dekker al aan dit verzoek te gaan honoreren. De uitzondering zal het medisch beroepsgeheim overigens niet inperken. Dat blijft volledig intact. In de toekomst is het dus mogelijk dat uw accountant u in het kader van een wettelijke verplichting zal vragen om bijvoorbeeld uw (medische)persoonsgegevens. Daarvoor zal hij u wel altijd van te voren inlichten.

Versoepeling van verbod

De wijziging geldt overigens niet alleen voor accountants. Ook toezichthouders van de AFM en de NBA mogen bijzondere categorieën van persoonsgegevens gaan verwerken. Echter alleen indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werk.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt verschillende wijzigingen voor. Daarvan is de versoepeling op het verbod op het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens de meest opvallende. Wel dienen gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen door accountants te worden versleuteld. U mag er dus op rekenen dat uw accountant altijd vertrouwelijk met uw gegevens omgaat en deze goed worden beveiligd.

Wettelijke verplichting controle jaarrekening

Veel zorgen hoeft u zich niet te maken, aangezien vooral middelgrote en grote organisaties te maken hebben met een wettelijke verplichting om op hun jaarrekening een accountantscontrole te laten uitvoeren. Belanghebbenden moeten er namelijk zeker van kunnen zijn dat de opgestelde jaarrekening correct is en een waarheidsgetrouw beeld geeft. De wettelijke verplichting geldt onder meer bij een balanstotaal van minimaal € 6 miljoen, een netto omzet van € 12 miljoen of minimaal 50 personeelsleden.

Meerdere ministeries ondersteunen de wetswijziging

De wetswijziging wordt inmiddels door de ministeries van Justitie en Veiligheid, VWS en Financiën ondersteund. Zij bereiden de wetswijziging voor. Daarbij schenken zij ook aandacht aan de mogelijke waarborgen die accountants in acht zullen moeten nemen bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. In de toekomst is het dus mogelijk dat uw accountant u vanwege een wettelijke verplichting vraagt om bijzondere persoonlijke gegevens.

Gerelateerde Artikelen

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707